Invalidní důchod 2019. Kalkulačka a souhrn pravidel

Kolik letos dělá invalidní důchod a kdo má nárok? Peníze.cz přinášejí kalkulačku aktualizovanou pro rok 2019 i návod, jak o invalidní penzi požádat.
Invalidní důchod 2019. Kalkulačka a souhrn pravidel

Když nemůžete kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo úrazu vykonávat stávající zaměstnání, se zabezpečením příjmu pomůže (alespoň částečně) invalidní důchod. Chatrné zdraví ale k přiznání invalidní penze nestačí. Kdo chce invalidní důchod pobírat, musí být uznaný invalidním (v prvním až třetím stupni invalidity), splnit potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění (pokud jste invalidní následkem pracovního úrazu, podmínku plnit nemusíte) a být mladší pětašedesáti let. Zároveň sociálka invalidní důchod přiklepne jen tomu, kdo nesplňuje podmínky pro přiznání starobního důchodu.

Hrajte na jistotu

Příjem nahrazený zaměstnavatelem – fajn, invalidní důchod – je hezké, že máme nějaké jistoty. Ale co si budeme povídat, člověk by měl hrát na jistotu, zvlášť pokud na něm závisí někdo další. Dobré pojištění může být k nezaplacení. Rádi vám pomůžeme vybrat.

Stupně invalidity

Základní předpoklad pro přiznání invalidní penze je, že vás posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení uzná invalidním v jednom ze tří stupňů invalidity. O konkrétním stupni invalidity vždy rozhoduje pokles pracovní schopnosti: schopnosti vykonávat výdělečnou činnost odpovídající vašim tělesným a duševním možnostem, vzdělání, zkušenostem a znalostem.

Platí, že invalidním vás správa sociálního zabezpečení uzná, jestliže vaše pracovní schopnost poklesne minimálně o pětatřicet procent. Když je pokles pracovní schopnosti vyšší, přiklepnou vám úředníci také vyšší stupeň invalidity. Konkrétně:

  • Invalidita I. stupně: pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 procent
  • Invalidita II. stupně: pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 procent
  • Invalidita III. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 a víc procent

Důchodové pojištění. Jak dlouho?

Ani pokles pracovních schopností o pětatřicet procent a víc ale nestačí, pokud člověk nesplní další z podmínek: dostatečně dlouhou účast na důchodovém pojištění. Výjimku z pravidla má ten, kdo se stane invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání – doby pojištění se v jeho případě nezkoumají.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Pro ostatní platí: důchodové pojištění představuje jednu ze složek sociálního pojištění, které za každého zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci a podnikatelé) si sociální pojištění platí samy. V praxi je tedy pro přiznání invalidní penze potřeba odpracovat dostatečný počet let. Kolik přesně závisí na věku:

Věk

Minimální doba účasti na důchodovém pojištění

do 20 let

méně než 1 rok

20 až 22 let

1 rok

22 až 24 let

2 roky

24 až 26 let

3 roky

26 až 28 let

4 roky

nad 28 let

5 let

U osob starších osmadvaceti let se navíc zkoumá, jestli potřebnou dobu pojištění nasbíraly během posledních deseti let před vznikem invalidity. Komu je víc než osmatřicet, splní podmínku, jestliže získal potřebnou dobu pojištění v období posledních dvaceti let před vznikem invalidity. Namísto pěti let ale bude potřeba deset odpracovaných let.

Zároveň lze do limitu potřebného pro přiznání důchodu započíst také náhradní doby pojištění. Jde o období, kdy za vás sociální pojištění neodváděl zaměstnavatel (nepracovali jste) nebo jste si ho jako OSVČ nehradily samy, přesto se na ně zákon dívá jako na odpracované. Jde například o:

  • péči o dítě do čtyř let věku,
  • evidenci na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání po dobu, po kterou vám náležela podpora v nezaměstnanosti,
  • péči o blízkého závislého na péči,
  • částečně se započítává také studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole před rokem 2010, konkrétně prvních šest let studia po dosažení plnoletosti.

Zákon pamatuje i na toho, kdo se stane invalidním před osmnáctými narozeninami, proto nemůže doby pojištění splnit. Jde o takzvanou invaliditu z mládí: nárok na invalidní důchod z mládí vznikne pouze osobám invalidním ve III. stupni starším osmnácti let.

