Nová zelená úsporám Light: Příjem žádostí začíná. Jak na to

Gabriel Pleska | rubrika: Jak na to | 6. 1. 2023 | 2 komentáře
Důchodci a domácnosti s nižšími příjmy můžou dostat až 150 tisíc na stavební úpravy, díky kterým lze ušetřit na energiích.
Nová zelená úsporám Light: Příjem žádostí začíná. Jak na to

Zdroj: Shutterstock

Kdo může žádat o dotaci Nová zelená úsporám Light?

Nová zelená úsporám Light je určená nízkopříjmovým domácnostem, zároveň ale ne zcela nemajetným. Žadatel totiž musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, na kterém se budou úpravy provádět. Může jít i o trvale obydlenou rekreační nemovitost. V nemovitosti musí žadatel být hlášený k pobytu před 12. zářím 2022.

Kromě toho musí spadat do jedné z následujících kategorií:

 • starobní důchodce
 • invalidní důchodce ve 3. stupni
 • ten, kdo mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení (po jakkoli dlouhou dobu – není potřeba, aby ho pobíral od 12. září do podání žádosti v kuse)

Pozor! Podmínky musí splňovat všichni členové žádající domácnosti, kromě dětí a studujících.

U penzistů není na překážku, pokud si k důchodu vydělávají – podmínka zní doslova tak, že musí pobírat důchod.

Pokud mají rodiče-penzisté v nemovitosti přihlášeného k trvalému pobytu potomka, který ale fakticky žije jinde, není to na překážku. Jen je potřeba, aby tento fakt potomek potvrdil v čestném prohlášení.

Možná do žádné z této kategorií nespadáte, ale mohli byste. Na příspěvek na bydlení totiž dosáhne víc lidí, než o něj skutečně požádalo. Chcete vědět, jestli by měla nárok i vaše domácnost? Kalkulačku příspěvku na bydlení najdete pod článkem. O příspěvek na bydlení přitom můžete žádat i zpětně, až tři měsíce do minulosti.

Jak a kdy lze žádat o dotaci Nová zelená úsporám Light?

Žádosti se přijímají od pondělí 9. ledna 2023, a to pouze elektronicky s pomocí Identity občana, datovky, mobilního klíče k eGovernmentu nebo služby MojeID. Žádá se prostřednictvím formuláře na webu Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí. Bohužel zatím nelze jednoduše využít bankovní identitu, kterou disponuje nejvíc lidí. 

Bankovní identita vám ale už teď může pomoct k jednoduchému získání Identity občana – trochu si zaklikáte, ale nebudete muset na CzechPoint nebo poštu. Názorný návod, jak Identitu občana získat, najdete na webu Nové zelené úsporám.

Žádosti můžete podávat jak před provedením stavebních úprav, tak v jejich průběhu nebo dokonce zpětně.

Když žádáte před provedením úprav, peníze pak dostanete dopředu formou zálohy. Stavební úpravy by měly proběhnout nejpozději do dvanácti měsíců od přidělení dotace, ve zvláštních případech lze ale lhůtu ještě až o šest měsíců protáhnout. 

Zpětně můžete žádat na úpravy, které proběhly kdykoli od 12. září 2022, pokud jste v té době splňovali podmínky pro přidělení dotace. O konzultace předem už projevilo podle informací ze Státního fondu životního prostředí přes 1500 lidí.

Když už musíte...

Většinou nejvíc ušetříte, když nekoupíte. Ale jsou i půjčky nezbytné a jsou půjčky, které si na sebe vydělají. Pokud úvěr vážně potřebujete, nechejte si porovnat nabídky. A pokud bude půjčka nesmysl, řekneme vám to.

(spolupráce s Partners Financial Services)

Co musím doložit při žádosti o dotaci z Nové zelené úspory Light?

Svoji totožnost doložíte tím, že žádáte prostřednictvím Identity občana.

Kromě toho musíte doložit:

 • Vlastnictví bankovního účtu – stačí výpis nebo smlouva o zřízení účtu.
 • Nízkopříjmovost – pokud jste důchodci, musíte to doložit třeba aktuálním výměrem důchodu, pokud ho nemáte, vystaví ho na požádání správa sociálního zabezpečení, pokud jste pobírali příspěvek na bydlení, dokládáte rozhodnutí o příspěvku.
 • Stav před započetím úprav – dokládá se fotografiemi.
 • Odborný posudek – zdarma vystaví zástupce Místní akční skupiny nebo Energetické konzultační a informační středisko (EKIS) zřizované ministerstvem průmyslu.

