Daňové přiznání 2015. Jak si snížit daně

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 4. 3. 2015 | 13 komentářů
Pokračujeme v sérii článků o dani z příjmů. Dneska poradíme, jak si daně snížit. Nečekejte fígly a triky za hranicí zákona. Přehledně a srozumitelně vyložíme, jaká daňová zvýhodnění a odpočty můžete letos v daňovém přiznání (zcela legálně) uplatnit.
Daňové přiznání 2015. Jak si snížit daně

Na podání daňového přiznání za rok 2014 je čas do prvního dubna. Jestli vám přiznání zpracovává daňový poradce, lhůta se protahuje o tři měsíce, musíte to však finančnímu úřadu včas oznámit. Včas znamená taky do prvního dubna.

V pondělí jste se dočetli, kdo letos musí daňové přiznání podávat:

V úterý jsme si posvítili na pravidla výdajových paušálů a daňovou evidenci:

Třetí díl budete milovat nejvíc: poradíme, jak si daň z příjmů snížit.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Hlavní novinky od loňska? Veskrze pozitivní. Důchodcům se vrací daňová sleva na poplatníka.  Zvyšuje se také limit daňového odpočtu u darů na dobročinné účely.

Teoretické opáčko: Čím se dá daň snížit

Základ daně se rovná rozdílu mezi příjmy fyzické osoby a výdaji, které vynaložila na jejich dosažení. Buď se dokládají výdaje skutečné, na ně si vedete daňovou evidenci, nebo se dá jednoduše využít výdajových paušálů, o kterých byla řeč včera.

Před výpočtem daně se daňový základ vždy ještě sníží takzvané nezdanitelné části základu daně. A teprve ze základu daně sníženého o odečitatelné položky se pak počítá patnáctiprocentní daň z příjmů. Od vypočtené daně si pak ještě můžete odečíst daňové slevy.

A teď prakticky. Nejdřív si řekneme, co můžete odečíst od základu daně.

POZOR!

Daňové odpočty solidární daň nesníží

Jestli vám vzniká povinnost platit solidární daň, bude vaše celková daňová povinnost tvořena součtem daně z příjmů a solidární daně. Solidární daň neleze snižovat daňovými odpočty a slevami, které se na daň z příjmů běžně uplatňují (podrobněji se jim budeme věnovat v příštím díle seriálu). Daňové odpočty snižují jen základ daně, podléhající patnáctiprocentní dani z příjmů, nikoli částku, ze které se počítá solidární daň.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Ze základu daně si můžete odečíst příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Přesněji: úhrn příspěvků, jež jste zaplatili ze svého nad limit dvanácti tisíc ročně. Maximální výše odpočtu dělá taktéž dvanáct tisíc. Konkrétně to znamená, že abyste mohli uplatnit maximální (dvanáctitisícový) odpočet, museli jste loni do fondů odvést aspoň dvacet čtyři tisíc. Jestli jste odvedli dvanáct tisíc nebo míň, neodečtete si od základu daně nic. Jestli jste zaplatili například osmnáct tisíc, můžete si odečíst šest. Příspěvky, které vám dal na penzijko zaměstnavatel, odečítat nelze.

Životní pojištění

Ze základu daně si poplatník může odečíst také platby na životní pojištění. Výše odpočtu je zastropována částkou dvanáct tisíc ročně. Jestli máte pojistek víc, můžete částky pro odpočet sčítat, celková hranice dvanácti tisíce se ale nezvyšuje. Příspěvky zaměstnavatele odečítat nejde.

Abyste mohli odpočet využít, musíte splňovat ještě několik podmínek, tedy přesněji je musí splňovat vaše pojistná smlouva. Pojistné plnění musí být podle smlouvy vyplaceno nejdřív ve vašich šedesáti letech a zároveň nejdřív po uplynutí pěti letech od uzavření smlouvy. Když je pojistka sjednána „na dožití“, což znamená, že peníze se vyplatí, až dosáhnete určitého věku, je třeba ještě splňovat limit minimální pojistné částky při dožití:

  • u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let dělá čtyřicet tisíc korun
  • u smluv s pojistnou dobou 16 a více let dělá sedmdesát tisíc korun

U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití.

