Jiří Bárta: Darování obohacuje

Ondřej Tůma | rubrika: Rozhovor | 30. 11. 2013 | 4 komentáře
„Česká společnost bohatne, neziskové organizace se viditelně zlepšují v tom, jak si říkat o dary, a lidé stále intenzivněji hledají hlubší smysl své existence,“ věří v rozvoj filantropie v České republice Jiří Bárta, ředitel největší soukromé nadace v Česku, Nadace Via.
Jiří Bárta: Darování obohacuje

Vyzařuje z něj klid a rozvaha, zároveň ale o činnosti své nadace dokáže mluvit velmi zapáleně. Být bohatým filantropem, přesně někomu takovému bych rád peníze určené na dobročinné účely svěřil. Sympatický ředitel Nadace Via Jiří Bárta ale odmítá, že by dárcovství bylo výsadou bohatých. Obecně totiž platí, že větší část svého příjmu darují chudší lidé. „Darovávání obohacuje život. Čím víc lidí si to uvědomí, v tím lepší společnosti budeme žít,“ říká Jiří Bárta a dodává, že zatímco ve Spojených státech a zemích západní Evropy získávají nadační fondy většinu svých peněz od jednotlivců a dary firem jsou spíš jen doplňkem, v České republice je to zatím právě naopak. Zájem lidí o filantropii tu prý ale roste. Důkazem je například úspěch projektu s názvem Kampaň 1:1, díky kterému se Nadaci Via podařilo během roku 2013 za výrazného přispění americké Charles Stewart Mott Foundation navýšit nadační jmění o víc než 18 milionů korun.

Nadace Via

Nadace VIA je největší soukromý podporovatel komunitního rozvoje v Česku, investuje do životaschopnosti českých neziskových organizací a pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice českého dárcovství. Od svého vzniku v roce 1997 podpořila 3200 projektů částkou přesahující 260 milionů korun, jen za loňský rok to bylo 191 dobročinných projektů za téměř 12 milionu korun. Nadace VIA vychází z přesvědčení, že odpovědnost a ochota podílet se na správě věcí veřejných a starost o své okolí jsou nezbytnými předpoklady života ve svobodné společnosti.

Jiří Bárta

Jiří Bárta

Vystudoval systémové inženýrství na Stavební fakultě ČVUT a uprostřed devadesátých let strávil dva roky studiem Public Policy and Management na Texas Tech University a Carnegie Mellon University v Pittsburghu. Než se pustil do práce v českém neziskovém sektoru, pracoval jako projektový manažer a konzultant ve firmě CS-Project. Od roku 1997 pracuje v Nadaci VIA. Nejdříve v pozici projektového manažera, od roku 2000 pak jako její výkonný ředitel. V současné době se nejvíc věnuje tématům rozvoje filantropie a dárcovství v posttotalitních zemích střední a východní Evropy. Je aktivním členem mnoha domácích a zahraničních asociací, jež sdílejí přesvědčení, že filantropie patří k dobrému životu.

Kdy vznikla Nadace Via? A s jakými vizemi byla zakládána?

Nadace Via vznikla v roce 1997 a navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society (FCS). Tu v roce 1990 založila paní Wendy Luersová, žena bývalého amerického velvyslance v Československu. Wendy a její muž William tu žili od roku 1983 do roku 1986 a oba si naši zemi zamilovali. Přátelili se s mnoha osobnostmi z kulturního prostředí a disentu, což se samozřejmě nelíbilo představitelům komunistického režimu. Když v roce 1989 přišla sametová revoluce, tak Wendy jako správná filantropka přiletěla do Prahy a začala pomáhat s obnovováním demokracie. Podílela se na rozvoji občanské společnosti, podporovala nejrůznější neziskové organizace. Avšak americká vládní pomoc, která v těch letech putovala do Československa také právě přes Foundation for a Civil Society, skončila v roce 1996. Lidé z pražské pobočky se museli rozhodnout, jestli prohlásí misi za splněnou a ukončí svoji činnost, nebo navážou nějakým dalším projektem. Naštěstí převládl názor, že občanská společnost je tady stále ještě v plenkách, a proto by bylo dobré v započaté práci pokračovat. Tak vznikla Nadace Via.

