Pravidla přivýdělku: Druhá práce, brigáda i podnikání

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 2. 11. 2015 | 6 komentářů
Jsem dříč a jedna práce mi nestačí. Nevyjdu s penězi. Chci si přilepšit. Brigáda, druhý úvazek, podnikání… Jaká pravidla má přivýdělek? Jaké přináší povinnosti? A kolik ukousnou povinné odvody? Odpovědi na příštích řádcích.
Pravidla přivýdělku: Druhá práce, brigáda i podnikání

Nejvýhodnější a administrativně nejjednodušší formou přivýdělku pro zaměstnance je brigáda na dohodu o provedení práce, když měsíční odměna nepřesáhne deset tisíc korun. Z výdělku totiž není třeba odvádět zdravotní pojištění a sociální pojištění. Variant je ale samozřejmě víc. Předně si můžete najít druhé zaměstnání – na plný nebo zkrácený úvazek.

Mám málo: Chci druhý úvazek

Fakt, že jste zaměstnáni na plný úvazek, neznamená, že si nemůžete další zaměstnání přibrat. Jestli to zvládnete, klidně můžete pracovat na dva plné úvazky naráz. Dva úvazky dokonce teoreticky můžete mít u jednoho zaměstnavatele – s podmínkou, že nemají oba pracovní poměry stejnou náplň práce a že se nejedná o stejný druh činnosti. Pak byste se totiž dostali do křížku s ustanoveními o rozsahu práce přesčas:

Až vám u pohovoru nabídnou hrubou mzdu, vy asi budete chtít vědět, kolik vám z těch peněz opravdu zůstane v kapse. Ví a poví to kalkulačka čisté mzdy.

Když si přiberete úvazek u jiného zaměstnavatele a půjde o činnost, která je shodná s činností původního zaměstnavatele, budete potřebovat jeho písemné dobrozdání. V reálu samozřejmě záleží, nakolik budete schopni obě práce skloubit. Můžete třeba pracovat jako kuchařka ve školní jídelně od sedmi do tří a po odpoledních a večerech kroutit druhý úvazek v restauraci.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmů v běžné výši za vás budou odvádět zaměstnavatelé nezávisle z obou výdělků. Daňové slevy a zvýhodnění nicméně smíte uplatňovat pouze u jednoho z nich.

Nezávisle také budete z obou pracovních poměrů čerpat dávky nemocenského pojištění. I když se přirozeně může stát, že budete uznáni práce neschopnými jen u jedné z činností, pak budete čerpat nemocenskou pouze z tohoto zaměstnání.

PROPOJENO!

Kolik dostanete za dovolenou

Za dobu čerpání dovolené nedostáváte běžnou mzdu, nýbrž náhradu mzdy. Má jednu příjemnou vlastnost: Když si volno dobře načasujete, můžete brát víc, než kdybyste chodili do práce. Naše kalkulačka všechno spočítá za vás.

Samostatně se u každého pracovního poměru posuzuje také nárok na dovolenou, délka výpovědní lhůty nebo nárok na odstupné.

Zaměstnanec si přivydělává na dohodu o provedení práce

Dohodu o provedení práce (DPP) může člověk, který už jedno klasické zaměstnání má, ročně uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. Pro každého smí pracovat na dohodu maximálně tři sta hodin za rok. Za práci musí dostávat aspoň minimální mzdu, tedy padesát pět korun hrubého na hodinu (od ledna 2016 se minimální mzda zvyšuje na 58,70 koruny za hodinu).

Pokud měsíční odměna z DPP nepřesáhne deset tisíc, nemusíte z ní hradit zdravotní pojištění ani sociální pojištění. To samé platí, pokud pracujete na dohodu pro víc zaměstnavatelů naráz a žádný z příjmů není vyšší než deset tisíc korun.

