Regulace prodeje životních pojistek. Revoluční tajfun, nebo větříček? A komu pomůže?

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 10. 6. 2015 | 14 komentářů
Chránit klienta, otevřeně informovat o nákladech pojistky a zvýšit nároky na prodejce – hlavní cíle novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Chystá se roky. Ve Sněmovně už prošla prvním čtením. Nečekaně se ale objevil ještě přílepek k jinému zákonu: má regulovat provize zprostředkovatelů. Co novinky přinesou klientovi?
Regulace prodeje životních pojistek. Revoluční tajfun, nebo větříček? A komu pomůže?

Prodej životních pojistek – zejména těch investičních – občas probíhá živelně. Zákonných brzd není příliš. Někteří zprostředkovatelé toho zneužívají. Klienti nedostávají jasné informace o ceně a nákladovosti produktu, pojistky jsou špatně nastavené, nekryjí rizika, která krýt mají, a lidé jsou pořád znovu přepojišťováni. Opakovaně tedy platí počáteční náklady a přicházejí o peníze.

Proto vznikla novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích – je výsledkem několikaleté diskuze Ministerstva financí, pojišťoven i finančněporadenských společností. Když projde, podstatně změní pravidla hry: donutí pojišťovny otevřeně sdělovat, na kolik klienta pojistka přijde, umožní přehledněji srovnávat konkurenční produkty a podstatně zvýší nároky na prodejce – bez ohledu na to, jestli jde o zaměstnance pojišťovny nebo člověka z finančněporadenské či zprostředkovatelské firmy.

Novela už v Poslanecké sněmovně prošla prvním čtením. Podle některých zákulisních informací, ale hrozí, že bude nakonec smetena ze stolu. A schválí se pouze přílepek k jinému zákonu, který se spokojí s jediným opatřením: zreguluje provize zprostředkovatelů pojistek. Tím by měl zmenšit jejich motivaci k přepojišťování.

Každý pes, jiná ves?

Tak to končí!

Než nám zatne tipec zákon, zkusíme se radši zregulovat samy! Pojišťovny se dohodly, že – pro možnost srovnání a transparentnost – budou využívat jednotný ukazatel. Aby každý snadno viděl, kolik co stojí.

Přehled dosud využívaných ukazatelů nákladovosti investičního životního pojištění:

A představení toho nového, jednotného:

V kostce: Co by přinesla dlouho chystaná novela

Z novinek obsažených v novele zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, která by mohla citelně zkultivovat prodej životních pojistek, vybíráme změny, které klient pocítí nejvíc.

První důležitá změna: pravidla by nově platila pro všechny kanály prodeje pojistných smluv, vztahovala by se na zaměstnance pojišťoven i ostatní zprostředkovatele.

Snížil by se počet kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů: ze čtyř na dvě. A upravil systém jejich registrace u České národní banky. Kdo bude chtít nabízet pojistné smlouvy, bude potřebovat aspoň maturitu. A navrch odbornou zkoušku u subjektu akreditovaného Českou národní bankou. „Je to obdoba systému, který známe z distribuce penzijních produktů. Maturitu nebude muset dokládat ten, kdo bude mít ke dni účinnosti novely pět let souvislé praxe ve zprostředkování pojištění. Kdo bude mít praxi kratší, bude mít 42 měsíců na dodělání maturity. Kdo bude do oboru vstupovat nově, bude muset doložit maturitní vysvědčení hned,“ upřesňuje mluvčí Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ) Petr Šafránek.

„Mělo by to vést ke zvýšení profesionality a kvality zprostředkovatelů pojištění i ke snížení jejich počtu, tedy k celkové kultivaci pojistného trhu,“ hodnotí šéf České asociace pojišťoven Tomáš Síkora.