Jaké cíle jste si tehdy vytyčili?

Chtěli jsme se vydat třemi směry. Viděli jsme kolem sebe spoustu aktivních lidí, kteří měli zájem proměňovat své okolí k lepšímu, ať už šlo o životní prostředí, péči o památky, pomoc seniorům či práci s dětmi, ale nevěděli, jak na to. Přišlo nám, že v lidech je totalita hodně zakořeněná a že není moc běžné, aby někdo po práci dobrovolně a nezištně pomáhal. Chtěli jsme to změnit právě tím, že jsme začali podporovat vnitřně motivované lidi se zájmem o své okolí. Prvním naším cílem byl tedy komunitní rozvoj.

A zbylé dva cíle?

Druhým cílem bylo podpořit neziskovky. V těch už jsou lidé, kteří mají snahu měnit věci kolem sebe k lepšímu, alespoň organizováni. Začali jsme jim předávat svoje zkušenosti s vedením veřejně prospěšných projektů. Nadšení těch, kteří se v neziskových organizacích angažují, by totiž mělo mít i jistou dávku profesionality. Třetím cílem pak bylo, že jsme chtěli v české společnosti znovu oživit filantropii a dárcovství. Tyto tři cíle jsme si v roce 1997 vytyčili a v různých obměnách se jim věnujeme už šestnáct let.

Kolik peněz vaše nadace každý rok rozdělí?

Každoročně podpoříme řádově dvě stovky dobročinných projektů a iniciativ. V rámci těchto grantů během roku rozdělíme zhruba dvanáct milionů korun. To nás řadí mezi nejštědřejší české nezávislé nadace. Označením nezávislá nadace myslím to, že nejsme zřízeni žádnou firmou, rodinou ani konkrétní institucí. Pracujeme s širokým portfoliem dárců od firemních přes institucionální, jako jsou třeba vlády, až po jednotlivce.

Jakým způsobem hospodaříte s penězi, které vám dárci svěřují?

Většina peněz, se kterými pracujeme, má povahu takzvaných „průtokových“ darů. Zní to trochu ošklivě, ale v podstatě to znamená, že od dárce dostaneme peníze a ještě v témže roce je v souladu s jeho přáním využijeme. Jako každá správná nadace ale budujeme i nadační jmění, což je v podstatě nedotknutelný základní kapitál. Ten je investován a k naplňování našich obecně prospěšných cílů můžeme využívat pouze jeho výnosy. Momentálně v nadačním jmění spravujeme kolem 48 milionů korun. Tento rok si ale výrazně polepšíme.

Peníze nejsou všechno

Blíží se advent, přijdou Vánoce. V redakci Peníze.cz jsme se rozhodli, že zvýšíme frekvenci textů, ve kterých ukazujeme, že bohatství není jen to, co má člověk ve šrajtofli. textů, které rozdávají naději, textů o nových začátcích, o úctě člověka k člověku, o soucitu. Což ovšem neznamená, že budeme sentimentální.

Nový seriál na Peníze.cz

Měli bychom také jednu prosbu k vám. Chystáme článek o malých lokálních charitativních akcích. Rady a tipy pro ty, kteří chtějí sami aktivně něco dělat pro dobrou věc. Pokud víte o někom, kdo například ve svém městě pořádá dobročinné aukce, koncerty na podporu psích útulků nebo domova důchodců, kdo organizuje čištění potoka nebo cokoli podobného, budeme rádi za tip. Pište na redakce@penize.cz.

Našli jste nějakého štědrého dárce?