Další možnost: uzavřete víc dohod o provedení práce s jedním zaměstnavatelem. V takovém případě se měsíční odměny od něj sčítají. Jakmile součet převýší deset tisíc měsíčně, bude se z nich zdravotní i sociální pojištění platit v běžné výši: na sociální pojištění poputuje šest a půl procenta z hrubé odměny, za zdravotní čtyři a půl procenta.

Pokud jde o daň z příjmů, záleží… Když součet měsíčních odměn z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne deset tisíc, máte dvě možnosti. Když u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani, odečte vám z hrubého výdělku patnáctiprocentní srážkovou daň. Příjem z dohody pak tvoří samostatný daňový základ, po uplatnění srážkové daně už ho nemusíte nikde vykazovat.

Tip!

Srážkovou daň vám vrátí, když…

Příjem z dohody o provedení práce zdaněný patnáctiprocentní srážkovou daní už opravdu nemusíte nikde přiznávat ani vykazovat. Ovšem můžete ho dobrovolně zanést do svého daňového přiznání. Za určitých okolností se to může vyplatit. Lidé, kteří měli během daného roku celkově jen nízké příjmy, díky tomu získají sraženou patnáctiprocentní daň zpět.

Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní totiž umožní ve větší míře (nebo plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Přinejmenším základní daňovou slevu na poplatníka, která se uplatňuje v plné výši 24 840 korun, bez ohledu na to, jak dlouho výdělečná činnost v daném roce trvala. Potřebují k tomu potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, u kterého příslušnou práci na dohodu vykonávali - na požádání ho vydá po konci roku.

Ale pozor: pokud jste byli po celý rok zaměstnaní v běžném pracovním poměru a práce na dohodu pro vás byla jen přivýdělkem, daňové slevy za vás pravděpodobně uplatnil již váš zaměstnavatel v zaměstnání. Výhodu proto nevyužijete. Jestli jste ale byli zaměstnáni jen část roku, určitě se to vyplatí.

Když prohlášení k dani u zaměstnavatele podepíšete – a každý měsíc to lze udělat pouze u jednoho zaměstnavatele – srazí vám z výdělku patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů a uplatní daňové slevy, na které máte nárok. Pokud už jste ovšem daňové slevy neuplatnili u jiného zaměstnavatele, což je při přivýdělku k běžnému zaměstnání nanejvýš pravděpodobné.

Anketa

Zvládli byste další práci?

Patnáctiprocentní zálohovou daň zaměstnavatel strhne i v případě, že měsíční odměna převýší limit deseti tisíc korun. Počítat se ale bude ze superhrubé mzdy – což je hrubá mzda navýšená o platby sociálního a zdravotního pojištění, které za vás navrch odvádí zaměstnavatel (na sociálním pojištění dvacet pět procent z hrubé mzdy, na zdravotním pojištění devět procent – obojí ještě nad rámec pojistného, které platí zaměstnanec). Podobně jako u odměn do deseti tisíc pak záleží, jestli u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani. Pokud ano, budete moct uplatnit daňové slevy. Jestli je ale uplatňujete už v jiném zaměstnání, znovu to nepůjde.

Když člověk během roku pracuje pro víc zaměstnavatelů naráz, musí začátkem dalšího roku podat daňové přiznání. Když pracujete pro jediného zaměstnavatele nebo postupně pro několik zaměstnavatelů, může za vás daně vyřídit poslední z nich prostřednictvím ročního zúčtování.

Zajímá vás, kolik z dohody o provedení práce celkem ukrojí povinné odvody? Zeptejte se naší kalkulačky.

Kalkulačky dohod

DPP, DPČ – kalkulačka výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů

+
+

Další kalkulačky

Zaměstnanec si přivydělává na dohodu o pracovní činnosti

K zaměstnání si můžete přivydělat také brigádou na bázi dohody o pracovní činnosti (DPČ). Výše minimální mzdy je stejná jako u dohody o provedení práce.

Roční rozsah hodin odpracovaných pro jednoho zaměstnavatele není omezený, týdenní rozsah práce ale nesmí v průměru přesáhnout polovinu pracovní doby (tedy 20 hodin) za celou platnost dohody, nanejvýš ale za 52 týdnů.

