Daňové úlevy u životních pojistek nově: Pojišťovna dala klientům červenou

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 16. 3. 2015 | 15 komentářů
Pravidla daňových odpočtů u životního pojištění přitvrdila. Důvod? Zamezit zneužívání „průtokových“ pojistek. Musíte si vybrat: dál využívat daňové zvýhodnění, nebo zachovat možnost mimořádných výběrů. Obojí už nepůjde. Jak se ke změnám staví pojišťovny? Komerční pojišťovna klientům na výběr nedala – a možnost daňových úlev na původní pojistce sebrala. Bez ptaní.
Daňové úlevy u životních pojistek nově: Pojišťovna dala klientům červenou

Máte životní pojistku, která umožňuje, abyste z ní peníze průběžně vybírali? Jestli si chcete nadále odečítat platby na životní pojištěnídaní – přesněji z daňového základu, ze kterého se počítá daň z příjmů – musíte se možnosti mimořádných výběrů vzdát a s pojišťovnou to „smluvně ošetřit“, jinak o daňová zvýhodnění přijdete. Novinku přinesl zákon o daních z příjmů, účinný od ledna. Na rozhodnutí máte čas do konce března. Pokud jste tedy po prvním lednu z pojistky peníze nevybírali – pak už byste na ni daňová zvýhodnění uplatňovat nemohli.

Kdo chce využívat daňové úlevy, dostane se k penězům z pojistky nejdřív v šedesáti letech. U životních pojistek, kde se uplatňují průběžné výběry, pojištěný člověk nebude moct uplatnit daňový odpočet a (případný) příspěvek zaměstnavatele se bude danit stejně jako mzda. Podrobně jsme vás o novinkách informovali na podzim:

Pojištění: Kolik můžete odečíst

Platby na životní pojištění si můžete odečíst ze základu daně – a výslednou daň z příjmů tak snížit. Výše odpočtu je zastropována částkou dvanáct tisíc ročně. Jestli máte pojistek víc, můžete částky pro odpočet sčítat, celková hranice dvanácti tisíc se ale nezvyšuje. Příspěvky zaměstnavatele odečítat nejde. Abyste mohli odpočet využít, musíte splňovat ještě několik podmínek, tedy přesněji je musí splňovat vaše pojistná smlouva. Pojistné plnění musí být podle smlouvy vyplaceno nejdřív ve vašich šedesáti letech a zároveň nejdřív po uplynutí pěti letech od uzavření smlouvy. Když je pojistka sjednána „na dožití“, což znamená, že peníze se vyplatí, až dosáhnete určitého věku, je třeba ještě splňovat limit minimální pojistné částky při dožití:

  • u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let dělá čtyřicet tisíc korun
  • u smluv s pojistnou dobou 16 a více let dělá sedmdesát tisíc korun

Od roku 2015 jedna podmínka přibyla: abyste mohli uplatňovat daňový odpočet, nesmí vaše pojistná smlouva umožňovat mimořádné výběry.

Co ještě můžete z daní odečítat?

Komerční pojišťovna jde proti proudu

Oslovili jsme deset velkých pojišťoven a zjišťovali, jak klienty o novince informovaly a jaké možnosti jim nabídly. Devět z deseti se shoduje: klienty obeslaly, daly jim na výběr, jestli nadále chtějí využívat daňové úlevy nebo raději mimořádné výběry, a nabídly jim uzavření dodatku, který smlouvu podle potřeby upraví. Podle údajů pojišťoven lidé výrazně preferují možnost daňových odpočtů – až devadesát procent z nich je upřednostnilo před průběžným čerpáním peněz. Z daňového základu si tak ročně mohou odečíst až dvanáct tisíc korun.