Právě dokončujeme nesmírně zajímavý projekt s názvem Kampaň 1:1, v jehož rámci nám zástupci americké nadace Charles Stewart Mott Foundation, kterou před desítkami let zřídil zakladatel firmy General Motors, dali skvělou nabídku. Oslovili nás s tím, že se jim naše práce líbí a že by nám rádi pomohli stát se „opravdovější“ nadací. Chtěli nás motivovat k tomu, abychom se od dárců naučili získávat peníze přímo do nadačního jmění, jak je běžné ve Spojených státech a západní Evropě. Navrhli, že pokud se nám během jednoho roku podaří získat do nadačního jmění dary ve výši devět milionů korun, tak tuto částku dorovnají v poměru jedna ku jedné. Tahle fantastická pobídka nás samozřejmě přivedla k velké aktivitě. Po několika letech přemýšlení o tom, že je to nesnadné, že tomu lidi nebudou rozumět, jsme se na získávání peněz přímo do nadačního jmění začali dívat z jiného úhlu pohledu. Tahle ohromná příležitost nám dává šanci se posunout zase o kus dál.

A podařilo se vám už získat dost peněz, nebo to budou na konci roku nervy?

Už během července jsme potřebnou částku získali. Musím říct, že to pro nás znamená zcela nový přístup k dárcům. Učíme se jim lépe rozumět a poznávat hlouběji motivace jejich dárcovství. Mnohem častěji se s nimi setkáváme a nasloucháme jejich vizím. Když jsme si sestavili seznam potenciálních dárců a zjistili, že těch devět milionů opravdu dokážeme od dárců získat, tak jsme tu částku ještě trochu navýšili. Přesněji, za tento rok bychom chtěli nadační jmění navýšit ne o osmnáct, ale dokonce o dvaadvacet milionů. V polovině listopadu nám k realizaci tohoto plánu chyběly tři miliony, takže do konce roku nás ještě čeká tvrdá práce.

Podle jakého klíče rozdělujete peníze jednotlivým projektům?

Patříme k nadacím, které vypisují grantová řízení. Většinou to probíhá tak, že se s partnerem daného grantového programu snažíme najít téma, které je v určitém ohledu přínosné pro českou společnost. Hezkým příkladem je projekt s názvem Mluvme spolu, na kterém spolupracujeme se společností T-Mobile. Máme pocit, že jedním z důvodů, proč v naší zemi není všechno v úplném pořádku, je to, že nedokážeme o zásadních věcech komunikovat se svými sousedy a s lidmi v našem okolí. Proto jsme se rozhodli pomáhat lidem z malých obcí a z městských čtvrtí, kteří chtějí řešit nějaký místní problém a snaží se o tom přesvědčit i ostatní ze svého okolí. Může jít třeba o to, jestli by obec měla povolit výstavbu spalovny, co udělat se zanedbaným parkem nebo třeba jak opravit sokolovnu, která je v dezolátním stavu. Ze všech žádostí o grant pak nezávislá hodnotící komise vybere ty nejpřínosnější, které ve finální fázi nakonec dostanou finanční podporu. Konkurence je vždycky hodně tvrdá. Například v rámci zmiňovaného projektu je úspěšnost žadatelů kolem deseti procent. Z celkového počtu tří set žádostí rozdělíme granty jen mezi třicet iniciativ.

Jak později zjišťujete, jestli byly darované peníze skutečně použity ke slibovanému účelu?

Není v našich silách, abychom objížděli republiku a osobně kontrolovali všech dvě stě projektů. Granty proto vyplácíme ve dvou splátkách. Než pošleme druhou z nich, tak musí každá z obdarovaných iniciativ poslat report o tom, jak daný projekt probíhá, co se daří a jestli se nevyskytly nějaké problémy. Občas věci nejdou přesně podle představ realizátorů. To se může stát a v takovém případě spolu debatujeme o dalším postupu. Výjimečně máme pocit, že se s daným projektem děje něco divného. Pak nezbývá nic jiného než se na místo vypravit osobně a zjistit, jestli je všechno v pořádku.

Stalo se vám už, že se někdo pokusil darované peníze zpronevěřit?

Bohužel ano. Za ty roky, kdy jsme realizovali tisíce projektů, šlo ale naštěstí jen o pár případů. Výhoda je v tom, že průměrná výše našeho grantu je zhruba padesát tisíc korun. To je sice částka, která vybranému projektu může pomoci, ale pro skutečné podvodníky není příliš zajímavá.

