Jak na dobročinný bazar, koncert nebo veřejnou sbírku? Přehled pravidel

Monika Veselíková | rubrika: Jak na to | 20. 11. 2018
Koho s blížícími se svátky přepadá chuť konat dobro, může to letos zkusit ve větším. Jak uspořádat veřejnou sbírku a jaká nejdůležitější pravidla dodržet? Připravte se na pořádnou dávku papírování.
Jak na dobročinný bazar, koncert nebo veřejnou sbírku? Přehled pravidel

Pokud jde o nejrůznější charitativní sbírky a akce, platí důležité pravidlo: pořádat je může pouze právnická osoba, obec nebo kraj. Jestli tedy chcete dobročinnou akci uspořádat, ze všeho nejdřív sežeňte (nebo založte!) organizaci, která ji zaštítí. Může jít o místní neziskovku, obecně prospěšnou společnost, nadaci, příspěvkovou organizaci nebo třeba firmu, ve které pracujete.

Samotnou sbírku lze potom uskutečnit jedním ze způsobů, které definuje zákon o veřejných sbírkách: jako dobročinný bazar, přes prodej vstupenek na charitativní koncert nebo sportovní utkání, případně výběrem peněz na předem určený bankovní účet. Konkrétní výčet najdete v boxu níž.

Ze zákona

Veřejná sbírka se podle zákona pořádá k získávání a shromažďování peněžitých prostředků od předem neurčitého okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel. Prospěšný účel přitom může být humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí.

Podle zákona lze sbírku provést některým z následujících způsobů:

 • shromažďováním peněžních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu
 • skrze sběrací listiny – seznam přispěvatelů s uvedením jména, výší příspěvku a podpisem
 • pomocí pokladniček
 • prodejem nejrůznějších předmětů, pokud je příspěvek zahrnutý v jejich ceně – v praxi například na dobročinném bazaru
 • prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení, případně jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, pokud je příspěvek zahrnutý v ceně vstupenek – například benefiční koncert
 • dárcovskými textovými zprávami (DMS) prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení
 • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

Zákon nadto povoluje i jiné formy sbírky. Odlišný než výše uvedený způsob ovšem musí vždycky odsouhlasit krajský úřad.

Za veřejnou sbírku se naopak nepovažuje sbírka konaná politickou stranou či hnutím, spolkem nebo odborovou organizací, která se pořádá mezi členy s cílem dosažení prostředků k plnění úkolů. Stejně tak nelze za veřejnou pokládat sbírku církve nebo náboženské společnosti pořádnou k církevním nebo náboženským účelům, a pokud se koná v kostelích, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

Žádost o povolení. Krok za krokem

Než na konkrétní sbírku dojde, je potřeba vyřídit papírování: svůj záměr musíte oznámit krajskému úřadu. Oznámení se podává písemně, na úřad, v jehož obvodu má daná právnická osoba sídlo, minimálně třicet dní před začátkem sbírky. Obsahovat musí několik náležitostí:

 • Název, sídlo a IČO právnické osoby, která konání veřejné sbírky oznamuje; jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby.
 • Jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby, která je oprávněná ve věci sbírky jednat jménem právnické osoby.
 • Doklad o bezúhonnosti výše uvedené fyzické osoby obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů a vydaný státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních třech letech zdržovala nepřetržitě déle než tři měsíce. Doklad nesmí být starší 90 dnů. Pokud příslušný stát takový doklad nevydává, postačí čestné prohlášení.
 • Účel sbírky, způsob provádění sbírky a území, na kterém bude sbírka probíhat.
 • Datum zahájení a ukončení sbírky, případně informaci, že se sbírka bude konat po dobu neurčitou.
 • Den v roce, ke kterému zpracujete roční průběžné vyúčtování – pokud se sbírka koná na dobu neurčitou nebo po dobu určitou delší než jeden rok. Tento den nejde po zveřejnění osvědčení změnit.
 • Den v roce, ke kterému zpracujete první roční průběžné vyúčtování, není-li tento den shodný se dnem, ke kterému zpracujete roční průběžné vyúčtování. První průběžné vyúčtování můžete zpracovat za dobu delší než kalendářní rok, nejdéle ale do 18 měsíců ode dne zahájení sbírky.

Jaké další náležitosti oznámení musí mít, záleží na způsobu konání sbírky:

 • Shromážděním příspěvku na předem vyhlášeném bankovním účtu – uveďte název a adresu banky nebo její pobočky (případně pobočky zahraniční banky), u které je zřízený bankovní účet pro shromažďování peněz a také číslo tohoto účtu.
 • Do pokladniček – uveďte podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček.
 • Prodej předmětů – určete, jaká část z ceny předmětu půjde na dobročinné účely.
 • Prodej vstupenek – určete, jaká část z ceny vstupenek půjde na dobročinné účely.
 • Pronájem telefonní linky – uveďte číslo pronajaté telefonní linky určené k získávání příspěvků.