Hledej práci!

Nečekejte , že práce přijde za vámi!

Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nabídky práce na Peníze.cz

Invalidní důchod a zaměstnání

Komu potřebná doba pojištění chybí (a nepomůžou ani náhradní doby pojištění), může si k invalidnímu důchodu přivydělávat a potřebné roky nasbírat: požadovanou dobu pojištění je možné splnit v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity.

Pokud jde o přivýdělek k invalidnímu důchodu, je dobré pamatovat na několik pravidel. Předně: rozsah pracovní aktivity by měl odpovídat snížené pracovní schopnosti. Obecně se doporučuje pracovat na zkrácený – poloviční nebo čtvrtinový úvazek. Plné pracovní nasazení by mohlo vést ke snížení stupně invalidity. Pokud jde o výši výdělku, žádný limit neplatí.

Pro osoby invalidní v I. a II. stupni je zaměstnání de facto žádoucí. Doba pobírání invalidního důchodu se jim totiž na rozdíl od osob invalidních ve III. stupni nepočítá jako náhradní doba pojištění potřebná pro pozdější nárok na starobní penzi. Vhodné zaměstnání můžete hledat s pomocí úřad práce, nadto jde evidenci na pracáku započítat jako náhradní dobu pojištění (v zákonem omezeném rozsahu).  

Plaťte dobrovolně

Důchodové pojištění si člověk může hradit také dobrovolně. Podrobnosti najdete v článku – minimální částka, kterou je potřeba platit v roce 2019, dělá 2289 korun.

Dobrovolné důchodové pojištění. Když chybí odpracované roky

Kalkulačka invalidního důchodu 2019

Vedle počtu odpracovaných let rozhodne o výši invalidního důchodu takzvaná dopočtená doba. Dopočtenou dobou se myslí období od vzniku invalidity do dosažení důchodového věku. Tedy roky, které by člověk odpracoval, kdyby se nestal invalidním. Ovšem pozor: při výpočtu dopočtené doby neberou úřednicí v potaz váš důchodový věk, počítají s věkem platným pro bezdětné ženy stejného data narození. Dopočtená doba vždy ovlivní jen výpočet důchodu, na získání potřebných dob pojištění vliv nemá.

Samotný invalidní důchod se pak skládá ze dvou složek: základní a procentní výměry. Zatímco základní výměra je pro všechny stejná – v roce 2019 dělá 3270 korun, procentní výměra závisí na počtu odpracovaných let, průměru hrubých výdělků za rozhodné období (letos rozmezí let 1986 až 2018) a stupni invalidity. Konkrétně:

  • 0,5 % výpočtového základu pro invaliditu I. stupně
  • 0,75 % výpočtového základu pro invaliditu II. stupně
  • 1,5 % výpočtového základu pro invaliditu III. stupně

Výpočet invalidního důchodu je poměrně složitý: průměr hrubých výdělků se nejprv srovnává pomocí přepočítávacích koeficientů, potom do hry vstoupí dvě redukční hranice a následně se dojde k takzvanému výpočtovému základu. Nejlíp proto uděláte, když necháte počty na naší kalkulačce. Jediné, co po vás budeme chtít, je zadání měsíčního hrubého příjmu.

Spočítejte si výši invalidního důchodu 2019

let

Další kalkulačky

Invalidní důchod může člověk pobírat maximálně do pětašedesáti let. Pokud následně splní určité podmínky, naváže na invalidní důchod starobní penze. A pokud vám vyjde starobní důchod nižší, navýší se na úroveň dosavadního invalidního důchodu. Podrobnosti o starobních penzích najdete v článku:

Výpočet důchodového věku

Žádost o invalidní důchod

Žádost o invalidní důchod se podává na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště: příslušná lejstra s vámi sepíší přímo pracovníci sociálky. Pokud se vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu nemůžete dostavit osobně, lze žádost sepsat s rodinným příslušníkem. Ten se ale vedle vašeho písemného souhlasu neobejde bez lékařského potvrzení, které doloží, že váš zdravotní stav návštěvu sociálky neumožňuje.

K sepsání žádosti budete potřebovat občanský průkaz, a pokud chcete započíst náhradní doby pojištění, musíte doložit doklady, které je prokazují. V praxi jde třeba o rodný list dítěte, jestliže se má započítat péče o dítě do čtyř let věku nebo potvrzení o studiu.

