Malé peníze: Facebook na burze, kupujte akcie! Nebo ne?

Jan Müller | rubrika: Analýza | 22. 2. 2012 | 3 komentáře
Malé peníze: Facebook na burze, kupujte akcie! Nebo ne?
Tento týden jsme pro Jana Müllera ze serveru Malé peníze vybrali z dotazů čtenářů Peníze.cz jeden velestručný a veleaktuální: „Vyplatí se koupit akcie Fejsbůku?“

Neprovozujeme a ani zde nemůžeme provozovat investiční poradenství, na konci tohoto článku se tedy konkrétní odpovědi „ano – ne“ nedočkáte. I když podle toho, jak byl dotaz položen, by se člověku chtělo rovnou odpovědět negativně. Pokusíme se ale vypsat a utřídit fakta, která by mohla případnému investorovi pomoci s  rozhodováním, zda do očekávané veřejné emise akcií Facebooku investovat či nikoli.

Rizikovost investice

Při vyhodnocování potenciální investice je jedním ze zcela základních úkonů posouzení její rizikovosti. Na stupnici rizika jsou obecně investice do akcií na středních až vyšších příčkách. Výš než například investice do podílových fondů, včetně podílových fondů akciových.

Pokud byste měli splnit první podmínku investování – a to abyste investici rozuměli, měli byste se o akcie průběžně zajímat, zejména pak o akcie v IT sektoru.

Investiční poradna na Peníze.cz

Máte peníze? A máte jich málo? Pochopitelně, vždycky by jich mohlo být víc. Tak s tím něco udělejte! Poraďte se s poradnou.

Investiční poradnu na Peníze.cz vede Marek Hatlapatka, vedoucí analytického oddělení investiční společnosti Cyrrus.


Cyrrus

Budete-li si kupovat nějaký investiční produkt, měl by vám prodávající nejprve sestavit tzv. investiční profil. To je velmi jednoduché posouzení (poněkud formální) toho, jak se o investice zajímáte, a tím pádem, jak rizikové investice je možné vám prodat. Podle toho, jak vyhodnocení investičních profilů obvykle vypadá, věřte, že přímá investice do akcií není pro každého. Z praxe víme, že člověku s průměrnou zkušeností na kapitálovém trhu, který se o dění na trzích zajímá standardním způsobem, tedy čas od času se podívá na to, co se děje nového, nicméně denně nesleduje ani konkrétní tituly, ani další specifické informace, by měl vyjít středně rizikový investiční profil. Někdy se takovému profilu také říká vyvážený.

Zároveň je třeba mít na paměti diverzifikaci investic – tedy nezaměřit se pouze na jednu investici nebo úzký okruh, ale rozdělit investované peníze do více podniků, sektorů, akcií… Vypadá to, že nosíme dříví do lesa, když o tom píšeme? Nikoli. Je stále hodně lidí, kteří se nechají zbláznit svými známými, kamarády, obchodníky, novinami, televizí a náhle vrazí významnou část svých prostředků do jedné investice – tou by mohl být i nákup akcií jediné společnosti (a teď je jedno jaké).

Pozice Facebooku na trhu

Ale zpět k Facebooku. Jeho pozice na trhu se zdá být neotřesitelná. Na Facebooku je momentálně podle odhadů analytiků téměř desetina lidstva. Tato sociální síť má přibližně třikrát víc uživatelů, než je obyvatel v USA, a asi nepotrvá příliš dlouho a počet uživatelů se vyrovná počtu obyvatel Indie.

Následující mapa sociálních sítí ukazuje vedoucí síť podle počtu uživatelů z dané země. Mapa je z prosince 2011, pochází se serveru Vincos a z dat firem Alexa a Google. Mapa je z převážné části modrá, tedy ukazuje, jak Facebook vede. Za statistiky můžeme s klidným svědomím vyloučit Čínu, kde komunisté činnost Facebooku prakticky znemožnili – můžeme se domnívat, že jde pro čínské soudruhy o příliš svobodomyslný nástroj komunikace.

Trend v počtu návštěvníků Facebooku je také dlouhodobě rostoucí, jak ukazuje další graf denní návštěvnosti ze statistik Google.

