Firma 'dobrý občan'

Firma 'dobrý občan'
Podnikatelé a firmy vynakládají na sponzorské dary nemalé peníze, někdy jde až o několik desítek milionů ročně. Ne vždy se ovšem snaží zviditelnit své jméno. Koho a proč sponzorují?

Kolik jednotlivé firmy na sponzorské aktivity vydávají převážná většina z nich tají. Z námi oslovených nám částky prozradily pouze ČSOB (na finanční dary ročně vydává 5 milionů Kč) a Živnostenská banka (na sponzorské dary ročně uvolňuje zhruba 10 milionů Kč). Stejně tak velké podniky nemluví ani o důvodech, které je ke sponzoringu vedou. O marketingových pohnutkách typu "dobročinnost je nástrojem budování značky a pověsti", "chceme být 'dobrým občanem'" apod. hovoří všechny, jenom "mimo záznam" jsme se ale dozvěděli důvody další.

Vynucený sponzoring

Sponzoring a daně
  Od sníženého základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku. Jsou-li v úhrnu obsaženy i dary na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní v souvislosti s živelní pohromou, může být o hodnotu těchto darů překročen limit 2 % ze sníženého základu daně, nejvýše však lze v úhrnu odečíst 4 % ze sníženého základu daně.

Pokud mají menší firmy prohřešky u státní instituce, někdy se setkávají s požadavkem "na oplátku" zasponzorovat místní sportovní klub či jinou lokální aktivitu. V případě, že podnikatel takovému požadavku vyhoví, úředník mu buď sníží pokutu, nebo poradí, jak jeho konkrétní problém vyřešit, aby se pokutě úplně vyhnul. Jiným příkladem může být jakýsi klientelismus státního aparátu, kdy úředník za to, že podnikatel sponzoruje například počítačový kroužek jeho syna, radí podniku, jak se v určité oblasti nedostat do problémů. Zcela klasickým příkladem, který ovšem již hraničí se zákonem, je vynucování sponzoringu ve chvíli, kdy se firma uchází o státní zakázky.

Velké společnosti dostávají zhruba dvakrát až třikrát denně nabídku či požadavek na sponzoring, ne všechny se ale setkaly s nátlakem "na hranici zákona či etiky". "Nabídky ke sponzoringu se k nám dostávají téměř každý týden. Prozatím ani jedna z nich nebyla žádným nemorálním či neetickým způsobem protlačována," říká například Martina Priegelhofová, tisková mluvčí Pojišťovny České spořitelny.

Nevynucená iniciativa ale vyhrává

V minulosti patřilo k samozřejmostem, že například prvorepublikové banky a jiné finanční ústavy podporovaly umění a ve svých centrálách stavěly divadla. V současnosti však tyto instituce sídlí převážně v moderních objektech, které už v sobě z hlediska architektonického divadelní prostory mít nemohou, a proto se angažují v rámci sponzoringu jinak. "Využívají k tomu hlavně sdělovací prostředky, přičemž největší důraz kladou hlavně na televizní přenosy," říká Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny.

Typickým příkladem čistého sponzoringu v dnešní době je například aktivita Českého Telecomu. Tato společnost je generálním partnerem Linky bezpečí, linky, na níž se obracejí děti, které se ocitnou v krizové situaci. Dlouhodobá podpora ze strany Českého Telecomu je u nás unikátní – představuje totiž jedno z nejdéle trvajících charitativních partnerství.

Na podpoře veřejně prospěšných projektů se v některých institucích podílejí také jejich zaměstnanci. Například Nadace Jistota je financována jak z příspěvků Komerční banky, tak právě z příspěvků jednotlivých zaměstnanců. Obdobně funguje podpora projektů zaměřených na tzv. čistou charitu i v Citibank. Projekty jsou podporovány prostřednictvím Zaměstnaneckého charitativního fondu, tzv. matchingového fondu, do kterého Citibank vkládá vždy ekvivalent každého finančního daru od zaměstnance. O tom, které charitativní akce budou z tohoto fondu podpořeny, rozhodují sami zaměstnanci a to vždy dvakrát do roka.

