Výpočet předčasného důchodu 2019. Počítejte s nižší penzí

Monika Veselíková | rubrika: Jak na to | 5. 3. 2019 | 2 komentáře
Přemýšlíte o dřívějším odchodu do penze? Projděte si, za jakých podmínek do předčasného důchodu můžete. S naší kalkulačkou předčasného důchodu si navíc lehce spočtete, kolik budete na odchodu do penze před dosažením důchodového věku tratit.
Výpočet předčasného důchodu 2019. Počítejte s nižší penzí

Podmínkou přiklepnutí starobního důchodu je dosažení důchodového věku. Ten se u mužů a žen může lišit – ženám se odečítají roky v závislosti na počtu vychovaných dětí (týká se žen narozených do roku 1971). Od roku 2018 je navíc pro odchod do penze znovu platný strop: pětašedesát let. Zároveň je pro vznik nároku na důchod potřeba účastnit se dostatečně dlouho důchodového pojištění.

Zatímco druhou podmínku – nasbírání potřebných dob pojištění – musí splnit i žadatelé o předčasnou penzi, na dosažení řádného důchodového věku čekat nemusí. Určitý věkový limit je přesto potřeba dodržet. Konkrétně:

 • kdo má důchodový věk nižší než 63 let, může jít do předčasného důchodu tři roky předem,
 • kdo má důchodový věk 63 a víc let, může jít do předčasného důchodu pět let předem, nejdřív ale v 60 letech.

Řádný věk odchodu do důchodu vám propočte naše kalkulačka:

Výpočet odchodu do důchodu

+

Další kalkulačky

Předčasný důchod, nebo předdůchod?

V praxi si občas budoucí penzisté pletou termíny předčasný důchod a předdůchod. Zatímco předčasný důchod vyplácí stát, na předdůchod si musí člověk našetřit sám v komerčním doplňkovém penzijním spoření. I čerpání předdůchodu se ale řídí několika pravidly: doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti si musíte platit minimálně pět let, zároveň by vám mělo scházet maximálně pět let do řádného důchodového věku (počítá se vždy důchodový věk pro muže stejného data narození). Minimální souvislá doba pobírání předdůchodu jsou dva roky. Měsíční penze musí odpovídat alespoň třiceti procentům průměrné mzdy – pro letošek částce 9367 korun 50 haléřů. V závislosti na tom, jak dlouho chcete předdůchod čerpat, tedy musíte mít na penzijním kontě naspořenou odpovídající sumu. Například u minimální dvouleté varianty jde o částku 224 820 korun, u nejdelší pětileté varianty musí jít o 562 050 korun.

Výhodou je, že během pobírání předdůchodu za vás stát hradí zdravotní pojištění. Pokud jenom berete předdůchod, roky v něm jsou pro účely výpočtu penze takzvanou vyloučenou dobou. To znamená, že se sice nepočítají do potřebné doby pojištění, ale zároveň nerozmělňují základ, ze kterého se důchod počítá – pro výpočet důchodů se totiž vychází z výdělků v letech před důchodem. Pokud zároveň k předdůchodu pracujete – a možné to je – můžete si vybrat, jestli předdůchod chcete vyloučit, nebo výdělky započítávat.

Získání potřebných dob pojištění

Pokud jde o druhou podmínku – účast na důchodovém pojištění, platí stejná pravidla jako u řádné starobní penze. Důchodové pojištění představuje jednu ze složek sociálního pojištění. Pokud jste byli zaměstnaní v klasickém pracovním poměru, odváděl za vás sociální pojištění zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci a podnikatelé) si sociální pojištění hradí z vlastní kapsy.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Pokud vám má okresní správa sociálního zabezpečení penzi přiznat, musíte mít na kontě důchodového pojištění určitý počet roků. Jinak řečeno odpracovaných let. Pro letošek nejmíň 30 bez náhradních dob pojištění. Nebo 35 let, jestliže chcete náhradní dobu započíst.