Komerční pojišťovna jde proti proudu: sama za klienty vybere možnost mimořádných výběrů, uplatňovat daňové úlevy jim u stávající pojistky prostě nedovolí. Místo toho nabízí uzavření nové, daňově uznatelné životní pojistky – jenže to může vyjít draho.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Klient: jak mě chtěla pojišťovna připravit o daňové výhody

Václav má u Komerční pojišťovny uzavřené kapitálové životní pojištění. „Dosud splňovalo podmínky pro daňové odpočty. Možnost mimořádných výběrů jsem podle smlouvy měl, ale nikdy nevyužil, a využívat nechci,“ vykládá. V lednu našel ve schránce dopis [pdf], ve kterém ho pojišťovna informuje o novinkách. Stojí v něm: „Protože Vaše stávající pojistná smlouva mimořádné výběry dovoluje, zákon již v dalších letech neumožní odečíst zaplacené pojistné od základu daně z příjmu. (…) Budete-li chtít i nadále využívat daňových výhod životního pojištění, nabízíme Vám sjednání nové pojistné smlouvy pojištění Vital Invest, která nebude umožňovat mimořádné výběry a splní všechny zákonné podmínky.“

Václav napsal do pojišťovny, že chce uzavřít dodatek k původní smlouvě, výběrů se vzdát a dál využívat daňová zvýhodnění na stávající pojistce. Což je postup, který klientům běžně nabízejí ostatní pojišťovny. „Odmítli můj požadavek s tím, že dodatek uzavřít nelze, že tak vedení pojišťovny zkrátka rozhodlo,“ pokračuje Václav. Pojišťovna také zopakovala nabídku, aby si založil novou pojistku s možností daňových odpočtů (dopis v pdf k nahlédnutí zde). Jenže nová pojistná smlouva s sebou nese také nové náklady – a ty v prvních letech pojistky spolknou podstatnou část pojistného. Zkrátka a dobře: vyjde to draho. Rozhodně z pohledu člověka, který si už pár let jiné životní pojištění platí.

„Vadí mi, jak pojišťovna změny zákona zneužívá. Zákonodárce chtěl omezit spekulativní mimořádné vklady a výběry, ale už neřešil, že někomu tou změnou zákona znemožní odpočty a dotyčný s tím nebude schopen nic dělat,“ zlobí se Václav.

Ověřovali jsme u České národní banky, zda má pojišťovna na takový postup právo.

ČNB: Pojišťovna vyhovět nemusí

„U pojistné smlouvy životního pojištění dosud umožňující průběžné mimořádné výběry není možné daňové výhody zachovat, aniž by nedošlo k její změně. Novela zákona o daních z příjmů, ani jiné právní předpisy, však pojišťovně explicitně neukládají povinnost s pojistníkem změnu pojistné smlouvy v tomto případě sjednat. Pokud tedy nestanoví něco jiného konkrétní pojistná smlouva, neexistuje na změnu pojistné smlouvy bez dalšího právní nárok a pojišťovna není povinna vyhovět požadavku pojistníka na uzavření dodatku ke smlouvě,“ okomentovala Václavův případ pro Peníze.cz Kateřina Bartůšková z České národní banky.

S tím, že postup pojišťovny není v rozporu se zákonem o daních z příjmů, souhlasí i právník Partners Stanislav Holeš. Ale upozorňuje na další aspekt věci.

Právník: Může jít o nekalou praktiku

„Zajímavé je, že pojišťovna nabízí klientovi sjednání nové smlouvy jako alternativu ke stávající smlouvě, přičemž neuvádí, jaké náklady jsou s touto novou smlouvou spojené. Pokud by nová smlouva měla standardní poplatkovou a nákladovou strukturu, zejména pokud jde o takzvané počáteční náklady, mohlo by se ze strany pojišťovny podle mého názoru jednat až o nekalou obchodní praktiku, neboť svým postupem fakticky vybízí klienta k tomu, aby si u ní jeden produkt koupil dvakrát,“ míní Stanislav Holeš.