Skvělý reklamní prostor

Postupně se posuneme z pozice uživatele (k tomu se ještě vrátíme) do pozice potenciálního investora. A toho zajímá, jak bude Facebook vydělávat peníze – nejen na dividendy, ale také jak případně poroste hodnota jeho akcií.

Jednoznačnou předností Facebooku je počet uživatelů. Je tak velký, že sám o sobě přitahuje další uživatele, protože kam jinam by měli jít než tam, kde mají největší pravděpodobnost, že se mohou zkontaktovat se svými přáteli...

Totéž platí pro podniky, školy a cokoli dalšího – na Facebooku si mohou všichni zřídit stránku a jejím prostřednictvím snadno komunikovat s přáteli, fanoušky nebo potenciálními zákazníky.

Jak praví heslo této sociální sítě: Facebook byl, je a bude zdarma. Pro získání velkého výdělku tedy zbývá jediné – reklama. Ta je na Facebooku celkem levná a může zasáhnout obrovské množství potenciálních klientů. Mnoho kampaní lze na Facebooku dělat i zdarma – stačí si založit stránku a na ní pak nabalovat prostřednictvím „like“ (líbí se mi) zájemce, fanoušky, potenciální klienty. Pomalu se stává pravidlem, že firma má nejen stránky na internetu, ale zároveň také na Facebooku. Může tak se svou „komunitou“ snadno a efektivně komunikovat a působit na ni.

Nicméně je tato reklama dobře cílená? U uživatelů, kteří se různým způsobem k firmě nebo k produktu sami přihlásí je cílení reklamních akcí skvělé. A úplně nejlepší pro inzerenta je, když vám ji doporučí někdo z přátel – to je úplný marketingový sen. Ovšem u neadresného šíření reklamy to není vůbec tak jednoznačné, jelikož je zcela na vůli uživatelů, jaké údaje (pravdivé či nepravdivé) a v jakém rozsahu o sobě na svých stránkách poskytnou. V souladu s doporučeními pro bezpečné chování na internetu by o sobě měli podávat naprosté minimum informací, pokud možno žádné. A to ovlivní, jak dobře je reklama zaměřená na cílovou skupinu. Je pravda, že Facebook se průběžně snaží o svých uživatelích získat stále více a více informací, resp. je přimět, aby tak dobrovolně učinili sami.

„Konverze“ uživatelů na tržby

Velmi omezená možnost Facebooku „konvertovat“ počet uživatelů do peněz je tedy otazníkem. Zdá se, že taková pochybnost u firmy s tržbami bezmála čtyři miliardy dolarů není na místě. V současné době si ale stále více majitelů mediálních firem láme hlavu s tím, jak obsah poskytovaný zdarma zpeněžit a dosáhnout tak kýžené ziskovosti. Facebook dnes nepřichází s žádnou novou myšlenkou, zkrátka sází na počet uživatelů a tato sázka vychází. Zatím ano.

Srovnáme si nyní Facebook například se sítí LinkedIn, jež je hojně využívaná i v Evropě. LinkedIn je svým zaměřením orientován na obchodní a profesní kontakty, se sdílením soukromých videí nebo fotek z dovolené zde neuspějete. LinkedIn je také výrazně menší co do počtu uživatelů než Facebook. Ovšem zdarma je tato síť pouze ve své základní verzi – ta vám na běžný provoz stačí, nicméně existuje zde také rozšířená placená verze. Většina kontaktů, na něž na LinkedIn narazíte, jsou v režimu zdarma, nicméně není už dnes výjimkou, že váš kontakt má placené členství. LinkedIn dále nabízí několik dalších placených služeb a nespoléhá jen na reklamu. To je odlišný koncept od Facebooku – u LinkedIn se zkrátka nad tržbami zamysleli již ve stádiu vývoje sítě a mají větší možnosti příjmů, nejen reklamu.

LinkedIn navíc umožňuje jednu věc, která ne Facebooku za normálního provozu nejde – částečnou anonymizaci uživatelů.