Za náhradní dobu se považuje období, kdy člověk nebyl zaměstnaný, nebo nepodnikal (a proto za něj nikdo důchodové pojištění nehradil), přesto se na ně jako na odpracované pohlíží. V praxi jde například o:

 • péči o dítě do čtyř let věku,
 • péči o blízkého závislého na péči,
 • pobírání invalidního důchodu pro III. stupeň invalidity,
 • výkon základní vojenské služby.

Uvedené náhradní doby pojištění úředníci započtou, pokud člověk získal aspoň rok řádného pojištění. Zčásti se započítává také:

 • evidence na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání po dobu, po kterou vám náležela podpora v nezaměstnanosti,
 • studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti.

Předčasný důchod. O kolik sníží penzi?

Pokud o odchodu do předčasného důchodu přemýšlíte, počítejte s trvalým krácením penze. Nižší důchod budete dostávat i po dosažení řádného důchodového věku.

Samotné krácení penze vypadá následovně:

Úředníci vezmou vaši procentní výměru, která se počítá na základě odpracovaných let a průměru hrubých výdělků, na které jste dosáhli v rozhodném období. Pro penze přiznané letos jde o roky 1986 až 2018. Takto vypočtenou procentní výměru sníží za každých (i započatých) 90 dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod o:

 • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
 • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
 • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Ke zkrácené procentní výměře se potom připočte ještě základní výměra. Ta je pro všechny důchodce stejná a letos dělá 3270 korun.

Platí, že čím dřív do předčasného důchodu odejdete, tím víc penze klesne. Důchod deset tisíc korun klesne při nástupu do důchodu tři roky před řádným termínem o necelé dva tisíce. Když ale odejdete do penze jen o rok dřív, bude snížení dělat zhruba pětistovku. Přesný příklad výpočtu najdete v boxu níž.

Nálož důchodových počtů

Pan Dědeček požádal o přiznání předčasného starobního důchodu 750 dnů (krátce přes dva roky) před dosažením řádného důchodového věku. Jde tedy o osm devadesátidenních úseků a třicet dní navrch. Za prvních 360 dnů se mu sníží procentní výměra o 3,6 % výpočtového základu (4 × 0,9 %). Za období od 361. do 720. dne o 4,8 % výpočtového základu (4 × 1,2 %). Za zbývajících 30 dnů se procentní výměra sníží o 1,5 % výpočtového základu (1 × 1,5 %, počítá se i započatých devadesát dní) Celkové snížení procentní výměry pana Dědečka tak bude činit 9,9 % výpočtového základu.

Než pan Dědeček požádal o předčasný důchod, odpracoval 40 let (získal 40 let účasti na důchodovém pojištění). Pracovníci sociálky proto budou počítat takto: procentní výměra důchodu dělá za každý rok pojištění 1,5 procenta výpočtového základu – 40 odpracovaných let krát 1,5 procenta odpovídá 60 procentům.

Výpočtový základ (průměr hrubých příjmů za rozhodné období snížený prostřednictvím redukčních hranic) pana Dědečka dělá 14 tisíc korun. Pokud by šel do řádné penze, vypočítala by sociálka procentní výměru jako 60 procent z 14 tisíc korun. Ale protože jde o penzi předčasnou, sníží sazbu procentní výměry o 9,9 procenta výpočtového základu – na 50,1 procenta. Procentní výměra důchodu pana Dědečka pak bude dělat 7014 korun (50,1 procenta z 14 000 korun) a celkový důchod odpovídat sumě 10 284 korun. Kdyby si pan Dědeček počkal na řádný důchod – a odpracoval zbývající dva roky – dosáhl by na částku 12 090 korun.

Sami si ale s výpočtem hlavu lámat nemusíte. Vyzkoušejte naši kalkulačku a nechte si spočítat, o kolik předčasný odchod do důchodu sníží penzi vám. Určitě zadejte, kdy byste chtěli do předčasné penze nastoupit a klidně zkuste počítat s různými variantami.

