Ošetřovné 2020. Kolik dostanu, když zůstanu doma s dítětem

Kdo má nárok a jaké jsou podmínky? Tady je kalkulačka a přehled pravidel.
Ošetřovné 2020. Kolik dostanu, když zůstanu doma s dítětem

Zdroj: Shutterstock

Ošetřovné je dávkou z nemocenského pojištění – stejně jako nemocenskápeněžitá pomoc v mateřství nebo takzvaná otcovská

Na ošetřovné dosáhnou pouze zaměstnanci v klasickém pracovním poměruOsoby samostatně výdělečně činné na dávku nárok nemají, ani když si dobrovolně platí nemocenské pojištění.

Nemají na něj nárok ani lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), přestože z výdělku odvádějí zálohy na sociální pojištění (nemocenské pojištění je jednou z jeho složek).

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí od roku 2018 také dlouhodobé ošetřovné – dávku pro toho, kdo potřebuje pečovat o vážně nemocného člena rodiny. Dlouhodobé ošetřovné podrobněji rozebereme na konci článku.

Delší ošetřovné? Pro všecky? Tady jsou novinky!

Mobil

Kvůli koronaviru se prodlouží maximální doba ošetřovného. Na podobnou dávku dosáhnou i OSVČ. Podrobnosti najdete v aktuálních textech:

Prodloužení ošetřovného kvůli zavřené škole

Změny: Projděte si, co schválili poslanci

Zavřená škola: žádost o ošetřovné ke stažení

Od středy 11. 3. platí zákaz výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Pokud budete muset zůstat doma s dítětem mladším desíti let, máte nárok na ošetřovné, a to po dobu 9 dnů, samoživitel může ošetřovné čerpat až 16 dní. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny, tedy i za sobotu a neděli. Formulář by vám měla vydat a potvrdit škola, u nás si ho ale můžete stáhnout a předvyplnit.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

Kdo má nárok na ošetřovné a na jak dlouho

Podle zákona o nemocenském pojištění, který podmínky čerpání ošetřovného upravuje, má na dávku nárok ten, kdo:

  • Pečuje o dítě mladší 10 let – pokud onemocnělo, utrpělo úraz nebo mu zavřeli školu kvůli nepředvídatelné události typu chřipkové epidemie či havárie vody.
  • Pečuje o dítě starší 10 let nebo jiného člena domácnosti. Podmínkou je, že příjemce dávky žije s ošetřovaným ve společné domácnosti. Typicky jde o partnera nebo vlastní rodiče. V případě dětí žijících ve střídavé péči se za společnou považují obě domácnosti. Nezbytnost ošetřování musíte doložit potvrzením od ošetřujícího lékaře nemocného.

Na ošetřovné naopak nemáte nárok při nemoci dítěte, s nímž je jeden z rodičů na mateřské či rodičovské a pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Výjimka platí v situaci, kdy rodič, který dávky pobírá, onemocní. Nebo když třeba znovu čerstvě porodí.

Podpůrčí doba – po kterou lze ošetřovné čerpat – dělá maximálně devět kalendářních dní. Případně šestnáct, pokud jde o samoživitele pečujícího o dítě mladší šestnácti let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku. Dávku lze čerpat od prvního dne, kdy nemocný péči potřebuje.

Poslanci už schválili výjimky při zavřené škole kvůli koronaviru. Na ošetřovné je nárok po celou dobu, ruší se tedy maximální doba čerpání. Dávku lze dostat na dítě mladší 13 let, u hendikepovaných i na starší. Podrobnosti najdete v samostatném článku.

Výpočet ošetřovného

Při výpočtu ošetřovného se – stejně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění – vychází z denního vyměřovacího základu. Ten dostaneme tak, že součet hrubých výdělků za posledních dvanáct kalendářních měsíců vydělíme číslem 365 a pak ještě snížíme prostřednictvím redukčních hranic.

Redukční hranice pro rok 2020 vypadají následovně:

  • z částky do 1162 Kč se započítá 90 procent,
  • z částky nad 1162 do 1742 Kč se započítá 60 procent,
  • z částky na 1742 Kč do 3484 Kč započítá 30 procent,
  • k částce nad 3484 Kč se nepřihlíží.