Veřejná emise akcií LinkedIn byla v květnu 2011. I s ní byla spojená euforie kombinovaná se skepsí, zda nejde jen o další technologickou bublinu, která záhy splaskne. My se teď podíváme na to, jak se od té doby vyvíjela cena akcií LinkedIn na newyorské burze. Rovná čára na začátku grafu ukazuje dobu před květnovou emisí, údaje jsou v dolarech, písmena na ose x zkratky měsíců v angličtině.

 

Na grafu je dobře vidět, jaká volatilita akcií nastala po primární emisi. Cena se v průběhu přibližně dvou měsíců dostala z přibližně 90 USD téměř na 60 USD, pak narostla na úroveň 110 USD a po dalším poklesu se už na tuto úroveň nedostala. Je to jen příklad, jak se může cena u akcií podobného podniku vyvíjet.

Technologický rozvoj

Dosavadní technologická zlepšení lze z pohledu uživatelů Facebooku hodnotit jako rozpačitá. Zdá se, jako by vývojářský tým Facebooku nevěděl příliš kudy kam. Na této síti došlo k několika změnám, jež nebyly uživateli přijaty nejlépe.

Dobře to dokumentuje i stránka samotného Facebooku na Facebooku. Pokud si rozbalíte komentáře k jednotlivým příspěvkům, často si zde můžete přečíst dosti nelichotivé hodnocení technických novinek a nových funkcí. Tak například hned první komentář, který je na této stránce právě v době psaní tohoto příspěvku, bychom neradi překládali. Hovoří o tom, že nové změny na Facebooku jsou na… Hned další úpěnlivě prosí o zrušení funkce Timeline. Další protestuje proti dalším updatům systému. Atd. atd.

ABC investora

Chcete vědět víc o pravidlech investování? V deseti lekcích Investičního kurzu serveru Peníze.cz se dozvíte, jakými zásadami se při investování řídit a jaká pravidla platí pro jednotlivé investiční nástroje. Ať už jde o akcie, dluhopisy, podílové fondy, či alternativní investice. Nakonec se můžete nechat inspirovat slavnými světovými investory.

Příčiny můžeme hledat v různých oblastech. Jednou z nich by mohl být například nízký počet zaměstnanců. Facebook má přibližně stejnou tržní kapitalizaci jako Amazon, nicméně má přibližně 17krát míň zaměstnanců. Ano, můžete namítnout, že Facebook nepotřebuje žádné sklady a ani personál na distribuci knih jako Amazon a že Facebook také do jisté míry spoluvytvářejí jeho uživatelé, ale i tak v porovnání s ostatními podniky má Facebook vzhledem ke své ekonomické velikosti málo zaměstnanců.

„Hotový je lepší než perfektní“ je heslem Facebooku, jež můžete najít i v kancelářích této firmy. To je zcela opačný přístup než některých jiných úspěšných technologických firem, jejichž typickým příkladem je Apple. Zdá se, jako by se Facebook zahleděl sám do sebe a postrádal tolik potřebnou schopnost být v kontaktu se svými uživateli a zákazníky.

Momentálně je Facebook tak obrovský, že se v tom kvantu nějaká ta chybička ztratí. Nedostatek dobrého kontaktu s uživateli je věcí natolik zásadní, že se časem dost pravděpodobně na chodu Facebooku projeví. A to vše v době, kdy s konkurenční sítí vyrukoval Google, jehož reklamní kapacita je nedozírná.

Dopis investorům

Počátkem února vydal Mark Zuckerberg tzv. dopis investorům, což bývá obvykle lákavá, optimistická zpráva s cílem nalákat investory, aby koupili akcie firmy za co nejvyšší cenu. Pokud jsme označili technologický rozvoj Facebooku jako rozpačitý, tak Zuckerbergův dopis investorům je vyloženě rozporuplný. Vybereme si z něj několik myšlenek.

Zuckerberg prezentuje Facebook jako nástroj, který plní ve světě určité poslání – spojovat lidi dohromady a umožnit jim dobře komunikovat. Investice do Facebooku je tedy spojována s určitou sociální misí, tedy nikoli s výnosem z dividend nebo růstem ceny akcií.

