Studentská letní brigáda: Jak na daně a zdravotní a sociální pojištění

Monika Veselíková | rubrika: Když se řekne | 22. 6. 2016
Doba letních prázdnin je pro řadu studentů příležitostí, jak si vydělat. Ať už se rozhodnete pro brigádu doma nebo v zahraničí, poradíme, jaká pravidla pro studentské přivýdělky platí a na co si dát pozor.
Studentská letní brigáda: Jak na daně a zdravotní a sociální pojištění

I když už je velká část brigádnických pozic rozebraná, brigádu můžete sehnat i na poslední chvíli. „Zájem o brigádníky je letos – stejně jako vloni – velmi silný. I v červenci bude možnost brigádu získat, firmy ale místa budou vypisovat podle potřeby už jen nárazově. Na Jobs.cz půjde odhadem o šest až sedm tisíc pozic. Zájemců o brigády je letos o poznání méně než v dřívějších letech. Ekonomice se velmi daří, v Česku je přes 130 tisíc otevřených stálých pracovních míst, na brigády se tak letos nehlásí například tolik lidí ze skupiny dlouhodobě nezaměstnaných a studenti si můžou výrazně víc vybírat,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský, analytik portálu Jobs.cz

Brigáda pro středoškoláky

Nastoupit na brigádu můžete nejdřív v létě mezi základní a střední školou. Podle zákona totiž smí pracovat pouze osoby, kterým už bylo patnáct let, a zároveň mají dokončenou povinnou školní docházku. Výjimkou z pravidla jsou umělecké, kulturní, reklamní a sportovní činnosti, kterým se může věnovat i žák základní školy mladší patnácti let.

Vedle toho také platí, že pokud vám ještě nebylo osmnáct, můžete pracovat maximálně osm hodin denně, a v souhrnu nesmíte odpracovat víc než 40 hodin týdně.

Zakázaná je i práce přesčas nebo v noci.

Ať už máte práci na léto jistou, nebo budete teprve hledat, pamatujte, že i brigádu byste měli ošetřit smlouvou. Nejčastěji se brigády sjednávají prostřednictvím dohody o provedení práce (v praxi se často setkáte se zkratkou DPP). Dohodu o provedení práce můžete uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, počet odpracovaných hodin u žádného z nich ale nesmí překročit tři stovky za kalendářní rok.

Další typ smlouvy, se kterým se můžete setkat, je dohoda o provedení činnosti, zkráceně DPČ. U dohody o provedení činnosti platí, že můžete odpracovat pouze dvacet hodin týdně. Podrobnosti o obojích dohodách najdete v našem článku.

Při práci na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti byste vždycky měli dostat alespoň minimální mzdu. Ta letos dělá 58,7 korun hrubého na hodinu.

Podle Tomáše Ervína Dombrovského jsou ale odměny často vyšší. „Obvyklá odměna se pohybuje mezi 80 až 100 korunami na hodinu, v regionech o fous méně. Samozřejmě záleží na náročnosti práce, potažmo přínosu výpomoci pro zaměstnavatele. Lze narazit na zajímavé příležitosti s odměnou nad 150 i 200 korun za hodinu, ale spíš výjimečně,“ popisuje praxi.

Brigáda: Povinné odvody a daň z příjmů

Zatímco zaměstnanci běžně ze mzdy odvádí zálohy na zdravotní a sociální pojištění, studentů se tato povinnost netýká. Zdravotní pojištění za ně plátí stát a sociální pojištění jako osoby bez vlastních příjmů odvádět nemusí. Jiná situace ale nastane, pokud student začne vydělávat, i když jen krátkodobě.

Jak pro práci na dohodu o provedení práce tak v případě dohody o provedení činnosti platí, že pokud výdělek přesáhne určitou hranici, zdravotní i sociální pojištění platit musíte – hranice výdělku u dohody o provedení práce dělá deset tisíc korun, u dohody o pracovní činnosti dva a půl tisíce.

Kromě odvodů na zdravotní a sociální pojištění podléhají veškeré výdělky také dani z příjmů. Z částky, kterou si vyděláte, byste měli odvést patnáctiprocentní daň. Současně ale platí, že jako student máte nárok na daňové slevy – slevu na poplatníka a slevu na studenta. V praxi díky tomu je výsledná daň často nulová. 