Od roku 2015 platí pro daňové odpočty u životního pojištění nová pravidla, o novinkách už od nás víte, promítnou se ale až do daňového přiznání, které budete podávat začátkem roku 2016:

Úroky z hypotéky a úvěru ze stavebka

Základ daně snižují také úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření (i překlenovacího), které jste zaplatili v daném roce. Myšleny jsou skutečně jen úroky, ne celé splátky.

Odečíst si od základu daně „na úrocích“ můžete až tři sta tisíc ročně (za celou domácnost). Podmínkou je, že úvěr slouží na bytové účely – tedy rekonstrukci, stavbu nebo koupi nemovitosti určené k trvalému bydlení (chaty, chalupy a objekty určené k rekreaci podmínku nesplňují).

Zaplacené úroky z úvěru není možné uplatnit, když nemovitost slouží k podnikání nebo k pronájmu. Když se dům nebo byt používá částečně k podnikání nebo pronájmu a částečně k bydlení, uplatňují se úroky v poměrné výši.

Když čerpá úvěr víc lidí současně, uplatní odpočet buď jeden z nich, nebo každý rovným dílem. Jestli jste loni úvěr spláceli jen část roku, vztahuje se na odpočet limit pětadvaceti tisíc za každý měsíc splácení.

Potvrzení o zaplacených úrocích za předešlý rok obvykle banky a stavební spořitelny rozesílají začátkem roku. Případně se o něj přihlaste. Budete ho muset přiložit k daňovému přiznání.

Anketa

Podáváte přiznání včas?

Vzdělání, kurzy, školení

Kdo loni složil zkoušku ověřující další vzdělávání, tedy absolvoval placený kurz nebo školení zakončené zkouškou s certifikátem, může si ze základu daně odečíst až deset tisíc korun – podle skutečně zaplacených peněz. Zdravotně postižení můžou odečítat až třináct tisíc, lidé s těžkým postižením až patnáct tisíc. Daňový odpočet ovšem nelze uplatnit v případě, že vám školení platil zaměstnavatel, a v případě, že ho uplatňujete jako daňový výdaj v podnikání. Odečítat nemůžete například poplatky za studium na soukromé nebo vysoké škole a za autoškolu.

Dary a dobročinnost

Pokud jste v uplynulém zdaňovacím období, tedy roce 2014, přispěli na školství, kulturu, ekologii nebo charitu, můžete si ze základu daně tyto příspěvky odečíst. Výčet dobročinných účelů a typů příspěvků, které se uznávají, najdete v § 15, odst. 1 zákona o dani z příjmů. Základní podmínkou je, že celková výše darů, které jste poskytli, loni dosáhla alespoň tisícikoruny nebo přesáhla dvě procenta vašeho původního daňového základu. Výše daňového odpočtu je omezena na patnáct procent původního základu daně. Ještě v roce 2013 platil nižší limit deseti procent.

Odbory: členské příspěvky

Členové odborů si mohou od základu daně odečíst členské příspěvky až do výše tří tisíc korun. Částka zároveň nesmí překročit 1,5 procenta vašich ročních zdanitelných příjmů ze závislé činnosti.

Daňová ztráta z předchozích let

Od základu daně můžete odečíst i daňovou ztrátu z podnikání, jež vám vznikla v předchozích pěti letech. Dojít k ní může jen při uplatňování výdajů daňovou evidencí (když výdaje přesáhnou příjmy), nikoli při užívání výdajových paušálů.

Daňové slevy: ještě níž

Už jsme to nakousli v úvodu, snížením základu daně sešup nekončí. Snižovat můžete i vypočtenou daň z příjmů – která se u fyzických osob rovná patnácti procentům výsledného základu daně. Od daně si ještě můžete odečíst daňová zvýhodnění.