Poradce také bude muset uchovávat doklady o tom, že klientovi radil kvalitně. „Záznam o jednání s klientem bude nově muset obsahovat i analýzu produktů, ze které zprostředkovatel vycházel. Klientovi bude muset být při sjednávání pojištění poskytována rada, což má další důsledky podle nového občanského zákoníku – nese to s sebou odpovědnost za takovou radu,“ pokračuje Petr Šafránek.

„V záznamu bude muset být i vysvětlení dopadů vzniku, podstatné změny, trvání nebo zániku pojištění pro zákazníka, včetně souvisejících rizik,“ dodává Vít Mikolášek z finančněporadenské společnosti Partners.

Zvýšily by se i pravomoci ČNB, hříšníkům by moha dávat víc přes prsty. „Dosud musela ve většině případů ČNB nejprve uložit nápravné opatření a teprve po jeho nesplnění mohla udělit sankci. Nově by mohla porušení zákona potrestat ihned,“ pokračuje Vít Mikolášek z Partners. Za hrubý nebo opakovaný přešlap by mohla ČNB prodejci odejmout oprávnění.

Pojišťovny by také musely podrobně a jednotně informovat, jaká je cena investičního životního pojištění a jaké náklady jsou s ním spojené. Na webu budou muset mít modelový výpočet (kalkulačku). Pravidla jednotného výpočtu nákladovosti stanoví vyhláškou Česká národní banka.

„Žádné poplatky už nebudou moct být skryté, a klient si snáze porovná konkurenční produkty,“ shrnuje Petr Šafránek z AFIZ. Podobně funguje třeba RPSN u spotřebitelských půjček.

Zatímco Asociace finančních poradců (AFIZ) všechny uvedené změny podporuje, protože mohou pomoct vymýtit nešvary, které kazí pověst i zodpovědným zprostředkovatelům, pojišťovny jednoznačný názor nemají. Opatrné jsou v hodnocení povinného (a podrobného) informování o nákladovosti produktu: „Čas prověří, jestli toto enormní množství informací bude mít prospotřebitelský efekt, nebo zda se jedná spíš o naplnění legislativního formalismu, které zatíží pojišťovny, zprostředkovatele i klienta,“ hodnotí za pojišťovny Tomáš Síkora.

Propojeno

Finanční poradenství nás zajímá. Ptáme se, jestli by jeho kvalitu mohly vylepšit postupně vyplácené provize, které by poradce motivovaly starat se o klienty i po uzavření smlouvy, jestli by mohlo fungovat poradenství bez provizí, tedy placené klienty přímo. A díváme se, jak se vyvíjí poradenství nejen v Česku. Dobrá zpráva: zlepšuje se to. Špatná: zatraceně pomalu.


Překvapivý zvrat: Přílepek k jinému zákonu má regulovat provize

Dlouho chystaná novela zákona už ve Sněmovně prošla prvním čtením. Zdálo se, že schválení nestojí nic v cestě.

Pak ale došlo k nečekanému zvratu. Poslanec Ladislav Šincl (ČSSD) předložil pozměňovací návrh k jinému zákonu: novele zákona o pojišťovnictví (která přináší do českého práva změny vyplývající z evropské směrnice Solvency II), která je už v pokročilejší fázi schvalovacího procesu než novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, o níž byla řeč výš. Přílepek má zregulovat provizí pojišťovacích zprostředkovatelů.

Podle některých pozorovatelů hrozí, že nakonec bude schválen jen zákon s přílepkem a dlouho chystaná novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích spadne pod stůl. A spolu s ní všechny kýžené změny, které jsme vyložili v první části článku. O spekulacích, které se kolem přílepku – a nahrazení jednoho zákonu druhým – víří, už jste na Peníze.cz četli:

Obsahem kontroverzního přílepku je regulace provizí zprostředkovatelů pojistek. Konkrétně zahrnuje tyto změny:

