Exekutor přišel brát. Že nic nedlužíte? Koho to zajímá?

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 13. 7. 2011 | 47 komentářů
Exekutor přišel brát. Že nic nedlužíte? Koho to zajímá?
Exekuce. Damoklův meč, který se vznáší nad každým, kdo včas nevyrovnal své účty. Někdo před ním kličkuje. Další odevzdaně čeká, až mu setne hlavu. A jiný zatím žije ve sladké nevědomosti. Že jste v životě nic nedlužili? Nevadí. Exekutor může vtrhnout i k vám.

Vracíte se z práce domů. Den jako tisíc předešlých. Když ale vstoupíte do svého bytu, je najednou všechno jinak. Polovina věcí je pryč. V prvotním zděšení saháte po telefonu, abyste vytočili linku 158. Pak se ale pořádně rozhlédnete. Žádné vykradení! Jako za sebou Zorro mstitel nechával jako poznávací značku písmeno „Z“, nechal za sebou i váš nezvaný host jednoznačný vzkaz. Co nestihl odvézt, označil žlutou nálepkou s nápisem: exekučně zabaveno. Bez ohlášení, bez varování. Myslíte si, že vám se to stát nemůže? Může. I když nedlužíte ani pěťák.

Exekuce: v Česku fenomén všedního dne

Od roku 2001 do současnosti bylo nařízeno více než 2,5 milionu exekucí, dá se říci, že exekuce se dnes dotýká každého. I když se s ní člověk nesetká osobně, téměř každý má ve svém okolí někoho, kdo tuto nepříjemnou zkušenost již zažil,“ uvádí prezidentka Exekutorské komory České republiky Jana Tvrdková. Jen loni podle ní bylo nařízeno 710 000 exekucí.

Ministr chce exekutorům rozvázat ruce

Mašinérie exekučních řízení se má roztočit ještě na vyšší obrátky. Podle novely exekučního řádu, kterou v červnu předložil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) vládě, by exekutor v budoucnu již nepotřeboval pověření soudu. Napříště má o exekuci rozhodovat sám. „Současný stav je zbytečný a nehospodárný,“ je přesvědčen ministr. V praxi totiž exekuci stejně nenařizují soudci, ale vyšší soudní úředníci, kteří drtivé většině návrhů vyhoví. Soudci podle ministra už nebudou muset ztrácet čas s formalitami a budou se moci soustředit na komplikované případy „Soudy tak i nadále zůstanou důležitým obranným mechanismem proti eventuální svévoli exekutora,“ míní Pospíšil.

Exekutor, nebo zlodějský gang?

Paní Zuzana ráno odešla do práce. Kolem poledne jí drnčí telefon. Na druhém konci se ozvala sousedka, která ji rozčileně sdělovala, že se jí někdo snaží vloupat do bytu. „Okamžitě jsem vyrazila k domovu,“ líčí paní Zuzana. Před vchodem stál stěhovací vůz a skupinka tří osob. „Jeden se legitimoval jako soudní exekutor. Ptal se na mou známou,“ pokračuje Zuzana. Potvrdila mu, že u ní asi před rokem pár měsíců bydlela. „Ale od té doby už jsem s ní mluvila jen po telefonu,“ vysvětluje. Exekutor paní Zuzaně odvětil, že má informace o tom, že u ní její přítelkyně má nějaký majetek a že ho přišel zabavit. „Bránila jsem se. Poskytla jsem jí jen krátkodobé ubytování po bouřlivém rozvodu. Všechny věci si odnesla,“ říká paní Zuzana. Exekutor žádal, aby mu doložila, že jí patří majetek ve vlastním bytě. „Byla jsem v šoku, neschopná reagovat,“ vysvětluje Zuzana. Exekutor její majetek sepsal a odvezl.

Pojištění právní ochrany

Právo a pořádek

Tak a dost! Tady si z vás snad někdo dělá legraci! Nejradši byste toho šizuňka hnali k soudu! Kdybyste na to ovšem měli. Peníze a žaludek. A kdybyste vůbec věděli, jak se to dělá. Možná jste si včas měli sjednat pojištění právní ochrany.

Co všechno může zahrnovat pojištění právní ochrany:

  • – poplatky a náklady na soudní řízení
  • – výdaje na právní zástupce
  • – náklady na znalecké posudky
  • – výdaje protistrany a státu, které je pojištěný povinen uhradit na základě soudního rozhodnutí

Více v přehledovém článku o pojištění právní ochrany od Ondřeje Tůmy.

