Student vydělává. Brigáda, zaměstnání, podnikání – výhody a povinnosti

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 26. 10. 2015 | 6 komentářů
Chcete si při studiu přivydělat? Možností, jak přivýdělek formálně zastřešit, je víc. Přečtěte si, která je pro studenta nejvýhodnější a kolik z výdělku ukrojí povinné odvody.
Student vydělává. Brigáda, zaměstnání, podnikání – výhody a povinnosti

Nejvyužívanější formou studentského přivýdělku je brigáda v rámci dohody o provedení práce (DPP). Mimořádně výhodná je při výdělcích do deseti tisíc měsíčně – nemusíte z nich totiž odvádět zdravotní pojištění a sociální pojištění. Nulová může být i daň z příjmů.

Studentská brigáda: Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce může student ročně uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. Pro každého smí odpracovat maximálně tři sta hodin za rok. Za práci musí dostávat aspoň minimální mzdu, tedy padesát pět korun hrubého na hodinu (od ledna 2016 se minimální mzda zvyšuje na 58,70 koruny za hodinu).

Srovnejte si to

Jistě se dá veškerý výdělek z brigády prolít hrdlem. A stejně jistě se dá něco schovat stranou. Nejlíp úplně z očí, aby to člověka nelákalo. Až si to srovnáte v hlavě, my vám rádi pomůžeme se srovnáním spořicích nástrojů, aby se vám dobře vybíral ten pravý.

Když měsíční odměna z DPP nepřesáhne deset tisíc, nemusíte z výdělku odvádět sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Totéž platí, když máte příjmy u více zaměstnavatelů zároveň a žádný nepřesáhne deset tisíc. Jestli máte uzavřeno víc dohod o provedení práce s jedním zaměstnavatelem, měsíční odměny se sčítají – pokud součet překročí deset tisíc, zdravotní pojištění i sociální pojištění (včetně nemocenského) se odvádí. Na sociálním pojištění vám strhnou šest a půl procenta z hrubé mzdy, na zdravotním další čtyři a půl procenta.

Trošku složitější je to s daní z příjmů. Když součet měsíčních odměn z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne deset tisíc, máte dvě možnosti. Když u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani, odečte vám z hrubého výdělku patnáctiprocentní srážkovou daň. Příjem z dohody pak tvoří samostatný daňový základ, po uplatnění srážkové daně už ho nemusíte nikde vykazovat. Můžete ho ale zanést do daňového přiznání – pokud budete mít během roku celkově jen nízké příjmy, získáte sraženou patnáctiprocentní daň zpět. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní totiž umožní ve větší míře (nebo plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Přinejmenším základní daňovou slevu na poplatníka, která se uplatňuje v plné výši 24 840 korun, bez ohledu na to, jak dlouho výdělečná činnost v daném roce trvala. A také daňovou slevu na studenta, která dělá 4020 tisíc ročně. Potřebovat k tomu budete potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, na požádání vám ho vydá po konci roku.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Když prohlášení k dani u zaměstnavatele podepíšete – a každý měsíc to lze udělat pouze u jednoho zaměstnavatele – srazí vám z výdělku patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů a uplatní daňové slevy, na které máte nárok. Vzhledem vysokému daňovému zvýhodnění studentů bude výsledná daň nulová. 

Daň z příjmů: Studentská sleva

Každý poplatník daně z příjmů má nárok na základní daňovou slevu, která se v roce 2015 rovná 24 840 korunám (2070 měsíčně). Student má nárok ještě na a slevu na studenta, která dosahuje 4020 Kč za rok. Uplatňovat ji může až do dovršení věku 26 let, respektive 28 let v případě prezenčního studia v doktorském programu. Pokud podmínky splňuje jen po část roku, může slevu uplatnit pouze za tyto kalendářní měsíce – z daní si odečte 335 korun měsíčně. Jedinou výjimkou, kdy daňovou slevu na studenta využít nemůžete, je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na střední (nikoli vysoké!) škole, pokud jste v době takového studia výdělečně činní (s výjimkou práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti) nebo když máte v době tohoto studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Kromě uvedených slev může student uplatnit například daňovou slevu na vyživované dítě, na manželku či manžela nebo slevu pro zdravotně postižené, pokud splňuje potřebné podmínky:

Patnáctiprocentní zálohovou daň vám zaměstnavatel strhne i v případě, že měsíční odměna přesáhne deset tisíc korun, daň se ale vypočte ze superhrubé mzdy – tedy hrubé mzdy navýšené o platby sociálního a zdravotního pojištění, které za vás navrch odvádí zaměstnavatel (na sociálním pojištění dvacet pět procent z hrubé mzdy, na zdravotním pojištění devět procent – obojí ještě nad rámec pojistného, které platí zaměstnanec). Podobně jako u odměn do deseti tisíc pak záleží, jestli u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani. Pokud ano, budete moct uplatnit daňové slevy.

