Očima expertů: Proč zařízli novelu zákona o pojišťovnictví?

Ondřej Tůma | rubrika: Očima expertů | 27. 11. 2015 | 7 komentářů
Kolem zákona o pojišťovnictví bylo rušno, svaly si poměřovali pojišťovny, finanční zprostředkovatelé, zákonodárci. Vzduchem létaly pozměňovací návrhy i silná slova. Výsledek? Nulový – novela nebyla schválena. Nebo dokonce minusový – Česku dost možná hrozí tučná pokuta od Evropské unie. Proč?
Očima expertů: Proč zařízli novelu zákona o pojišťovnictví?

Novela zákona o pojišťovnictví měla omezit provize za prodej životního pojištění, přinést větší ochranu spotřebitelům a také posílit finanční stabilitu pojišťoven. Na konkrétní podobě novely se vládní koalice dohadovala dlouhou dobu. Ministru financí Andreji Babišovi se nelíbil především pozměňovací návrh poslance ČSSD Ladislava Šincla, který prý šel na ruku pojišťovnám. Kromě Šinclova návrhu ale Sněmovna smetla ze stolu i kompromisní podobu novely.

Přetahovaná o zákon o pojišťovnictví:

Jenže nová podoba zákona o pojišťovnictví měla také do Česka přenést evropská pravidla, konkrétně systém dohledu nad pojišťovnami a jejich regulace. Ten má od 1. ledna 2016 fungovat v celé Evropské unii. A pokud se nepodaří evropské normy včas implementovat, hrozí nám vysoká pokuta.

Co nezdaru novely zákona o pojišťovnictví říkají zástupci pojišťoven, zprostředkovatelé, politici, ekonomové a další odborníci z finanční branže? Čím si neschválení novely vysvětlují? A co to podle nich bude znamenat pro trh, klienty a stát?

Andrej Babiš

ministr financí

Andrej Babiš
-2
+
-

Česká republika nesplní požadavky, které pro sektor pojišťovnictví vyplývají z evropského práva. K neschválení došlo především proto, že k novele byly v Poslanecké sněmovně načítány pozměňovací návrhy, které s ní věcně nesouvisejí a které jdou nad rámec požadavků evropské legislativy.

Ministerstvo financí je připraveno nyní vyvinout maximální úsilí, aby Česká republika splnila své závazky vůči Evropské unii a aby bylo minimalizováno riziko případných sankcí, které nám ze strany Unie hrozí. Předložíme proto v co nejkratší době novelu zákona o pojišťovnictví znovu a očekáváme, že i ostatní účastníci zákonodárného procesu budou usilovat o co nejrychlejší schválení této transpoziční normy.

Neschválení novely komplikuje přizpůsobení českých pojišťoven požadavkům nové evropské legislativy, zejména pokud jde o jejich řídicí a kontrolní systém, solventnostní kapitálové požadavky, tvorbu technických rezerv, skladbu a výši kapitálu apod. Kromě toho zkomplikuje i výměnu informací a výkon dohledu nad pojišťovnami, které jsou členy nadnárodních skupin, protože český systém dohledu nebude odpovídat postupům v ostatních státech Unie. Ve vztahu ke spotřebitelům nebudou včas implementovány povinnosti pojišťoven uveřejňovat informace týkající se jejich finanční situace.

Jan Matoušek

výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Jan Matoušek
-19
+
-

Cílem navrhované úpravy, vycházející z textu Ministerstva financí a upravené dle připomínek ČNB, kterou předložil jako pozměňovací návrh poslanec Votava, bylo posílit motivaci zprostředkovatelů k dlouhodobé péči o klienty s životním pojištěním a omezení nekalých praktik zprostředkovatelů, kteří často nutí klienty ke zbytečnému a nevýhodnému ukončování těchto smluv a uzavírání nových. Je škoda, že tato možnost prozatím nebyla využita. Následky překvapivého zamítnuti celého zákona o pojišťovnictví, který zavádí do českého práva směrnici Solvency II, nyní podrobujeme analýze. Pravidla, podle kterých se budou pojišťovny řídit od 1. 1. 2016, kdy měl být zákon účinný, do doby, než bude znovu předložen a přijat, budeme diskutovat s naším dohledovým organem, tedy ČNB. Nepřijetí zákona každopádně nemá žádné dopady na poskytování služeb klientům pojišťoven.

Stanislav Holeš

vedoucí právního oddělení Partners

Stanislav Holeš
-31
+
-

Je zajímavé, že Sněmovna nebyla schopna odhlasovat kompromisní návrh (jakkoliv byl problematický), přestože se na něm koaliční vládní strany předtím shodly. V každém případě jsme rádi, že pro tuto chvíli zvítězil zdravý rozum a horkou jehlou šitý kompromis nebyl přijat.

Sporná regulace provizí v novele zákona o pojišťovnictví původně vůbec neměla být. Taková úprava systematicky patří, pokud už by měla být přijata, do zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, jeho projednávání však Sněmovna v létě přerušila a upřednostnila právě dnes neschválený návrh novely zákona o pojišťovnictví.