Daň z příjmů: Studentská sleva

Každý poplatník daně z příjmů má nárok na základní daňovou slevu, která se v roce 2015 rovná 24 840 korunám (2070 měsíčně). Student má nárok ještě na a slevu na studenta, která dosahuje 4020 Kč za rok. Uplatňovat ji může až do dovršení věku 26 let, respektive 28 let v případě prezenčního studia v doktorském programu. Pokud podmínky splňuje jen po část roku, může slevu uplatnit pouze za tyto kalendářní měsíce – z daní si odečte 335 korun měsíčně. Jedinou výjimkou, kdy daňovou slevu na studenta využít nemůžete, je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na střední (nikoli vysoké!) škole, pokud jste v době takového studia výdělečně činní (s výjimkou práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti) nebo když máte v době tohoto studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Kromě uvedených slev může student uplatnit například daňovou slevu na vyživované dítě, na manželku či manžela nebo slevu pro zdravotně postižené, pokud splňuje potřebné podmínky:

Anketa

Kterou brigádu jste si chtěli zkusit a nevyšlo to?

V zásadě tedy stačí podepsat zaměstnavateli růžový formulář Prohlášení poplatníka k dani z příjmu a máte hotovo. Potřebovat budete také potvrzení o studiu, proto si ho nezapomeňte nechat vystavit. Prohlášení poplatníka přitom můžete podepsat každý měsíc jen u jednoho zaměstnavatele.

Kdo prohlášení k dani nepodepíše a vydělá si méně než deset tisíc korun (nebo 2500 tisíc korun, pokud pracuje na DPČ) tomu zaměstnavatel strhne patnáctiprocentní srážkovou daň. Pokud půjde o jediný příjem, který během roku budete mít, nebo vaše další příjmy budou celkově jen nízké, můžete čerpat slevy na dani a získat sraženou daň zpátky. Stačí, když v následujícím roce podáte daňové přiznání. K tomu budete potřebovat Potvrzení o příjmech ze závislé činnosti, které vám na požádání vystaví zaměstnavatel.

Samozřejmě se může stát, že příjem z brigády výše uvedené hranice přesáhne. Pokud nemáte podepsaný růžový formulář, zaměstnavatel odvede patnáctiprocentní zálohovou daň, která se vypočte ze superhrubé mzdy – hrubé mzdy navýšené o zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Slevy na dani se v takovém případě uplatnit nedají.

Pokud byste stihli během léta vystřídat zaměstnavatelů víc, nevyhnete se podání daňového přiznání. Podrobnosti najdete v našem starším článku:

Kolik dělají zálohy na zdravotní a sociální pojištění, a kolik padne na daň z příjmů, si snadno spočítáte na naší kalkulačce.

Kalkulačky dohod

DPP, DPČ – kalkulačka výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů

+
+

Další kalkulačky

Na zkušenou za hranice

Brigádu si samozřejmě nemusíte hledat jen doma. Na zprostředkování sezónní práce v zahraničí se zaměřuje řada pracovních agentur. Než na nabídku některé z agentur kývnete, dobře si ji prověřte. Každá agentura, která se zprostředkováním zaměstnání zabývá, musí mít licenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Na webu ministerstva si pak snadno ověříte, zda má povolení sjednávat zaměstnání také v zahraničí nebo jak dlouho funguje. Pro ověření stačí zadat její název – zde.

Pozor si dejte na agentury, které by chtěly za zprostředkování zaměstnání zaplatit. České agentury, i pokud nabízejí práci v zahraničí, si za zprostředkování zaměstnání žádné poplatky účtovat nesmí, stejně tak nemají právo nárokovat si například část mzdy.

Zahraniční pracovní nabídky vedle toho můžete hledat také v evropské databázi Eures, která funguje při úřadu práce a sdružuje pracovní nabídky ze zemí Evropské unie. Zájemcům o práci za hranicemi navíc nabízí bezplatné poradenství a na webových stránkách Euresu najdete také řadu informací o pracovních podmínkách v konkrétních zemích.

Srovnejte si to

Jistě se dá veškerý výdělek z brigády prolít hrdlem. A stejně jistě se dá něco schovat stranou. Nejlíp úplně z očí, aby to člověka nelákalo. Až si to srovnáte v hlavě, my vám rádi pomůžeme se srovnáním spořicích nástrojů, aby se vám dobře vybíral ten pravý.