Denní dávka ošetřovného pak dělá šedesát procent redukovaného vyměřovacího základu.

V praxi to znamená, že když vaše průměrná hrubá mzda dosahuje třeba 30 tisíc korun, přijdete si za den čerpání ošetřovného na 533 korun, v součtu za devět dnů tedy na 4797 korun. Při minimální mzdě 14 600 korun dostanete 260 korun za den, za devět dní 2340 korun. A pokud vaše výplata dělá zhruba 20 tisíc korun hrubého měsíčně, dosáhnete na ošetřovné 356 korun denně, za devět dní tedy 3204 korun.

Pokud jde o zavřené školy kvůli koronaviru, dosáhnou na podobnou dávku výjimečně i OSVČ. Má dosahovat 424 korun za každý den. Lidé pracující na DPČ a DPP mají dál smůlu. Podrobnosti o změnách kvůli koronaviru najdete v tomto přehledu.

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. „Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná,“ říká Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce ČR.

Jak na žádost?

O ošetřovné byste měli požádat zaměstnavatele prostřednictvím tiskopisu Rozhodnutí o potřebě ošetřování, který vám vystaví ošetřující lékař. Pokud je důvodem pracovní absence zavřená škola nebo školka, neobejdete se bez Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Tu dostanete přímo ve škole. Když se budete při poskytování péče střídat, doručíte zaměstnavateli Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči).

Přinášíme víc

Spočítejte si, na co máte nárok při státem nařízené karanténě. Řídí se stejnými pravidly jako klasická pracovní neschopnost.

Kolik dostanu při karanténě. Kalkulačka náhrady mzdy


Mezi příjmy, které se počítají pro nárok na porodné, patří od ledna i rodičovský příspěvek. Naopak u daňové slevy na manželku či manžela se nic nemění.

Rodičovský příspěvek nově ovlivní porodné. Slevu na manželku ne

Zaměstnavatel předá veškeré dokumenty okresní správě sociálního zabezpečení, která ošetřovné vyplácí. Výplata dávky – hotově na poště, nebo na bankovní účet – by měla proběhnout nejpozději do měsíce následujícího po dni, kdy sociálka doklad pro nárok na výplatu dávky obdržela.

Až se marod uzdraví, doručíte zaměstnavateli Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče). Tiskopis opět vydá a potvrdí ošetřující lékař nemocného.

Dlouhodobé ošetřovné. Kdo má nárok?

Vedle krátkodobé dávky vyplácí sociální správa také dlouhodobé ošetřovné. Přiklepne ji tomu, kdo se (stejně jako u krátkodobé dávky) účastní nemocenského pojištění: minimálně 90 dní za poslední čtyři měsíce. Na dlouhodobé ošetřovné navíc dosáhnou i živnostníci a podnikatelé, kteří si nemocenské pojištění platili dobrovolně alespoň tři měsíce bezprostředně předcházející dni, kdy na dlouhodobé ošetřovné nastoupili.

Širší je také okruh osob, které můžou nemocnému péči poskytnout. Vedle rodičů či zákonných partnerů jde i o příbuzné v přímé linii. Těmi jsou tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc, ale i manžel, manželka nebo registrovaný partner těchto příbuzných. Druh nebo družka ošetřované osoby na dávku dosáhnou, jen pokud mají společné trvalé bydliště.

Další podmínka: Péče se poskytuje osobě, která má za sebou minimálně sedmidenní hospitalizaci a zároveň nelze předpokládat, že se její stav zlepší dřív než za 30 kalendářních dní. Předpoklad dlouhotrvajícího špatného zdravotního stavu musí potvrdit ošetřující lékař.

Dlouhodobé ošetřovné lze ovšem čerpat pouze jedenkrát ročně – žádost musí být podaná vždycky po dvanácti měsících od předchozího čerpání. Není problém, pokud se příbuzní v průběhu pobírání dávky v péči vystřídají, vždycky ale po celých dnech.

