Pojištění karty zaplatí i ztracené klíče či doklady

Pojištění karty zaplatí i ztracené klíče či doklady
Pojištění zneužití či ztráty platební karty dnes již nabízí většina bank. Liší se hlavně pojistným krytím, to znamená tím, co banka klientům uhradí, ale i cenou a výší pojistného limitu. Jaké jsou jednotlivé produkty?

Loňský rok byl důležitý pro držitele platebních karet. Banky totiž zkrátily dobu, po kterou je za zneužití karty odpovědný klient (víc se dočtete v článku Banky změnily podmínky při ztrátě karty). Brzy na to přišly i s novinkou, pojištěním proti krádeži nebo ztrátě tohoto platebního prostředku.
Prvními bankovními ústavy, které na jaře variantu takzvané pasivní ochrany nabídly, byla Česká spořitelna a ČSOB, v letních měsících pak následovala i HVB Bank. Do roka následovala průkopníky i Komerční banka, dnes pojištění nabízí i eBanka a Raiffeisenbank.
Pro možnost srovnání produktů je důležité znát charakteristiky pojištění: výši spoluúčasti na ztrátě či zneužití, platnost pojistky a také to, jakou pojistnou ochranu klienti za danou cenu získají.

Částečná spoluúčast nutná

O pojištění platebních karet si přečtěte v článcích: Chcete pojistit zneužití vaší karty? a Konečně plnohodnotné pojištění karty?.

Základem produktu ČSOB je krytí ztrát při zneužití karty, a to 24 hodin před telefonickým nahlášením až do půlnoci dne nahlášení, kdy odpovědnost zcela přebírá peněžní ústav (bez PINových transakcí). "Pojištění se vztahuje na všechny transakce kromě těch, při kterých byl použit PIN," upozorňuje Pavel Hejzlar z tiskového oddělení banky. To znamená, že banka nezodpovídá za výběry z bankomatů a některé platby u obchodníků. Nevztahuje se také na platby na internetu. 
Výhodou je fakt, že pojištění kryje poplatky za stoplistaci či blokaci platební karty a také hradí vydání nové karty s původní platností.

S kterou pojišťovnou banky spolupracují?
Česká spořitelna
(profil, názory)
AIG Czech Republic
(profil, názory)
ČSOB
(profil, názory)
ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)
eBanka
(profil, názory)
AIG Czech Republic
HVB Bank
(profil, názory)
AIG Czech Republic
Komerční banka
(profil, názory)
Komerční pojišťovna
(profil, názory)
Raiffeisenbank
(profil, názory)
CARDIF PRO VITA
Zdroj dat: Banky
Banka nabízí čtyři varianty pojištění. Za Basic klienti zaplatí 150 Kč ročně a získají tak limit pojistného krytí 15 000 Kč. Za cenu 460 Kč u možnosti Classic získají již pojistné krytí ve výši 50 000 Kč, za 800 Kč u varianty Super dokonce 85 000 Kč. Nejdražší je pojištění Extra, zájemci za něj vydají 1 300 Kč, ovšem s pojistným krytím 200 000 Kč.
V žádné z variant se zákazníci nevyhnou částečné spoluúčasti. Ta je u třech prvních 10 %, minimálně 300 Kč. U varianty Super je to jen 5 %, minimální částka ovšem zůstává 300 Kč.
Pojistka je jednorázová
ke konkrétní kartě. To znamená, že zaniká po oznámení škodné události nebo dnem ukončení platnosti karty.