Šlápl exekutor vedle? Nenechte si to líbit!

Se situací se paní Zuzana nechtěla smířit. Obrátila se na pojišťovnu právní ochrany D.A.S.Oznámila nám pojistnou událost. Pověřili jsme advokáta, aby podal návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekutora,“ říká Magdalena Kolínská z D.A.S. Tento návrh je nutné podat do 30 dnů ode dne, kdy se o soupisu věcí dozvíte. Paní Zuzaně se naštěstí podařilo dohledat většinu kupních smluv, faktur a účtů. Takže exekutor musel většinu zabavených věcí vrátit. „Kdyby to neudělal, podali bychom žalobu na vyloučení věci. Tu je nutno podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhoví vyškrtnutí věcí ze soupisu,“ dodává Magdalena Kolínská. „V praxi těchto právních kroků lidé příliš často nevyužívají. Častěji se s tím setkáváme u podnikatelů, ale u fyzických osob minimálně,“ říká Iveta Glogrová z Exekučního úřadu Praha 4. Pokud o vyškrtnutí věci ze soupisu požádá sám věřitel, je mu automaticky vyhověno. Je ovšem dost nepravděpodobné, že se vám podaří ho k tomu přimět.

Stejný šok jako paní Zuzana může zažít každý, kdo má mezi svými blízkými člověka, který se dostal do finančních trablů. Zvláště nepříjemné je, když se o jeho potížích dozvíte teprve ve chvíli, kdy k vám exekutor přistaví stěhovací vůz. Bydlíte v pronajatém bytě? Pak se připravte, že pokud přestane majitel splácet hypotéku, zazvoní i u vás exekutor natošup.

Klidně sbalí i domácího mazlíčka

Exekutora vnímáme jako úřední osobu. Ve skutečnosti je však soukromým podnikatelem, který si vydělává vymáháním dluhů. Jako člen exekutorské komory má ale mimořádné pravomoci. Může zabavit veškerý majetek, o kterém se domnívá, že patří dlužníkovi. Neomezuje se přitom na jeho trvalé bydliště. Do vašeho domu může vstoupit i bez asistence policie a v podstatě kdykoli, i když nejste doma – dveře mu pomáhá překonat zámečník. Exekutor totiž kalkuluje s momentem překvapení. Kdyby se ohlásil předem, dlužník s ním vyběhne a své věci odstěhuje jinam.

Co exekutor uznává jako důkaz o vlastnictví?

  • kupní smlouvu
  • fakturu na jméno
  • účtenku spolu s výpisem z účtu s konkrétní platbou
  • rozhodnutí o dědictví
  • vypořádání společného jmění manželů

Pokud neprokážete, že věci nepatří dlužníkovi, ale vám, nemilosrdně je zabaví. Nechá vám jen věci osobní a nezbytně nutné k životu. Co konkrétně nikdy zabavit nesmí? „Především běžné oblečení, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a hotové peníze do částky 6 252 Kč,“ vysvětluje Magdalena Kolínská z D.A.S. Klidně ale může přibalit třeba drahého domácího mazlíčka. Na slzy, křik, ani čestná slova se neohlíží. Obměkčí ho jen doklady, kde stojí vaše vlastnictví černé na bílém. „Obyčejný účet průkazným důkazem o vlastnictví není. Je třeba, aby na dokladu bylo uvedeno jméno kupujícího nebo například doložil platbu svou platební kartou,“ říká exekutorka Glogrová. „V dalším posuzování je možné zohlednit i svědecké výpovědi a fotografie. Tím lze například prokázat, že rodiče vlastnili televizi už v době nezletilosti dnes zadluženého potomka a podobně,“ pokračuje.

Nezabavitelné minimum

Dlužníkovi může exekutor také obstavit plat, jistá suma mu z něj ale musí zůstat. Říká se jí nezabavitelná částka. Kolik by činila ve vašem případě, si můžete spočítat na naší kalkulačce.

 

Základní částka, která nesmí být sražena z měsíční mzdy (důchodu) se podle nařízení vlády o nezabavitelných částkách rovná úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu na dlužníka a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné.