Dlouhodobě podporujeme rozumnou regulaci pojišťovnictví a vítáme jakékoliv opatření, které povede k „vyčitštění“ trhu od nepoctivců. Chceme srovnání pravidel pro všechny – pro pojišťovny, které nemusí při prodeji pojistek nic, a zprostředkovatele, kteří jsou už dnes pod přísným dohledem ČNB i veřejnosti. Z hlediska pojišťovacích zprostředkovatelů považujeme za ideální, kdyby bylo znovu zahájeno projednávání zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích – je připravený, stačí ho jen schválit. Návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích je promyšlenou a komplexní úpravou povinností při nabízení pojistných produktů, která by mohla upravit nákladovost pojistných produktů, zavést registr pojistných smluv přístupný pojišťovnám a celou řadu opatření, která snadno a rychle napraví většinu chyb na současném pojišťovacím trhu, aniž by bylo pácháno legislativní harakiri, kterým právě zamítnutý návrh novely zákona o pojišťovnictví byl.

O chystané (a nakonec prozatím odpískané) novele zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích jsme psali zde:

Petr Matlach

finanční ředitel MetLife

Petr Matlach
+5
+
-

Nepřijetí novely zákona o pojišťovnictví pro nás bylo, stejně jako pro ostatní pojišťovny, překvapující. Odmítnutí regulace zprostředkovatelských provizí nevnímáme jako rozhodnutí konečné. Kontrola výše zprostředkovatelských provizí je jedním z nejčastěji používaných nástrojů ochrany spotřebitelů, a proto očekáváme, že se regulace provizí pouze odsouvá na pozdější dobu. V získaném čase tak bude možné najít potřebnou politickou shodu.

Jako zásadnější se nám jeví odmítnutí implementace evropské směrnice Solvency II. Pojišťovny MetLife se tato skutečnost příliš nedotkne, protože v České republice podniká prostřednictvím pobočky a v této věci se tedy musí řídit irskou legislativou. Pro většinu pojišťoven, stejně jako pro Českou národní banku, jako regulátora finančního trhu, však zamítnutí novely zákona o pojišťovnictví představuje problematickou situaci, kterou je nutné řešit. Klienta se však tato situace nijak nedotkne.

Petr Fejtek

šéfredaktor Profi Poradenství & Finance

Petr Fejtek
-3
+
-

Nejen skandál, ale ta ostuda. Obrovská zejména při vědomí osmiciferných sum „namazaných“ do vlivových struktur. Jak bylo v úterý řečeno na konferenci branže: pojišťovny neřídí distribuci, ale naopak distribuce řídí pojišťovny! Ty si to ale zavinily samy, takže teprve uvidíme, nakolik budou impotentní i dále. Cesta samoregulace je navíc vždy „bytelnější“, protože se hůř „obchází“, jak to úžasně umíme… Pro trh to žádná katastrofa není, jen se odkládá čištění proslulé stoky. K tomu sice dochází „samo“ díky mnoha okolnostem – jenže moc pomaličku, takže k nějakému omezení provizí dojít musí.

Tomáš Vaníček

náměstek generálního ředitele Pojišťovny České spořitelny

Tomáš Vaníček
-2
+
-

To, že Poslanecká sněmovna nakonec v poslední fázi neschválila novelu zákona o pojišťovnictví, bylo pro nás hodně neočekávané. Na přijetí navržených změn jsme už pracovali tak, abychom je stihli nasadit v rekordně krátkém termínu od 1. ledna 2016. Když pak na poslední chvíli Sněmovna shodila připravený návrh ze stolu, ukázala se naše příprava a práce jako zbytečné.

Pro klienty se zatím nic nemění. Znamená to, že trh životního pojištění bude pokračovat nějakou dobu v podstatě v nezměněné podobě. A nám teď odpadlo obrovské množství práce, které by bylo potřeba udělat a které bychom do konce roku skoro jistě nezvládli.

Na druhou stranu to znamená, že Česká republika si uřízne velkou ostudu (a pravděpodobně i pokutu) za neschválení zákona, což nám přinese další komplikace, protože část legislativy pro Solvency II už byla schválena a nikdo nepočítal s tím, že se zasekneme někde v půlce legislativního procesu.

Pro pojišťovnictví jako celek to znamená další odložení problému a prodloužení nejistoty, která panuje na trhu životního pojištění již řadu měsíců.

Petr Šafránek

generální sekretář Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky

Petr Šafránek
-2
+
-

Uvážíme-li, mírně řečeno, velmi nestandardní legislativní proces, kdy vládní poslanec dával k zákonu své vlastní vlády závažný pozměňovací návrh, kterým velmi vážným způsobem negativně zasahoval do podnikatelského prostředí a obcházel tím standardní připomínkové řízení, vypracování dopadové studie RIA a posouzení Legislativní radou vlády, pak je jenom dobře, že tato jeho podivná aktivita nenašla většinovou podporu. Zejména pak, když návrh navíc pod záminkou ochrany spotřebitele naopak spotřebitele poškozoval v podobě regulace čistě rizikového životního pojištění. Následné neschválení celého zákona „zásluhou“ spolustraníků navrhovatele si lze vysvětlit tak, že byl úmyslně vytvořen prostor pro další pokračování těchto podivných aktivit, tedy k dalšímu pokusu o zneužití zákona, implementujícího v časové tísni evropskou legislativu, k co nejrychlejšímu přijetí lobbistického návrhu. Doufejme, že ani druhý pokus nevyjde a vznikne prostor pro odbornou diskusi namísto politikaření.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom finanční skupiny Roklen

Lukáš Kovanda
+15
+
-

Anketa

Která odpověď se vám nejvíc líbí?