Václav se nevzdal. Poslal do Komerční pojišťovny druhou stížnost, další směřoval do České národní banky a na Ministerstvo financí. Na případ upozornil i naši redakci.

Paličatost se mu vyplatila. Komerční pojišťovna ustoupila. „Poslali mi k podpisu dodatek ke smlouvě, o který jsem žádal. Prý se rozhodli udělat výjimku,“ líčí Václav. Václavova zkušenost může inspirovat další klienty pojišťovny, kteří se ocitli ve stejné situaci. Není ovšem času nazbyt – dodatek ke smlouvě je třeba uzavřít do konce března, pak lhůta vyprší.

O vyjádření jsme samozřejmě požádali také Komerční pojišťovnu. Potvrdila nám, že se rozhodla zareagovat na novinky v zákoně jinak než ostatní pojišťovny.

Anketa

Co jste si vybrali vy?

Komerční pojišťovna: Možnost volby? Zákon nám to nenařizuje

Mluvčí Komerční pojišťovny Michal Teubner argumentuje podobně jako Česká národní banka: novela zákona o daních z příjmů podle něj pojišťovnám neukládá, aby klientům daly na výběr.

„Vztah mezi klientem a pojišťovnou je soukromoprávním vztahem, do kterého klienti vstupovali mimo jiné i s předpokladem, že jim bude v případě potřeby umožněn mimořádný výběr. Komerční pojišťovna se rozhodla nezasahovat do vztahu mezi ní a klientem, a neměnit tudíž sjednané podmínky. Oproti většině ostatních pojišťoven se rozhodla pro primární zachování možnosti předčasných výběrů, tedy přístupu k finančním prostředkům v souladu se sjednanými pojistnými podmínkami. Možnost daňových úspor totiž nově znemožňuje klientovi přístup k jeho finančním prostředkům do šedesáti let věku,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny.

Dvě nabídky od Komerční pojišťovny. A třetí (trochu) tajná

Klientům, kteří chtějí nadále využívat daňové výhody, Komerční pojišťovna podle slov mluvčího Michala Teubnera, nabízí tři možnosti:

  • Sjednání nové smlouvy Vital Invest, která zakazuje mimořádné výběry, a tím umožňuje při splnění dalších zákonných podmínek uplatnění daňových úspor.
  • Zachování stávající smlouvy, kterou lze nadále využívat v případě potřeby k mimořádným výběrům; dosavadní naspořené prostředky se budou nadále zhodnocovat, a to i přesto, že klient na tuto smlouvu přestane platit pojistné.
  • Případný převod prostředků ze stávající smlouvy na nově sjednanou jednorázovou daňově uznatelnou smlouvu Vital Invest bezplatně.

Třetí možnost podle mluvčího pojišťovny pro klienty v reálu znamená, že jim nebudou účtování správní náklady (takzvané počáteční náklady) provázející vznik nové pojistné smlouvy. Zvláštní ovšem je, že i když pojišťovna tuhle variantu „v nabídce“ má, klientům ji v dopisech, kde o novinkách informuje a předestírá možná řešení, nenabízí. 

Proč pravidla přitvrdila

Závěrem malé připomenutí: proč od roku 2015 pravidla daňových odpočtů u životního pojištění zpřísnila? Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění dlouho patřil k oblíbeným benefitům. Rádi ho měli i zaměstnavatelé. Dal se totiž docela dobře zneužívat. Princip byl jednoduchý. Na Peníze.cz ho loni vysvětloval specialista firemních obchodů Partners Lukáš Škopek.

