Důchody už nepřijdou dopředu. Výplatu čeká změna

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 31. 10. 2022 | 11 komentářů
Místo třinácti termínů v měsíci se mají důchody vyplácet jen ve čtyřech nebo pěti. A všem lidem na stejné období, navrhuje ministerstvo. V zásadě jde o formalitu, která se ale dotkne každého důchodce a úřadu zabere přinejmenším 18 měsíců příprav.
Důchody už nepřijdou dopředu. Výplatu čeká změna

Zdroj: Shutterstock

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) by měla důchody nově vyplácet všem příjemcům za shodné období – vždy za kalendářní měsíc bez ohledu na to, na který den stanovila konkrétnímu příjemci jejich splatnost.

Dosud se většina důchodů v Česku vyplácí na „klouzavý měsíc“ dopředu. Například senior, který má splatnost důchodu pravidelně k 16. dni v měsíci, dostává 16. srpna penzi na období od 16. srpna do 15. září.

Se změnou od poloviny roku 2025 počítá návrh, který dokončilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Teď ho poslalo do takzvaného připomínkového řízení, zhruba na přelomu roku by návrh mohla projednat vláda.

Ještě předtím se mají změnit výplatní termíny důchodů. Zatímco dosud existuje třináct různých termínů v měsíci, nově jich má být jen čtyři až pět.

Díky přechodu na kalendářní měsíce odpadnou komplikace s jednorázovými doplatky novoročních valorizací k lednovým důchodům. Současně se sjednotí pravidla pro výplatu penzí v takzvané civilní sféře (jde o většinu důchodců v Česku a stará se o ně ČSSZ) s dosud odlišnými pravidly pro příslušníky ozbrojených sil (vojáky, policisty, příslušníky Vězeňské služby a další – o ně se starají ministerstva vnitra, obrany nebo spravedlnosti).

Čistě procesní změna nemá vliv na výši měsíční výplaty pro současné důchodce. Nemění ani podmínky pro nárok na důchod nebo jeho výpočet pro lidi, kteří do penze teprve půjdou.

Změna termínu pro výplatu důchodů

Jak to funguje doteď? O tom, který den v měsíci vám bude pravidelně vyplácet důchod, rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. V zásadě nemáte šanci to ovlivnit – a současně nejsou žádná právně závazná pravidla, kterými se úřad musí řídit.

„ČSSZ dbá na kapacitní vyváženost jednotlivých termínů splatnosti, která je důležitá z důvodu zajištění průběžného čerpání prostředků ze státního rozpočtu, a především z důvodu zvládnutelnosti hotovostních výplat v provozních podmínkách výplatních partnerů, tedy České pošty,“ vysvětluje ministerstvo sociálních věcí.

„V praxi jsou data splatnosti stanovována v současnosti v rozmezí od 6. do 24. dne v kalendářním měsíci, a to vždy v sudé dny. Z minulosti zůstaly zachovány i splatnosti k 2. a 4. dni v měsíci,“ upřesňuje ministerstvo. Pravidelně k 15. dni dostávají důchod lidé umístění v „pobytových zařízeních sociálních služeb“ – typicky v domovech pro seniory. 

Co se má změnit? Pravidelný termín pro výplatu sice bude i dál určovat ČSSZ, nově jich ale má být jenom čtyři nebo pět – a to nejen pro budoucí, ale i pro všechny dosavadní důchodce. Všechny výplatní termíny mají spadat do první poloviny kalendářního měsíce, ideálně na sudé dny v období od 6. do 12. (maximálně 14.) dne.

Proč se rovnou nezavede jediný – pro všechny stejný – výplatní termín, třeba hned k druhému dni v měsíci? „Stanovení jednotného data splatnosti všech důchodů prozatím není možné z důvodu proveditelnosti na straně výplatních partnerů (České pošty – pozn. red.),“ vysvětluje úřad.

Cílem ČSSZ prý bude, aby se nové výplatní termíny co nejvíc blížily těm dosavadním. Novela má zaručit, aby důchodci v přelomovém měsíci nedostali méně peněz než obvykle, respektive aby na ně nemuseli čekat déle. Počítá se s jednorázovým doplatkem poměrné části důchodu, když se někomu posune splatnost na pozdější termín než předtím.

