Nová zelená úsporám Light: Příjem žádostí začíná. Jak na to

Gabriel Pleska | rubrika: Jak na to | 6. 1. 2023 | 2 komentáře
Důchodci a domácnosti s nižšími příjmy můžou dostat až 150 tisíc na stavební úpravy, díky kterým lze ušetřit na energiích.
Nová zelená úsporám Light: Příjem žádostí začíná. Jak na to

Zdroj: Shutterstock

Kdo může žádat o dotaci Nová zelená úsporám Light?

Nová zelená úsporám Light je určená nízkopříjmovým domácnostem, zároveň ale ne zcela nemajetným. Žadatel totiž musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, na kterém se budou úpravy provádět. Může jít i o trvale obydlenou rekreační nemovitost. V nemovitosti musí žadatel být hlášený k pobytu před 12. zářím 2022.

Kromě toho musí spadat do jedné z následujících kategorií:

 • starobní důchodce
 • invalidní důchodce ve 3. stupni
 • ten, kdo mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení (po jakkoli dlouhou dobu – není potřeba, aby ho pobíral od 12. září do podání žádosti v kuse)

Pozor! Podmínky musí splňovat všichni členové žádající domácnosti, kromě dětí a studujících.

U penzistů není na překážku, pokud si k důchodu vydělávají – podmínka zní doslova tak, že musí pobírat důchod.

Pokud mají rodiče-penzisté v nemovitosti přihlášeného k trvalému pobytu potomka, který ale fakticky žije jinde, není to na překážku. Jen je potřeba, aby tento fakt potomek potvrdil v čestném prohlášení.

Možná do žádné z této kategorií nespadáte, ale mohli byste. Na příspěvek na bydlení totiž dosáhne víc lidí, než o něj skutečně požádalo. Chcete vědět, jestli by měla nárok i vaše domácnost? Kalkulačku příspěvku na bydlení najdete pod článkem. O příspěvek na bydlení přitom můžete žádat i zpětně, až tři měsíce do minulosti.

Jak a kdy lze žádat o dotaci Nová zelená úsporám Light?

Žádosti se přijímají od pondělí 9. ledna 2023, a to pouze elektronicky s pomocí Identity občana, datovky, mobilního klíče k eGovernmentu nebo služby MojeID. Žádá se prostřednictvím formuláře na webu Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí. 

Bohužel napřímo nelze využít bankovní identita, nejčastější digitální identitu v Česku. Ještě během měsíce by se možnosti, jak o Novou zelenou úsporám (nejen Light) žádat, snad měly rozšířit alespoň o bankovní identitu, kterou disponuje v Česku nejvíc lidí.

Bankovní identita vám ale už teď může pomoct k jednoduchému získání Identity občana – trochu si zaklikáte, ale nebudete muset na CzechPoint nebo poštu. Názorný návod, jak Identitu občana získat, najdete na webu Nové zelené úsporám.

Žádosti můžete podávat jak před provedením stavebních úprav, tak v jejich průběhu nebo dokonce zpětně.

Když žádáte před provedením úprav, peníze pak dostanete dopředu formou zálohy. Stavební úpravy by měly proběhnout nejpozději do dvanácti měsíců od přidělení dotace, ve zvláštních případech lze ale lhůtu ještě až o šest měsíců protáhnout. 

Zpětně můžete žádat na úpravy, které proběhly kdykoli od 12. září 2022, pokud jste v té době splňovali podmínky pro přidělení dotace. O konzultace předem už projevilo podle informací ze Státního fondu životního prostředí přes 1500 lidí.

Když už musíte...

Většinou nejvíc ušetříte, když nekoupíte. Ale jsou i půjčky nezbytné a jsou půjčky, které si na sebe vydělají. Pokud úvěr vážně potřebujete, nechejte si porovnat nabídky. A pokud bude půjčka nesmysl, řekneme vám to.

(spolupráce s Partners Financial Services)

Co musím doložit při žádosti o dotaci z Nové zelené úspory Light?

Svoji totožnost doložíte tím, že žádáte prostřednictvím Identity občana.

Kromě toho musíte doložit:

 • Vlastnictví bankovního účtu – stačí výpis nebo smlouva o zřízení účtu.
 • Nízkopříjmovost – pokud jste důchodci, musíte to doložit třeba aktuálním výměrem důchodu, pokud ho nemáte, vystaví ho na požádání správa sociálního zabezpečení, pokud jste pobírali příspěvek na bydlení, dokládáte rozhodnutí o příspěvku.
 • Stav před započetím úprav – dokládá se fotografiemi.
 • Odborný posudek – zdarma vystaví zástupce Místní akční skupiny nebo Energetické konzultační a informační středisko (EKIS) zřizované ministerstvem průmyslu.