Jak se stovky mění v desetitisíce

Měnit stokorunové bankovky v desetitisíce? Čí srdce a peněženka by po takové zázračné schopnosti nebažily? V případě exekucí se to děje mávnutím kouzelného proutku – a bude vás to bolet. Zapomněli jste před pěti lety zaplatit pár stovek za pokutu? Pak rozbijte prasátko. Zapomínat se totiž nevyplácí. K původnímu dluhu můžou naskákat tučné úroky. A prodražit se může i exekutor. Odměna za provedení exekuce dělá 15 procent z vymožené částky, minimálně však 3 000 Kč. K tomu si připočtěte paušální částku na exekutorovy výdaje ve výši 3 500 Kč a 20% DPH. Několikasetkorunová pokuta se tak rázem vyšplhá k 8 000 Kč. Pokud exekutor doloží vyšší výdaje, ještě si připlatíte. Například každé vyklizení domu, bytu či místnosti vás přijde na 10 000 Kč.

Co se stane se zabaveným majetkem?

Anketa

Nakupovali byste v dražbě exekučně zabavené věci?

Co čeká vaši televizi a sbírku obrazů po babičce dál? Nákladním vozem doputuje do skladu a odtud do dražby. Můžete ji sledovat například na Portálu dražeb. Pro kupující jsou dražby rájem na zemi. Když se ale váš majetek v dražbě prodává, zapláčete. Movité věci se nabízejí za třetinu odhadní ceny, nemovité za dvě třetiny. A když se něco nepodaří prodat napoprvé? Jde se s cenou dolů. Prvních třicet dní po zabavení ale ještě můžete spát relativně klidně. „Dokud neuplyne 30denní lhůta na návrh vyškrtnutí věcí ze soupisu, respektive na žalobu na vyloučení věci, majetek se prodávat nesmí. To by bylo závažné porušení exekučního řádu,“ říká exekutora Glogrová.

TIP REDAKCE

Dá se nemovitost pořídit levně? Asi ano: pokud na to máte náturu, pokud máte soutěživého ducha a pokud čtete naše články:

Jak koupit byt či dům hluboko pod tržní cenou? Využijte dražbu majetku zabaveného exekutory!

Exekutor mocnější než základní lidská práva?

V samých kořenech evropského práva najdeme zásadu in dubio pro reo, tedy, že při pochybnostech se má rozhodovat ve prospěch obviněného. V případě exekucí majetku ale náš právní řád posvěcuje princip presumpce viny. Do lochu se za dluhy dostanete těžko. Ale nevinní přicházejí o majetek až příliš jednoduše. Nežádá si tento stav reformu naléhavěji než přesouvání kompetencí soudců na exekutory?

Líbil se vám článek?

+46
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 47 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 5. 2013 11:47, Jarka z Brna

Je smutné, když někdo tvrdí, že jsou to změny k lepšímu. Praxe je úplně jiná.Třeba odstavec, kdy vám exekutor může sebrat družstevní byt je prezentován jako dobrá zpráva? Slučování exekucí se týká jen malé části dluhů a ještě může exekutor najít rešení, proč to neudělat.
Pomohla by jen jedna věc .Když šlo udělat amnestii za miliardové dluhy a zpronevěry, proč neudělat úplnou amnestii na všechny exekuce třeba starší jednoho roku, kde je jasné, že to už lidé nedokáží splatit.Děti, důchodci, nezaměstnaní, ale i další občané. Když stát nedokáže lidem garantovat práci a další základní podmínky , neměl by používat ani sankce. Věřitelé, chtějí-li vydělávat třeba na půjčkách , pronájmech, službách, obchodu si musí prověřit bonitu a nést daleko vyšší míru rizika za svoje kšefty.Zákon o lichvě je u nás naprosto směšný a nedokonalý.Banky nepadnou, rozepíší ztráty na více let a pokud by taková amnestie dluhů položila malé lichvářské firmy, bylo by to jen dobře.Hlavním problémem je nedokonalost zákona v doručování pošty a dopisů.Že Česká pošta nefunguje, je veřejným tajemstvím a že se stěhuje stále více občanů a nemohou si platit léta přeposílání pošty, to je praxe.Na zrušení exekucí by vydělal ve skutečnosti celý stát. Zvýšila by se kupní síla statisíců rodin a to by bylo hned poznat v celém hospodářství.A pravidelně, každý měsíc... Nestačí jen nastavit nové zákony, je třeba napravit chyby minulé.Máme u nás 2 miliony exekucí. Kdo vydělal? Rozhodně ne věřitelé, ale zcela jiní paraziti.Nikdy neříkejte nikdy, nevíte, jestli vám falešnou exekuci už někdo nenachystal. Je to běžné a nedostanete-li o ní dopis, nemůže se ani odvolat. Zjistíte to až od exekutora, protože nikdo není povinen zjišťovat vaši skutečnou adresu.A dokonce ani soud ji nemusí zjišťovat, nařídí exekuci a nemůžete se odvolat, nedostanete rozsudek.Tak nabude právní moci a jste v pr...Nejsnadnější obětí takových neoprávněných exekucí jsou občané, kteří se přestěhovali.To by jste si museli platit přeposílání na poště dlouhé a dlouhé roky a samozřejmě pro celé rodiny.A pozor, některé obálky s pruhem se přeposílat nesmí.. Zákony nahrávají vyloženě obchodníkům s dluhy.
Takže jestli třeba někdo bere za pomoc občanům to, že od letoška padají exuce automaticky i na druhého z manželů, třeba i zpětně po rozvodu, tak to zničí jen spoustu obyčejných lidiček, kteří ani navěděli, že se třeba jejich manžel kdysi zadlužil.Po republice letí desetitisíce exekučních výměrů na manžele dlužníků a ti často jen zírají.. Exekutory to nezajímá.Sice ten návrh měl dobrou myšlenku, že movití lidé převáděli majetky na manžele a ukrývali je, ale praxe je jiná. Stejně to postihne ty nejchudší, protože skuteční gauneři už dávno ví, jak majetky ukrýt jinak.
Je třeba anulovat exekuce zpětně a to částečně i u podnikatelů, protože kde nejsou nastaveny řádné mantinely, tam by neměly bý ani sankce. A u nás je řešení pohledávak a dluhů vůbec spíš kovbojkou z divokého západu, právo silnějšího má přednost a vy obyčejní bouchači plaťte, stát dal lumpům v kvádrech zelenou...