Když si na DPČ vyděláte míň než dva a půl tisíce měsíčně, nedovádíte z výdělku zdravotní pojištění ani sociální pojištění. V ostatních případech pojistné odvádíte: na sociální pojištění šest a půl procenta z hrubého výdělku, na zdravotní čtyři a půl procenta.

Když uzavřete s jedním zaměstnavatelem několik DPČ, měsíční odměny se sčítají. Jakmile součet dosáhne limitu dva a půl tisíce, pojištění se platí z každé z odměn.

Příjmy z dohody o pracovní činnosti se daní jako příjmy z pracovního poměru. Zaměstnavatel odvede patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů vypočtenou ze superhrubé mzdy. Když u něj za daný měsíc podepíšete prohlášení k dani, uplatní daňové slevy, přinejmenším základní slevu na poplatníka. Pokud daňové slevy a zvýhodnění uplatňujete už v zaměstnání, možnost aplikovat je na výdělek z DPČ padá.

kdy jde o vedlejší činnost

Podnikám a zároveň jsem zaměstnaný, nebo jsem zaměstnaný a zároveň podnikám? Jak se určí, která činnost je hlavní, která vedlejší? Čím se bude měřit? Rozhodovat nebude, kterou činnost jste vykonávali jako první a nakonec ani to, ze které máte větší příjmy. Může se totiž například stát, že v podnikání celkově za rok vyděláte víc, jenže jde jen o nárazové nepravidelné výdělky.

Jednoznačný klíč pro srovnání výše příjmů z podnikání a zaměstnání neexistuje, navíc podnikatel může mít i další příjmy (například z pronájmu), které spolu s příjmy ze zaměstnání sám považuje za hlavní zdroj příjmu. Rozhodující je proto písemné prohlášení, které jako OSVČ učiníte při zahájení činnosti a pak vždy v podávaném přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok.

Zaměstnanec podniká

Když začnete vedle zaměstnání podnikat, bude se vaše podnikání považováno za vedlejší činnost – pokud ho za vedlejší činnost prohlásíte (při zahájení činnosti a pak v každoročně podávaném přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok).

V prvním roce nebudete muset z příjmů z podnikání odvádět zálohy na zdravotní pojištění a sociální pojištění. Pojistné doplatíte až zpětně po odevzdání přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu – podle toho, kolik jste v podnikání v přechozím roce reálně vydělali.

Když roční příjem po odečtení výdajů nepřekročí rozhodnou částku, která pro rok 2015 dosahuje 63 865 korun, sociální pojištění za daný rok neplatíte vůbec, a v dalším roce zase nemusíte hradit zálohy – pojištění případně doplatíte až po podání dalšího přehledu sociálce. Když podnikáte jen část roku, rozhodná částka se poměrně snižuje na 5322 korun za každý měsíc podnikání. Když zmíněnou rozhodnou částku překročíte, budete v dalším roce platit zálohy vypočtené v přehledu, ne však míň než minimální zálohu pro vedlejší činnost, která v roce 2015 dělá 777 korun.

Pojistné na zdravotní pojištění při vedlejší činnosti zaplatíte vždy za celý rok až po podání přehledu o příjmech a výdajích - podle skutečně dosaženého zisku. Neplatí pro vás minimální vyměřovací základ a minimální výše záloh jako pro člověka, který podniká v rámci hlavní činnosti.

Pozor si na zdravotní a sociální pojištění dejte v případě, že skončíte v zaměstnání. Pak se podnikání stává automaticky hlavním zdrojem příjmů a musíte zálohy hned začít platit, a to ve výši vypočtené v přehledu (alespoň však v minimální výši stanovené pro OSVČ).

Podrobněji o placení zdravotního a sociálního pojištění:

Daňovému přiznání se při podnikání v rámci vedlejší činnosti na začátku následujícího roku nevyhnete. S jedinou výjimkou: přiznání nemusíte podávat, když vaše příjmy z podnikání při zaměstnání nepřesáhnou za rok šest tisíc korun.