Za novou kartu zaplatíte

S produktem, který kryje podvodné transakce provedené za posledních 72 hodin před nahlášením ztráty až do půlnoci, přišla Česká spořitelna. Stejně jako u předešlé banky se pojištění nevztahuje na transakce provedené s použitím PINu a internetové platby.
Cenová relace je sice příznivější než v případě ČSOB, není v ní ovšem zahrnut poplatek za stoplistaci, blokaci nebo vydání nové karty. Na druhou stranu spoluúčast je u České spořitelny nulová.
Banka nabízí tři varianty. U nejlevnější získají klienti za 170 Kč ročně pojistné plnění ve výši 10 000, za 320 Kč již 30 000 Kč a za 480 Kč ochranu až do výše 50 000 Kč. Pojištění není sjednáváno jednorázově, po pojistném případu tedy platí vždy znovu .

My se PINu nebojíme

Překvapením byl vstup HVB Bank do vod pojištění karet, její ochrana se totiž vztahuje i na PINové operace. Jde tedy o jediné pojištění na tuzemském trhu, které téměř vylučuje nebezpečí, že vám někdo prostřednictvím platební karty vyrabuje účet. Vyloučeny jsou pouze platby bez předložení karty, tedy ty internetové.
I z hlediska časové platnosti HVB Bank předběhla své dva konkurenty. Pojištění totiž kryje transakce provedené pět dnů zpětně ode dne ohlášení ztráty karty na blokační lince banky. Od půlnoci dne nahlášení i v tomto případě přebírá odpovědnost peněžní ústav, vyjma PINových transakcí, za které je zodpovědný klient.
Pojištění končí o půlnoci dne, v němž byla nahlášena ztráta či odcizení karty nebo po uplynutí platnosti karty.

Roční pojistné a limit pojistného krytí
Česká spořitelna 170 Kč, limit 10 000 Kč
320 Kč, limit 30 000 Kč
480 Kč, limit 50 000 Kč
ČSOB 150 Kč, limit 15 000 Kč
460 Kč, limit 50 000 Kč
800 Kč, limit 85 000 Kč
1 300 Kč, limit 200 000 Kč
eBanka 230 Kč, limit 20 000 Kč
290 Kč, limit 30 000 Kč
360 Kč, limit 40 000 Kč
360 Kč, limit 50 000 Kč
720 Kč, limit 80 000 Kč
HVB Bank 200 Kč, limit 20 000 Kč
500 Kč, limit 50 000 Kč
Komerční banka 276 Kč 1. pojištění, 192 Kč druhé*
Raiffeisenbank v ceně karty, limit 10 000 Kč
Zdroj dat: Banky
Vysvětlivky: * limity pro pojištění Merlin jsou uvedeny samostatně v tabulce dole

Merlin to zařídí

Letos v dubnu zařadila do své produktové nabídky pojištění také Komerční banka. Ta již dříve přebírala odpovědnost za zneužití ihned po nahlášení ztráty. U pojištění Merlin je podle informací tiskové mluvčí Marie Petrovové doba krytí bankou neomezená.
Silnou stránkou pojištění je především jeho pojistný štít. Banka totiž kryje neoprávněné platby kartou (to znamená transakce provedené někým, kdo ukradl platební kartu, popřípadě mobilní telefon s pinem, či zaplatil kartou a napodobil podpis majitele) a výběry na pobočce, hradí poplatky za stoplistaci karty, nucený výběr z bankomatu nebo krádež hotovosti, výměnu klíčů, zámků a pořízení nových dokumentů. Cena pojištění je 276 Kč, při zřizování druhého pojištění 192 Kč. Protože se produkt váže k účtu, jsou pojištěny všechny platební karty vydané na jméno majitele konta.