+37
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

13. 7. 2011 14:56, Jarouš

Angické přísloví "můj dům, můj hrad" nás nabádá, zvát si pouze spolehlivé přátele,nekšeftovat se známými, neuzavírat půjčky ani zbytečně nepůjčovat, čímž styk s exekutory téměř vyloučíme.

-16
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (47 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Miluješ mě? Tak mi půjč milion!

7. 7. 2011 | Petra Dlouhá | 16 komentářů

Miluješ mě? Tak mi půjč milion!

Že půjčky mohou člověka dovést až k osobnímu bankrotu, to víme. Ale pozor, nejen ty, které si bereme! Smutnými oběťmi jsou ti, kteří se až na dno dostali proto, že chtěli pomoct svým... celý článek

Exekuce. Pozor na jazyk, i ústní smlouva platí!

21. 6. 2011 | František Mašek | 9 komentářů

Exekuce. Pozor na jazyk, i ústní smlouva platí!

Co je psáno, to je dáno. Což neznamená, že na co lejstro není, to neplatí. Podle zákonů (psaných i nepsaných) je právoplatná i ústní smlouva, i po telefonu uzavřená. Když od ní chcete... celý článek

Hrou na mrtvého brouka exekutorovi neuniknete

6. 6. 2011 | František Mašek | 8 komentářů

Hrou na mrtvého brouka exekutorovi neuniknete

Dlužíte na pojistném 50 haléřů? I takovou částku může někdy vymáhat exekutor. Řada exekucí je přitom zbytečná – často stačí pravidelně kontrolovat poštu, platit pokuty, a když přijde... celý článek

Exekuce na důchod. A zbude vám pět tisíc na měsíc

4. 4. 2011 | František Mašek | 31 komentářů

Exekuce na důchod. A zbude vám pět tisíc na měsíc

I důchodci musí platit dluhy. Pokud to nedokážou, správa sociálního zabezpečení jim je bude strhávat z důchodu. Z penze tak snadno zbude jen nezabavitelná částka 5 326 korun na měsíc.... celý článek

Jak koupit byt či dům hluboko pod tržní cenou? Využijte dražbu majetku zabaveného exekutory!

28. 3. 2011 | František Mašek | 17 komentářů

Jak koupit byt či dům hluboko pod tržní cenou? Využijte dražbu majetku zabaveného exekutory!

Počet příležitostí, jak získat dům či byt levněji než při běžné koupi, se zvyšuje. Stačí si vybrat z rostoucího počtu dražeb, které někdy bývají spojeny s exekucí. Přečtěte si, jak... celý článek

Partners Financial Services
Nadílka

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.