Nová zelená úsporám Light je i pro chudší. Máme podrobnosti

Gabriel Pleska | rubrika: Když se řekne | 14. 11. 2022 | 5 komentářů
Na dotace teď dosáhnou i lidé s nižšími příjmy, například důchodci nebo domácnosti, které mají nárok na příspěvek na bydlení. Stavební úpravy nemovitostí dokážou přinést prakticky okamžitou úsporu energie.
Nová zelená úsporám Light je i pro chudší. Máme podrobnosti

Zdroj: Shutterstock

Dotační program Nová zelená úsporám Light přispěje na výměnu oken, dveří nebo zateplení fasády, střechy či podlahy. Má pomoci s úsporami nízkopříjmovým domácnostem, cílí na penzisty a lidi s nárokem na příspěvek na bydlení.

Nová pomoc je tedy určená lidem, kteří nemají na stavební úpravy peníze. A s dotací by ani žádné nemuseli potřebovat – je vypočítaná tak, aby případně pokryla celé náklady. Jestli to skutečně stačí, ukáže samozřejmě až praxe. Zatím je na program vyčleněno 1,5 miliardy korun. 

Dotovat se budou jednoduché stavební úpravy, které lze provést relativně rychle, ale přitom můžou snížit spotřebu energií domácnosti až o desítky procent. Nabídku dotací mají lidem až na práh donést místní spolky.

„Jsme si vědomi, že ne všichni mají dostatek finančních rezerv na nákladné stavební úpravy. Proto jsme připravili podporu rychlých a snadných opatření, která jsou nenáročná na realizaci, mohou být provedena i svépomocí a přinesou okamžitou úsporu,“ řekl ministr životního prostředí (a taky práce a sociálních věcí) Marian Jurečka při dnešním představování dotačního programu. Nová zelená úsporám Light má pomoct lidem zasaženým vysokými cenami energií, ale v důsledku taky snížit energetickou závislost Česka na fosilních palivech nebo snížit množství vyprodukovaného kysličníku uhličitého.

Přehledně shrnujeme všechny podmínky.

Na co lze žádat o dotaci z Nové zelené úsporám Light?

O dotaci můžete žádat na několik stavebních úprav:

 • Zateplení fasády: dotace na zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály
 • Zateplení stropu: dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví
 • Výměna oken: dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří
 • Zateplení střechy: dotace na kompletní zateplení střechy
 • Zateplení podlahy: dotace na zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory
 • Výměna vchodových dveří: dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem

Celková výše dotace na jeden objekt – rodinný dům nebo trvale obývaný rekreační objekt – může být až 150 tisíc korun.

Žádost lze podávat jen jednou. Je tedy dobré si rozmyslet, které všecky úpravy budete chtít provést. Úpravy můžete provádět i svépomocí, není potřeba stavební firma.

Kolik peněz můžu dostat z Nové zelené úsporám Light?

Zájemce může získat až 150 tisíc korun na jeden objekt. Na program je v první (pilotní) fázi vyčleněna miliarda a půl, měla by tedy vystačit minimálně pro deset tisíc domácností.

Podpora může být až do sta procent pořizovací ceny, pro každou úpravu je ale stanovený paušální strop.

stavební úprava

dotace na jednotku

maximální dotace

zateplení fasády

6000 Kč / běžný metr

150 000 Kč

zateplení stropu

50 000 Kč

zateplení střechy

120 000 Kč

zateplení podlahy

60 000 Kč

výměna oken

12 000 Kč / jedna výplň

150 000 Kč

výměna dveří

18 000 Kč / dveře

150 000 Kč

Podpora z programu Nová zelená úsporám Light názorně.Zdroj: novazelenausporam.cz

Podpora z programu Nová zelená úsporám Light názorně.

Jak a kdy lze žádat o dotaci Nová zelená úsporám Light?

Žádosti se přijímají od 9. ledna 2023, a to pouze elektronicky s pomocí elektronické identity, bankovní identita ale zatím použít nejde, o jejím možném využití se teprve jedná. Žádá se pomocí formuláře na webu Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí.

Žádosti můžete podávat před realizací úprav. Peníze tedy dostanete dopředu formou zálohy. Žádat lze ale taky v průběhu prací nebo zpětně, a to dokonce i na úpravy, které proběhly kdykoli od 12. září 2022, pokud žadatel v té době splňoval podmínky pro přidělení dotace. Stavební úpravy by měly proběhnout nejpozději do dvanácti měsíců od přidělení dotace, ve zvláštních případech lze ale lhůtu ještě až o šest měsíců protáhnout.