Po skončení úprav (pokud žádáte zpětně, tak už při podání žádosti) se dokládá:

 • Stav po skončení úprav – fotografiemi.
 • Zprávu o provedených opatřeních

S výběrem vhodných stavebních úprav mají pomoct lidé z místních akčních skupin (MAS) nebo energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS). Ti také vyplní odborný posudek (dokument je superjednoduchý a krátký) a po skončení úprav zpracují zprávu o provedených opatřeních.

Místní akční skupiny a EKIS

Dotace Nová zelená úspora Light schvaluje a vyplácí Státní fond životního prostředí. Zásadní roli při získávání dotací ale mají energetičtí poradci z místních akčních skupin (MAS) a Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS).

Ti mají bezplatně poradit s tím, na jaké dotace má kdo nárok, jaké úsporné stavební úpravy by bylo možné provést, a mají také kontrolovat a potvrzovat, že skutečně proběhly. „Úloha poradců ale bude ještě širší. Budou k dispozici těm žadatelům, kteří si sami neporadí, a provedou je celým procesem od výběru vhodných opatření, přes pořízení potřebné dokumentace, podání žádosti až po doložení realizace,“ řekla webu Peníze.cz Lucie Früblingová, mluvčí Státního fondu životního prostředí.

Pokud to bude potřeba – ať kvůli vyhodnocení možností stavebních úprav a úspor, nebo třeba kvůli tomu, že potenciální žadatel je třeba imobilní – poradci podle Früblingové dojdou přímo do domácnosti. „Smyslem poradenské sítě je, aby se k dotacím z NZÚ light dostali všichni, kdo na ni mají nárok,“ říká mluvčí. 

Proškolíme

Promočit!
Zdroj: Shutterstock

Co je místní akční skupina a co EKIS

Místní akční skupiny (MAS) jsou společenství občanů, neziskovek, podnikatelů a veřejné správy, které spolupracují na rozvoji své lokality a spolupracují například i na získávání finanční podpory z evropských i národních programů. Většinu místních akčních skupin, celkem 181, zastřešuje Národní síť místních akčních skupin České republiky.

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) tvoří síť energetických poradců pro veřejnost občany, veřejnou správu, podniky a podnikatele. Slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie a zaštiťuje ji ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podle mluvčí Státního fondu životního prostředí je lidem připraveno asistovat 307 poradců z místních akčních skupin a 52 konzultantů EKIS. Nemělo by to být konečné číslo. „Budeme sledovat a vyhodnocovat poradenskou síť s ohledem na dostupnost a doplňovat ji budeme tam, kde bude například nižší hustota s ohledem na poptávku po službách,“ říká Früblingová.

Kontakty na energetické konzultanty akčních skupin i EKIS najdete na webu Nové zelené úsporám, bohužel ale vždycky všechny z jednoho kraje sesypané na jedno místo. Pokud má místní akční skupina v názvu jméno obce nebo pokud uvidíte v její adrese známé PSČ, máte vyhráno. Když se ale akční skupina rozhodla pojmenovat Zlatá divizna a povědomé PSČ nevidíte, budete to mít obtížnější. Na novém vyhledávání se prý ale už pracuje.

Pomoct by vám mohl seznam EKIS na webu ministerstva průmyslu a obchodu, věnovaném úsporám, případně i databáze místních akčních skupin. Nezapomeňte ale, že ne každý specialista zařazený v síti EKIS a ne každá místní akční skupina mají svého „energetického koordinátora“ a jsou do projektu Nová zelená úsporám Light zapojené.  

Místní akční skupiny by dokonce měly vytipovávat domácnosti, které by na dotace mohly mít nárok, aktivně je oslovovat a poskytnout jim veškerou možnou pomoc, a to nejen se získáním dotace, ale případně i s výběrem dodavatele nebo elektronickou žádostí. Lidii, které by si o podporu úspor mohli požádat, prý budou vytipovávat i sociální pracovníci. „V terénu s identifikací domácností budou pomáhat i sociální služby, které dokáží nasměrovat na příslušnou místní akční skupinu nebo EKIS,“ potvrzuje Lucie Früblingová ze Státního fondu životního prostředí. 

Na co lze žádat o dotaci z Nové zelené úsporám Light?