Odkud nejčastěji pochází peníze, které vám dárci svěřují? Jsou štědřejší korporace, nebo soukromí dárci?

Nejvíc peněz dostáváme od firem. V roce 2012 to bylo 55 procent z veškerých příjmů nadace. Od ostatních českých a především zahraničních nadací jsme získali 27 procent, 13 procenty přispěli individuální dárci, výnosy z nadačního jmění činily 4,5 procenta a příspěvek vlády byl 0,5 procenta. Naším cílem je postupně navyšovat podíl individuálních dárců, protože v tom vidíme budoucnost dárcovství v České republice. Díky Kampani 1:1 jsme letos byli v tomto ohledu velmi úspěšní.

Anketa

Dáváte?

Jak se v posledních letech mění ochota Čechů darovat peníze?

To se velmi těžko sleduje. Jedním z indikátorů, který napovídá, jak se u nás vyvíjí dárcovství, je přehled darů uvedených v daňových přiznáních. Pokud se podíváme na tento ukazatel zpětně od roku 2000, tak zjistíme, že firemní dary za posledních dvanáct let vzrostly trojnásobně, dary jednotlivců jsou zhruba dvojnásobné.

Čím si to vysvětlujete? Je to tím, že jsme bohatší než dřív, nebo se jen víc rozhlížíme kolem sebe a snažíme se alespoň trochu pomáhat?

To, že lidé a firmy dávají na dobročinné účely víc peněz, je ovlivněno mnoha faktory. Já bych ale vyzdvihnul tři z nich – česká společnost bohatne, neziskové organizace se viditelně zlepšují v tom, jak si říkat o dary, a lidé stále intenzivněji hledají hlubší smysl své existence. Jedna z pěkných věcí, které nám můžou zpříjemnit život, je pocit, že jsme udělali něco prospěšného. Čím víc lidí to pochopí, tím lépe.

Pokračování: Čisté svědomí za charitu? Nadace nejsou morální pračky peněz

Úvodní foto Milada Fišerová, foto v boxu Petr Králík

Líbil se vám článek?

+15
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Nejsem bezdomovec, jen dobrodruh

19. 11. 2013 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Nejsem bezdomovec, jen dobrodruh

Dva roky žil v odstaveném vagonu ve pražských Vršovicích. Spal pod tlustou peřovou peřinou. S kamarády vařil venku na ohni. Když na ty časy vzpomíná, září mu oči a požitkářsky vypráví,... celý článek

Když dáte bezdomovci klíče od bytu, nic to neřeší

14. 11. 2013 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Když dáte bezdomovci klíče od bytu, nic to neřeší

Dagmar Kocmánková je spoluzakladatelkou Nového prostoru – časopisu prodávaného lidmi bez domova nebo na okraji společnosti. O fungování projektu, o českém bezdomovectví i o tom, že... celý článek

Dobro se daní! A tak tuny jídla končí na dně popelnic...

26. 9. 2013 | Petra Dlouhá | 44 komentářů

Dobro se daní! A tak tuny jídla končí na dně popelnic...

Páchat dobro se vám zachtělo? Tak to prrr… Dostanete přes prsty. Lepší napěchovat do kontejneru než darovat potřebným – takovou výchovnou lekci dává prodejcům potravin stát. Za darování... celý článek

Terénní pracovníci v srdci chudoby: velké prohry, malá vítězství

11. 3. 2013 | Petra Dlouhá | 12 komentářů

Terénní pracovníci v srdci chudoby: velké prohry, malá vítězství

Do terénu vyrážejí vyzbrojeni očkováním proti žloutence typu A a B. „Zaměstnancům ho platíme hned po nástupu,“ říká Radka Kunešová, koordinátorka programů Člověka v tísni v Ústí nad... celý článek

Sbírky do kasiček: charita pro dobrodruhy!

29. 8. 2011 | Jan Brož | 21 komentářů

Sbírky do kasiček: charita pro dobrodruhy!

Dobrý den, přispějte na postižené děti, na boj proti rakovině, opuštěné psy... Na rušných místech větších měst denně kupujeme drobné zbytečnosti a sypeme drobné na dobročinné účely... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.