Investovat a šetřit!

Zdroj: Shutterstock

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat. U vybraných podílových fondů neplatíte vstupní poplatek.

Příklad: ČSSZ rozhodne, že důchody, které byly dosud splatné k 2. dni v měsíci, od září 2023 nově přesune na 6. den v měsíci. Důchodce tedy dostane pravidelnou výplatu 2. srpna a poté až 6. září, avšak nejpozději 2. září mu bude vyplacen jednorázový doplatek poměrné části důchodu za období od 2. do 5. září.

Příklad: ČSSZ rozhodne, že důchody, které byly dosud splatné k 22. dni v měsíci, od září 2023 nově přesune na 12. den v měsíci. Důchodce dostane pravidelnou výplatu 22. srpna v plné výši, přestože další výplatu obdrží už 12. září. „V případě posunu na dřívější termín nebude vznikat přeplatek, i když vznikne překryv za určité časové období – důchodce totiž obdrží stejný počet splátek, jen bude splátka časově posunuta dopředu,“ vysvětluje to ministerstvo.

Návrh zatím neupřesňuje, kdy se výplatní termíny změní. Může to být už v roce 2023 nebo 2024, a to jednorázově (hromadně) nebo postupně. Jisté je, že by to mělo být nejpozději do poloviny roku 2025 – než přijde druhý „velký třesk“, který si popíšeme v následující části.

Výplata důchodu na kalendářní měsíc

Od 1. července 2025 se důchody začnou vyplácet vždy na kalendářní měsíc. Nezávisle na tom, na který den připadá pravidelný termín výplaty. Člověk, který bude dostávat důchod třeba 6. dne v měsíci, ho tedy 6. července (pomineme-li státní svátek) obdrží na kalendářní měsíc, tedy na 1. až 31. července. Stejně jako člověk, který bude dostávat důchod třeba 12. dne v měsíci.

Připomeňme si: Dosud se většina důchodů v Česku vyplácí na „klouzavý měsíc“ dopředu. Například senior, který má splatnost důchodu pravidelně k 16. dni v měsíci, dostává 16. srpna penzi na období od 16. srpna do 15. září.

Na kalendářní měsíc se v současnosti vyplácejí jen důchody příslušníkům ozbrojených sil nebo pozůstalým po nich – tedy vojákům, policistům a podobně. Jejich administraci mají na starosti ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti. Od července 2025 se tak mají pravidla sjednotit pro všechny důchody nezávisle na tom, kdo a komu je vyplácí.

I v tomto případě novela zajistí, aby někdo kvůli přechodu na nová pravidla nedostal nižší důchod než obvykle. Naopak: Lidé, kteří v červnu 2025 obdrží důchod dopředu třeba na období od 12. června do 11. července, pak v červenci dostanou plný důchod na kalendářní měsíc, tedy od 1. do 31. července. Překryv od 1. do 11. července se nebude považovat za přeplatek.

Jurečkova reforma

Zdroj: MPSV

Nová důchodová komise má tentokrát pracovat rychle. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka chce mít kompletně hotovo už v příštím roce. Do penzí chce dostat zásluhovost za výchovu dětí nebo mezigenerační solidaritu. To má zvýšit i příjmy. Zvyšovat daně pak nebude třeba, vysvětluje v dubnovém rozhovoru pro Peníze.cz.

Minimální důchod a bonusy za děti. Reforma podle Jurečky

„Případné zkrácení červencové splátky důchodu o poměrnou část náležející za období, které je kryto splátkou za měsíc červen 2025, by bylo společensky i právně neobhajitelné, neboť by u mnoha důchodců způsobilo neočekávaný výpadek příjmu, který by je mohl dočasně uvrhnout do existenčních obtíží. Z hlediska státního rozpočtu neznamená tento postup v podstatě žádné dodatečné náklady, neboť při přechodu na nové období splatnosti bude na důchody vydáno téměř stejné množství prostředků, jako kdyby k tomuto přechodu nedošlo. Přihlíží se i k tomu, že počet splátek v kalendářním roce zůstane stejný,“ vysvětluje to ministerstvo.