Merlin a jeho pojistné krytí
Pojistná událost Krytí (Kč)
Neoprávněné platby kartou 30 000
Výběr na pobočce KB či z bankomatu KB 10 000
Výběr na pobočce či z bankomatu jiné banky 5 000
Úhrada poplatků za stoplistaci karty 4 000
Nucený výběr z ATM nebo krádež hotovosti 2 000
Výměna klíčů a zámků (od bytu, auta, bezpečnostní schránky KB a další) 5 000
Dokumenty (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz a jiné) 500

Poznámka: výběrem z bankomatu má banka na mysli případy, kdy majiteli někdo ukradne kartu i PIN; za nucený výběr z ATM banka považuje situaci, kdy klienta někdo přepadne přímo u bankomatu
Zdroj dat: Komerční banka

Jak ale může postižený prokázat, že mu byly odcizeny doklady nebo že byl donucen vybírat z bankomatu? Podle materiálů banky, předložením požadovaných dokumentů, kterými jsou: zpráva policie, výpis z účtu, zpráva lékaře nebo záchranné služby, jiné doklady jako třeba svědecké prohlášení prokazující vznik škody, faktury dokazující výdaje spojené s náhradou ztracených či odcizených klíčů a dokladů, kopie nově vydaných dokladů.

Pojištění dalších bank

Pozadu nezůstala ani Raiffeisenbank, u které je pojištění ztráty či zneužití v ceně karty. Pojistný štít však není nijak obsažný. Opět jsou pojištěny platby, u kterých nebyl zadán PIN. Banka kryje transakce od začátku dne ohlášení ztráty platební karty. Po provedení blokace již za všechny transakce přebírá ihned odpovědnost (opět bez PINových transakcí).
Pojištění je platné po dobu platnosti karty, zaniká však o půlnoci dne, ve kterém byla telefonicky nahlášena ztráta nebo odcizení karty. A jaké je pojistné plnění? "Banka poskytuje pojistné plnění ve výši rovnající se součtu neoprávněných transakcí, doložených výpisem z účtu, maximálně ve výši 10 000 Kč za ztracenou či zneužitou kartu," konstatuje tisková mluvčí banky Romana Kubálková.

Pět variant pojištění nabízí také eBanka. Za 230 Kč ročně získají klienti pojistnou ochranu 20 000, za 290 Kč již 30 000 Kč. Při částce 360 Kč bude banka hradit zneužití až do výše 40 000 Kč, při 480 Kč do 50 000 Kč a za nejdražší variantu zaplatí klienti 720 Kč, krytí se vyšplhá až na 80 000 Kč. Společně s HVB Bank má eBanka nejdelší dobu, od které banka zodpovídá za zneužití, tedy 5 kalendářních dnů před koncem dne, ve kterém byla nahlášena ztráta platební karty. Platnost pojištění koresponduje s platností karty, sjednáno je nejdéle na rok a pak se automaticky obnovuje. Stejně jako u většiny předešlých případů, ani u eBanky se pojištění nevztahuje na škody, které vznikly transakcemi s použitím PINu.

Srovnání podmínek pojištění karet bank
Česká spořitelna ČSOB eBanka HVB Bank Komerční banka Raiffeisenbank
Transakce kryté pojištěním platby v obchodech bez zadání PINu platby v obchodech bez zadání PINu platby v obchodech bez zadání PINu všechny platby v obchodech a výběry z bankomatů neoprávněné platby kartou, výběr na pobočce či z bankomatu platby v obchodech bez zadání PINu
Výše spoluúčasti není 10 %, min. 300 Kč u nejdražší varianty 5 %, mim. 300 Kč není není není není
Časové omezení pojistného krytí 72 hodin zpětně od půlnoci dne nahlášení 24 hodin zpětně od okamžiku ohlášení 5 dní od okamžiku nahlášení 120 hodin zpětně od půlnoci dne nahlášení neomezeno od začátku dne nahlášení
Blokace/stoplistace karty 200 Kč / 500 Kč kryta pojistkou 200 Kč / 1 900 Kč 100 Kč / 1 500 Kč kryta pojistkou 200 Kč / 2 000 Kč
Vydání nové karty 150 až 350 Kč podle typu karty kryto pojistkou 250 Kč 150 až 300 Kč podle typu karty 200 až 5 000 Kč podle typu karty 90 Kč
Zdroj dat: Banky

Ostatní banky pojištění nenabízejí. Volksbank CZ (profil, názory) ho ale podle slov tiskové mluvčí Blanky Kandrnalové během několika měsíců mezi své produkty zahrne. V případě Citibank je blokace karty zdarma a banka nese v případě zneužití karty odpovědnost v plné výši. U embosovaných platebních karet přebírá odpovědnost od nahlášení ztráty, u elektronických hodinu po nahlášení.

