Výpočty: vdovský, vdovecký a sirotčí důchod 2019. Kdo má nárok a kolik dělají?

Projděte si, za jakých podmínek lze letos dosáhnout na jednu z pozůstalostních penzí. Máme pro vás i kalkulačku vdovského/vdoveckého důchodu i kalkulačku důchodu sirotčího.
Výpočty: vdovský, vdovecký a sirotčí důchod 2019. Kdo má nárok a kolik dělají?

Mezi pozůstalostní penze spadají vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Pokud vám mají úředníci pozůstalostní důchod přiznat, musíte stejně jako u penze starobní nebo invalidní splnit několik podmínek. Nejdřív si projdeme pravidla vdovských a vdoveckých penzí, na sirotčí důchody se podíváme v druhé části článku.

Vdovský a vdovecký důchod. Kdo má nárok?

Jedna z podmínek přiklepnutí jakéhokoli důchodu je dostatečně dlouhá účast na důchodovém pojištění. Za zaměstnance ho jako součást sociálního pojištění odvádí zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné si hradí důchodové pojištění samy.

Pokud jde o vdovecký a vdovský důchod, bude úředníky zajímat, jestli potřebné roky důchodového pojištění nasbíral váš zemřelý partner. Přesněji manžel nebo manželka. Registrovaní partneři ani druh a družka žijící ve společné domácnosti na pozůstalostní penzi nárok nemají.

Vdovský či vdovecký důchod můžete čerpat, jestliže váš zemřelý partner pobíral starobní penzi nebo invalidní důchod, případně ke dni smrti získal potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod nebo splnil všechny potřebné podmínky pro přiznání starobního (i předčasného) důchodu.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Výjimka platí pro toho, komu partner zemře následkem pracovního úrazu. V takových případech vzniká nárok na pozůstalostní penzi automaticky. Přesto je potřeba o důchod zažádat – jak na to, poradíme na konci článku.

Na jak dlouho?

Standardně se vdovské a vdovecké důchody vyplácí jeden rok od úmrtí manžela či manželky. Po uplynutí této doby pokračuje výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech, dokud vdova či vdovec splňuje stanovené podmínky. Podmínkou je, že:

  • pečují o nezaopatřené dítě,
  • pečují o dítě závislé na péči jiné osoby v II. až IV. stupni,
  • pečují o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, se kterým žijí ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby v II. až IV. stupni,
  • jsou invalidní ve III. stupni,
  • dosáhli věku alespoň o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození, nebo svého důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Hrajte na jistotu

Splňovat výše uvedené navíc nemusíte hned. Stačí, když některé z podmínek vyhovíte do dvou let od doby, kdy vám sociálka výplatu dočasného vdoveckého či vdovského důchodu stopla. Obnova výplaty ale neproběhne automaticky, je o ni potřeba požádat. Počítejte také s tím, že pokud začněte souběžně s pozůstalostní penzí pobírat starobní nebo invalidní důchod, plně vám náleží pouze vyšší z důchodů. Z druhé penze dostanete polovičku procentní výměry, základní výměra vám nenáleží vůbec.

Kdo se znovu vdá nebo ožení, ztratí na pozůstalostní penzi po předchozím partnerovi nárok.

Vdovský a vdovecký důchod. Výpočet

Při výpočtu vdovského a vdoveckého důchodu vycházejí úředníci ze dvou složek: základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná a v roce 2019 dělá 3270 korun. Procentní výměra se stanovuje individuálně: u vdovských a vdoveckých důchodů odpovídá polovině procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, na který by měl váš partner nárok v době úmrtí.

Sami se ale do počítání pouštět nemusíte, s čísly si poradí naše kalkulačka.

Vdovský důchod 2023 - výpočet

Další kalkulačky

Sirotčí důchod. Pro nezaopatřené děti

Nárok na sirotčí důchod mají nezaopatřené děti (více o nich v boxu níž), kterým zemře rodič nebo člověk, který je na základě soudního rozhodnutí převzal do péče. Pokud zemře pěstoun nebo jeho zákonný partner, nárok na sirotčí důchod nevzniká.

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

I při posouzení nároku na sirotčí důchod úředníci posuzují získané doby důchodového pojištění. Konkrétně: pro přiznání sirotčího důchodu je potřeba, aby zesnulý rodič pobíral invalidní důchod nebo splnil podmínku nároku na starobní penzi. Případně získal alespoň polovinu potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod:

Mírnější pravidla platí pro děti zesnulých rodičů, kterým bylo víc než 28 a 38 let. U osob starších osmadvaceti let stačí účast na důchodovém pojištění po dobu jednoho roku během posledních deseti let před dnem úmrtí. U osob starších 38 let dělá limit dva roky účasti na důchodovém pojištění během dvaceti let před dnem úmrtí. Do limitu se ovšem počítají pouze skutečně placené roky důchodového pojištění. Tedy roky, kdy za rodiče pojištění odváděl zaměstnavatel nebo si ho rodič jako OSVČ hradil sám. Naopak náhradní doby pojištění (péči o dítě do čtyř let, studium nebo péči o blízkého závislého na péči) započítat nejde.