Základní daňové zvýhodnění na poplatníka

Základní slevu na poplatníka může uplatnit každý, kdo měl loni alespoň část roku zdanitelné příjmy. Za rok 2014 dělá sleva pěkných 24 840 korun. Uplatňuje se vždycky v plné výši – nezáleží na tom, jak dlouho vaše výdělečná činnost loni reálně trvala. Novinkou je, že slevu opět smějí uplatnit i vydělávající starobní důchodci. Díky rozhodnutí Ústavního soudu můžou dokonce slevu uplatnit zpětně i za rok 2013, kdy ji podle tehdejšího zákona využívat nesměli. „Zažádat“ si o ni musejí v novém nebo dodatečném daňovém přiznání, případně přes zaměstnavatele – podrobnější návod, jak na to, najdete v našem starším článku:

Manželské počty

Do příjmů manžela/manželky se počítají:

Do příjmů manžela/manželky se nepočítají:

Je-li vaše manželka nebo manžel držitelem průkazu ZTP/P, daňová sleva se dvojnásobí.

Daňové zvýhodnění na manželku nebo manžela

Slevu na zákonného partnera ve výši 24 840 korun ročně můžete z daně odečíst, když její nebo jeho příjmy v loňském roce nepřekročily limit 68 tisíc. Typicky jde o situaci, kdy byl jeden z vás bez práce nebo třeba na rodičovské. Platí ovšem ještě jedno nepříjemné pravidlo: kdo v daňovém přiznání odečítá výdaje paušálem, slevu na manželku či manžela současně uplatnit nesmí. Zaměstnanců se uvedené omezení týká jen v případě, že je součet dílčích základů daně, u kterých uplatnili výdaje paušálem, vyšší než polovina jejich celkového daňového základu.

Jinak je možné slevu uplatnit třeba jen za některé měsíce (dělá 2070 korun měsíčně). Podmínkou je, že na začátku každého započteného měsíce jste s partnerem žili ve společné domácnosti a byli sezdaní. Počítá se i registrované partnerství. Druhové a družky mají bohužel smůlu.

Příjmy manželky či manžela, které se při posuzování nároku na daňovou slevu zohledňují, vidíte v boxu.

Daňové zvýhodnění na dítě a daňový bonus

Za každé vyživované dítě, se kterým žijete ve společné domácnosti, si můžete z daně z příjmů odečíst ročně 13 404 korun. Když je dítě zdravotně postižené, sleva se dvojnásobí. Za každý měsíc, kdy splňujte podmínky, můžete uplatnit poměrné zvýhodnění 1117 korun, respektive 2234 korun u postiženého dítěte.

Jaké dítě si „odečtete z daní“

Daňové zvýhodnění můžete uplatnit na dítě do věku 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje, nebo se kvůli špatnému zdraví připravovat nemůže. Musí jít o dítě vlastní, osvojené, dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, na které by mohli daňovou slevu uplatnit. Slevu nemůžete uplatnit za dítě družky nebo druha. Od roku 2014 ale lze zvýhodnění uplatnit na dítě registrovaného partnera nebo partnerky.

Pozor: pokud v daňovém přiznání uplatňujete výdaje paušálem, slevu na dítě současně využít nemůžete.

Zvýhodnění na jedno dítě může uplatnit pouze jeden daňový poplatník, typicky jeden z rodičů. Když po jeho započtení daň klesne do minusu, stát vám výslednou sumu doplatí jako daňový bonus. Tím se zvýhodnění na dítě liší od ostatních daňových slev.

Maximálně může bonus dosáhnout 60 300 korun za rok, minimálně stokoruny – když vyjde nižší, nedostanete nic. Podmínkou pro vznik nároku na bonus je, že jste v daném zdaňovacím období vydělali alespoň šestinásobek minimální mzdy, v roce 2014 tedy aspoň 51 000 korun. Započítávají se jen příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu a kapitálového majetku.

