Dotace na bydlení přehledně. Pomůže vám Zelená úsporám a Oprav dům po babičce?

Gabriel Pleska | rubrika: Když se řekne | 11. 9. 2023
Nová zelená úsporám Light, Nová zelená úsporám Standard, Oprav dům po babičce, kotlíkové dotace... Každý dotační program míří na trochu jinou skupinu majitelů. Tady je přehled.
Dotace na bydlení přehledně. Pomůže vám Zelená úsporám a Oprav dům po babičce?

Zdroj: Shutterstock

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí představili novinky v programu Nová zelená úsporám (nyní Nová zelená úsporám Standard) a doplnili pravidla nového podprogramu Oprav dům po babičce. Novinky, důležité termíny a rozdíly proti minulým verzím jsme podrobně popsali hned v pátek: Nová zelená úsporám a Oprav dům po babičce startují. Známe termíny

Teď zkusíme všechny ty programy včetně Nové zelené úsporám Light shrnout do rozumného přehledu. Je toho hodně a není jednoduché se vyznat v tom, kam by si člověk vlastně mohl pro podporu sáhnout.

Rozdělíme si to na dotace pro bytové domy a domy rodinné. Dotace pro rodinné domy (kam můžou patřit i rekreační nemovitosti, případně i obyvatelné části statků a podobně) probereme dneska, k bytovým se vrátíme později.

Dotace pro rodinné domy lze hledat ve třech programech:

 • Nová zelená úsporám Light
 • Nová zelená úsporám Standard
 • Oprav dům po babičce

Každý míří na trochu jinou skupinu majitelů. Nejjednodušší je program Nová zelená úsporám Light.

Nová zelená úsporám Light

Menší úpravy pro méně majetné. Sto procent a předem.

Dotace nejsou tak vysoké jako v jiných podprogramech, podporuje se menší počet ne tak rozsáhlých opatření – ale protože program cílí na nízkopříjmové domácnosti, z nichž většina neměla dřív na to, aby snižovala energetické nároky svých domů, můžou tyto rychlé a účinné úpravy ve výsledku přinést významný efekt. Pro domácnost samotnou, ale nakonec i pro okolí bezprostřední i vzdálenější.

 • Příjem nových žádostí: běží.

Co se podporuje

V rámci Nové zelené úsporám Light možné dostat až 150 tisíc korun na zateplení a 90 tisíc korun na systém, který využívá slunečního tepla k ohřevu vody. Celkem tedy maximálně 240 tisíc korun.

Na co lze získat peníze v Nové zelené úsporám Light

Zateplení fasády

6000 Kč/běžný metr, celkem max. 150 000 Kč

Zateplení střechy

120 000 Kč

Zateplení stropu

50 000 Kč

Zateplení podlahy

60 000 Kč

Výměna oken

12 000 Kč/kus, max. 150 000 Kč

Výměna vchodových dveří

18 000 Kč/kus, max. 150 000 Kč

Solární termický nebo fotovoltaický ohřev vody

90 000 Kč

Stránky programu, podmínky programu ke stažení

Prostudujte dobře podmínky pro jednotlivá opatření, jsou na webu Státního fondu životního prostředí. Případně požádejte o bezplatnou konzultaci energetického poradce, vyhledat ho můžete na webu dotačního programu. Beztak ho budete potřebovat: musí pro vás vypracovat (zase zadarmo) odborný posudek navrhovaných opatření.

Je potřeba dodržet stanovené podmínky a technické parametry. Pokud například necháte odizolovat podlahy nad nevytápěným sklepem, musí být izolace aspoň 12 centimetrů tlustá, jinak nedostanete nic.

Nastěhujte se do vlastního! Poradíme.

Na nový dům či byt najdeme hypoteční úvěr s nejvýhodnějšími podmínkami. Stejně jako půlmilionu klientů před vámi.

Dotace se vyplácejí od kusu nebo od jednotky. Tedy na jedno okno, na jeden čtvereční metr fasády, na jedno zateplení střechy. Vyúčtování úřadu předkládat nemusíte: fotograficky dokumentujte stav před úpravami, stav po nich. Na začátku navíc potřebujete posudek, na konci vám opět energetický poradce musí vystavit potvrzení, že úpravy proběhly v požadované kvalitě.

Podporují se i zpětně opatření provedená po 12. září 2022. Na druhou stranu jednou z největších výhod Nové zelené úsporám Light je to, že peníze můžete dostat předem, formou zálohy. To souvisí i se zacílením podpory na lidi, kteří mívají hlouběji do kapsy.

