Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut od ČOI

Petr Kučera | rubrika: Když se řekne | 16. 11. 2022
Projděte si seznam pokut za prodej nekvalitních pohonných hmot, které nabyly právní moci během posledního roku.
Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut od ČOI

Zdroj: Shutterstock

Na čerpací stanici, která úmyslně a dlouhodobě podvádí spotřebitele, narazíte už jenom výjimečně. V posledních letech klesá jak počet nedostatků zjištěných při kontrolách, tak jejich závažnost. 

Častěji než dřív jde o nekvalitní palivo přebrané od jinak spolehlivého dodavatele, nebo relativně menší odchylky od normy. To je viditelný rozdíl oproti situaci, která v Česku byla ještě na začátku minulého desetiletí, než Česká obchodní inspekce přestala tajit výsledky kontrol včetně konkrétních jmen.

V dnešním přehledu přinášíme pokuty, které nabyly právní moci od loňského října (poté, co jsme zveřejnili jejich předchozí seznam) do letošního listopadu. Seřadili jsme je od nejvyšší k nejnižší. Některé kontroly přitom proběhly výrazně dřív, jestliže se firma odvolala a čekalo se pak na konečné rozhodnutí. A naopak: Za řadu letošních kontrol zatím pravomocná pokuta nepadla, proto o nich ČOI neuvádí konkrétnější informace. Spotřebitel se obvykle dozví výsledky až s velkým zpožděním – včas ho má nicméně chránit zákaz prodeje zbytku nekvalitního paliva, který ČOI hned po kontrole ukládá.

Nejnovější pokuty:

 • Čerpací stanice: LPG Návsí 70 (u Jablunkova, okres Frýdek-Místek)
 • Provozovatel: Steronal, Praha 1
 • Sankce: 1 500 000 Kč
 • Datum kontroly: 27. ledna, 1., 2., 3. a 8. února 2021
 • Nekvalitní palivo: LPG – síra, norma připouští maximálně 31,1 mg/kg, při kontrolách zjištěno 181,7 mg/kg, 217,3 mg/kg, 193,9 mg/kg a 193 mg/kg
 • Čerpací stanice: MOL, Olomoucká 50, Přerov
 • Provozovatel: MOL ČR, Praha 1
 • Sankce: 500 000 Kč
 • Datum kontroly: 25. a 28. ledna 2021
 • Nekvalitní palivo: nafta motorová (EVO Diesel Plus), ukazatel oxidační stabilita: naměřena hodnota 488 g/m3 a 498 g/m3, norma stanoví maximálně 33 g/m3
 • Čerpací stanice: Euro Oil, Loukov (okres Kroměříž)
 • Provozovatel: Čepro, Praha 7
 • Sankce: 300 000 Kč
 • Datum kontroly: 23. března 2021
 • Nekvalitní palivo: nafta motorová (Diesel bez Bio+), ukazatel oxidační stabilita NM: zjištěná hodnota 57 g/m3, norma připouští maximálně 33 g/m3
 • Čerpací stanice: Podlesí, Valašské Meziříčí
 • Provozovatel: Rottela Solutions, Frýdek-Místek
 • Sankce: 190 000 Kč
 • Datum kontroly: 16. června 2020
 • Nekvalitní palivo: ethanol 85 (biolíh) – ukazatel tlak par DVPE: zjištěná hodnota 27,7 kPa, norma stanoví minimálně minimálně 34,1 kPa; ukazatel voda KF: zjištěná hodnota 0,834% m/m, norma stanoví maximálně 0,416% m/m
 • Čerpací stanice: Tovární 605, Hranice (okres Přerov)
 • Provozovatel: ADR Logistik, Hranice
 • Sankce: 180 000 Kč
 • Datum kontroly: 15. června 2022
 • Nekvalitní palivo: benzin 95 Super (Natural 95), tlak par DVPE: zjištěno 74,9 kPa, norma připouští maximálně 60,9 kPa
 • Čerpací stanice: LPG, Okružní 544, České Budějovice
 • Provozovatel: CH + CH - CB, České Budějovice
 • Sankce: 150 000 Kč
 • Datum kontroly: 1. a 4. června 2021
 • Nekvalitní palivo: zkapalněný ropný plyn LPG (zjištěná hodnota obsahu síry 57,1 mg/kg a 60 mg/kg, norma stanoví max. 30 mg/kg)
 • Čerpací stanice: Vena – Trade, Jožky Matěje, Brušperk (okres Frýdek-Místek)
 • Provozovatel: Vena – Trade, Moravská Huzová, Štěpánov
 • Sankce: 110 000 Kč
 • Datum kontroly: 4. dubna 2022
 • Nekvalitní palivo: nafta motorová, kritérium bod vzplanutí: naměřená hodnota 43 °C, norma připouští minimálně 53 °C
 • Čerpací stanice: LPG, Smutná, Libáň (okres Jičín)
 • Provozovatel: Jaroslav Havel, Libáň
 • Sankce: 100 000 Kč
 • Datum kontroly: 12. května 2021 
 • Nekvalitní palivo: ethanol E85 (biolíh), ukazatel voda KF: zjištěná hodnota 0,835 % m/m, norma připouští maximálně 0,416 % m/m
 • Čerpací stanice: Budějovická 499, Kamenný Újezd (okres České Budějovice)
 • Provozovatel: Petr Chaloupek, firma Pletka, Pištín
 • Sankce: 80 000 Kč
 • Datum kontroly: 19. září 2022
 • Nekvalitní palivo: benzin Super (Natural 95), ukazatel konec destilace: naměřeno 226 °C, norma připouští maximálně 210 °C
 • Čerpací stanice: Pasoil, Hlavní, Tlučná (okres Plzeň-sever)
 • Provozovatel: Pasoil, Most
 • Sankce: 75 000 Kč
 • Datum kontroly: 19. října 2020
 • Nekvalitní palivo: motorová nafta, ukazatel jakosti síra: zjištěná hodnota 25,2 mg/kg, norma stanoví maximálně 11,8 mg/kg