Výpočet výše důchodu

Zjednodušená verze  |  Přesnější verze

Důchod přiznaný v roce:
Předčasný důchod
Rok Příjem z výdělečné
činnosti (Kč)
Vyloučené doby
(dny)
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Rok Příjem z výdělečné
činnosti (Kč)
Vyloučené doby
(dny)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Přivýdělek v předčasné penzi

Nezapomeňte, že zatímco k řádné starobní penzi si jde přivydělat libovolně, u předčasných důchodů jsou pravidla přísnější: vaše zaměstnání nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. Zapomenout proto musíte na klasický pracovní poměr. Alternativou je dohoda o provedení práce (DPP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Ovšem jen za předpokladu, že vaše výplata měsíčně nepřekročí určitou hranici. U DPP jde o limit deset tisíc korun měsíčně, při práci na DPČ dělá strop tři tisíce korun měsíčně.

Další variantou je výkon vedlejší samostatně výdělečné činnosti. Sociální pojištění jako OSVČ platit nemusíte, pokud váš roční čistý zisk nepřekročí rozhodnou částku. V roce 2019 jde o 78 476 korun.

Investovat a šetřit!

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat. U vybraných podílových fondů neplatíte vstupní poplatek.

Omezená možnost přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku. Poté se na vás vztahují stejná pravidla jako na řádného starobního důchodce. Jinak řečeno – vaše výdělečná činnost může účast na sociálním pojištění zakládat. Můžete tedy podnikat či se nechat zaměstnat v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou.

Jak na žádost?

O předčasný důchod se, stejně jako v případě starobní, invalidní nebo pozůstalostní penze, žádá na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Nejdřív čtyři měsíce před datem, od kterého chcete na penzi nastoupit. Samotnou žádost sepisují přímo pracovníci sociálky, s sebou si ale určitě vezměte občanský průkaz. Pokud chcete započíst náhradní dobu pojištění, nezapomeňte také doklady, které tyto doby prokazují. Například rodné listy dětí, doklady o studiu nebo doklad o vojenské službě.

Když vám sociálka předčasný důchod přiklepne, nemůžete později žádat o řádný starobní důchod. Předčasný důchod můžete také kdykoli přerušit a znovu nastoupit do zaměstnání. Jakmile v práci skončíte nebo dosáhnete penzijního věku, stačí požádat o obnovení výplaty důchodu. Procentní výměra důchodu se pak může navýšit s ohledem na čas, který jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali.

Podrobněji o tom, jak žádat o starobní a předčasný starobní důchod:

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+28
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Jak si studenti zvýší budoucí důchod? Praktické tipy

1. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Jak si studenti zvýší budoucí důchod? Praktické tipy

Mladí lidé dostanou od státu nižší důchod než současní penzisté, shodují se ekonomové, Navíc půjdou do důchodu později. Existuje ale řešení, jak si příjmy ve stáří o něco navýšit už... celý článek

Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu

24. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu

Důchodová reforma prolomí dosavadní strop, věk odchodu do penze se tak zvýší. Spočítejte si, jestli a jak se chystané změny dotknou právě vás.

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

20. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 6 komentářů

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

Řada úsporných opatření, kterými chce vláda snížit rostoucí deficit státního rozpočtu, vychází z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Jejím členem je i ekonom Petr Janský.... celý článek

Důchodci přijdou o příspěvek k penzijku. Nechte je dospořit, varují fondy

17. 11. 2023 | Olga Skalková | 2 komentáře

Důchodci přijdou o příspěvek k penzijku. Nechte je dospořit, varují fondy

Zrušení nároku na státní příspěvek se dotkne i dříve sjednaných smluv, potvrdili poslanci. Problém tak budou mít hlavně senioři, kteří si penzijní spoření založili teprve nedávno a... celý článek

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

16. 11. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

Daňové odpočty se rozšíří na Dlouhodobý investiční produkt. Jeho vznik schválili poslanci. Co si pod ním představit, kdo ho nabídne a jaká budou pravidla? Máme podrobnosti.

Partners Financial Services