Po skončení úprav (pokud žádáte zpětně, tak už při podání žádosti) se dokládá:

 • Stav po skončení úprav – fotografiemi.
 • Zprávu o provedených opatřeních

S výběrem vhodných stavebních úprav mají pomoct lidé z místních akčních skupin (MAS) nebo energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS). Ti také vyplní odborný posudek (dokument je superjednoduchý a krátký) a po skončení úprav zpracují zprávu o provedených opatřeních.

Místní akční skupiny a EKIS

Dotace Nová zelená úspora Light schvaluje a vyplácí Státní fond životního prostředí. Zásadní roli při získávání dotací ale mají energetičtí poradci z místních akčních skupin (MAS) a Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS).

Ti mají bezplatně poradit s tím, na jaké dotace má kdo nárok, jaké úsporné stavební úpravy by bylo možné provést, a mají také kontrolovat a potvrzovat, že skutečně proběhly. „Úloha poradců ale bude ještě širší. Budou k dispozici těm žadatelům, kteří si sami neporadí, a provedou je celým procesem od výběru vhodných opatření, přes pořízení potřebné dokumentace, podání žádosti až po doložení realizace,“ řekla webu Peníze.cz Lucie Früblingová, mluvčí Státního fondu životního prostředí.

Pokud to bude potřeba – ať kvůli vyhodnocení možností stavebních úprav a úspor, nebo třeba kvůli tomu, že potenciální žadatel je třeba imobilní – poradci podle Früblingové dojdou přímo do domácnosti. „Smyslem poradenské sítě je, aby se k dotacím z NZÚ light dostali všichni, kdo na ni mají nárok,“ říká mluvčí. 

Proškolíme

Promočit!
Zdroj: Shutterstock

Co je místní akční skupina a co EKIS

Místní akční skupiny (MAS) jsou společenství občanů, neziskovek, podnikatelů a veřejné správy, které spolupracují na rozvoji své lokality a spolupracují například i na získávání finanční podpory z evropských i národních programů. Většinu místních akčních skupin, celkem 181, zastřešuje Národní síť místních akčních skupin České republiky.

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) tvoří síť energetických poradců pro veřejnost občany, veřejnou správu, podniky a podnikatele. Slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie a zaštiťuje ji ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podle mluvčí Státního fondu životního prostředí je lidem připraveno asistovat 307 poradců z místních akčních skupin a 52 konzultantů EKIS. Nemělo by to být konečné číslo. „Budeme sledovat a vyhodnocovat poradenskou síť s ohledem na dostupnost a doplňovat ji budeme tam, kde bude například nižší hustota s ohledem na poptávku po službách,“ říká Früblingová.

Kontakty na energetické konzultanty akčních skupin i EKIS najdete na webu Nové zelené úsporám, bohužel ale vždycky všechny z jednoho kraje sesypané na jedno místo. Pokud má místní akční skupina v názvu jméno obce nebo pokud uvidíte v její adrese známé PSČ, máte vyhráno. Když se ale akční skupina rozhodla pojmenovat Zlatá divizna a povědomé PSČ nevidíte, budete to mít obtížnější. Na novém vyhledávání se prý ale už pracuje.

Pomoct by vám mohl seznam EKIS na webu ministerstva průmyslu a obchodu, věnovaném úsporám, případně i databáze místních akčních skupin. Nezapomeňte ale, že ne každý specialista zařazený v síti EKIS a ne každá místní akční skupina mají svého „energetického koordinátora“ a jsou do projektu Nová zelená úsporám Light zapojené.  

Místní akční skupiny by dokonce měly vytipovávat domácnosti, které by na dotace mohly mít nárok, aktivně je oslovovat a poskytnout jim veškerou možnou pomoc, a to nejen se získáním dotace, ale případně i s výběrem dodavatele nebo elektronickou žádostí. Lidii, které by si o podporu úspor mohli požádat, prý budou vytipovávat i sociální pracovníci. „V terénu s identifikací domácností budou pomáhat i sociální služby, které dokáží nasměrovat na příslušnou místní akční skupinu nebo EKIS,“ potvrzuje Lucie Früblingová ze Státního fondu životního prostředí. 

Na co lze žádat o dotaci z Nové zelené úsporám Light?

O dotaci můžete žádat na několik stavebních úprav:

 • Zateplení fasády: dotace na zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály
 • Zateplení stropu: dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví
 • Výměna oken: dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří
 • Zateplení střechy: dotace na kompletní zateplení střechy
 • Zateplení podlahy: dotace na zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory
 • Výměna vchodových dveří: dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem

Úpravy můžete provádět i svépomocí, není potřeba stavební firma. S přesnou specifikací úprav, možných materiálů a stavebních prvků vám má poradit energetický specialista z místní akční skupiny nebo EKIS.

