Jak na dobročinný bazar, koncert nebo veřejnou sbírku? Přehled pravidel

Monika Veselíková | rubrika: Jak na to | 20. 11. 2018
Koho s blížícími se svátky přepadá chuť konat dobro, může to letos zkusit ve větším. Jak uspořádat veřejnou sbírku a jaká nejdůležitější pravidla dodržet? Připravte se na pořádnou dávku papírování.
Jak na dobročinný bazar, koncert nebo veřejnou sbírku? Přehled pravidel

Pokud jde o nejrůznější charitativní sbírky a akce, platí důležité pravidlo: pořádat je může pouze právnická osoba, obec nebo kraj. Jestli tedy chcete dobročinnou akci uspořádat, ze všeho nejdřív sežeňte (nebo založte!) organizaci, která ji zaštítí. Může jít o místní neziskovku, obecně prospěšnou společnost, nadaci, příspěvkovou organizaci nebo třeba firmu, ve které pracujete.

Samotnou sbírku lze potom uskutečnit jedním ze způsobů, které definuje zákon o veřejných sbírkách: jako dobročinný bazar, přes prodej vstupenek na charitativní koncert nebo sportovní utkání, případně výběrem peněz na předem určený bankovní účet. Konkrétní výčet najdete v boxu níž.

Ze zákona

Veřejná sbírka se podle zákona pořádá k získávání a shromažďování peněžitých prostředků od předem neurčitého okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel. Prospěšný účel přitom může být humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí.

Podle zákona lze sbírku provést některým z následujících způsobů:

 • shromažďováním peněžních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu
 • skrze sběrací listiny – seznam přispěvatelů s uvedením jména, výší příspěvku a podpisem
 • pomocí pokladniček
 • prodejem nejrůznějších předmětů, pokud je příspěvek zahrnutý v jejich ceně – v praxi například na dobročinném bazaru
 • prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení, případně jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, pokud je příspěvek zahrnutý v ceně vstupenek – například benefiční koncert
 • dárcovskými textovými zprávami (DMS) prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení
 • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

Zákon nadto povoluje i jiné formy sbírky. Odlišný než výše uvedený způsob ovšem musí vždycky odsouhlasit krajský úřad.

Za veřejnou sbírku se naopak nepovažuje sbírka konaná politickou stranou či hnutím, spolkem nebo odborovou organizací, která se pořádá mezi členy s cílem dosažení prostředků k plnění úkolů. Stejně tak nelze za veřejnou pokládat sbírku církve nebo náboženské společnosti pořádnou k církevním nebo náboženským účelům, a pokud se koná v kostelích, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

Žádost o povolení. Krok za krokem

Než na konkrétní sbírku dojde, je potřeba vyřídit papírování: svůj záměr musíte oznámit krajskému úřadu. Oznámení se podává písemně, na úřad, v jehož obvodu má daná právnická osoba sídlo, minimálně třicet dní před začátkem sbírky. Obsahovat musí několik náležitostí:

 • Název, sídlo a IČO právnické osoby, která konání veřejné sbírky oznamuje; jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby.
 • Jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby, která je oprávněná ve věci sbírky jednat jménem právnické osoby.
 • Doklad o bezúhonnosti výše uvedené fyzické osoby obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů a vydaný státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních třech letech zdržovala nepřetržitě déle než tři měsíce. Doklad nesmí být starší 90 dnů. Pokud příslušný stát takový doklad nevydává, postačí čestné prohlášení.
 • Účel sbírky, způsob provádění sbírky a území, na kterém bude sbírka probíhat.
 • Datum zahájení a ukončení sbírky, případně informaci, že se sbírka bude konat po dobu neurčitou.
 • Den v roce, ke kterému zpracujete roční průběžné vyúčtování – pokud se sbírka koná na dobu neurčitou nebo po dobu určitou delší než jeden rok. Tento den nejde po zveřejnění osvědčení změnit.
 • Den v roce, ke kterému zpracujete první roční průběžné vyúčtování, není-li tento den shodný se dnem, ke kterému zpracujete roční průběžné vyúčtování. První průběžné vyúčtování můžete zpracovat za dobu delší než kalendářní rok, nejdéle ale do 18 měsíců ode dne zahájení sbírky.

Jaké další náležitosti oznámení musí mít, záleží na způsobu konání sbírky:

 • Shromážděním příspěvku na předem vyhlášeném bankovním účtu – uveďte název a adresu banky nebo její pobočky (případně pobočky zahraniční banky), u které je zřízený bankovní účet pro shromažďování peněz a také číslo tohoto účtu.
 • Do pokladniček – uveďte podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček.
 • Prodej předmětů – určete, jaká část z ceny předmětu půjde na dobročinné účely.
 • Prodej vstupenek – určete, jaká část z ceny vstupenek půjde na dobročinné účely.
 • Pronájem telefonní linky – uveďte číslo pronajaté telefonní linky určené k získávání příspěvků.