  • Maximální výše provize zprostředkovatele se omezí na 150 procent částky, kterou klient ročně zaplatí. Dnes je běžná provize ve výši kolem 180 procent. Odměna se bude vyplácet postupně: první rok zprostředkovatelská firma dostane nanejvýš sto procent ročního pojistného, zbytek se rozloží do dalších čtyř let. Druhá možnost: (maximálně) dvacetiprocentní provize z ročního pojistného vyplácená každoročně až do konce trvání pojistky
  • Storno období – což je doba, ve které musí poradce provizi vrátit v případě, že klient pojistku zruší – bude trvat pět let; dnes trvá obvykle dva roky
  • Když klientovi bude vypočítáváno odkupné (tedy suma, která se vyplácí při předčasném ukončení pojistky), zohledněná provize zprostředkovatele (tedy částka, která se klientovi ze zaplacených peněz strhne a putuje na provizi zprostředkovatele) – nesmí v žádném roce trvání pojistky překročit dvacet procent z celkové výše provize

Anketa

Jste spokojeni se svým životním pojištěním?

Pojišťovny pro, zprostředkovatelé proti

Pojišťovny pozměňovací návrh chválí, dopadne totiž výhradně na zprostředkovatele. „Změny ve vyplácení odměn mohou přinést posun v ochraně spotřebitele a odstranit z trhu zprostředkovatele, pro které je hlavní obchodní strategií přepojišťování klientů a kteří nejsou dostatečně odpovědní za trvání pojistné smlouvy. Klíčový efekt návrhu pro klienta spatřujeme i v tom, že významná část prostředků, která byla vyplácena zprostředkovateli, se přesune do odkupného pro klienta, v případě rizikových smluv pak bude o tyto prostředky sníženo pojistné nebo navýšena jeho ochrana,“ komentuje Tomáš Síkora z České asociace pojišťoven.

Zástupci finančněporadenských společností to ovšem vidí jinak.

„Návrh je prezentovaný jako ochrana spotřebitele, ale ve skutečnosti by měl přesně opačný efekt a vedl k dalšímu intenzivnímu přepojišťování. Navíc se nesmyslně vztahuje i na čistě riziková pojištění, tedy smlouvy, kde klient nedostává žádné odkupné a kde je přepracování smlouvy na aktuálně levnější a kvalitnější ochranu naopak v zájmu klienta (pokud se nezhoršil jeho zdravotní stav). Regulace by výrazně omezila konkurenci a díky tomu nebránila zdražení. Chrání příjmy pojišťoven, nikoli klienta,“ míní mluvčí AFIZ Petr Šafránek.

Názor, že schválení přílepku povede k dalšímu přepojišťování sdílí i Vít Mikolášek z Partners.

„Vzhledem k tomu, že jde o přílepek, který se v zákoně objevil až v Poslanecké sněmovně, chybí jakákoliv analýza dopadů – alespoň potenciálních. Je to prostě neřízená střela, kterou teď vypustíme – a budeme čekat, co udělá. Regulace provizí může vést k masivnímu přepojišťování, a to ve dvou vlnách. První vlna před koncem roku, kdy se všichni budou snažit podepsat co nejvíc smluv za starých podmínek bez provizní regulace, a druhá vlna přijde v příštím roce, až všem reálně kvůli provizní regulaci poklesnou příjmy a pojišťovny budou tlačit na uzavírání nových smluv. Na trhu se objeví nové levnější produkty, takže tu bude o důvod víc klientovi nabídnout slevu na nové pojistné smlouvě,“ hodnotí Vít Mikolášek.

Regulovat by se podle něj měla celá nákladovost pojistného produktu, nikoli jen provize zprostředkovatele. „Když se zreguluje pouze část nákladů, pojišťovna si vymyslí jiný poplatek a klient nic neušetří,“ pokračuje Mikolášek.

Nešvar přepojišťování by se podle něj měl řešit jinak. „Konkrétními opatřeními, která dopadnou na ty, kteří neoprávněně přepojistí, na poradenské firmy, které takové poradce mají, a na pojišťovny, které od nich berou produkci. Řešením jsou registry zprostředkovatelů a registry smluv, tedy konkrétní opatření, která dopadnou na konkrétní podvodníky, nikoliv na celý trh a nejvíc na klienta,“ uzavírá Vít Mikolášek s tím, že krokem vpřed by bylo schválení výše popisované novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. 