O dotaci můžete žádat na několik stavebních úprav:

 • Zateplení fasády: dotace na zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály
 • Zateplení stropu: dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví
 • Výměna oken: dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří
 • Zateplení střechy: dotace na kompletní zateplení střechy
 • Zateplení podlahy: dotace na zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory
 • Výměna vchodových dveří: dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem

Úpravy můžete provádět i svépomocí, není potřeba stavební firma. S přesnou specifikací úprav, možných materiálů a stavebních prvků vám má poradit energetický specialista z místní akční skupiny nebo EKIS.

Podpora z programu Nová zelená úsporám Light názorně.Zdroj: Státní fond životního prostředí

Podpora z programu Nová zelená úsporám Light názorně.

Kolik peněz můžu dostat z Nové zelené úsporám Light?

Zájemce může získat až 150 tisíc korun na jeden objekt. Na program je v první (pilotní) fázi vyčleněna miliarda a půl, měla by tedy vystačit minimálně pro deset tisíc domácností.

Podpora může být až do sta procent pořizovací ceny, pro každou úpravu je ale stanovený paušální strop.

stavební úprava

dotace na jednotku

maximální dotace

zateplení fasády

6000 Kč / běžný metr

150 000 Kč

zateplení stropu

50 000 Kč

zateplení střechy

120 000 Kč

zateplení podlahy

60 000 Kč

výměna oken

12 000 Kč / jedna výplň

150 000 Kč

výměna dveří

18 000 Kč / dveře

150 000 Kč

Rychlá fakta 

• Kolik je v Nové zelené úsporám Light peněz?

Nová zelená úsporám Light se financuje z programu HOUSEnerg, který je součástí Modernizačního fondu. Peníze do něj se získávají z prodeje emisních povolenek. Celková hodnota Modernizačního fondu má být do roku 2030 zhruba 55 miliard korun, platit se z něj budou i další fáze klasické Nové zelené úsporám.

Na program HOUSEnerg, a tedy Novou zelenou úsporám Light, je zatím vyčleněno 1,5 miliardy korun. Pokud ale bude o dotace zájem, ministerstvo životního prostředí je připraveno prostředky navýšit.

• Co když dostanu dotaci Nová zelená úsporám Light, ale nevyčerpám ji?

Když žadatel dotaci včas nevyčerpá, Státní fond životního prostředí ho vyzve, aby ji vrátil.

• Co bude s klasickou Novou zelenou úsporám?

Dotační výzva běží dál a v letošním roce bude Nová zelená úsporám dál pokračovat. Pokračování se dočkají i populární kotlíkové dotace. Budeme vás včas informovat.

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2023

Měsíční náklady na bydlení

Náklady se uvádějí jako průměr z minulého kalendářního čtvrtletí. Například v dubnu tedy sečtěte náklady za leden, únor a březen a vydělte je třemi.

Další kalkulačky

Ať vám nic neuteče 

Přidejte si Peníze.cz na FacebookInstagram nebo Twitter a neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy! 

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+36
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

Zjistěte tržní cenu nemovisti i výši nájmu

online | rychle | zdarma

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Oprav dům po babičce. Stát rozšíří dotace na stavební úpravy

26. 1. 2023 | Gabriel Pleska | 1 komentář

Oprav dům po babičce. Stát rozšíří dotace na stavební úpravy

Dotační program Nová zelená úsporám Light, který přispívá nízkopříjmovým domácnostem na stavební úpravy vedoucí k úsporám energií, má úspěch. Za první dva týdny od spuštění příjmu žádostí... celý článek

Přiznání k dani z nemovitostí. Kdo ho podává a co se mění

18. 1. 2023 | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 2 komentáře

Přiznání k dani z nemovitostí. Kdo ho podává a co se mění

Přiznání k dani z nemovitých věcí se odevzdává do konce ledna. Koho se týká a změnilo se letos něco? Do kdy zaplatit daň? Projděte si odpovědi na časté otázky.

Kam zamíří ceny bytů? Starší už začínají klesat

12. 1. 2023 | Jana Divinová

Kam zamíří ceny bytů? Starší už začínají klesat

Kdo si v posledních letech koupil byt v naději, že cena musí jen růst, měl by zpozornět. Starší byty začínají zlevňovat. Na druhou stranu se ale zvedají nájmy. A ceny nových bytů? Nerostou,... celý článek

Kdo dostane příspěvek na bydlení v roce 2023. Přehled a kalkulačka

2. 1. 2023 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Kdo dostane příspěvek na bydlení v roce 2023. Přehled a kalkulačka

Příspěvek na bydlení se stal vlajkovou lodí vlády v boji proti dopadům zdražování energií a inflace vůbec. Už loni se dočkal několika úprav, výpočet se změnil i pro rok 2023. Na příspěvek... celý článek

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

1. 1. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Projděte si, jaké novinky roku 2023 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.