Mladé banky a internet: orientace v internetbankingu

Mladé banky a internet: orientace v internetbankingu
Moderní banka bez internetu, to je pochopitelně nesmysl. A nemáme samozřejmě na mysli jen případnou neexistenci internetové prezentace. Současnost správy účtu je v internetovém bankovnictví.

Co nabízí internetové bankovnictví čtyř bank, které na českém trhu operují jen relativně krátkou dobu – mBank, ZUNO BANK, Equa bank a Air Bank? Pojďme teď na chvíli zapomenout na poplatky, úroky z vkladů i úvěrů nebo velkoústá prohlášení a nedodržené sliby a projděme si jednotlivé aplikace. Budeme sledovat, jaké funkce aplikace internetového bankovnictví těchto čtyř bankovních trpaslíků nabízejí a jaké přednosti i záludnosti na uživatele čekají.

Internet jako zbraň i nutnost

Oproti svým konkurentům – tradičním bankovním kolosům s vybudovanými sítěmi kamenných poboček – měly výhodu, že začínaly v době, kdy internet nebyl doménou jen několika málo nadšenců. Měly možnost vyzkoušet si, jak na to jdou jinde, leccos okopírovat, poučit se z chyb a použít jen to nejlepší. Některé z nich (zejména Air Bank a ZUNO BANK) dokonce chápou internetové ovládání účtu jako zbrojní arzenál, se kterým do boje proti bankovním dinosaurům rukují.

Uživatelé internetu pak mohou internetové bankovnictví chápat nejen jako možnost, jak kdykoli dohlížet na to, co se s účtem děje, a pohodlně si nastavit jeho správu, ale také jako na samozřejmou vymoženost, která snižuje náročnost jeho obsluhy, a měla by jim proto přinést úspory na poplatcích za vedení účtu a zprostředkování transakcí.

Internetové bankovnictví mladých bank je ale často také jednou z mála možností, jak vůbec se svými penězi operovat – zmíněná čtveřice má totiž jen velmi málo poboček nebo tzv. kiosků (což jsou oproti palácům velkých bank skutečně nízkonákladové trafičky, umožňující zastihnout nějakého hmatatelného zástupce instituce). Internet je prostě trend, i když pro některé přijatelný a pro jiné už méně.

Co mají společného?

Všechny čtyři banky mají společné to, že účet je možné založit přes internet. Stačí zadat potřebné údaje (obecně jsou to ty, co najdeme v občance) a pak už jen počkat, až se ozve kurýr a přiveze uvítací balíček. Poté, co údaje zkontroluje, vás nechá podepsat smlouvu a tu doručí do banky. Na vás pak už je jen aktivace účtu pomocí dodaného uživatelského jména a hesla. To první je vygenerované v bance, druhé si můžete zvolit sami. Výjimkou v tomto postupu je Air Bank, kde má klient možnost zvolit si vlastní uživatelské jméno – složené třeba jen z písmen. Může si tak jako uživatelské jméno vybrat třeba svou přezdívku nebo jméno oblíbeného psa.

Bezpečnost

mBank: přihlašovací stránka; zvětšíte kliknutím

► u mBank

Uživatelské jméno pro přístup do internetového bankovnictví má u mBank osm číselných znaků. Heslo zvolené po prvním přihlášení musí obsahovat alespoň osm a maximálně dvacet znaků, přičemž nejméně jeden z nich musí být číslo a další alespoň jeden velké písmeno. Při trojím chybném zadání hesla systém přístup zablokuje a je třeba zavolat na mLinku (se znalostí hesla pro telefonické bankovnictví). Heslo lze měnit jednoduše, stačí zadat jednou původní a dvakrát nové.

ZUNO: přihlašovací stránka; zvětšíte kliknutím

► u ZUNO BANK

Také u ZUNO BANK je uživatelské jméno generováno automaticky při zřízení účtu. Uživatel ho obdrží hned při potvrzení žádosti o založení e-mailem a zobrazí se také po odeslání formuláře s vyplněnými údaji o klientovi. Heslo je možné si nastavit po prvním přihlášení a musí obsahovat minimálně osm znaků, z toho alespoň jedno malé písmeno, jedno velké písmeno a jednu číslici.