V daňovém přiznání jinak budete moct stejně jako ostatní podnikatelé uplatnit daňové paušály, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani – jen pozor na to, že slevy lze uplatnit pouze jednou, tedy nikoli zvlášť v zaměstnání i podnikání. Pokud vaše zisky z podnikání nedosahují vysokých částek, je možné, že výsledná daň po uplatnění odpočtů bude nulová.

A ještě jedno upozornění: jestli chcete začít podnikat v oboru, ve kterém působí i váš zaměstnavatel, budete od něj potřebovat písemný souhlas.

Příležitostné příjmy: bez papírování, bez daní

Přivydělávat si můžete také příležitostnými činnostmi. Když příjmy (pozor, nikoli zisky – tedy příjmy snížené o výdaje) z nich nepřesáhnou třicet tisíc ročně, nemusíte je nikde hlásit ani danit. Musí jít ale o činnost, které se věnujete jen výjimečně, nárazově, nepravidelně. Třeba si přivyděláte sekáním trávy nebo jako fotograf na svatbě známých.

Co jsou příležitostné příjmy

  • Příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujeme příležitostně, ale máme na ně živnostenský list
  • Příležitostný pronájem movitých věcí
  • Zemědělská výroba, pokud není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)
  • Příjem včelaře; pokud jste během roku měli maximálně 60 včelstev, počítá se jako příležitostný příjem 500 korun na jedno včelstvo

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+69
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 11. 2015 7:33, Fredy

Dobrý článek, ale jen v úvodu je zásadní omyl. Cituji:

....Nejvýhodnější a administrativně nejjednodušší formou přivýdělku pro zaměstnance je brigáda na dohodu o provedení práce, když měsíční odměna nepřesáhne deset tisíc korun.....

Za nejvýhodnější a administrativně nejjednodušší forma přivýdělku vždy byla, je a bude, čím dál častěji, - práce načerno .... :-)

+37
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Student vydělává. Brigáda, zaměstnání, podnikání – výhody a povinnosti

26. 10. 2015 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Student vydělává. Brigáda, zaměstnání, podnikání – výhody a povinnosti

Chcete si při studiu přivydělat? Možností, jak přivýdělek formálně zastřešit, je víc. Přečtěte si, která je pro studenta nejvýhodnější a kolik z výdělku ukrojí povinné odvody.

Přehled: Jak si přivydělat k mateřské a rodičovské a nepřijít o dávky

14. 10. 2015 | Petra Dlouhá | 9 komentářů

Přehled: Jak si přivydělat k mateřské a rodičovské a nepřijít o dávky

Chcete si přivydělat k mateřské nebo rodičovské? Přečtěte si, jaké máte možnosti a na co dát pozor, abyste o peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek nepřišli.

Přehled. Když důchodce vydělává: Na co dát pozor, s čím počítat

28. 7. 2015 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Přehled. Když důchodce vydělává: Na co dát pozor, s čím počítat

Prostý fakt, že pobíráte starobní důchod, ještě neznamená, že musíte přestat pracovat. Starobní důchodce, který je při síle a při chuti, může klidně vydělávat. Jaká pro něj platí pravidla... celý článek

Pět dobrých rad: Chcete si přivydělat?

21. 4. 2015 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Pět dobrých rad: Chcete si přivydělat?

Chcete si přivydělat, čas i příležitost by byly… Jenže nevíte, nakolik vás sváže řemen byrokratických brzd a omezení? Přinášíme pět tipů. Do začátku se můžou hodit.

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

19. 1. 2015 | Petra Dlouhá | 19 komentářů

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

Naše mzdová kalkulačka pro rok 2015 přehledně a jednoduše propočte čistou, hrubou i superhrubou mzdu. Dozvíte se z ní, kolik vám každý měsíc vezme z platu stát, kolik jde na zdravotní... celý článek

Partners Financial Services