Nejen na sebe upozorňovat

Ne vždy jsou aktivity na poli sponzoringu motivovány pouhou snahou o zviditelnění se. "HVB Bank se snaží vytěžit publicitu pro své jméno pouze u sponzoringových aktivit - naším cílem je být hlavním, generálním či jediným partnerem akce. U charity se však přikláníme spíše k nekomerční, konkrétní finanční pomoci," říká Petra Kopecká,tisková mluvčí HVB Bank.
Václav Bálek zase uvádí, že tím, že Česká pojišťovna sponzoruje motoristický sport přispívá ke zvýšení pasivní bezpečnosti automobilů, se kterými pak jezdí právě její klienti. Postřehy z motoristického sportu totiž automobilky využívají právě ke zlepšení svých výrobků. Aktivita pojišťovny je v této oblasti tedy určována i snahou o snižování pojistného plnění. Jinak řečeno, čím dokonalejší budou auta, tím větší bude šance, že při případné havárii nenastanou velké škody na majetku a zdraví, které by pak musela pojišťovna proplácet.
Některé firmy se zaměřují především na akce lokálního charakteru. "Dary předáváme vždy při otvírání nového obchodního místa banky, naposledy šlo třeba o dar pro denní stacionář pro postižené děti," říká například Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank. Podpora zejména regionálních organizací je často motivována umístěním sídla organizace. Příkladem může být v Pardubicích sídlící Pojišťovna České spořitelny, která tradičně sponzoruje místní motocyklový závod Zlatá přílba.

Sponzorské dary nejsou nejvýhodnější řešení

Sponzorské dary svým charakterem a "dopady" nicméně nejsou ani pro jednu stranu příliš výhodné. Firmy je totiž mohou používat jen v omezené míře (viz pravý sloupek) a příjemci z nich musí odvádět daň. "Na sponzorské dary vydáváme pouze statisíce, dáváme-li peníze na zajímavé projekty nebo na sociálně charitativní akce, snažíme se to řešit jinými smluvními vztahy. Pak jde o milionové částky," uvádí například Milan Káňa, tiskový mluvčí Allianz.
Pro práci nadací a dobročinných aktivit je partnerská podpora sponzorů klíčová. Charitativní projekty by často bez spolupráce se sponzory měly velmi malou šanci na přežití. Ačkoli jsou některé důvody sponoringu nemorální a někdy až hraničící se zákonem, o významu většiny z nich nelze pochybovat.

Příklady sponzoringu
Sponzor Sponzorované akce
Allianz
(profil, názory)
Filmfest
Citibank
(profil, názory)
Vzdělávací projekt "Poznej svoje peníze" (určen studentům a pedagogům středních škol), vzdělávací program pro děti z dětských domovů "Peníze pro život"
Česká pojišťovna
(profil, názory)
Spravuje vlastní galerii a Depozitář umění, záchrana Karlova mostu a Letní Shakespearovské slavnosti
Český Telecom Linka bezpečí
ČSOB
(profil, názory)
Fond vzdělání Výboru dobré vůle, Ekofilm
Komerční banka
(profil, názory)
Národní divadlo, Česká ragbyová unie, Nadace Jistota
Pojišťovna České spořitelny
(profil, názory)
Motocyklový závod Zlatá přilba
Živnostenská banka
(profil, názory)
Český olympijský tým a nadace Kapka naděje
Zdroj dat: Organizace

Vynakládáte peníze na charitu? Kolik a co podporujete? Měl by vše hradit stát?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-292
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

České firmy: zbytečně přeautováno

20. 5. 2003 | Petr Vykoukal | 1 komentář

České firmy: zbytečně přeautováno

Představa, že by nadnárodní firma poskytla ve vyspělé zemi svému zaměstnanci služební vůz, kterým by se každý den ráno dovezl na pracoviště a večer zase domů, je z říše sci-fi. Úplně... celý článek

Platový průzkum II.

14. 5. 2003 | Petr Vykoukal

Platový průzkum II.

Pracujete v oblasti marketingu, reklamy a PR? Nebo vás prostě zajímá, jak jsou u nás pozice v tomto oboru odměňovány či co mají lidé na konkrétních postech přesně na starosti? Tyto... celý článek

Konec zlatých časů

5. 5. 2003 | Petr Vykoukal

Konec zlatých časů

Najít si nové zaměstnání ve středním managementu už není tak snadné jako dříve. Volných míst totiž moc nepřibývá, zato vhodných a kvalitních kandidátů je stále více. Co vás tedy čeká,... celý článek

Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů

2. 5. 2003 | Tomáš Prouza | 1 komentář

Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů

Víte, zda a jak zdanit služební vůz používaný k soukromým účelům, penzijní připojištění či nepeněžní příspěvky zaměstnavatele?

Platy a benefity manažerů v oblasti marketingu, reklamy a PR

2. 5. 2003 | Petr Vykoukal | 1 komentář

Partners Financial Services