Z další pasáže dopisu vyplývá, že nově získané peníze z emise akcií budou využity na technologické posílení infrastruktury. To si vysvětlujeme tak, že je nutné pro další provoz a vyšší počet uživatelů zvětšit kapacitu serverů, přenosových linek a další techniky. Není zde vidět žádná zmínka o nějakém novém produktu, zlepšení funkcí či něčem skutečně novém, co by Facebook posunulo dál. Ale možná to je ve světle technologických změn a jejich (ne)přijetí ze strany uživatelů dobře.

Ovšem perlou je ta pasáž dopisu, kde Zuckerberg hovoří o hackerské kultuře, jež je podle něho pro další pokroková řešení nutná. Otevřeně zde říká, že bez porušování pravidel se nelze dostat dopředu dostatečně rychle a porušování pravidel je zkrátka v rámci pokroku nutné. Pro běžného investora obtížně stravitelná věc. Kam až půjde „kreativita“ Facebooku například při prezentování finančních výsledků firmy?

Anketa

Vyplatí se investovat do Facebooku?

Pár údajů závěrem

Hodnota Facebooku se dnes odhaduje na 75–100 miliard USD. Při tržbách (téměř) čtyři miliardy USD zcela nevídaný násobek. Pokud totiž u ocenění firmy dosáhnete její hodnoty v násobku jednotek tržeb, je to úspěch; není vůbec výjimka, že hodnota firma je násobkem tržeb menším než jedna. U Facebooku by takový násobek měl být kolem 20.

Zisk firmy neustále roste. Za poslední roky byla firma počínaje rokem 2009 vždy zisková o to velmi pěkně. Miliardový zisk v dolarech je pak za rok 2011 krásný výsledek.

Dobrá je také perspektiva dostupnosti internetu. Podle Boston Consulting Group je dnes na internet připojeno kolem 1,6 miliardy lidí, přičemž v roce 2016 by to mělo být asi tři miliardy lidí.

Pomůže tohle vše Facebooku a bude se dál vyvíjet fenomenálně? Nebo jde o další bublinu, která záhy splaskne?

Autor vlastní a provozuje server Malé peníze; dotazy posílejte na redakční mail

Penzijko s finančním bonusem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+32
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Pavel Krčma: V čem tkví úspěch českých antivirů? Máme tendenci se ve všem šťourat

14. 1. 2012 | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Pavel Krčma: V čem tkví úspěch českých antivirů? Máme tendenci se ve všem šťourat

Kudy se dostane virus do vašeho počítače? Kde fungují burzy s přístupovými údaji k bankovním účtům a platebkám? Na tyto i další otázky o internetovém zločinu odpoví odborník na boj... celý článek

Akcie na rok 2012

27. 12. 2011 | Jan Traxler | 20 komentářů

Akcie na rok 2012

A máme za sebou zase jedny Vánoce. Dostali jste pod stromeček, co jste si přáli? Pokud ne (ale vlastně i pokud ano), můžete si něco nadělit sami. Po třech letech se opět rýsují zajímavé... celý článek

Malé peníze: Mám svých půl milionu svěřit makléři k investicím do akcií?

16. 11. 2011 | Jan Müller | 16 komentářů

Malé peníze: Mám svých půl milionu svěřit makléři k investicím do akcií?

Na Peníze.cz jsme o už psali o churningu. Tedy praxi, kdy makléř s vašimi investicemi pracuje nad míru: koupí, prodá, koupí, prodá – až celou investici rozpustí v poplatcích za každou... celý článek

Facebook se bude platit a Romové dojí ČEZ. Finanční báchorky ze sociální sítě

8. 7. 2011 | Michal Kašpárek

Facebook se bude platit a Romové dojí ČEZ. Finanční báchorky ze sociální sítě

Nevěřte technologickému pokroku. Facebook Nefacebook, pořád je rok 1991 a lidé se u poštovní schránky nad barevným kuponem radují, že vyhráli miliony.

Očima expertů: Kdo je osobností roku 2010?

11. 2. 2011 | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Očima expertů: Kdo je osobností roku 2010?

Koncem prosince se každoročně na titulní straně amerického časopisu Time objevuje portrét osobnosti roku. Redakce známého magazínu tímto způsobem již od roku 1927 vybírá osobu, která... celý článek

Partners Financial Services