Příklad: K 10. červnu 2025 je vyplacen důchod na období od 10. června do 9. července ve výši 16 000 Kč. K 10. červenci je vyplacen důchod ve výši 16 000 Kč na celý kalendářní měsíc (od 1. do 31. července). Červencová splátka se nekrátí za období od 1. do 9. července, přestože na toto období byl důchod vyplacen už v červnu.

Jednorázový doplatek k valorizaci

Jednorázový doplatek při řádné novoroční valorizaci – k lednovým důchodům – prosadil od roku 2022 bývalý pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Cílem bylo kompenzovat nespravedlnost, která vyplývá právě z odlišných termínů splatnosti „na klouzavý měsíc dopředu“.

Ferjenčík a další kritici tehdejších pravidel upozorňovali, že člověk s pozdějším termínem výplaty dostane méně peněz než ten, kdo důchod dostává na začátku měsíce. Rozdíl se jim přitom nikdy nedoplatí – zbylé peníze sice obdrží na konci ročního cyklu, kdy ovšem člověk s dřívějším termínem dostává už zase vyšší důchod.

Ministerstvo sociálních věcí s takovým výkladem nesouhlasilo. A chystanou novelou teď chce odstranit komplikace, které „chybně připravený poslanecký návrh“ přinesl. Mimo jiné zmiňuje administrativní zátěž ČSSZ nebo fakt, že se doplatek týká jen „civilních“ důchodců, ne ozbrojených sil. A jak se letos ukázalo, doplatek se navíc týká jen řádné valorizace – ne mimořádné.

Pokud novela projde, měla by do budoucna každá valorizace zvyšovat důchody všem příjemcům hned od začátku kalendářního měsíce – ne s různě dlouhým zpožděním jako dosud.

Výplata důchodu při úmrtí příjemce

Chystané změny budou mít vliv i na zánik nároku na důchod – hlavně pro jeho výplatu v měsíci, kdy příjemce zemřel.

Jak to funguje dosud? Když důchodce zemře v kalendářním měsíci před datem, na které v tomto kalendářním měsíci připadá splatnost důchodu, nemají už pozůstalí nárok na výplatu. Příklad: Člověk, který pravidelně dostává důchod 16. dne v měsíci, zemře 15. srpna. Důchod v srpnu už nedostane, protože se nedožil ani jediného dne, za který splátka náleží (od 16. srpna do 15. září).

Po přechodu systému na kalendářní měsíc ale vždycky nastane situace, že důchod je splatný později, než začíná období, na které je určený. „Proto se navrhuje zavést výslovné obecné pravidlo, že jsou-li splněny podmínky nároku na dávku důchodového pojištění a na její výplatu k prvnímu dni kalendářního měsíce, splátka náležející za tento kalendářní měsíc se nekrátí,“ píše ministerstvo.

Dejte nám aspoň rok a půl

Proč ministerstvo plánuje hlavní změnu až na červenec 2025? Chce dát České správě sociálního zabezpečení dostatek času na přípravu:

„Opatření nelze načasovat tak, aby jakkoliv ohrozilo plynulost provádění základní důchodové agendy. V roce 2023 se ČSSZ bude muset provozně vypořádat s jinou významnou změnou, kterou je zvýšení důchodu za vychované děti, což nebude jednoduché, a proto se navrhuje neprovádět v průběhu roku 2023 žádné další zásadní změny. S ohledem na náročnost technologických změn potřebných pro přechod výplaty důchodů z klouzavého na kalendářní měsíc, které jsou neslučitelné se základními principy zpracování výplat v současném informačním systému důchodových agend (fakticky se rovnají vybudování nové programové podpory pro zpracování výplaty důchodů), je nezbytné pro jejich realizaci ponechat dostatečný prostor minimálně v délce dalších 18 měsíců. Z provozního hlediska se jeví žádoucí stanovit účinnost změny na jiné datum, než je 1. leden (kteréhokoli roku), neboť tím budou eliminovány některé problémy, které by jinak nastaly díky kumulaci přípravných prací na valorizaci důchodů a na této změně. S ohledem na výše uvedené se jako nejvhodnější datum účinnosti nabízí 1. červenec 2025,“ píše ministerstvo v návrhu.