Equa bank: přihlašovací stránka; zvětšíte kliknutím

► u Equa bank

Equa bank neponechává ohledně bezpečnosti nic náhodě a po zadání rovněž automaticky vygenerovaného uživatelského jména a hesla zasílá ještě na registrované mobilní číslo SMS s autorizačním kódem, pokud si jeho zasílání klient nastaví. Než SMS s kódem dojde, ale občas chvilku trvá. Přidělené uživatelské jméno je možné změnit – má to však háček: musí obsahovat 8 až 16 číslic bez sekvencí po sobě následujících čísel. Změna je pochopitelně možná i v případě hesla. To se musí skládat z 8 až 14 čísel či písmen, alespoň jedno z nich musí být velké písmeno a minimálně jedno číslo.

Air bank: přihlašovací stránka; zvětšíte kliknutím

► u Air Bank

Také Air Bank umožňuje změnu hesla. Sekvence musí splňovat alespoň tři z následujících podmínek: alespoň jedno malé písmeno, alespoň jedno velké písmeno, alespoň jedna číslice, alespoň jeden ze speciálních znaků (které banka vyjmenovává v návodu). Navíc je možné přes internet jednoduše změnit i uživatelské jméno, které si klient při založení účtu volí. Informace o tom přijde dokonce na registrovaný e-mail.

Všechny banky mají pochopitelně zavedený bezpečnostní prvek, který po několikaminutové nečinnosti uživatele z internetového bankovnictví automaticky odhlásí. U Equa bank a Air Bank je dokonce nutné po několika minutách obnovit i přihlašovací stránku, pokud se uživatel nepřihlásí včas.

Úvodní stránka

mBank: úvodní stránka; zvětšíte kliknutím

► u mBank

Po zadání údajů přesměruje systém mBank uživatele na zprávy z banky (obsahující i například informaci o počtu bezplatných výběrů z bankomatů, což je důležitá informace zejména pro ty, kdo si tuto banku zvolili kvůli bezplatným výběrům!) a náhled všech účtů v bance (základního mKonta, které je běžným účtem, eMax, spořicího účtu s mimořádně nízkým úročením, a až tří spořicích účtů s lepším úrokem). Každý účet má v mBank své číslo.

ZUNO: úvodní stránka; zvětšíte kliknutím

► u ZUNO BANK

Po vstupu na účet v ZUNO BANK přivítá internetové bankovnictví uživatele křestním jménem a pozdravem (podle denní doby – dobré ráno u Zuna končí ve 12 hodin a dobrý den v 18 hodin, kdy začíná pěkný večer) a zobrazením celkového zůstatku, který je součtem zůstatků na účtu (běžný účet), spořeních (až desíti spořicích účtech) a vkladech (až padesáti termínovaných účtech). Jednotlivé položky jsou rozepsány pod tím a umožňují rychlý přístup k ovládání konkrétního účtu. Jednotlivé spořicí a termínované účty jsou součástí hlavního, běžného účtu. Účet, spoření i vklady tak mají podobu jakýchsi přihrádek.

Equa bank: úvodní stránka; zvětšíte kliknutím

► u Equa bank

Equa bank nabízí po přihlášení rychlý přehled posledních transakcí a náhled na stav všech účtů, které uživatel v bance má, tedy běžných účtů v Kč a v cizích měnách (EUR, USD, GBP), spořicího účtu a termínovaného vkladu. Každý účet přitom má své číslo.

Air Bank: úvodní stránka; zvětšíte kliknutím

► u Air Bank

Air Bank se stylizuje jako instituce s jiným přístupem, která navíc klienty oslovuje neformálnějším stylem a s jemně dávkovaným humorem. Hned po přihlášení proto uživatel internetového bankovnictví najde na úvodní stránce návod rozdělený do několika tematických oblastí a videotip. Pokud si zobrazení průvodce vypne, objeví se po přihlášení přehled posledních transakcí provedených na běžném účtu.