Od roku 2015 má daňové zvýhodnění na děti nová pravidla, promítnou se ale až do daňového přiznání, které budete podávat začátkem roku 2016:

Tip! Sleva na školku

Od loňska mohou rodiče s malými dětmi uplatňovat také takzvanou slevu na školku nebo též školkovné (zákon o dani z příjmů hovoří doslova poněkud legračně o „slevě za umístění dítěte“). Z daně z příjmů si jeden z rodičů dítěte může za rok 2014 odečíst výdaje na školku nebo jiné předškolní zařízení až do výše 8500 korun. Výdaje samozřejmě budete muset prokázat – potvrdí vám je provozovatel.

Daňové zvýhodnění pro studenty

Student si může v přiznání k dani z příjmů za rok 2014 snížit daň o 4020 korun. Za každý kalendářní měsíc, kdy jste splňovali podmínky, to dá 335 korun. Základním předpokladem je, že vám ještě nebylo šestadvacet (nebo osmadvacet, pokud jste v roce 2014 prezenčně studovali doktorský program).

Daňové zvýhodnění pro zdravotně postižené

Člověk, který pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, si může z daně z příjmů za rok 2014 odečíst 2520 korun. Invalida třetího stupně 5040 korun za rok. A držitel průkazu ZTP/P (tedy člověk se zvlášť těžkým postižením) uplatní daňové zvýhodnění ve výši 16140 korun. Kdo splňuje podmínky jen část roku, může uplatnit dvanáctinu uvedené částky za každý měsíc.

Daňová kalkulačka OSVČ - výpočet daně, zdravotní a sociální pojištění

nebo vlastní částka
měsíců
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani

Daňový kalendář 2015

Daňový kalendář pro rok 2015 přináší přehled termínů podstatných pro včasné placení daní a pojistného. 

Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a OSVČ.

Daňový kalendář 2015

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+63
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 13 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

19. 3. 2015 22:34, Denisa

Dobrý večer od února jsem byla na nemocenske a od srpna na MD.MÁM nárok na vrácení daní nebo se nemocenská a mateřska do příjmu nepočítá. Děkuji za odpověď.

+13
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (13 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Jak podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmů v roce 2015

5. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Jak podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmů v roce 2015

Seriál o dani z příjmů míří do finále. Spoustu užitečného už od nás víte. Zbývá ještě dodat, jak a kde daňové přiznání v roce 2015 podat, jak a kde daň z příjmů zaplatit. A co se stane,... celý článek

Daňové přiznání a výdajové paušály: Pravidla a úskalí pro letošní rok

3. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 5 komentářů

Daňové přiznání a výdajové paušály: Pravidla a úskalí pro letošní rok

Na podání daňového přiznání za loňský rok zbývá necelý měsíc. V prvním díle seriálu o dani z příjmů jsme se zabývali tím, kdo se letos musí přiznat. Dneska se zaměříme na živnostníky... celý článek

Přiznání k dani z příjmů: Kdo se musí v roce 2015 přiznat

2. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Přiznání k dani z příjmů: Kdo se musí v roce 2015 přiznat

Na podání daňového přiznání k dani z příjmů zbývá měsíc. Startujeme sérii článků, ve které upozorníme na novinky a připomeneme vše starší a důležité. Máme pro vás aktuální daňové formuláře... celý článek

Důchodci v roce 2015. Jak zpětně uplatnit slevu na dani. A kdo začne danit důchod

21. 11. 2014 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Důchodci v roce 2015. Jak zpětně uplatnit slevu na dani. A kdo začne danit důchod

Příští rok bude důchod danit víc penzistů. Změny se dotknou důchodců, kteří mají i další příjmy – jsou zaměstnaní, podnikají nebo si třeba přivydělávají pronájmem. Je tu ale i příjemná... celý článek

Investiční životní pojištění: Pravidla pro daňové úlevy od roku 2015 zpřísňují

13. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 9 komentářů

Investiční životní pojištění: Pravidla pro daňové úlevy od roku 2015 zpřísňují

Daňové odpočty u životního pojištění dostanou nová pravidla. Cíl: zamezit zneužívání úlev ze strany některých zaměstnavatelů – takzvaná „průtoková ížetpéčka“ jako cesta, jak zaměstnancům... celý článek

Partners Financial Services