„Někteří zaměstnavatelé ve snaze ušetřit na odvodech sociálního pojištění a zdravotního pojištění snižovali hrubé mzdy svým zaměstnancům a rozdíl mezi původní a sníženou mzdou převáděli na životní pojištění. ‚Benefit‘ se v rámci pojištění rozdělil na takzvané běžné a mimořádné pojistné. A právě část peněz – samozřejmě poměrově výrazně vyšší – vyvedených jako mimořádné pojistné mohl zaměstnanec z pojistné smlouvy každý měsíc vybrat,“ vysvětluje Lukáš Škopek. Z částky odvedené na životní pojištění zaměstnavatel, ani zaměstnanec neplatil zdravotní a sociální pojištění. „Měsíčně se dalo takto ‚odklonit‘ dva a půl tisíce, ročně tedy suma sumárum 30 tisíc korun na jednoho zaměstnance. Zaměstnavatel mohl na zákonných odvodech ušetřit na každém zaměstnanci až 10 200 korun ročně,“ vypočítává Lukáš Škopek.

Smysl změny, kterou přinesla novela zákona o daních z příjmů, je podle Ministerstva financí jasný: vrátit daňovému benefitu původní smysl – podporovat spoření na stáří.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 15 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 3. 2015 15:55, Dam

Jenomže Komerční pojišťovna nemá standardní IŽP jako je běžné na trhu. KP u běžně placené smlouvy nemá počáteční jednotky ani vyšší tzv. "entry fee" v prvním roce.
Takže tvrzení "Jenže nová pojistná smlouva s sebou nese také nové náklady – a ty v prvních letech pojistky spolknou podstatnou část pojistného" je naprostá lež.
Autorka by si měla občas nastudovat produkt než napíše nesmysl.
Proto ani KP neprodává investiční ŽP pojištění přes MLM cesty, ale jen přes bankovní poradce KB (náklady na provizi pro MLM jako je Partners).

+7
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

16. 3. 2015 8:09, Maryl

A co přinese nová smlouva? Ohledně plnění pojistné události? Budete pojištěni stále stejně na rizika, která byla již prodělána, nebo Vás pojistí jen na rizika (nemoci) která jste neprodělali?

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (15 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Jak podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmů v roce 2015

5. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Jak podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmů v roce 2015

Seriál o dani z příjmů míří do finále. Spoustu užitečného už od nás víte. Zbývá ještě dodat, jak a kde daňové přiznání v roce 2015 podat, jak a kde daň z příjmů zaplatit. A co se stane,... celý článek

Daňové přiznání 2015. Jak si snížit daně

4. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 13 komentářů

Daňové přiznání 2015. Jak si snížit daně

Pokračujeme v sérii článků o dani z příjmů. Dneska poradíme, jak si daně snížit. Nečekejte fígly a triky za hranicí zákona. Přehledně a srozumitelně vyložíme, jaká daňová zvýhodnění... celý článek

Očima expertů: Životní pojištění se mění. Co to přinese v praxi?

12. 12. 2014 | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Očima expertů: Životní pojištění se mění. Co to přinese v praxi?

Kdo bude chtít dál využívat daňové výhody u investičního životního pojištění, přijde o možnost vybírat z něj volně peníze. Zůstane pak příspěvek na pojištění oblíbeným zaměstnaneckým... celý článek

Změny v životním pojištění: Vlk se nažral. A co koza?

12. 12. 2014 | Lukáš Škopek | 5 komentářů

Změny v životním pojištění: Vlk se nažral. A co koza?

Už dlouho mi to vrtalo hlavou: To to Ministerstvo financí nevidí? Nechybí mu peníze? Proč to neřeší? Všichni z branže o tom mluvili, ale ministerstvo mlčelo. Teď se konečně rozhodlo... celý článek

Investiční životní pojištění: Pravidla pro daňové úlevy od roku 2015 zpřísňují

13. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 9 komentářů

Investiční životní pojištění: Pravidla pro daňové úlevy od roku 2015 zpřísňují

Daňové odpočty u životního pojištění dostanou nová pravidla. Cíl: zamezit zneužívání úlev ze strany některých zaměstnavatelů – takzvaná „průtoková ížetpéčka“ jako cesta, jak zaměstnancům... celý článek

Partners Financial Services