Navigace

► u mBank

Z úvodního přehledu účtů v internetovém bankovnictví mBank lze kliknutím na některou z předvolených možností zobrazit konkrétní funkci vybraného účtu či informaci o něm (historii transakcí nebo přehled šablon pro opakované platby, u běžného účtu navíc ještě formulář pro zadání trvalého příkazu). Jednotlivé spořicí účty se zvýhodněným úročením zůstatku je možné si pojmenovat, takže pokud si spoříte až na třech účtech, dobře se mezi nimi vyznáte.

Ostatní funkce jsou přístupné z postranního rámu (mBank používá poněkud zastaralý způsob řešení webové grafiky). Pro zobrazení podmenu je třeba vždy kliknout na hlavní odkaz skupiny příkazů.

Pomocí aplikace lze do banky poslat předvyplněné žádosti o některé produkty nebo přenastavení služeb nebo změnit kontaktní údaje. Výčet funkcí menu je omezený, největší škálu možností nabízí menu Účty a Karty. To první umožňuje předdefinovat příjemce plateb (tedy uložit šablony plateb, jež se dle volby před provedením buď autorizují, nebo neautorizují zaslaným SMS kódem), zadávat jednorázové i trvalé platební příkazy, povolovat inkasa a prohlížet historii transakcí. To druhé pak slouží k operacím s kartami – sledování výpisů, nastavení limitů na kartě (kartách), nastavení nového PIN nebo blokaci karet. Zajímavé je, že podmenu nejsou k dispozici po kliknutí na hlavní menu, ale až po rozkliknutí konkrétního účtu nebo karty, s nimiž chceme v bankovnictví pracovat. Jednou z možností nastavení účtu je výběr tří skinů (barevného vzhledu aplikace).

► u ZUNO BANK

ZUNO BANK nabízí funkce v aplikaci internetového bankovnictví v přehledné navigaci v horní části stránky. Chvilku ale trvá, než si osvojíte, co které položky znamenají a kde jsou jednotlivé funkce schované. Oproti mBank používá Zuno docela velká písmena, takže s účtem mohou bez úprav zobrazení nakládat i ti, kdo mají se čtením menších fontů problémy. Zatímco vklad (banka tak nazývá termínovaný vklad) je v menu odděleně, účet (běžný účet) a spoření (slušně úročený spořicí účet) jsou tu pohromadě, takže to hrozí občasným popletením terminologie. Důležité každopádně je, že to, co je v položce Účet a spoření, jsou peníze k dispozici bez jakékoli škody, protože ze spořicího účtu je možné peníze poslat na běžný účet během okamžiku. Tato funkce je dokonce v navigaci přítomná pod volbou Převod mezi vlastními účty v položce Platba.

Také v ZUNO BANK je možné jak spořicí účty, tak termínované vklady libovolně pojmenovat, což je vzhledem k možnosti založit až 10 spořicích a 50 termínovaných účtů záhodno.

Sympatickou funkcí navigace ZUNO BANK je možnost nastavit si v pravé části obrazovky tzv. zkratky, které představují odkazy na konkrétní funkce internetového bankovnictví. Na jedno kliknutí je tak možné zobrazit například formulář pro zadání příkazu k úhradě nebo převod mezi vlastními účty (viz tři typy účtů).

► u Equa bank

Navigace v internetovém bankovnictví Equa bank je přehledná, elegantní a intuitivní. Funkce jsou rozděleny do několika kategorií a ty jsou pomocí ikonek zpřístupněny v horní části stránek. V každé kategorii je k dispozici několik odkazů spadajících do dané kategorie. Ty jsou přístupné v záložce pod hlavními ikonami. Protože Equa používá pro výpis informací jen bílou plochu, není uživatel rušený zbytečnou grafikou.