Dotace můžou krýt i sto procent nákladů, teoreticky není potřeba mít žádné vlastní peníze.

Kdo se podporuje

Dotační program míří na nízkopříjmové domácnosti. Nízkopříjmovost v tomto případě znamená, že buď jsou všichni členové domácnosti (nezaopatřené děti nepočítaje) ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu 3. stupně, nebo v období mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Do budoucna by se okruh nízkopříjmových domácností měl rozšířit o domácnosti, které pobírají přídavky na děti.

Samozřejmě to neznamená, že lidé spadající podle tohohle vymezení mezi nízkopříjmové nemůžou žádat o jiné dotace než Novou zelenou úsporám Light.

Nová zelená úsporám Standard

Klidně i velké peníze, ale maximálně 50 procent. A až po realizaci.

Přeleštěná klasická Nová zelená úsporám se po prázdninové pauze v podávání/přijímání žádostí vrací. Program je určený majitelům rodinných i bytových domů. Nyní se budeme věnovat rodinným domkům, bytovky si necháme na později. Nová zelená úsporám ve variantě Standard je pro všechny majitele rodinných domů – jak lidi, tak firmy.

 • Příjem nových žádostí: začíná 26. září 2023.

Co se podporuje

V porovnání s Light verzí programu je Standard program těžkotonážní: jak počtem opatření a úprav, na které se přispívá, tak i množstvím peněz, které je možné získat. Ale náročnější jsou i podmínky. Například dotace nesmí krýt víc než polovinu nákladů. Zbytek si musí žadatelé opatřit sami. Výhledově se od ledna má ve stavebních spořitelnách spustit program zvýhodněných úvěrů právě k tomuhle účelu.

Navíc na peníze si lidé sáhnou až po provedení všech opatření.

Na co lze získat peníze v Nové zelené úsporám Standard

Zateplení domů – zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah, výměna oken a dveří, stínící technika. A projekt, který se k tomu musí nechat zpracovat.

Zateplení může být dílčí, základní, komplexní a zvláštní podmínky platí pro památkově chráněné objekty.

30 000–950 000 korun

 • vlastní zateplení 600–4900 Kč/m²
 • stínící technika 1500 Kč/m²
 • vypracování projektu 25 000 Kč

Zelená střecha

800–1000 Kč/čtvereční metr, max. 100 000 Kč

Využití tepla z odpadní vody

 • Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 50 000 Kč
 • Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 5000 Kč za odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Od 40 000 Kč na napojení na teplovod po 140 000 Kč na tepelné čerpadlo; velká řada možností

Fotovoltaická elektrárna propojená s distribuční soustavou

60 000–200 000 Kč

Záchyt a využití dešťové a odpadní vody

27 000–105 000 Kč

Ohřívání teplé vody sluncem nebo tepelným čerpadlem

45 000–60 000 Kč

Pořízení a instalace dobíjecí stanice pro elektroauto

15 000 Kč

Řízené větrání s rekuperací

105 000 Kč

Stavba nebo koupi nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, využívajícího obnovitelné zdroje

535 000 Kč

Bonusy

Bonusy lze získat

 • za vzájemnou kombinaci některých opatření (10 000 Kč za každou)
 • za zvlášť příkladné environmentální řešení (až 35 000 Kč) nebo díky tomu, že
 • váš dům stojí v oblasti, která byl uznán za hodný zvláštní podpory (10 %). Tabulku znevýhodněných (v programu tedy zvýhodněných) oblastí najdete na konci článku.

10 000–121 000 Kč

Stránky programu, podmínky programu ke stažení

Podmínky jsou dost různorodé, například na zateplení vám fond přispěje, jen pokud má dům pár let – přesněji: pokud na něj bylo vydáno stavební povolení před červencem 2013. Zelená střecha je naopak věc, na kterou můžete žádat o dotaci, i když váš dům ještě nemá ani hotové základy. Dotaci na zachytávání dešťovky zase dostanete pouze v kombinaci s některými dalšími dotacemi.

Peníze se vyplácejí až po ukončení prací, výjimkou může být komplexní zateplení.

Větší projekty budou vyžadovat větší papírování. Pokud budete chtít dotaci na novostavbu nebo zateplení, budete potřebovat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení budovy. Musíte si na to zajistit i stavební dozor. Nějakou dokumentaci budete ale potřebovat i u menších zásahů, jako je třeba výměna kotle.