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 14 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 6. 2015 7:33, Matěj

Regulace finančního poradenství je nutná. Většina lidí, které znám, má s finančními poradci špatné zkušenosti. To se týká i Partners, kteří regulaci vítají. Představa, že situaci zlepší povinnost maturity, záznamu, zastropování provizí atd. je naprosto mylná. Žádné podnikání stojící na výhradně provizním systému nemůže být úplně čisté a pro konečné spotřebitele, klienty, výhodné. Nutnost získání provize aby bylo na chleba, hypotéku atd. bude vždy pro poradce zásadní kritérium, nikoliv "pouhý" prospěch klienta a precizně odvedené poradenství. To ale není o předpisech, nýbrž o vůli "zaměstnavatele" Finančně poradenské skupiny mají obrovské zisky, ale riziko podnikání nenesou žádné. Úroveň poradenství se zlepší jenom v případě, že finančně poradenské firmy budou ochotné své poradce zaměstnat, dám jim jistotu v podobě základního platu + motivační systém benefitů, provizí. Tím by si ale zvýšily náklady a to neudělají. Proto jsou jakékoliv řeči o vítaní regulací a snahy o zlepšení podmínek ze strany finančně poradenských firem pouhé kecy!

+15
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

10. 6. 2015 12:15, Hugo

Ale v TV říkali přece už před léty, že pojištění je vlastně takové lepší spoření :-).

Zobrazit celé vlákno

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (14 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Daňové úlevy u životních pojistek nově: Pojišťovna dala klientům červenou

16. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 15 komentářů

Daňové úlevy u životních pojistek nově: Pojišťovna dala klientům červenou

Pravidla daňových odpočtů u životního pojištění přitvrdila. Důvod? Zamezit zneužívání „průtokových“ pojistek. Musíte si vybrat: dál využívat daňové zvýhodnění, nebo zachovat možnost... celý článek

Očima expertů: Životní pojištění se mění. Co to přinese v praxi?

12. 12. 2014 | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Očima expertů: Životní pojištění se mění. Co to přinese v praxi?

Kdo bude chtít dál využívat daňové výhody u investičního životního pojištění, přijde o možnost vybírat z něj volně peníze. Zůstane pak příspěvek na pojištění oblíbeným zaměstnaneckým... celý článek

Investiční životní pojištění: Pojišťovny zavádějí jednotný ukazatel nákladovosti

14. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Investiční životní pojištění: Pojišťovny zavádějí jednotný ukazatel nákladovosti

Pojišťovny budou od ledna dávat jasnější a srozumitelnější informace o životních pojistkách. Dozvíte se, kolik zaplatíte na poplatcích i kolik dostanete, když smlouvu předčasně vypovíte.... celý článek

Kdopak to volá? Falešné asociace a triky nepoctivých pojišťováků

5. 8. 2014 | Petra Dlouhá | 24 komentářů

Kdopak to volá? Falešné asociace a triky nepoctivých pojišťováků

„Haló? Tady Novák z Asociace pojišťoven. Musíme vám zkontrolovat smlouvu…“ „Dobrý den, Mráček z Centra pojišťoven. Víte, že máte nárok na slevu? Kdy se sejdeme?“ Nepoctiví pojišťováci... celý článek

Kolik stojí investiční životní pojištění. Ukazatele nákladovosti

30. 6. 2014 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Kolik stojí investiční životní pojištění. Ukazatele nákladovosti

Zorientovat se v nepřeberném množství poplatků spojených s investičním životním pojištěním není jednoduché. Pojišťovny nám to taky vždycky úplně neusnadňují. Existuje ale několik ukazatelů... celý článek

Partners Financial Services