Sirotčí důchod. Kolik dělá?

O výši sirotčího důchodu rozhoduje stejně jako u ostatních penzí základní a procentní výměra. Základní výměra letos dělá 3270 korun, procentní výměra se vypočte jako čtyřicet procent procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, na který by měl zemřelý rodič nárok.

Pokud zemřou oba rodiče, vznikne nezaopatřenému dítěti nárok na sirotčí důchod po každém z nich. V plné výši lze ovšem čerpat jen jeden z důchodů. Z vyššího dítěti připadne základní i procentní výměra, z nižšího důchodu pouze procentní výměra.

Kolik přesně bude sirotčí důchod dělat, si lehce spočítáte na naší kalkulačce.

Sirotčí důchod 2023 - výpočet

Další kalkulačky

Sirotčí důchod a přivýdělek

Pokud si chcete k sirotčímu důchodu přivydělat, mějte na paměti následující pravidla. Jako student prezenčního (denního) studia můžete vydělávat bez omezení. Pro dálkové studenty (kombinovaná forma) platí: výdělečná činnost nesmí zakládat účast na důchodovém, respektive sociálním pojištění. Klasický pracovní poměr proto nepřipadá v úvahu, variantou je přivýdělek zastřešený dohodou o provedení práce (DPP) nebo dohodou o pracovní činnosti (DPČ). Sociální pojištění se při práci na DPP nehradí, pokud je měsíční výdělek nižší než 10 tisíc korun. U DPČ dělá limit tři tisíce korun.

DPP a DPČ. Kalkulačka a přehled pravidel pro rok 2019

Pozůstalostní penze. Jak na žádost?

Žádost o jeden z pozůstalostních důchodů je potřeba podat na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Než se na sociálku vydáte, připravte si několik dokumentů: úmrtní list, oddací list (když žádáte o vdovský/vdovecký důchod), rodný list (když žádáte o sirotčí důchod) a občanský průkaz. Nezaopatřené děti, které ukončily povinnou školní docházku a dál studují, dokládají také potvrzení o studiu.

Samotnou žádost s vámi sepíšou pracovníci sociálky. Za osiřelé dítě, které ještě není plnoleté, žádá zákonný zástupce. Potřebovat budete také rozhodnutí o přiznání důchodu zesnulého partnera nebo rodiče (je-li k dispozici). Pokud ke dni smrti nebyl důchod přiznaný, budete potřebovat doklady prokazující dobu důchodového pojištění.

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+23
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 17 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

5. 5. 2019 14:47, Matketa

Dobrý den jsem vdova od roku 2010 jelikož maa syny do letošního roku na škole ukončí studium v srpnu a v září já budu mýt 45 let a dvě vychované děti mám nárok zpět na vdovský důchod ? Dekuji

+30
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

11. 7. 2019 20:06, Jana

Bohužel nikoliv, pokud nesplňujete alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

Podmínky nároku na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky jsou:

-péče o nezaopatřené dítě,
-péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
-péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
invalidita třetího stupně,
-dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Zobrazit celé vlákno

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (17 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Náhrady po nemoci z povolání a pracovních úrazech porostou

8. 11. 2023 | redakce Peníze.CZ

Náhrady po nemoci z povolání a pracovních úrazech porostou

Vláda schválila nařízení, které zvyšuje náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Stoupne o 360 korun.

Zvýšení důchodů schválila vláda. Spočítejte si, kolik dostanete

13. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 2 komentáře

Zvýšení důchodů schválila vláda. Spočítejte si, kolik dostanete

Důchody se po lednové valorizaci zvýší o 360 korun, potvrdila dnes vláda. Po 14 letech se také zvýší zvláštní příspěvek k důchodu. Ten pobírají penzisté, kteří byli v odboji nebo byli... celý článek

Zvýšení důchodů od ledna 2024. Spočítejte si, kolik dostanete

6. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 6 komentářů

Zvýšení důchodů od ledna 2024. Spočítejte si, kolik dostanete

Lednová valorizace zvýší průměrný starobní důchod na 20 693 korun. Naše kalkulačka spočítá, jakou penzi budete v roce 2024 dostávat právě vy.

Důchody porostou pomaleji. Poslanci změnili pravidla valorizace

26. 7. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Důchody porostou pomaleji. Poslanci změnili pravidla valorizace

Zvyšování důchodů nebude tak rychlé jako v posledních letech. Od roku 2025 se změní pravidla pro řádnou valorizaci. Místo mimořádné valorizace by důchodci dostali dočasný příspěvek.... celý článek

Další valorizace důchodů. Jurečka řekl první číslo, chystá změny

17. 7. 2023 | Kateřina Hovorková | 5 komentářů

Další valorizace důchodů. Jurečka řekl první číslo, chystá změny

Průměrný důchod se od ledna 2024 zvedne o zhruba 400 korun a přiblíží se k hranici 21 tisíc korun. Poslanci zároveň brzy změní pravidla pro následující valorizace nebo pro odchod do... celý článek

Partners Financial Services