Dobro dobře

Jak uspořádat veřejnou sbírku a jaká nejdůležitější pravidla dodržet?

Jak na dobročinný bazar, koncert nebo veřejnou sbírku? Přehled pravidel

Jak postupovat při otevírání pokladniček a jak celou sbírku vyúčtovat.

Pořádáme charitu. Jak na pokladničky, bazar nebo prodej vstupenek?

Dary a nejrůznější příspěvky na charitativní účely lze odečítat od základu daně.

Charita chytře: Příspěvky odečtěte z daní a darujte efektivně

Vedle písemného oznámení o konání veřejné sbírky se jednání s krajskými úředníky neobejde bez dalších lejster a potvrzení. Především:

 • Potvrzení finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení, že u dané právnické osoby neevidují nedoplatky (potvrzení nesmí být starší třiceti dní).
 • Čestné prohlášení, že právnická osoba nevstoupila do likvidace, není v insolvenčním řízení, ve kterém se řeší její úpadek, ani na ni není vyhlášená nucená správa.
 • Čestné prohlášení o tom, zda se člověk oprávněný jednat ve věci veřejné sbírky jménem právnické osoby v posledních třech letech zdržoval, nebo nezdržoval nepřetržitě déle než tři měsíce mimo území Česka.

Kdo pořádá sbírku prostřednictvím sběracích listin, musí doložit jejich vzor. Pokud plánujete použít výtěžek ze sbírky v zahraničí, musí vám dát k jejímu konání souhlas Ministerstvo zahraničních věcí. Za podání oznámení o konání sbírky nevybírají úřady žádné poplatky.

Pokud se vám podaří odevzdat všechna lejstra v pořádku a úředníci nenajdou důvod, proč se sbírka konat nemá, vydají do třiceti dní osvědčení, díky kterému dostane vaše charitativní akce zelenou. Kopií osvědčení následně vybavte člověka, který bude konáním sbírky (například vybíráním do pokladniček nebo prodejem vstupenek) pověřený. Případné kontrole pak bude muset doložit také plnou moc pořádající právnické osoby. Ta musí obsahovat: jeho jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, údaje o právnické osobě a veřejné sbírce.

Počítejte s tím, že krajské úřady dohlíží, zda sbírka probíhá podle pravidel. Když dojde na porušení zákona, můžou právnické osobě udělit pokutu až 500 tisíc korun.

Tip!

V mimořádných případech jde sbírku zahájit rychleji. Třeba pokud má zmírnit následky živelných katastrof nebo ozbrojených konfliktů, případně když jde někomu o zdraví nebo život. Když pádné důvody uvedete do oznámení, úřad o sbírce rozhodne ve zrychleném řízení a umožní, abyste začali peníze sbírat dřív.

Vydáním osvědčení od krajského úřadu ovšem byrokracie nekončí. V pokračování článku se dočtete, jaký postup zvolit při otevírání pokladniček, co dodržet, když uspořádáte dobročinný bazar a jak celou sbírku vyúčtovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Naskenovat ho nestačí. Jak na daňové přiznání s povinnou datovkou

20. 3. 2023 | Petr Kučera

Naskenovat ho nestačí. Jak na daňové přiznání s povinnou datovkou

Abyste splnili povinnost podat daňové přiznání elektronicky, musí být ve formátu XML. Nestačí tedy poslat například naskenovaný formulář ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky... celý článek

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak?

18. 3. 2023 | Petr Kučera

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak?

Přiznání z příjmů fyzických osob za rok 2022 sice nepřináší revoluční novinky, pár změn ale stojí za pozornost. Tady je přehled.

Služební Porsche si kupují i firmy ve ztrátě, ukázala analýza

14. 3. 2023 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Služební Porsche si kupují i firmy ve ztrátě, ukázala analýza

Kolik automobilů značek obecně uznávaných za luxusní, je v Česku registrováno na firmy? Ve vozovém parku českých firem nejsou takové službáky nijak výjimečné. Zjistila to ve své analýze... celý článek

Nejčastější chyby v daňovém přiznání. Neděláte je taky?

13. 3. 2023 | Petr Kučera

Nejčastější chyby v daňovém přiznání. Neděláte je taky?

Největší chybou je poctivě přiznávat příjmy, odpoví nejspíš řada z vás. Ale vážně: Jaké chyby ohledně přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou nejčastější? Připravili jsme přehled... celý článek

Zrušených živností už je víc než za celý loňský rok

8. 3. 2023 | redakce Peníze.CZ

Zrušených živností už je víc než za celý loňský rok

Počet letos zrušených živností se blíží sto tisícům. To je asi o 20 tisíc víc než za celý loňský rok. Může za to automatické zavádění datových schránek všem OSVČ, se kterým se pojí... celý článek

Partners Financial Services