Kdo se podporuje

Program je určený pro všechny majitele rodinných domů. Občany, firmy, příspěvkové organizace.

Šmouly v ČR nechceme!

Tudy!
Zdroj: Shutterstock

Kdo platí, může si trochu i diktovat. V dotačních programech z rodiny zelených úsporám tak najdete i podmínku, že po zateplení si dotovanou fasádu nemůžete nabarvit, jak je vám zrovna libo. Existuje na to schválený vzorník, od kterého se můžete odchýlit jedině tehdy, když vám to posvětí architekt nebo nakážou památkáři.

„Můžete si vybrat ze stovky odstínů. Důležité je, že úplně nechceme barvy, které každého praští do oka. Třeba křiklavou modrou nebo šmoulovou,“ komentoval v rozhovoru pro Český rozhlas ministr životního prostředí Petr Hladík. 

Oprav dům po babičce

Skoro stejné jako Standard. Ale peníze předem. A bonusy za děti.

Oprav dům po babičce je úplně nový program. Je zaměřený na rekonstrukce starších domů. Babičku ve skutečnosti nepotřebujete, nemusí jít ani o dům zděděný – podpora má být zkrátka určena primárně pro starší domy. Ve skutečnosti ale v samotném domě velký rozdíl mezi podprogramy Oprav dům po babičce a Nová zelená úsporám Standard není: pokud usilujete o dotaci na zateplení, nesmí jít o dům postavený na základě stavebního povolení vydaného před 1. červencem 2013. Další omezení stářím objektu tu nejsou.

 • Příjem nových žádostí: začíná 26. září 2023.

Lze dokonce žádat i o dotaci na novostavbu: musí ale vzniknout na místě staršího domu, zbouraného právě proto, aby na jeho místě vznikl dům nový.

Žádat lze i o dotaci na rekreační nemovitost – ale musí být rekreační jen podle jména, musí se v ní bydlet.

Větší je rozdíl v tom, kdo se podporuje.

Kdo se podporuje

Mluví se sice o podpoře mladých rodin, ale v podmínkách programu se nemluví ani o věku a vlastně ani o rodině.

Žadatel musí být ekonomicky aktivní – zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ, pracující důchodce, pracující student nebo učeň, rodič na mateřské dovolené – a musí být majitelem dané nemovitosti. A ani on, ani nikdo jiný z jeho domácnosti už nesmí vlastnit jinou nemovitost k bydlení, včetně podílu v bytovém družstvu.

Co se podporuje

Stejně jako u podprogramu Standard nesmí dotace pokrýt víc než půlku nákladů. Podstatný rozdíl tu ale je – dotaci můžete dostat formou zálohy i dopředu.

V tomto programu je nutné zažádat o dotaci na zateplení, další dotace můžou být přiznány jedině v kombinaci s ní.

Na co lze získat peníze v Oprav dům po babičce

Zateplení

Pouze zateplení komplexní, ne jen dílčí. Případně u památkové budovy, jak to lze s ohledme na její památkovost

30 000–1 000 000 Kč

 • vlastní zateplení 1300–4900 Kč/m²
 • stínící technika 1500 Kč/m²
 • vypracování projektu 50 000 Kč 

Zelená střecha

800–1000 Kč/čtvereční metr, max 100 000 Kč

Využití tepla z odpadní vody

 • Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 50 000 Kč
 • Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 5000 Kč za odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Od 40 000 Kč na napojení na teplovod po 140 000 Kč na tepelné čerpadlo; velká řada možností

Fotovoltaická elektrárna propojená s distribuční soustavou

60 000–200 000 Kč

Záchyt a využití dešťové a odpadní vody

27 000–105 000 Kč

Ohřívání teplé vody sluncem nebo tepelným čerpadlem

45 000–60 000 Kč

Pořízení a instalace dobíjecí stanice pro elektroauto

15 000 Kč

Řízené větrání s rekuperací

105 000 Kč

Bonusy

Bonusy lze získat

 • za vzájemnou kombinaci některých opatření (10 000 Kč za každou)
 • za zvlášť příkladné environmentální řešení (až 35 000 Kč) nebo díky tomu, že
 • váš dům stojí v oblasti, která byl uznán za hodný zvláštní podpory (10 %). Tabulku znevýhodněných (v programu tedy zvýhodněných) oblastí najdete na konci článku.

