Malé peníze: Průvodce začínajícího investora (na příkladu Conseq Horizont Invest)

Jan Müller | rubrika: Jak na to | 4. 1. 2012 | 16 komentářů
Malé peníze: Průvodce začínajícího investora (na příkladu Conseq Horizont Invest)
Jan Müller ze serveru Malépeníze.cz odpovídá na otázky čtenářů Peníze.cz. Dnešní otázka se týkala konkrétní možnosti investice. Na konkrétním příkladu si tedy ukážeme, jak postupovat při rozhodování, zda konkrétní investice ano či ne, kde se informovat o prodejci finančního produktu a tak dále...

Čtenářská otázka: Co si myslíte o fondech Conseq Horizont Invest?

Konkrétní otázka si žádá konkrétní odpověď. Ano, Conseq Horizont Invest je celkem slušná možnost investice. Ale když budeme tuto konkrétní odpověď zdůvodňovat, využijeme toho k obecnému doporučení, jak správně pří výběru investice postupovat. Za každou investicí, touto nebo jinou, totiž musí být nějaká myšlenková práce a logické zdůvodnění.

Abychom mohli správně uvažovat, musíme mít také správná východiska. Na začátek si tedy ujasněme, že Conseq Horizont Invest nejsou fondy. Je to investiční program – své volné peníze svěříte někomu druhému, správci, a ten s nimi nakládá, investuje je. Tomuto způsobu investování se říká správa aktiv nebo asset management, anglický výraz se v praxi užívá častěji než český. Ovšem pozor – ne všechny firmy, které si daly do názvu „asset management“ tuto činnost provádějí či mají licenci k obchodování s cennými papíry. A někdy se naopak můžete setkat s firmami, které tuto činnost provádějí, ale v názvu mají zase jiné sousloví, třeba investment management. Nenechte se zkrátka mást názvem a rozsah činnosti firmy si řádně prověřte. To ostatně platí, ať už své peníze svěřujete komukoli.

Kam investovat: rozhodování krok za krokem

Investiční poradna

Do čeho a jak investovat

Aleš Tůma

Leží vám na běžném účtu sto tisíc a nevíte, co s nimi? Nejste si jistí „garantovanou“ investicí? Chcete vědět víc o investování do podílových fondů? Nechejte si poradit!

Partners Financial Services


Zeptejte se analytika Partners Aleše Tůmy a dalších odborníků v Investiční poradně na Peníze.cz

Nejprve provedeme krok, který má tazatelka pravděpodobně už za sebou – rozhodneme se, zda investovat, a pokud ano, tak pomocí jakého instrumentu. Při tomto kroku promýšlíme následující:

 • Kolik mám volných peněz, jež pro běžný život nepotřebuji a které mohu investovat? V potaz bereme i rezervu pro horší časy – tu neinvestujeme vůbec nebo jen na krátkou dobu (týdny, málo měsíců).
 • Na jak dlouho chci peníze investovat? Šetřím na důchod, na koupi bytu, dětem na školu...? Z toho vyplyne investiční horizont (na jak dlouho chci peníze investovat a nebudu je potřebovat) a také případné požadavky na likviditu (jak rychle se v případě nutnosti potřebuji k investovaným penězům dostat).
 • Jakým finančním produktům produktům rozumím – tím je dán okruh produktů, do kterých mohu investovat.

Za použití minimálně těchto tří kriterií si určete typ produktu, do něhož byste investovali, například spořicí účet, termínovaný vklad, podílové fondy dluhopisové, akciové atd. Pak teprve jdeme na trh a zjišťujeme, do jakých konkrétních produktů peníze dát. K investici byste měli mít aktivní přístup, a ne jen pasivně reagovat na nabídky, jež se vám shodou okolností ocitnou před očima.

Nedůvěřuj, nedůvěřuj, prověřuj

Pokud máte vybraný konkrétní okruh možných investic, následuje prověření poskytovatele těchto produktů podle veřejně dostupných informací. Postup si demonstrujeme právě na firmě Conseq, nicméně kroky jsou typické pro všechny subjekty, s nimiž na finančním trhu přijdete do kontaktu.