Na podzim příštího roku chce vláda přijít s návrhem penzijní reformy – tedy se změnami, které se pro změnu týkají budoucích důchodců. Ve hře je například zavedení minimálního důchodu, snížení minimální doby pojištění z 35 na 25 let, posílení mezigenerační solidarity přes asignaci, větší zásluhovost za výchovu dětí nebo spravedlivější výpočet mimořádné valorizace u nižších důchodů.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-596
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 11 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

31. 10. 2022 15:56, Tomáš!

Citace - bedas / 31.10.2022 15:51

To je pravda, ale než nastoupíte do práce někdo vás do té první výplaty živí.


Když někdo odchází do důchodu tak mu dorazí taky nějaká poslední výplata zpětně. Nehledě na to, že nemít na účtu ani korunu je sebevražda

Zobrazit celé vlákno

+76
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

1. 11. 2022 13:26, Ross

Neuvěřitelný. Tak ministr Jurečka chce uvést v praxi, jak okrást důchodce a ještě jim při tom chce nakukat, že naopak jsou to oni, kdo dostane od státu přeplatek. Tak to je vrchol cynismu a hyenismu.
Musí přeci moc dobře vědět, že když změní pouze parametr, že místo, aby důchodci dostávali peníze na měsíc dopředu, tak je budou dostávat třeba v polovině probíhajícího měsíce, tak logicky dostanou důchod na kratší dobu. To že by dostali přeplatek, by platilo pouze v případě, že hned na začátku, kdy začne toto pravidlo platit by dostali důchod 2x. Jinak totiž mají smůlu. Protože když by při stávající legislativě brali důchod třeba 16tého tak, kdyby toho dne umřeli tak jejich prtner má k dispozici celou částku, až do 15tého následujícího měsíce. Podle nového znění však, když tento člověk umře 16teho v měsíci, tak jeho důchod bude končit posledního toho měsíce, ale žádné peníze za 15 dní v následujîcím měsíci nedostane. Tím pádem stát vydělá na každém důchodci při jeho úmrtí určitou část důchodu každého důchodce v tomto systému a okrade tak pozůstalého partnera, či rodinu.
To snad ani není možné, že takto zrůdný zákon se chystá tato koalice prosadit. Už opravdu nevědí jak člověka okrást.

-105
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (11 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Výplatu důchodů čekají změny. Lidé dostanou nový termín

24. 5. 2024 | Kateřina Hovorková, Petr Kučera

Výplatu důchodů čekají změny. Lidé dostanou nový termín

Místo třinácti termínů v měsíci se důchody začnou vyplácet jen v sedmi, a to nejpozději do čtrnáctého dne v měsíci. Nově se také budou vyplácet vždy na kalendářní měsíc, takzvané klouzavé... celý článek

Zájem o předčasný důchod prudce klesl. Chystá se další zpřísnění

16. 5. 2024 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Zájem o předčasný důchod prudce klesl. Chystá se další zpřísnění

Ačkoliv přísnější pravidla pro odchod do předčasného důchodu platí už od loňského října, teprve letošní duben ukázal, jak moc případné zájemce odradila. Až do března totiž mohli někteří... celý článek

Důchodová reforma má zelenou. Dvanáct změn, které schválila vláda

30. 4. 2024 | Kateřina Hovorková | 9 komentářů

Důchodová reforma má zelenou. Dvanáct změn, které schválila vláda

Věk odchodu do důchodu se zvýší. Růst penzí zpomalí, ale stoupne minimální důchod. Manželé budou moci sdílet odvody na sociální pojištění. Důchodová reforma, kterou teď vláda posílá... celý článek

Kdy půjdete do důchodu? Ve hře jsou tři návrhy

25. 4. 2024 | Kateřina Hovorková | 9 komentářů

Kdy půjdete do důchodu? Ve hře jsou tři návrhy

Důchodový věk poroste. Otázkou je, jak přesně. K původnímu návrhu ministerstva práce a sociálních věcí teď přibyly další dva.

Práce v důchodu. Jaká jsou pravidla a na co si dát pozor

24. 4. 2024 | Kateřina Hovorková

Práce v důchodu. Jaká jsou pravidla a na co si dát pozor

Jak si zvýšit důchod, když při jeho čerpání pracujete? Jak funguje takzvaná práce na procenta? A jaká jsou omezení pro přivýdělek v předčasném důchodu? Tady je přehled.

Partners Financial Services