10 000–121 000 Kč

Rodinný bonus

Žadatel, který má v péči nezaopatřené dítě, ať vlastní, osvojené, nebo v dlouhodobé pěstounské péči, dostane peníze navíc. A může si zažádat ještě kdykoli do roku 2030, když mu nějaké dítě přibude.

50 000 Kč (25 000 Kč v případě střídavé nebo společné péče, a to v okamžiku podání žádosti)

 

 

Stránky programu, podmínky programu ke stažení

Žádat se dá i zpětně, na úpravy provedené od 1. ledna 2021. Pouze u dotací na zateplení nesmí být úpravy dokončené dřív než 17. července 2023.

Po získání dotace musí všichni členové domácnosti v dotovaném domě ještě deset let bydlet a mít tam trvalé bydliště. S výjimkou odchodu dorostlých dětí do světa, rozvodů a smrtí.

Kotlíkové dotace

Pro lidi, co mají hluboko do kapsy

Mimo programů Nová zelená úsporám existují ještě dotace na výměnu nevyhovujících kotlů I. a II. emisní třídy. Ty už měly párkrát namále, nakonec se ale termín prodlužoval. Teď to ale vypadá, že před sebou opravdu mají poslední rok. Provozovat se smějí jen do konce srpna 2024. 

Zelené úsporám jsou administrovány centrálně, kdežto kotlíkové dotace fungují v režii krajů. Každý kraj vypisuje svoji výzvu, ve svém termínu a podmínky se region od regionu můžou mírně lišit.

Ve všech krajích ale platí, že dotace je určená pro takřečené zranitelné domácnosti: žádosti můžou podobně jako u Nové Zelené úsporám Light podávat senioři čerpající starobní důchod, lidé ve třetím stupni invalidity či domácnosti, které čerpají příspěvek na bydlení.

Žadatelé získají až 95procentní podporu na výměnu nevyhovujících kotlů 1. a 2. třídy na tuhá paliva. Nahradit je mohou tepelným čerpadlem nebo kotlem na biomasu. Dotace se vztahují nejen na plánované instalace, ale i na výměny, které domácnosti realizovaly po 1. lednu 2021.

Těm, kteří výměnu zdroje teprve plánují, se dotace vyplácí zálohově, dopředu. Některé kraje začaly žádosti přijímat už v létě, zbylé s jejich sběrem začínají teď v září. Kalendář a rozcestník vedoucí na kotlíkové dotace na webu jednotlivých krajských úřadů najdete zde: Poslední šance na kotlíkové dotace. Známe termíny pro žádosti.

Od ledna výhodné půjčky u stavebních spořitelen

Ve „větších“ dotačních programech, tedy v podprogramu Standard a Oprav dům po babičce, se počítá s možností získat kromě dotace i výhodně úročený úvěr od stavební spořitelny.

Jak získat z pojištění majetku víc? Poradíme!

Pro nemovitost i domácnost najdeme nejvýhodnější pojištění majetku.

Stavební spořitelny se zapojí do systému podpory environmentálně přínosných a energie šetřících úprav našich obydlí. Jejich úroky mají být o dva procentní body níž než sazby komerčních úvěrů a mají být fixované na celou dobu splácení.

Výhodné úvěry se sice budou poskytovat až od ledna, ředitel Státního fondu životního prostředí ale očekává, že konzultace s pracovníky stavebních spořitelen můžou začít už na podzim.

Kromě samotných úvěrů mají stavební spořitelny plnit i funkci jakýchsi infocenter a energetických poraden. O tom, co Asociaci stavebních spořitelen mohlo k dohodě s ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí vést, jsme víc psali tady: Stavební spořitelny zelenají. Za státní podporu se změní na infocentra.

Znevýhodněné regiony budou zvýhodněné

Desetiprocentní bonus získají v Nové zelené úsporám Standard a Oprav dům po babičce projekty na území znevýhodněných krajů – Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého.

Stejný bonus dostanou i projekty mimo tyto znevýhodněné kraje, které budou realizovány na území obce s rozšířenou působností z regionů podporovaných státem.