Pokud budete během roku souběžně pracovat pro dva a víc zaměstnavatelů, musíte v následujícím roce podat daňové přiznání. Když budete pracovat pro jediného zaměstnavatele nebo postupně pro několik zaměstnavatelů, může za vás daňové záležitosti vyřídit poslední z nich formou ročního zúčtování.

Přesnou výši odvodů i výsledné čisté odměny z dohody o provedení práce snadno spočítáte v naší kalkulačce.

Kalkulačky dohod

DPP, DPČ – kalkulačka výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů

+
+

Další kalkulačky

Studentská brigáda: Dohoda o pracovní činnosti

Studentská brigáda může probíhat také na bázi dohody o pracovní činnosti (DPČ). Výše minimální mzdy je stejná jako u dohody o provedení práce.

Roční rozsah hodin odpracovaných pro jednoho zaměstnavatele není omezený, týdenní rozsah práce však nesmí v průměru přesáhnout polovinu pracovní doby (tedy 20 hodin) za celou platnost dohody, maximálně však za 52 týdnů.

Když si v rámci DPČ vyděláte míň než dva a půl tisíce měsíčně, neodvádíte z výdělku zdravotní pojištění ani sociální pojištění. V ostatních případech pojistné odvádíte v běžné výši (na sociální pojištění šest a půl procenta z hrubého výdělku, na zdravotní pojištění čtyři a půl procenta).

Když uzavřete s jedním zaměstnavatelem víc dohod o pracovní činnosti, měsíční odměny se sčítají. Jakmile součet dosáhne hranice dvou a půl tisíce korun, pojistné se odvádí z každé z nich.

Příjmy z DPČ se daní stejně jako příjmy z normálního pracovního poměru. Zaměstnavatel odvede patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů vypočtenou ze superhrubé mzdy. Když u něj za daný měsíc podepíšete prohlášení k dani, uplatní daňové slevy (tedy přinejmenším základní slevu na poplatníka a slevu na studenta).

Když student nastoupí do zaměstnání

Když student vstoupí do běžného pracovního poměru, budou pro jeho zaměstnání platit stejná pravidla jako u všech ostatních zaměstnanců. Ze mzdy bude odvádět zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmů stejně jako kterýkoli jiný zaměstnanec. Podrobně se o odvodech a výpočtu čisté mzdy dočtete v článku:

Jediná výhoda pro studenta spočívá v možnosti uplatňování daňové slevy na studenta, které se detailněji věnujeme v boxu výš.

Anketa

Vydělávali jste si při škole?

Když student podniká: Ve výhodnějším režimu

Když začne student podnikat, bude jeho podnikání považováno za vedlejší činnost. V praxi to znamená, že v prvním roce nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění a sociální pojištění. Doplatí pojistné až začátkem příštího roku, když podá přehled sociálce a zdravotní pojišťovně. Podle toho, kolik skutečně vydělal.

Pokud roční příjem (po odečtení výdajů) nepřevýší rozhodnou částku, která je pro rok 2015 stanovena na 63 865 korun, sociální pojištění za daný rok neplatíte vůbec, a v dalším roce opět nemusíte odvádět zálohy – pojištění případně doplatíte až po podání přehledu sociálce. Když podnikáte pouze část roku, rozhodná částka se poměrně snižuje: na 5322 korun za každý měsíc podnikání.

Jakmile vyděláte víc než zmíněnou rozhodnou částku, je třeba po podání přehledu sociální pojištění za celý rok doplatit. A v dalším roce odvádět zálohy, ke kterým jste se dopočetli v přehledu – přinejmenším však minimální zálohy, které v roce 2015 dělají 777 korun měsíčně. Eventuální nedoplatky pak zase doplatíte po podání přehledu v dalším roce.

V prvním roce podnikání student nemusí odvádět ani zálohy na zdravotní pojištění. Pojištění doplatí zdravotní pojišťovně až po podání přehledu, podle skutečných zisků, ze kterých se mu vypočte i výše záloh pro následující rok; minimální zálohy na zdravotní pojištění se podnikajících studentů netýkají.