Podpora z programu Nová zelená úsporám Light názorně.Zdroj: Státní fond životního prostředí

Podpora z programu Nová zelená úsporám Light názorně.

Kolik peněz můžu dostat z Nové zelené úsporám Light?

Zájemce může získat až 150 tisíc korun na jeden objekt. Na program je v první (pilotní) fázi vyčleněna miliarda a půl, měla by tedy vystačit minimálně pro deset tisíc domácností.

Podpora může být až do sta procent pořizovací ceny, pro každou úpravu je ale stanovený paušální strop.

stavební úprava

dotace na jednotku

maximální dotace

zateplení fasády

6000 Kč / běžný metr

150 000 Kč

zateplení stropu

50 000 Kč

zateplení střechy

120 000 Kč

zateplení podlahy

60 000 Kč

výměna oken

12 000 Kč / jedna výplň

150 000 Kč

výměna dveří

18 000 Kč / dveře

150 000 Kč

Rychlá fakta 

• Kolik je v Nové zelené úsporám Light peněz?

Nová zelená úsporám Light se financuje z programu HOUSEnerg, který je součástí Modernizačního fondu. Peníze do něj se získávají z prodeje emisních povolenek. Celková hodnota Modernizačního fondu má být do roku 2030 zhruba 55 miliard korun, platit se z něj budou i další fáze klasické Nové zelené úsporám.

Na program HOUSEnerg, a tedy Novou zelenou úsporám Light, je zatím vyčleněno 1,5 miliardy korun. Pokud ale bude o dotace zájem, ministerstvo životního prostředí je připraveno prostředky navýšit.

• Co když dostanu dotaci Nová zelená úsporám Light, ale nevyčerpám ji?

Když žadatel dotaci včas nevyčerpá, Státní fond životního prostředí ho vyzve, aby ji vrátil.

• Co bude s klasickou Novou zelenou úsporám?

Dotační výzva běží dál a v letošním roce bude Nová zelená úsporám dál pokračovat. Pokračování se dočkají i populární kotlíkové dotace. Budeme vás včas informovat.

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2024

Měsíční náklady na bydlení

Náklady se uvádějí jako průměr z minulého kalendářního čtvrtletí. Například v dubnu tedy sečtěte náklady za leden, únor a březen a vydělte je třemi.

Další kalkulačky

Ať vám nic neuteče 

Přidejte si Peníze.cz na FacebookInstagram nebo Twitter a neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy! 

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+55
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Daňové přiznání online

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Největší dodavatel plynu výrazně zlevní. Podmínkou je fixace

28. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ

Největší dodavatel plynu výrazně zlevní. Podmínkou je fixace

Dodavatel energií innogy zákazníkům od března výrazně zlevní fixovanou elektřinu i plyn. Změny cen se týkají hlavně dvouletých fixovaných produktů, u nichž společnost eviduje velký... celý článek

Všechno o zálohách na elektřinu. Proč chtějí víc a jak víc neplatit

19. 2. 2024 | Lukáš Kaňok

Všechno o zálohách na elektřinu. Proč chtějí víc a jak víc neplatit

Řadě z nás od začátku roku zase vzrostly zálohy na elektřinu. Jak je to možné, když ve zprávách píšou, že elektřina zlevňuje? Známe odpověď a všechno kolem záloh srozumitelně vysvětlíme. celý článek

ČEZ opět zlevňuje. Tentokrát cílí na fixace

12. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

ČEZ opět zlevňuje. Tentokrát cílí na fixace

Energetická společnost ČEZ ode dneška zlevňuje své fixované produkty v průměru o několik stovek korun za megawatthodinu (MWh). 

Rekordní pokuta pro dodavatele energií. Porušoval fixaci cen

1. 2. 2024 | Pavla Adamcová

Rekordní pokuta pro dodavatele energií. Porušoval fixaci cen

Energetický regulační úřad uložil společnosti Armex Energy pokutu ve výši 4,746 milionu korun za nekalé obchodní praktiky. Jde o nejvyšší pravomocnou pokutu od tohoto regulátora v historii.... celý článek

Dotace na fotovoltaiku budou vyšší. Novinka v Zelené úsporám

31. 1. 2024 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Dotace na fotovoltaiku budou vyšší. Novinka v Zelené úsporám

Když si v rámci Nové zelené úsporám komplexně zateplíte rodinný dům, můžete dostat víc peněz na fotovoltaiku, oznámilo dnes ministerstvo životního prostředí.

Partners Financial Services