Pokud sociálka přiznání invalidního důchodu zamítne nebo přiklepne nižší stupeň invalidity, můžete proti rozhodnutí podat námitku: do 30 dní od vydání rozhodnutí. Námitky směřujte na Českou správu sociálního zabezpečení (kontakt najdete zde), která vše přezkoumá a vydá další rozhodnutí. Když ani tentokrát nesouhlasíte, obraťte se s žalobou ke krajskému soudu. Řízení ve věcech důchodového pojištění je osvobozené od správních poplatků a to i tehdy, když soud rozhodne ve váš neprospěch.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+144
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 51 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

4. 3. 2019 22:48, Vanda

Nevěřím že někdo dostane invalidní důchod jen tak Velmi se zkoumá zdravotní stav. Kdo se v životě napravoval a je nemocný ať ho dostane.,Některé příspěvky mi připadají psaný že závisti ,Jak píše ten pán o tom známém co chodí o berlích.Pane nezávidte ale to je česká vlastnost.Radeji se pana zeptejte jak se má a zda něco nepotřebné.,Vanda

+50
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

1. 3. 2019 14:08, lepkac

Je mi jasné, že někteří ze sebe dělají ještě víc nemocní jak jsou, aby neztratili invalidní důchod a vydělávají ještě bokem,konečně si to přiznejte.Potkal jsem známého jak šel k posudkovému lékaři na kontrolu a úplně jsem se lekl jak o dvou berlích sotva šel vzhúru po schodech a podpírala jej manželka. Říkal jsem si, že už asi dlouho nebude a ejhle na druhý den jsem jej zase potkal a chodil krásně bez berlí a vypadal úplně zdravý. Zeptal jsem se jej co se mu včera stalo a on mi řekl, že šel na kontrolu k posudkovému lékaři, že tam musí chodit, jinak by mu vzali invalidní důchod. I takové invalidní důchodce máme a o takových jsem tady psal a upozorňoval. Někteří to nechtějí pochopit. I ten můj známý měl zdravotní stav posouzený lékařem, doma dělal normálně a k lékaři si vzal dvě berle a manželu, aby jej ještš podepírala, aby nespadl.

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (51 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

O důchody nově požádáte online. Pozor na doby pojištění

5. 12. 2023 | Kateřina Hovorková

O důchody nově požádáte online. Pozor na doby pojištění

Internetová žádost o starobní, invalidní i pozůstalostní důchody ušetří čas a cestu na sociální správu. Potřebujete k tomu identitu občana nebo datovou schránku. Zásadní je zkontrolovat... celý článek

Minimální důchod výrazně stoupne. Převratná věc, říká Jurečka

4. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Minimální důchod výrazně stoupne. Převratná věc, říká Jurečka

Lidé, kteří pracovali, ale měli velmi nízké příjmy nebo dlouho pečovali o příbuzného, si o dost polepší. V současné době mají minimální důchod jen 4810 korun – nižší než životní minimum.... celý článek

Nová daňová výhoda. Pomůže, až budete závislí na pomoci druhých

15. 11. 2023 | Kateřina Hovorková, Petr Kučera

Nová daňová výhoda. Pomůže, až budete závislí na pomoci druhých

Poslanci daňově zvýhodnili takzvané pojištění dlouhodobé péče. To má zajistit výplatu peněz v případě, že se lidé stanou kvůli zdravotnímu stavu závislými na pomoci druhých. Většina... celý článek

Náhrady po nemoci z povolání a pracovních úrazech porostou

8. 11. 2023 | redakce Peníze.CZ

Náhrady po nemoci z povolání a pracovních úrazech porostou

Vláda schválila nařízení, které zvyšuje náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Stoupne o 360 korun.

Zvýšení důchodů schválila vláda. Spočítejte si, kolik dostanete

13. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 2 komentáře

Zvýšení důchodů schválila vláda. Spočítejte si, kolik dostanete

Důchody se po lednové valorizaci zvýší o 360 korun, potvrdila dnes vláda. Po 14 letech se také zvýší zvláštní příspěvek k důchodu. Ten pobírají penzisté, kteří byli v odboji nebo byli... celý článek

Partners Financial Services