Trocha matematiky

Jak se počítá sociální a zdravotní pojištění

Vezměte své roční příjmy z podnikání, odečtěte od nich výdaje (obvykle se uplatňují výdajovými paušály, můžete ale využít i daňovou evidenci a odečítat skutečné náklady). Tak dojdete k ročnímu zisku. Vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění je tvořen jeho polovinou. Na sociálním pojištění zaplatíte 29,2 procenta z vyměřovacího základu.

Stejný vyměřovací základ platí i pro zdravotní pojištění – zdravotní pojišťovně odvedete na pojistném 13,5 procenta z vyměřovacího základu.

Podrobnosti najdete v našich starších článcích:

Kromě přehledů musíte podávat daňové přiznání. Ušetřeni této povinnosti budete jen v případě, že vaše roční příjmy z podnikání nepřevýší limit 15 tisíc korun. Víc se dozvíte v našem daňovém seriálu:

Podnikání při studiu jako vedlejší činnost

Aby bylo podnikání při studiu považováno za vedlejší činnost, musí student spadat do kategorie nezaopatřeného dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. V praxi to znamená, že ještě nedosáhl 26 let a studujete na vysoké nebo střední škole (včetně konzervatoře a učilišť). Při studiu na vysoké škole nezáleží, jestli studujete prezenčně, dálkově či kombinovaně.

Příležitostné příjmy: nepřiznáváte, nedaníte

Přivydělávat si můžete také příležitostnými činnostmi. Když příjmy (pozor, nikoli zisky – tedy příjmy snížené o výdaje) z nich nepřekročí třicet tisíc ročně, není třeba je nikde hlásit ani danit. Musí jít ale o činnost, které se věnujete opravdu jen výjimečně, nikoli pravidelně a systematicky. Typickým příkladem je třeba nárazová výpomoc se sekáním trávy, za kterou dostanete nějakou korunu.

Co jsou příležitostné příjmy

  • Příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujeme příležitostně, ale máme na ně živnostenský list
  • Příležitostný pronájem movitých věcí
  • Zemědělská výroba, pokud není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)
  • Příjem včelaře; pokud jste během roku měli maximálně 60 včelstev, počítá se jako příležitostný příjem 500 korun na jedno včelstvo

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+21
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 3. 2018 18:30, Vlad

Když pracuji přes agenturu be zpracování smlouvy musím odvádět nějaké daně.

+1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Přehled: Jak si přivydělat k mateřské a rodičovské a nepřijít o dávky

14. 10. 2015 | Petra Dlouhá | 9 komentářů

Přehled: Jak si přivydělat k mateřské a rodičovské a nepřijít o dávky

Chcete si přivydělat k mateřské nebo rodičovské? Přečtěte si, jaké máte možnosti a na co dát pozor, abyste o peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek nepřišli.

Přehled. Když důchodce vydělává: Na co dát pozor, s čím počítat

28. 7. 2015 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Přehled. Když důchodce vydělává: Na co dát pozor, s čím počítat

Prostý fakt, že pobíráte starobní důchod, ještě neznamená, že musíte přestat pracovat. Starobní důchodce, který je při síle a při chuti, může klidně vydělávat. Jaká pro něj platí pravidla... celý článek

Pět dobrých rad: Chcete si přivydělat?

21. 4. 2015 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Pět dobrých rad: Chcete si přivydělat?

Chcete si přivydělat, čas i příležitost by byly… Jenže nevíte, nakolik vás sváže řemen byrokratických brzd a omezení? Přinášíme pět tipů. Do začátku se můžou hodit.

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti: Jak se daní v roce 2015

19. 2. 2015 | Petra Dlouhá | 37 komentářů

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti: Jak se daní v roce 2015

Většina brigád a přivýdělků probíhá na bázi dohody o provedení práce. Případně dohody o pracovní činnosti. Přečtěte si, jaká pravidla platí v roce 2015 pro jejich danění. Nejdůležitější... celý článek

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

19. 1. 2015 | Petra Dlouhá | 19 komentářů

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

Naše mzdová kalkulačka pro rok 2015 přehledně a jednoduše propočte čistou, hrubou i superhrubou mzdu. Dozvíte se z ní, kolik vám každý měsíc vezme z platu stát, kolik jde na zdravotní... celý článek

Partners Financial Services