Státní fond životního prostředí apeluje na lidi, aby úpravy klidně prováděli dopředu – zima už začíná a každá úspora se počítá.

Kdo může žádat o dotaci Nová zelená úsporám Light?

Nová zelená úsporám Light je určená nízkopříjmovým domácnostem, zároveň ale ne domácnostem nemajetným. Žadatel musí být majitelem nebo spolumajitelem domu, na kterém se budou úpravy provádět. Může jít i o trvale obydlenou rekreační nemovitost. V nemovitosti musí být hlášený k pobytu před 12. zářím 2022. Kromě toho musí žadatel spadat do jedné z následujících kategorií:

 • starobní důchodce
 • invalidní důchodce ve 3. stupni
 • ten, kdo mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení

Pozor, podmínky musí splňovat všichni členové žádající domácnosti, jen děti a studenti (nezaopatřené děti) se případně nepočítají.

Pokud chcete vědět, jestli by vaše domácnost mohla dostat příspěvek na bydlení, kalkulačku příspěvku na bydlení najdete pod článkem.

Co musím při žádosti o dotaci z Nové zelené úspory Light doložit?

Svoji totožnost doložíte tím, že žádáte prostřednictvím elektronické identity.

Kromě toho musíte doložit:

 • Vlastnictví bankovního účtu – stačí výpis.
 • Nízkopříjmovost – pokud jste důchodci, musíte to doložit třeba aktuálním výměrem důchodu, pokud ho nemáte, vystaví ho na požádání správa sociálního zabezpečení, pokud jste pobírali příspěvek na bydlení, dokládáte rozhodnutí o příspěvku.
 • Stav před započetím úprav – dokládá se fotografiemi.
 • Odborný posudek – zdarma vystaví Energetické konzultační a informační středisko (EKIS) zřizované ministerstvem průmyslu.

Po skončení úprav (pokud žádáte zpětně, tak už při podání žádosti) se dokládá:

 • Stav po skončení úprav – fotografiemi.
 • Zprávu o provedených opatřeních, tu pomůže vyplnit a potvrdí zástupce Místní akční skupiny.

Jak s výběrem vhodných stavebních úprav, tak se získáním posudku mají pomoct lidé z Místních akčních skupin, případně je mají nasměrovat krajská pracoviště úřadu práce nebo kdokoli další ze vznikající sítě energetického poradenství.

Síť energetických poradců a Místní akční skupiny a obce

Dotace Nová zelená úspora Light schvaluje a vyplácí Státní fond životního prostředí. Naprosto zásadní roli při získávání dotací ale hodlá stát svěřit mimo ruce úředníků. Sehrát ji mají místní akční skupiny.

Zástupci těchto neziskových organizací, které pokrývají většinu území republiky, mají poradit s tím, na jaké dotace má kdo nárok, jaké úsporné stavební úpravy by bylo možné provést a mají také kontrolovat a potvrzovat, že skutečně proběhly.

Je to kampaaaň

propagační leták Nové zelené úsporám LightZdroj: Ministerstvo životního prostředí

Informační kampani na Novou zelenou úsporám Light byste neměli uniknout. I kdybyste přehlédli letáky, i kdybyste unikli spotům, pokud byste unikli pozvánce do místního kulturáku, pokud se vás týká, pravděpodobně si vás najdou lidé z místní akční skupiny. Až u vás zazvoní zvonek, možná tentokrát nepůjde o rozhovor o spasení a pozemském ráji, ale o dveřích, co líp těsní.

Kromě dotací připravila ministerstva Mariana Jurečky (řídí teď práci, sociální věci a životní prostředí k tomu) informační web Zkrotíme energie, na kterém nabízí jednak tipy na okamžité úspory v domácnosti, jednak odkazy na státní podporu – příspěvek na bydlení nebo dávky v hmotné nouzi. 

Ministerstvo životního prostředí, ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní fond životního prostředí připravují poradenskou síť, která má sestávat z pracovníků krajských úřadů práce, obcí, Energetických konzultačních a informačních středisek ministerstva průmyslu a obchodu a především z lidí sdruženích v místních akčních skupinách. Informace k dotacím a přesměrování na odborníky má jednak probíhat na uvedených pracovištích, počítá se ale zejména s aktivitou místních akčních skupin. Ty mají vytipovávat domácnosti, které by na dotace mohly mít nárok, aktivně je oslovovat a poskytnout jim veškerou možnou pomoc, a to nejen se získáním dotace, ale případně i s výběrem dodavatele nebo elektronickou žádostí.