Ptáte se, kdo s koho? Pro takové rozhodnutí musíme brát v úvahu tři věci: platnost a kvalitu pojistky, odpovědnost za zneužití a spoluúčast. Důležitým parametrem je platnost pojistky, která je u všech bank mezinárodní a na jeden rok. U ČSOB, HVB Bank a Raiffeisenbank je ovšem jednorázová. Jakmile tedy dojde k pojistnému případu, pojištění končí a je třeba sjednat si nové. U ostatních bank jsou klienti pojištění do konce roku, popřípadě do konce platnosti karty.
Spoluúčast klienta požaduje pouze ČSOB. Náplastí je ale fakt, že v pojištění je zahrnuta i cena blokace či stoplistace a vydání nové platební karty. Společně s eBankou také nabízí největší výběr cenových variant pojištění. V kategorii pojistného krytí ovšem boduje HVB Bank a Komerční banka, které zahrnují i PINové transakce. Komerční banka navíc uhradí i zcizené klíče či doklady.
HVB Bank, eBanka i Komerční banka bodují i v případě doby, během níž na sebe banka přebírá odpovědnost za zneužití. První dvě banky tuto dobu stanovily na pět dní zpětně od okamžiku nahlášení, Komerční banka podle slov Petrovové žádné časové omezení nestanovila.

Co si myslíte o možnosti pojistit si platební kartu proti zneužití či ztrátě? Sjednali byste si ho? Máte již zkušenosti s tím, jestli banky opravdu slíbené podmínky dodržují?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Raiffeisenbank prodlužuje soutěž o 10 tisíc korun

28. 9. 2023 | redakce Peníze.CZ

Raiffeisenbank prodlužuje soutěž o 10 tisíc korun

I v říjnu a listopadu může třicet vylosovaných klientů Raiffeisenbank vyhrát deset tisíc korun. Banka totiž o dva měsíce prodloužila soutěž, jejíž konec původně avizovala na 30. září. celý článek

Trinity Bank koupila bývalou centrálu Komerční banky

28. 9. 2023 | Petr Kučera

Trinity Bank koupila bývalou centrálu Komerční banky

Trinity Bank koupila historickou bankovní budovu v pražské ulici Na Příkopě 33 v těsné blízkosti Prašné brány, České národní banky a Obecního domu. „Jde o největší letošní akvizici... celý článek

ČSOB vylepšila mobilní aplikaci. Prozkoumali jsme novinky

27. 9. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

ČSOB vylepšila mobilní aplikaci. Prozkoumali jsme novinky

Klienti ČSOB mají k dispozici aktualizovanou verzi mobilní aplikace. Podle banky nabízí hlavně přehlednější vzhled, volitelné nastavení, snadnější přístup k virtuální asistence Kate... celý článek

Hello bank definitivně končí, klientům posílá výpovědi

26. 9. 2023 | Petr Kučera

Hello bank definitivně končí, klientům posílá výpovědi

Hello bank bude poskytovat platební účty a spotřebitelské úvěry už jenom do konce letošního listopadu. Vyplývá to z výpovědí, které od minulého týdne rozesílá klientům.

Max banka dohání konkurenci, už má aplikaci i pro platby

25. 9. 2023 | Petr Kučera

Max banka dohání konkurenci, už má aplikaci i pro platby

Také klienti Max banky už mají k dispozici mobilní aplikaci, která umožňuje přímé zadávání plateb. Stačí si aktualizovat dosavadní verzi aplikace, novinka je dostupná pro Android i... celý článek

Partners Financial Services