 • Nahlížíme do obchodního rejstříku. Zde zjišťujeme, že Conseq Finance je v rejstříku zapsán od roku 1994 a Conseq Investment Management  od roku 2001. Po pročtení detailního změnového výpisu u obou firem nezjišťujeme nic zvláštního. Dále se podíváme ještě do sbírky listin společnosti Conseq Investment Management, která kýžený produkt nabízí. Zjistíme, že informace o sobě do sbírky listin firma dodává, což je drobná známka poctivosti. Auditorem firmy je PWC, tedy jedna z nejkvalitnějších auditorských firem na trhu – další malé plus. Projdeme si několik posledních výročních zpráv. Tady mimo jiné zjistíme, že Conseq Investment Management má ve správě peníze asi v objemu 16 miliard Kč. Celkově je firma velmi pěkně zisková – náznaky blížících se finančních potíží na obzoru nejsou. Zde firma nasbírala několik malých pozitivních bodů. Malých z toho důvodu, že někteří podvodníci dokázali obratně hospodařit se ziskem a prošli i náročným auditem, tedy naprostou zárukou čestného chování čísla z výroční zprávy a ani další údaje být nemohou.
 • Prověřujeme licenci u České národní banky. Zde zjišťujeme, že Conseq Investment Management má licenci obchodníka s cennými papíry od roku 2001. Zároveň si zde ověříme licence pro další fondy, které Conseq sám spravuje – konkrétně s domicilem v Česku a Irsku. Dále na stránkách ČNB zjišťujeme, že firma byla v minulosti předmětem správního řízení kvůli nedoplatku do garančního fondu – nedoplatek byl relativně malý a těžko z této situace usuzovat na nějaké větší porušení zákona. Naopak podstatných prohřešků firmy zde nevidíme. Tímto testem tedy Conseq Investment Management prošel také dobře.
 • Můžete provést i běžné hledání informací na internetu a třeba i v nějakých diskusních skupinách – to bývá často nepřehledné a navíc se zde můžete dočíst také informace od lidí, kteří odborností zrovna neoplývají nebo mají různé své zájmy. Chce to umět filtrovat. Jako zdroj zajímavých informací takový průzkum však neuškodí.
 • Nakonec je dobré se zeptat na názor někoho, kdo na trhu dlouhodobě osobně působí, máte-li takovou možnost. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že alespoň dva vlastníci Conseq Investment Management jsou na trhu dlouhodobě známi již z dob, kdy byl u nás kapitálový trh v plenkách (tam je možná v jistém ohledu dodnes). To by mohlo být další malé plus.

Investiční program Horizont Invest

Nyní se podíváme blíže na samotný produkt Conseq Horizont Invest. Jak jsme si již řekli, jde o správu aktiv, tedy nejde přímo o investici do podílového fondu. Peníze budete posílat obchodníkovi s cennými papíry a on je bude sám investovat, nicméně program investování je zde předem stanoven – je to jako byste předem stanovili, kam se mají vaše peníze v jakou dobu investovat. To je dobře vidět i na tabulce, kde Conseq uvádí souhrnnou informaci o investičním programu.

Investiční program tkví v tom, že v jeho úvodní části za vás firma investuje do více rizikových instrumentů (akcie) a čím víc se blížíte ke konci investičního horizontu, investice se přelévají do méně rizikových instrumentů (dluhopisy).

Domníváme se, že tento způsob by mohl vyhovovat zejména těm investorům, kteří budou do investičního programu přispívat po menších částkách a postupně tak spořit. V úvodu programu totiž budou mít zainventovanou menší částku, a tím pádem v případě větší ztráty, jež hrozí u více rizikového instrumentu, nebudou tolik postiženi.  Naopak blíž ke konci programu budou investice nasměrovány do méně rizikových instrumentů, čímž se sníží riziko ztráty (a také pravděpodobnost vysokého výnosu).

Podobná logika bude platit u lidí, kteří jsou někde hluboce v produktivním věku a budou šetřit na stáří. V úvodní fázi programu budou ještě lépe schopni případnou ztrátu z investice vykompenzovat vlastním příjmem nebo dalšími úsporami spíš než v době blížící se důchodovému věku. To snad někoho inspirovalo k označení investice za investici „životního cyklu“. Jde o marketingový název, jemuž nebudeme dál věnovat pozornost.

V rámci investičního programu máte možnost si vybrat mezi různými stupni rizikovosti investic. Program nabízí tři programy od „dynamického“ (největší riziko, největší pravděpodobnost vysokého výnosu i vysoké ztráty) po „vyvážený“ (nejmenší riziko, nejnižší pravděpodobnost vysokého výnosu nebo vysoké ztráty). Každý program má ještě podprogramy, které v rámci portfolia nabízejí podrobnější ladění investice.

Rozdíl mezi investicemi a jejich rizikovostí si ukážeme na dvou příkladech, kdy jde o dva opačné póly programu – nejvíce (Dynamické 10+) a nejméně (Vyvážené 1) rizikový. Údaje jsou bez započtení poplatků. Data pocházejí z webu Consequ.

První graf ukazuje investice v rizikovějším programu:

Druhý graf ukazuje tu více konzervativní variantu (pozor, grafy mají rozdílné měřítko):

Jak určitě vidíte, akcie přinášejí vyšší pravděpodobnost výnosu i ztráty než dluhopisy. (Je třeba dodat, že historická výkonnost investice není v žádném případě zárukou výkonnosti budoucí.)