Dobro dobře

Jak uspořádat veřejnou sbírku a jaká nejdůležitější pravidla dodržet?

Jak na dobročinný bazar, koncert nebo veřejnou sbírku? Přehled pravidel

Jak postupovat při otevírání pokladniček a jak celou sbírku vyúčtovat.

Pořádáme charitu. Jak na pokladničky, bazar nebo prodej vstupenek?

Dary a nejrůznější příspěvky na charitativní účely lze odečítat od základu daně.

Charita chytře: Příspěvky odečtěte z daní a darujte efektivně

Vedle písemného oznámení o konání veřejné sbírky se jednání s krajskými úředníky neobejde bez dalších lejster a potvrzení. Především:

 • Potvrzení finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení, že u dané právnické osoby neevidují nedoplatky (potvrzení nesmí být starší třiceti dní).
 • Čestné prohlášení, že právnická osoba nevstoupila do likvidace, není v insolvenčním řízení, ve kterém se řeší její úpadek, ani na ni není vyhlášená nucená správa.
 • Čestné prohlášení o tom, zda se člověk oprávněný jednat ve věci veřejné sbírky jménem právnické osoby v posledních třech letech zdržoval, nebo nezdržoval nepřetržitě déle než tři měsíce mimo území Česka.

Kdo pořádá sbírku prostřednictvím sběracích listin, musí doložit jejich vzor. Pokud plánujete použít výtěžek ze sbírky v zahraničí, musí vám dát k jejímu konání souhlas Ministerstvo zahraničních věcí. Za podání oznámení o konání sbírky nevybírají úřady žádné poplatky.

Pokud se vám podaří odevzdat všechna lejstra v pořádku a úředníci nenajdou důvod, proč se sbírka konat nemá, vydají do třiceti dní osvědčení, díky kterému dostane vaše charitativní akce zelenou. Kopií osvědčení následně vybavte člověka, který bude konáním sbírky (například vybíráním do pokladniček nebo prodejem vstupenek) pověřený. Případné kontrole pak bude muset doložit také plnou moc pořádající právnické osoby. Ta musí obsahovat: jeho jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, údaje o právnické osobě a veřejné sbírce.

Počítejte s tím, že krajské úřady dohlíží, zda sbírka probíhá podle pravidel. Když dojde na porušení zákona, můžou právnické osobě udělit pokutu až 500 tisíc korun.

Tip!

V mimořádných případech jde sbírku zahájit rychleji. Třeba pokud má zmírnit následky živelných katastrof nebo ozbrojených konfliktů, případně když jde někomu o zdraví nebo život. Když pádné důvody uvedete do oznámení, úřad o sbírce rozhodne ve zrychleném řízení a umožní, abyste začali peníze sbírat dřív.

Vydáním osvědčení od krajského úřadu ovšem byrokracie nekončí. V pokračování článku se dočtete, jaký postup zvolit při otevírání pokladniček, co dodržet, když uspořádáte dobročinný bazar a jak celou sbírku vyúčtovat.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+13
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Změny v daňovém přiznání. Na co si dát letos pozor?

26. 2. 2024 | Petr Kučera

Změny v daňovém přiznání. Na co si dát letos pozor?

Které novinky se týkají už příjmů za rok 2023 a které se naplno projeví až za rok? Jedinou zásadnější změnou v aktuálním daňovém přiznání je zvýšení limitu, od něhož vzniká povinnost... celý článek

Daňové slevy. Tohle všechno vám může ušetřit peníze

19. 2. 2024 | Petr Kučera

Daňové slevy. Tohle všechno vám může ušetřit peníze

Jaké slevy můžete využít v daňovém přiznání za rok 2023? Kolik dělá základní sleva na poplatníka nebo na dítě? Tady je aktuální návod.

Kdo teď dostane ošetřovné? Přehled a kalkulačka pro rok 2024

12. 2. 2024 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Kdo teď dostane ošetřovné? Přehled a kalkulačka pro rok 2024

Ošetřovné dostává člověk, který se musí starat o někoho jiného, takže nemůže vydělávat. Kdo na něj má nárok a jaké jsou podmínky? Tady je přehled pro rok 2024.

Jak si snížit daně. Velký přehled odpočtů a slev

9. 2. 2024 | Petr Kučera

Jak si snížit daně. Velký přehled odpočtů a slev

Také při vyplňování přiznání za rok 2023 můžete využít odečitatelné položky a daňové slevy. Na daních díky nim zaplatíte mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Tady je aktuální přehled. celý článek

Pozor na změnu. OSVČ si musí zvýšit minimální zálohy už teď

24. 1. 2024 | Petr Kučera, Gabriel Pleska | 1 komentář

Pozor na změnu. OSVČ si musí zvýšit minimální zálohy už teď

Jaké jsou minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění živnostníků a dalších podnikatelů v roce 2024? Do kdy je potřeba zaplatit? Tady je přehled.

Partners Financial Services