Provozovatelé čerpacích stanic se nejčastěji brání tím, že kvalitu pohonných hmot nedokážou ovlivnit (zvlášť jde-li o malého provozovatele) a musejí se spoléhat na svého dodavatele. Zdůrazňují, že udělali všechno, co bylo v jejich silách, aby prodeji nevyhovujících produktů předešli.

Podle zákona je ale odpovědnost provozovatelů objektivní, tedy v zásadě se nepřihlíží k zavinění. Případnou náhradu škody pak můžou požadovat po dodavateli.

Čím dál lepší

 • Čerpací stanice v Česku v posledních letech prodávají nejkvalitnější pohonné hmoty v novodobé historii. Jenom 0,7 procenta vzorků, které inspektořiodebrali při kontrolách v roce 2021, nevyhovělo normám. Podíl špatných vzorů u benzinu (0,1 %) a nafty (0,6 %) byl dokonce nejnižší, celkový průměr pokazily LPG a ethanol E85. Konkrétně neprošlo 19 z celkem 2611 odebraných vzorků – z toho osm u motorové nafty a jediný u benzinu. 
 • Pro srovnání: Za celý rok 2020 nevyhovělo 0,5 % vzorků, o rok dříve 0,7 %. V letech 2015 až 2018 se podíl pohyboval kolem jednoho procenta, v letech 2012 až 2014 to byla tři procenta, v letech 2008 až 2011 dokonce kolem pěti procent.
 • Po dlouhém poklesu loni stoupl počet pokut, které nabyly právní moci. Za celý rok 2021 jich bylo osmnáct, zatímco v letech 2020 jenom deset. Ještě v roce 2016 nabylo právní moci skoro třicet pokut a třeba v roce 2012 kolem sedmdesáti.
 • Za letošní leden až říjen dosahuje podíl nevyhovujících vzorků 0,8 %. ČOI jich zatím odebrala 1928, z toho 15 nesplňovalo normy (desetkrát nafta, čtyřikrát benzin, jednou LPG).

Například jedna z čerpacích stanic, pokutovaných v roce 2019, odebírala benzin od státem vlastněné společnosti Čepro. Přestože reklamaci nekvalitní dodávky pak Čepro uznalo, státní inspekce dala pokutu provozovateli čerpací stanice. Ten namítal, že je malou rodinnou firmou a přes veškerou snahu nemá takové finanční a technologické možnosti, aby každou dodávku pohonných hmot nejdřív poslala na preventivní rozbor.