Pokud jde o volbu typu (rizikovosti) investičního programu, musejí investice odpovídat vašemu investičnímu profilu. Ten by vám měl obchodník sestavit na začátku diskuze o tom, kam investovat. Jde o jednoduchý dotazník, podle kterého bude obchodník zjišťovat, jaké máte preference a zkušenosti s finančním trhem. Podle úrovně vašich zkušeností vám pak vyjde, jaké produkty vám může obchodník prodat, zda méně nebo více rizikové. Při sestavování investičního profilu je radno mluvit pravdu, nepřehánět, a pokud si nejste jisti, raději řekněte, že určitou znalost nemáte. Pokud totiž nastane v rámci investic nějaký problém a dojde ke sporu mezi vámi a obchodníkem, bude investiční profil jedním z důležitých dokumentů. Pokud jste například kdysi obchodníkovi odsouhlasili, že rozumíte investování do akcií a že situaci na akciovém trhu velmi často sledujete (a nebude to tak úplně pravda po celou dobu realizace investice), těžko si pak můžete na obchodníka stěžovat, že investoval vaše peníze do akcií a vy jste rizikům takové investice nerozuměli.

Poplatky

Ano, je tu dosti podstatná kapitola – náklady, jež budete za Conseq Horizont Invest obchodníkovi platit. V rámci programu totiž budete investovat do několika fondů a budete mezi nimi přecházet, resp. obchodník tyto pohyby bude dělat za vás. To obvykle znamená vstupní, výstupní nebo převodní (přesun mezi různými fondy) poplatky. A také něco pro správce.

ceníku Conseq Horizont Invest vybíráme některé klíčové položky, přičemž nezohledňujeme žádné akce, zvýhodnění či speciální sazby:

 • Vstupní poplatek do investičního programu 2–5 % z výše vkladu podle objemu investované částky a podle typu investičního programu. I když lze takový poplatek srovnat s mnoha podobně vysokými poplatky na trhu, je jeho objem podle našeho názoru vysoký.
 • Poplatek za správu 0,5 % ročně z průměrné hodnoty portfolia. Tento poplatek správci považujeme za celkem přiměřený.
 • Výstupní poplatek se neúčtuje (je tedy nulový). To je v souladu s častou praxí u podílových fondů, které si výstupní poplatek neúčtují.

ABC investora

Chcete vědět víc o pravidlech investování? V deseti lekcích Investičního kurzu serveru Peníze.cz se dozvíte, jakými zásadami se při investování řídit a jaká pravidla platí pro jednotlivé investiční nástroje. Ať už jde o akcie, dluhopisy, podílové fondy, či alternativní investice. Nakonec se můžete nechat inspirovat slavnými světovými investory.

Podle informace Conseq Investment Management se neúčtují poplatky za převody investic mezi jednotlivými fondy, což je dobrá zpráva. Není zcela jasné, jak to Conseq s těmito poplatky dělá. V programu má vlastní fondy – tam chápeme, že může poplatkovou politiku nějak ovlivnit. Nicméně v programu jsou i fondy třetích stran, kde se velmi pravděpodobně nějaký vstupní nebo převodní poplatek platit bude. Celkový vstupní poplatek do investičního programu je tedy možná právě proto tak vysoký, že jde o nějakou formu předplacení vstupních či převodních poplatků pro fondy použité v rámci investic.

Conseq si může účtovat i další poplatky (příspěvek do garančního fondu, poplatek za výpisy). O konkrétních a aktuálních poplatcích se vždy informujte před uskutečněním investice.

V nabídce je dále možnost koupit k investici životní, úrazové pojištění nebo pojištění invalidity. Jedná se podle všeho o cross-sell produktu některé pojišťovny. Na této nabídce nevidíme nic zajímavého zejména pak v případě, že by takto z investice vznikla obdoba investičního životního pojištění. Prodej pojištění provádí dnes už hodně finančních institucí – jeho podstatou je získat poplatek za prodej dalšího produktu, v tomto případě pojištění.

Shrnutí

Podívejme se tedy na hlavní přednosti a nedostatky tohoto typu investování z pohledu běžného člověka, který hledá, kam umístit volné peníze.

Přednosti:

 • Nemusíte se o nic starat: to je asi hlavní přednost tohoto investičního programu. Můžete do něj průběžně spořit a další kroky za vás provede obchodník.
 • Solidní firma: tou Conseq podle našeho průzkumu je a není třeba se obávat z jeho strany nekalých kroků (úplně vyloučit to u nikoho však nelze).
 • Přiměřené poplatky za správu a nulový výstupní poplatek.
 • Diverzifikace: automaticky máte zajištěné rozložení prostředků mezi různé fondy s různou úrovní rizika.