► u Air Bank

Air Bank se snaží být jednoduchá, takže zatímco Equa má v hlavní navigaci deset položek (ikonek), Air Bank jich má jen pět (jeden odkaz směřuje na úvod, který ale není shodný s úvodem po přihlášení – jedná se o náhled na využívané produkty a zprávy z banky) a nejdůležitější jsou dvě: Účty a Zaplatit. Jsou umístěny v dolní části stránky a po jejich rozkliknutí se vlevo objeví záložky na přepínání v podmenu. Další úroveň navigace je k dispozici v horní části stránky. Snaha o jednoduchost se tak v Air Bank stává poněkud problematickou, protože je míst, které slouží k volbám funkcí, v Air Bank nakonec několik. Po krátkém používání si nicméně na takové ovládání nepochybně zvyknete, takže stane-li se banka ze skupiny PPF vaší jedinou, nehrozí, že byste se v internetovém bankovnictví nevyznali.

Anketa

Pořídili jste si účet u některé z nových bank?

Máme-li tedy ovládání internetového bankovnictví zhodnotit z pohledu snadné orientace, nejvyššího poměru mezi množstvím funkcí a ergonomií ovládání by dosáhla patrně Equa bank. ZUNO BANK a Air Bank, které stejně jako Equa využívají ve svých aplikacích sofistikované moderní technologie, trochu pokulhávají – ne však možnostmi, ale řešením ovládání. Co do množství funkcí je na tom nejhůř mBank, té ale zase nelze upřít jednoduchost a přehlednost, protože nechce ohromovat vymazlenými nástroji, ale poskytuje to nejdůležitější v co nejjednodušší formě. Ale pozor, jedná se o subjektivní hodnocení, hodně záleží na tom, jak často s internetovým bankovnictvím přicházíte do kontaktu, co jste na internetu zvyklí používat a jak vám barevnost a řešení navigace vyhovuje. Z přiložených náhledů máte možnost posoudit sami.

Přehlednost a intuitivnost ovládání ale není to nejdůležitější. V druhé části článku se některým nástrojům v rámci internetového bankovnictví čtveřice mladých podíváme na zoubek trochu víc zblízka.

Nákup, který se vyplatí

Nákup, který se vyplatí

Rohlík Premium a balíček Pro dva nebo Pro rodinu v Partners Bance na rok zdarma.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Kvalitní bankovní služby? Zatím jen zbožné přání

22. 3. 2012 | Ondřej Tůma | 14 komentářů

Kvalitní bankovní služby? Zatím jen zbožné přání

Už jste někdy od Čecha slyšeli upřímně zamýšlenou větu: „Jsem spokojený bankovní klient“? Já ne. I když v posledních letech nastal určitý posun k lepšímu, k ideálu máme ještě hodně... celý článek

Malé peníze: Krize za dveřmi. Úspory do banky, nebo do slamníku?

15. 2. 2012 | Jan Müller | 29 komentářů

Malé peníze: Krize za dveřmi. Úspory do banky, nebo do slamníku?

Je čas vzít pytel a běžet do banky vybírat úspory? Bude jim pod polštářem líp? Nebo je zatím máte nechat na účtu být a klidně spát? Je jedna banka lepší než dvě banky? Na otázky čtenářů... celý článek

Škola finanční gramotnosti: měníme banku

31. 1. 2012 | Roman Baroš | 29 komentářů

Škola finanční gramotnosti: měníme banku

Je dost pravděpodobné, že nemáte ten nejlepší účet. A je také dost pravděpodobné, že to víte. Tak proč jste ho ještě nezměnili? Kupodivu v tom nejste výjimeční, jakousi iracionální... celý článek

Srovnání: Která z nových bank má nejlevnější běžný účet

24. 10. 2011 | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Srovnání: Která z nových bank má nejlevnější běžný účet

Poplatky u velkých bank mě už štvou! Co všechno si ti vydřiduši účtují? Podobné nářky bankovních klientů mají na svědomí nástup nových bank na český finanční trh. Která z nich nabízí... celý článek

Očima expertů: Noví hráči na bankovním trhu. Podaří se jim uspět?

14. 10. 2011 | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Očima expertů: Noví hráči na bankovním trhu. Podaří se jim uspět?

S novými bankami se v poslední době roztrhl pytel. Cílí na nespokojené klienty velkých bank. Můžou však ve velké konkurenci uspět? A budou pro své klienty opravdu výhodné? Zeptali jsme... celý článek

Partners Financial Services