Zároveň nejde dlouhodobé ošetřovné čerpat na dítě, na které rodič pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Výjimkou jsou situace, kdy rodič onemocní nebo utrpí úraz a péči o dítě musí převzít druhý z rodičů.

Řežeme náklady!

Účty za telefon, elektřinu, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší.

Dlouhodobé ošetřovné vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení maximálně po dobu 90 dnů. Dávku přitom vypočte stejně jako krátkodobé ošetřovné – šedesát procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Při průměrné hrubé mzdě 20 tisíc korun odpovídání denní vyměřovací základ částce 356 korun denně – za 90 dní ošetřování tak bude dávka činit 32 040 korun.

Jak žádat o dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné vyřizuje okresní správa sociálního zabezpečení. Zaměstnanci musí spolu se žádostí doložit především Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče – lejstro vystaví ošetřující lékař zdravotnického zařízení. Potřebovat budete také písemný souhlas osoby, o kterou se má pečovat.

Uvedené dokumenty doručte zaměstnavateli, který je následně předá okresní správě sociálního zabezpečení. Zároveň musí zaměstnavatel ošetřovatelské volno odsouhlasit – podle zákona ho může odepřít jen z vážných provozních důvodů, které navíc musí písemně vysvětlit. Jakmile péče skončí nebo uplyne devadesátidenní podpůrčí doba, musí vám v práci umožnit návrat na původní pozici.

Osoby samostatně výdělečně činné sepisují žádost o dlouhodobé ošetřovné přímo na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště.

Monika Veselíková

Autor článku Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném čase běhá, kde se dá.... Další články autora.

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+55
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 60 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 3. 2020 15:47, Pavlína K.

Mám dítě, letos jsme oslavili 10let. Mám nárok na ošetřovné,když školy zavřely? Je to do 10 let včetně, nebo když už jsme měli narozeniny, tak máme smůlu?

+247
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (60 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Dlouhodobé ošetřovné. Kdo má nárok a jak se počítá

16. 2. 2024 | Gabriel Pleska

Dlouhodobé ošetřovné. Kdo má nárok a jak se počítá

Dlouhodobé ošetřovné je dávka určená lidem, jejichž blízký se ocitl v takovém stavu, že je potřeba o něj doma aspoň měsíc pečovat. Dávka má vykrýt výpadek příjmu a případně pomoct promyslet... celý článek

Kdo teď dostane ošetřovné? Přehled a kalkulačka pro rok 2024

12. 2. 2024 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Kdo teď dostane ošetřovné? Přehled a kalkulačka pro rok 2024

Ošetřovné dostává člověk, který se musí starat o někoho jiného, takže nemůže vydělávat. Kdo na něj má nárok a jaké jsou podmínky? Tady je přehled pro rok 2024.

Práce v Německu a dávky. Přehled, na jaké máte nárok

22. 2. 2023 | Svetlana Šuľajová | 1 komentář

Práce v Německu a dávky. Přehled, na jaké máte nárok

Krankengeld, Kindergeld, Arbeitslosengeld. Moc se v tom neorientujete? Nárok na nemocenskou, přídavky na děti nebo podporu v nezaměstnanosti máte, i když pracujete pod německým zaměstnavatelem.... celý článek

Odškodnění za pracovní úrazy se změní. Lidé dostanou víc

6. 4. 2022 | Tomáš Beck | 3 komentáře

Odškodnění za pracovní úrazy se změní. Lidé dostanou víc

Přelomové rozhodnutí Ústavního soudu umožní lidem, kteří se zraní v zaměstnání, získat vyšší kompenzaci. Může tím skončit dlouholetá nespravedlnost.

Karanténa a OSVČ. Šance, jak dostat kompenzační bonus, jsou dvě

27. 1. 2022 | Petr Kučera | 20 komentářů

Karanténa a OSVČ. Šance, jak dostat kompenzační bonus, jsou dvě

Na kompenzaci od státu mohou výjimečně dosáhnout i podnikatelé, kteří si neplatili nemocenské pojištění. Platí však pro ně přísnější podmínky než pro pojištěné.

Partners Financial Services