Nejste si jisti v akciových kramflecích?

Nejste si jisti v akciových kramflecích?
Slova jako akcie a dividenda se v dnešní době skloňují ve všech pádech. Víme ale všichni, co se pod těmito termíny skrývá, jak je to se zdaněním výnosů z prodeje akcií a výplaty dividend nebo s jakými druhy těchto cenných papírů se můžeme setkat?

Akcie je cenný papír, který vydává akciová společnost za účelem získání kapitálu pro svůj vznik nebo rozšíření své činnosti. Jelikož jde o cenný papír, který vyjadřuje podíl na majetku, mluví se o něm jako o majetkovém cenném papíru. Vedle toho existují cenné papíry dluhové, které vyjadřují dluh vůči jejich držiteli. Sem patří kupříkladu dluhopisy či směnky.

S držbou akcií jsou spojena tři základní práva: právo podílet se na zisku společnosti určeného k rozdělení takzvanou dividendou, právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě a konečně právo podílet se na likvidačním zůstatku společnosti v případě její likvidace.

Dividenda může být vyplácena buďto v penězích, dalších akciích a teoreticky i v majetku. Jako kuriózní příklad majetkové dividendy se ve finančních učebnicích uvádí případ jednoho krematoria, které svým akcionářům poskytlo dividendu ve formě slevy na vlastní služby.

Každá akcie má svou nominální hodnotu, která je podílem na základním jmění akciové společnosti. Dále má svou tržní cenu, což je cena stanovená na burze či mimoburzovním trhu. Vydávané akcie také mají svůj emisní kurz, což je cena, za níž se nově vydané akcie investorům nabízejí. Pokud je emisní kurz vyšší než nominální hodnota, rozdíl představuje tzv. emisní ážio. To je vedle základního jmění součástí vlastního jmění akciové společnosti.

Každá akciová společnost je povinna ve svých stanovách uvádět, kolik akcií hodlá celkem vydat, to jest počet autorizovaných akcií. Vedle toho existují emitované akcie, co jsou akcie, které společnost předchozími emisemi již vydala. Emitované akcie mohou být buďto v rukou akcionářů, pak jde o akcie v oběhu. Nebo mohou být v majetku samotné společnosti, která je vydala a později od akcionářů zpět odkoupila (viz "zpětný odkup"), a pak jde o vlastní akcie.

Akciové společnosti někdy provádějí zpětný odkup svých akcií (tzv. "share buyback"), čímž sledují řadu cílů, například:

  1. zvýšit poptávku po svých akciích a tím podpořit jejich tržní cenu;
  2. snížit základní kapitál;
  3. snížit vnější kontrolu nad společností;
  4. investovat přebytečnou hotovost;
  5. ovlivnit kapitálovou strukturu (tj. zvýšit zadluženost) a zvýšit tak výnosnost vlastního jmění;
  6. zvýšit zisk na akcii (k odkupu se používá hotovost, zisk se nemění a zároveň se snižuje počet akcií v oběhu);
  7. získat akcie pro programy účasti zaměstnanců na hospodaření podniku a rozhodování (ESOP);
  8. vrátit akcionářům hotovost, která se na rozdíl od dividendy nedaní (pokud akcionáři drží akcie déle než 6 měsíců).

Akciové společnosti někdy provádějí u svých akcií také tzv. "štěpení" (též "split"). Jde o zvýšení počtu akcií v oběhu rozdělením stávajících akcií. Například "split" v poměru 2:1 znamená, že současní akcionáři obdrží ke každé své akcii ještě jednu, přičemž nominální hodnoty obou budou od nynějška poloviční. Štěpením akcií se podniky snaží snížit tržní cenu svých akcií, která se svým růstem stává pro drobného akcionáře stále méně dostupná.

Investice do akcií s sebou nesou výhodu v podobě osvobození od daně z příjmů. Výnos z prodeje akcií totiž není zdaněn, pokud k němu došlo déle jak po 6 měsících od data nákupu. Nevýhodou investic do akcií je zdanění dividend patnáctiprocentní sazbou srážkové daně.

Mezi akciemi lze rozlišit několik druhů. Akcie kmenové (základní) jsou akcie běžné, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Akcie přednostní (prioritní) umožňují přednostní výplatu dividendy a podílu na likvidačním zůstatku před akcionáři držícími kmenové akcie; stanovy akciové společnosti však mohou omezit právo přednostních akcionářů hlasovat na valné hromadě. Akcie zaměstnanecké potom podniky vydávají zaměstnancům jako formu odměny i prostředek motivace.

Akcie mohou existovat ve dvou podobách: listinné, kdy fakticky existují jako cenný papír, který má akcionář u sebe uschován, nebo v podobě zaknihované, kdy jsou registrovány v registru cenných papírů, u nás ve Středisku cenných papírů.

Akcie se mohou lišit také ve své formě. Existují akcie na jméno, které jsou vázány na konkrétního akcionáře, takže vykonávat práva spojená s těmito akciemi může pouze akcionář zapsaný v seznamu akcionářů. Jejich převod je možný rubopisem a předáním, přičemž akciová společnost může převod podmínit svým souhlasem. Dále existují akcie na doručitele, které nejsou vázány na konkrétního akcionáře a výkon práv s nimi spojenými může provádět ten, kdo je jejich majitelem. Jejich převod je možný pouhým předáním.

Je vám tato problematika blízká? Jaké máte zkušenosti s obchodováním s akciemi? Jaké držíte cenné papíry?

Partners Financial Services

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.