Pilotně už intenzivní poradenství ve spolupráci s místní akční skupinou funguje na Opavsku, v brzké době se očekává zapojení místních akčních skupin a obcí v jižních Čechách a na jižní Moravě.

„Naším cílem je tuto poradenskou síť dále rozšiřovat a mám radost, že ze strany místních akčních skupin i obcí je o spolupráci zájem. Například z celkového počtu 624 obcí Jihočeského kraje zapojení přislíbilo 597 obcí,“ informuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Co jsou místní akční skupiny

Místní akční skupiny jsou společenství občanů, neziskovek, podnikatelů a veřejné správy, které spolupracují na rozvoji své lokality a spolupracují například i na získávání finanční podpory z evropských i národních programů.

Většinu místních akčních skupin, celkem 181, zastřešuje Národní síť místních akčních skupin České republiky.

Kolik je v Nové zelené úsporám Light peněz

Nová zelená úsporám Light se financuje z programu HOUSEnerg, který je součástí Modernizačního fondu. Peníze do něj se získávají z prodeje emisních povolenek. Celková hodnota Modernizačního fondu má být do roku 2030 zhruba 55 miliard korun, platit se z něj budou i další fáze klasické Nové zelené úsporám.

Na program HOUSEnerg, a tedy Novou zelenou úsporám Light, je zatím vyčleněno 1,5 miliardy korun. Pokud ale bude o dotace zájem, ministerstvo životního prostředí je připraveno prostředky navýšit.

Co když dostanu dotaci Nová zelená úsporám Light, ale nevyčerpám ji?

Když žadatel dotaci včas nevyčerpá, Státní fond životního prostředí ho vyzve, aby ji vrátil.

Co bude s klasickou Novou zelenou úsporám

Peníze z letošní Nové zelené úsporám jsou téměř vyčerpané, dotační výzva běží dál. V příštím roce bude Nová zelená úsporám dál pokračovat. Pokračování se dočkají i populární kotlíkové dotace.

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2022

Měsíční náklady na bydlení

Náklady se uvádějí jako průměr z minulého kalendářního čtvrtletí. Například v dubnu tedy sečtěte náklady za leden, únor a březen a vydělte je třemi.

Další kalkulačky

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+32
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů
Daňové přiznání online

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Všechno o zálohách na elektřinu. Proč chtějí víc a jak víc neplatit

19. 2. 2024 | Lukáš Kaňok

Všechno o zálohách na elektřinu. Proč chtějí víc a jak víc neplatit

Řadě z nás od začátku roku zase vzrostly zálohy na elektřinu. Jak je to možné, když ve zprávách píšou, že elektřina zlevňuje? Známe odpověď a všechno kolem záloh srozumitelně vysvětlíme. celý článek

ČEZ opět zlevňuje. Tentokrát cílí na fixace

12. 2. 2024 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

ČEZ opět zlevňuje. Tentokrát cílí na fixace

Energetická společnost ČEZ ode dneška zlevňuje své fixované produkty v průměru o několik stovek korun za megawatthodinu (MWh). 

Rekordní pokuta pro dodavatele energií. Porušoval fixaci cen

1. 2. 2024 | Pavla Adamcová

Rekordní pokuta pro dodavatele energií. Porušoval fixaci cen

Energetický regulační úřad uložil společnosti Armex Energy pokutu ve výši 4,746 milionu korun za nekalé obchodní praktiky. Jde o nejvyšší pravomocnou pokutu od tohoto regulátora v historii.... celý článek

Dotace na fotovoltaiku budou vyšší. Novinka v Zelené úsporám

31. 1. 2024 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Dotace na fotovoltaiku budou vyšší. Novinka v Zelené úsporám

Když si v rámci Nové zelené úsporám komplexně zateplíte rodinný dům, můžete dostat víc peněz na fotovoltaiku, oznámilo dnes ministerstvo životního prostředí.

Nová zelená úsporám ožívá. Na dotaci dosáhne víc lidí

17. 1. 2024 | Gabriel Pleska | 3 komentáře

Nová zelená úsporám ožívá. Na dotaci dosáhne víc lidí

Dotační program Nová zelená úsporám Light dnes po vánoční přestávce znovu otevřel příjem žádostí, a to ještě většímu okruhu domácností.

Partners Financial Services