Shrňme si to. K čemu měl neschválený vládní návrh vést? K „posílení finanční stability pojišťoven“. Také by se rozšířily dohledové pravomoci České národní banky. Posílení finanční stability pojišťoven je prý výhodné pro spotřebitele. A Česká národní banka spotřebitele jistě bude ještě lépe chránit než dosud, jen když bude mít zase o něco větší pravomoci. To už je obehraná písnička. Když stát nebo korporace potřebují stupňovat svoji moc, argumentují pochopitelně starostí o blaho spotřebitele. Přitom je to právě „konečný spotřebitel“, „řadový občan“, kdo je často bit. Skutečným cílem návrhu bylo mnohem spíše držet klienty rizikových pojistek v nevýhodných smlouvách. Zamezit jim v úprku k levnější konkurenci. Z trhu by navíc zřejmě byli vytlačeni menší hráči, což by vedlo zase jen ke zdražení pro koncového klienta. Ono k němu nakonec stejně dojde. Vládní návrh totiž měl zavést do české legislativy novou evropskou směrnici. Takže celé je to posvěcené Bruselem. Ostatně tam se to všechno původně prolobbovalo a upeklo. Euroúředníci si sedli s lobbisty pojišťoven a domluvili se – prý ve prospěch konečného spotřebitele. Ale proč v jeho prospěch, když on jediný – onen anonymní řadový občan – se bruselských jednání neúčastnil? Ve skutečnosti jde o prospěch úplně někoho jiného. 

Penzijko s finančním bonusem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 11. 2015 13:54

Ty přílepky už ale nemají s EU nic společného, tam už je to jen zákulisní hra o provize a nadvládu nad klienty. O jejich blaho ve skutečnosti nikomu nejde.

Zobrazit celé vlákno

+6
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

29. 11. 2015 6:26, karel

Velmi jednoduše. Pokud omezí provize ubude zpostředkovatelů. Tím ubyde konkurence. No a pokud ubyde konkurence, tak se může pohodlně začít zvyšovat ceny beze strachu o ztráty klienta. Něco podobného už nastalo v energetice od roku 2014...

Zobrazit celé vlákno

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Petr Borkovec: Pojišťovny ukázaly sílu. Bohužel naprosto nefér způsobem

27. 6. 2015 | Martin Vlnas | 8 komentářů

Petr Borkovec: Pojišťovny ukázaly sílu. Bohužel naprosto nefér způsobem

„Nemám nic proti regulaci jako takové. Pokud se pravidla hry pro distribuci pojištění nastaví správně, můžou klientům a trhu přinést mnoho dobrého. Návrh poslance Ladislava Šincla je... celý článek

Regulace prodeje životních pojistek. Revoluční tajfun, nebo větříček? A komu pomůže?

10. 6. 2015 | Petra Dlouhá | 14 komentářů

Regulace prodeje životních pojistek. Revoluční tajfun, nebo větříček? A komu pomůže?

Chránit klienta, otevřeně informovat o nákladech pojistky a zvýšit nároky na prodejce – hlavní cíle novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Chystá se roky. Ve Sněmovně už... celý článek

Daňové úlevy u životních pojistek nově: Pojišťovna dala klientům červenou

16. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 15 komentářů

Daňové úlevy u životních pojistek nově: Pojišťovna dala klientům červenou

Pravidla daňových odpočtů u životního pojištění přitvrdila. Důvod? Zamezit zneužívání „průtokových“ pojistek. Musíte si vybrat: dál využívat daňové zvýhodnění, nebo zachovat možnost... celý článek

Férovější poradenství? Co pomůže, když ne regulace provizí za životní pojištění

25. 2. 2015 | Petr Zámečník | 15 komentářů

Férovější poradenství? Co pomůže, když ne regulace provizí za životní pojištění

Vláda v pondělí odmítla zapracovat do zákona o pojišťovnictví návrh České národní banky na povinné rozložení výplaty provize za sjednání životního pojištění v čase. Když tedy ne regulace... celý článek

Zbyněk Veselý: Finanční gramotnost roste, lidé chtějí vědět, o co hrají

24. 2. 2015 | Monika Veselíková, Martin Vlnas | 3 komentáře

Zbyněk Veselý: Finanční gramotnost roste, lidé chtějí vědět, o co hrají

Klienti nejsou hloupí, proč by nakupovali za dvacet, když jinde je to za deset? Při koupi auta se dnes lidé ptají, kolik je bude stát pojištění, financování a také servis. Dřív je zajímalo... celý článek

Partners Financial Services