Brigáda v zahraničí: Jak na zdravotní a sociální pojištění nebo daně

Pokud si najdete brigádu v zahraničí, budete se muset zorientovat v pracovních podmínkách dané země. Pomoci by vám měla agentura, se kterou za prací vyrážíte, případně poradce Euresu. Zatímco v rámci Evropské unie můžete ve většině případů krátkodobě pracovat bez pracovního povolení i registrace k pobytu, pokud se vydáte například do USA nebo Austrálie, budete kromě víza potřebovat také pracovní povolení.

Konkrétní podmínky se přitom liší i co se zdravotního asociálního pojištění týče. Obecně platí, že pokud si v zemi Evropské unie najdete zaměstnání, které zakládá účast na zdravotním pojištění, musíte se odhlásit ze systému českého zdravotního pojištění. Svoji pojišťovnu byste o tom měli včas informovat – do osmi dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Po návratu domů se opět přihlásíte ke zdravotnímu pojištění v Česku. Pokud budete dál pokračovat ve studiu, bude za vás opět platit zdravotní pojištění stát. Jestliže vyjíždíte do země, která v Evropské unii není, platí, že jste i nadále českým pojištěncem, pokud váš pobyt nebude trvat déle než půl roku.

Obdobná je i situace se sociálním pojištěním. Vždy záleží na dané zemi a práci, kterou budete vykonávat. Pokud jde o zaměstnání, bude z vaší mzdy zaměstnavatel odvádět zálohy na sociální pojištění. Jen s tím rozdílem, že jako student nemáte v Česku povinnost sociální pojištění platit a nemusíte proto České správě sociálního zabezpečení nic hlásit.

Váš výdělek bude stejně jako doma podléhat také dani z příjmů. Tu s největší pravděpodobností zaplatíte pouze jednou. I když obecně platí, že se musíte přiznat k veškerým, tedy i zahraničním příjmům, má Česko s řadou zahraničních zemí uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Ty v praxi brání tomu, aby byla z jednoho výdělku daň odvedená dvakrát. Seznam zemí, se kterými máme uvedenou smlouvu uzavřenou, najdete na webu Ministerstva financí.

Problematika zdanění zahraniční příjmů je obecně složitá, vždy totiž záleží jednak na podmínkách dané země a současně na konkrétním znění smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Proto, pokud budete mít ohledně daní jakékoli nejasnosti, neváhejte se obrátit na odborníky:

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+21
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Konec školy: Od kdy platit zdravotní a sociální pojištění. A kde se hlásit

15. 6. 2016 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Konec školy: Od kdy platit zdravotní a sociální pojištění. A kde se hlásit

Dostudovali jste právě střední nebo vysokou školu? Ať studia skončila úspěchem, nebo propadákem, poradíme jak a kdy začít řešit (a především platit) zdravotní a sociální pojištění.... celý článek

Pravidla přivýdělku: Druhá práce, brigáda i podnikání

2. 11. 2015 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Pravidla přivýdělku: Druhá práce, brigáda i podnikání

Jsem dříč a jedna práce mi nestačí. Nevyjdu s penězi. Chci si přilepšit. Brigáda, druhý úvazek, podnikání… Jaká pravidla má přivýdělek? Jaké přináší povinnosti? A kolik ukousnou povinné... celý článek

Student vydělává. Brigáda, zaměstnání, podnikání – výhody a povinnosti

26. 10. 2015 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Student vydělává. Brigáda, zaměstnání, podnikání – výhody a povinnosti

Chcete si při studiu přivydělat? Možností, jak přivýdělek formálně zastřešit, je víc. Přečtěte si, která je pro studenta nejvýhodnější a kolik z výdělku ukrojí povinné odvody.

Pět dobrých rad: Chcete si přivydělat?

21. 4. 2015 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Pět dobrých rad: Chcete si přivydělat?

Chcete si přivydělat, čas i příležitost by byly… Jenže nevíte, nakolik vás sváže řemen byrokratických brzd a omezení? Přinášíme pět tipů. Do začátku se můžou hodit.

Očima expertů: Má být na státních vysokých školách zavedeno školné?

18. 2. 2011 | Ondřej Tůma | 14 komentářů

Očima expertů: Má být na státních vysokých školách zavedeno školné?

Problematika placeného studia na státních vysokých školách je ožehavým tématem, na které se nedá pohlížet černobíle. Stěžejní otázkou by nemělo být to, zda se má školné zavést, ale... celý článek

Partners Financial Services