Seznam je zde:

Hospodářsky a sociálně ohrožená území, kde dostanete 10 procent navíc

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Kraj

Správní obvody

Středočeský

-

Plzeňský

Horažďovice, Nepomuk, Sušice

Jihočeský

Milevsko, Soběslav, Dačice, Blatná

Karlovarský

Kraslice, Sokolov, Ostrov

Ústecký

Litvínov, Most, Rumburk, Děčín, Varnsdorf, Podbořany, Chomutov, Kadaň, Ústí nad Labem, Lovosice, Teplice, Žatec, Louny, Litoměřice

Liberecký

Tanvald, Frýdlant, Semily, Nový Bor

Královéhradecký

Broumov, Dvůr Králové nad Labem

Pardubický

Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy, Králíky

Kraj Vysočina

Moravské Budějovice, Pacov,  Bystřice nad Pernštejnem, Telč,  Světlá nad Sázavou, Náměšť nad Oslavou, Chotěboř, Třebíč

Jihomoravský

Veselí nad Moravou, Hodonín, Kyjov, Moravský Krumlov, Znojmo

Olomoucký

Přerov, Jeseník, Šumperk, Konice, Mohelnice, Uničov, Lipník nad Bečvou, Zábřeh, Hranice, Šternberk

Zlínský

Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Otrokovice, Holešov, Vsetín, Uherský Brod

Moravskoslezský

Karviná, Havířov, Orlová, Vítkov, Rýmařov, Krnov, Bruntál, Bohumín, Odry, Český Těšín

Obce na území bývalých vojenských újezdů a obce ovlivněné územím bývalých vojenských újezdů

Vojenský újezd

Obce

Boletice

Polná na Šumavě

Brdy

Borovno, Bratkovice, Dobřív,  Drahlín, Felbabka, Hvozdec, Chaloupky, Jince, Křešín, Láz, Malá Víska, Mirošov, Míšov, Nepomuk, Obecnice, Ohrazenice, Podluhy, Sádek, Skořice, Spálené Poříčí, Strašice, Štítov, Těně, Trokavec, Věšín, Vranovice, Zaječov

Dobrá Voda

Čachrov, Hartmanice, Prášily, Srní

Hradiště

Bražec, Doupovské Hradiště

Libavá

Kozlov, Luboměř pod Strážnou, Město Libavá

Milovice-Mladá

Benátky nad Jizerou, Brodce, Čachovice, Jiřice, Lipník,  Luštěnice, Milovice, Smilovice, Straky, Všejany

Ralsko

Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Doksy, Hamr na Jezeře, Mimoň, Mukařov, Noviny pod Ralskem, Osečná, Provodín, Ralsko, Stráž pod Ralskem, Zákupy

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+18
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Startují výhodné úvěry k programu Oprav dům po babičce. Mají bezkonkurenční úrok

29. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Startují výhodné úvěry k programu Oprav dům po babičce. Mají bezkonkurenční úrok

Dotační program Oprav dům po babičce doplní nabídka výhodných úvěrů od stavebních spořitelen a bank. Úrok bude poloviční proti tomu, co běžně nabízí trh – maximální RPSN bude 3,5 procenta... celý článek

Největší dodavatel plynu výrazně zlevní. Podmínkou je fixace

28. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Největší dodavatel plynu výrazně zlevní. Podmínkou je fixace

Dodavatel energií innogy zákazníkům od března výrazně zlevní fixovanou elektřinu i plyn. Změny cen se týkají hlavně dvouletých fixovaných produktů, u nichž společnost eviduje velký... celý článek

Všechno o zálohách na elektřinu. Proč chtějí víc a jak víc neplatit

19. 2. 2024 | Lukáš Kaňok

Všechno o zálohách na elektřinu. Proč chtějí víc a jak víc neplatit

Řadě z nás od začátku roku zase vzrostly zálohy na elektřinu. Jak je to možné, když ve zprávách píšou, že elektřina zlevňuje? Známe odpověď a všechno kolem záloh srozumitelně vysvětlíme. celý článek

ČEZ opět zlevňuje. Tentokrát cílí na fixace

12. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

ČEZ opět zlevňuje. Tentokrát cílí na fixace

Energetická společnost ČEZ ode dneška zlevňuje své fixované produkty v průměru o několik stovek korun za megawatthodinu (MWh). 

Rekordní pokuta pro dodavatele energií. Porušoval fixaci cen

1. 2. 2024 | Pavla Adamcová

Rekordní pokuta pro dodavatele energií. Porušoval fixaci cen

Energetický regulační úřad uložil společnosti Armex Energy pokutu ve výši 4,746 milionu korun za nekalé obchodní praktiky. Jde o nejvyšší pravomocnou pokutu od tohoto regulátora v historii.... celý článek

Partners Financial Services