Nedostatky:

Anketa

Svěřili byste své peníze k investování někomu jinému?

 • Změny profilu investic v čase nejsou z našeho pohledu úplně racionální. Investor by měl provádět diverzifikaci investic v každém případě a měl by investovat do takových instrumentů po celou dobu realizované investice. Tedy pokud například sleduje akciový trh, bylo by logické, pokud by do akcií nebo akciových fondů investoval část peněz (možná i všechny peníze) po celou dobu trvání své investice. A naopak pokud je investor konzervativní, měl by být konzervativní stále a nepouštět se do zbytečných dobrodružství.
 • Vstupní poplatek je podle našeho názoru vysoký, i když úplně nevybočuje z toho, co se na našem trhu děje.
 • Načasování převodů investic mezi fondy. Není zcela zřejmé, jak probíhají převody investice mezi jednotlivými fondy. Může dojít ke špatnému načasování převodu v nevhodnou dobu. Například v době otřesů na akciovém trhu může být lepší přejít do dluhopisů a naopak. Situace na trhu se pochopitelně nemění podle toho, kolik let vám zbývá do konce programu. Celkově tedy ztrácíte také individualitu při realizaci své investice.

Celkově se zohledněním všeho, co jsme zde řekli, můžeme konstatovat, že Conseq Horizont Invest je solidní možnost, kam může člověk investovat. Nezapomeňte ale, že je jednou z mnoha.

Autor vlastní a provozuje web Malé peníze, otázky posílejte na redakční mail

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+138
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 16 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

30. 1. 2014 13:34, VIV

Dobrý den,

patřím mezi těch 80% lidí co nerozumí investování, chci si spořit a přitom mít peníze pořád k dispozici (což u stavebního není, poradce mi nabídl tento fond,chtěla jsem si ověřit jestli dělám dobře když mu věřím že je to dobrý fond (přece jen už jsem párkrát naletěla a na životních a jiných pojistkách už prodělala nemalé peníze,ale chybama se člověk učí,že..) Moc děkuji za článek který mi jasně a srozumitelně vysvětlil základ,který potřebuju vědět, slovo akcie ve mně i nadále vyvolává hrůzu a strach z totálního krachu a prázdného konta,ale díky článku už vím jak ten strach hodit na někoho jiného (tedy na fond:-)Takže ještě jednou díky autorovi a věřte že to čtou i jiní lidé než finanční odborníci :-)

+57
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (16 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Malé peníze: Dvě stě tisíc? Na spořicí účet či termínovaný vklad

28. 12. 2011 | Jan Müller | 22 komentářů

Malé peníze: Dvě stě tisíc? Na spořicí účet či termínovaný vklad

Minulou středu jsme zveřejnili první část odpovědi Jana Müllera z webu Malé peníze na otázku našeho čtenáře, co by mohl nejlepšího udělat se dvěma sty tisíci korun na svém účtu. Dnes... celý článek

Malé peníze: Kam s dvěma sty tisíci

21. 12. 2011 | Jan Müller | 32 komentářů

Malé peníze: Kam s dvěma sty tisíci

Jan Müller z webu Malé peníze odpovídá na další čtenářský dotaz. Obsáhlejší rozbor dělíme na dvě části.

Malé peníze: Mám svých půl milionu svěřit makléři k investicím do akcií?

16. 11. 2011 | Jan Müller | 16 komentářů

Malé peníze: Mám svých půl milionu svěřit makléři k investicím do akcií?

Na Peníze.cz jsme o už psali o churningu. Tedy praxi, kdy makléř s vašimi investicemi pracuje nad míru: koupí, prodá, koupí, prodá – až celou investici rozpustí v poplatcích za každou... celý článek

Malé peníze: Zajištěné fondy s dvojnásobným výnosem proti spořicímu účtu

19. 10. 2011 | Jan Müller | 2 komentáře

Malé peníze: Zajištěné fondy s dvojnásobným výnosem proti spořicímu účtu

Malépeníze.cz odpovídají na dotazy čtenářů Peníze.cz. Reklama slibuje zajištěné fondy s výnosem dvakrát větším, než dostanete na spořicím účtu. Je to možné jen v reklamách a pohádkách,... celý článek

Malé peníze: Investice do strukturovaných produktů? Jen pro pokročilé!

21. 9. 2011 | Jan Müller | 5 komentářů

Malé peníze: Investice do strukturovaných produktů? Jen pro pokročilé!

Peníze.cz navázaly spolupráci se serverem Malé peníze. Jednou týdně odpovídáme na nejzajímavější čtenářské dotazy. Nedbáme o starosti magnátů, kam ulít pohádkové zisky. Zajímá nás v... celý článek

Partners Financial Services