Zjišťovat a dokazovat, kdo zavinil porušení povinnosti v případech, které jsou výsledkem činnosti řady jednotlivců (firem), by bylo obtížné a zdlouhavé. Aby to měl stát jednodušší, ukládá podnikatelům pokuty za „výsledek“ – tedy bez ohledu na zavinění a bez ohledu na případné porušení povinnosti ze strany smluvního partnera. Takový postup podpořil třeba i Nejvyšší správní soud.

Vysvětlení nedostatků

A co vlastně pro vaše auto znamenají zjištěné nedostatky? Takhle je vysvětlují ČOI a obecně prospěšná společnost Kverulant.org, jejíž tlak přinesl před více než deseti lety průlom ve zveřejňování výsledků kontrol.

Nižší bod vzplanutí indikuje kontaminaci nafty benzinem v důsledku provozní chyby. Odchylka může způsobit zhoršení jízdních a bezpečnostních vlastností.

Vysoký obsah síry, respektive jejich sloučenin, způsobuje korozi barevných kovů, hrozí tedy poškození palivového systému vozidla. Dochází také k vyšším emisím oxidů síry do ovzduší.

Vysoký konec destilace signalizuje kontaminaci benzínu naftou. Automobilový benzin má být téměř odpařitelný při teplotách kolem 200 °C. Pokud se v něm vyskytují výše vroucí podíly, nejsou schopny se před spálením ve válci motoru dokonale odpařit, takže nemohou dobře shořet a vytvářejí ve výfukových plynech zbytkové uhlovodíky a případně i saze. 

Kdo srovnává, ten jede. Levněji!

Automobilový vůz
Zdroj: Shutterstock

Přišli, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky!

Tlak par ovlivňuje startování motoru v zimním období a provozní bezpečnost při manipulaci, v letním období pak má vliv na  ztráty benzinu. Čím je tlak par vyšší, tím snadněji lze nastartovat motor a rychleji ho zahřát na potřebnou provozní teplotu. Vyšší tlak par však na druhé straně způsobuje vyšší ztráty při uskladnění paliva a nežádoucí emise do ovzduší. Je-li tlak  příliš vysoký, může způsobit tvorbu takzvaných parních polštářů paliva v dopravním potrubí, v důsledku čehož motor nelze nastartovat nebo špatně běží v důsledku příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení motoru. Z výše uvedených důvodů je u pohonných hmot určených pro zimní provoz požadován vyšší tlak par, pro letní období je požadován nižší tlak par.

Indukční perioda (oxidační stabilita) sleduje rychlost reakcí s kyslíkem. Důsledkem oxidační nestability je tvorba pryskyřic a riziko zalepení vstřikovacího systému. Odchylka a nedodržení minimální požadované oxidační stability může být způsobena pouze v důsledku odlišného složení vlivem výrobní chyby nebo úmyslné manipulace s palivem. Riziko poškození spotřebitele (resp. vozidla) je v konkrétním případě z našeho přehledu vzhledem k výši odchylky velmi vysoké.

Voda KF: Nadlimitní obsah vody může negativně ovlivnit startovatelnost studeného motoru a složení výfukových plynů. Zvýšený obsah vody může dále ovlivnit činnost některých typů senzorů složení paliva a spalin u vícepalivových vozidel. Voda v palivu může způsobit korozi a mikrobiální růst.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+231
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Praha dohání zpoždění. Jízdenku si koupíte kartou i v autobusech

16. 1. 2023 | Jana Divinová

Praha dohání zpoždění. Jízdenku si koupíte kartou i v autobusech

Cestující už nemusejí hledat nejbližší automat nebo riskovat problémy s odloženou platností elektronické jízdenky. Definitivně tím končí prodej jízdenek u řidičů na městských spojích. celý článek

Jak vybrat hybrid? A sedan, nebo kombík? Ukážeme si to na Volvu

14. 1. 2023 | Vojtěch Dobeš

Jak vybrat hybrid? A sedan, nebo kombík? Ukážeme si to na Volvu

Sotva jsme si zvykli na samotnou existenci hybridních a elektrických aut, už je tu celá řada druhů. Většinu hybridních modelů na trhu dnes tvoří light verze, zvané mild-hybrid, nebo... celý článek

Změny v bodovém systému mají zelenou. Řidičák už od 17 let

4. 1. 2023 | Petr Kučera

Změny v bodovém systému mají zelenou. Řidičák už od 17 let

Jednodušší bodový systém, přísnější pokuty za závažné přestupky, řidičák už od 17 let pod dohledem mentora nebo řidičák na zkoušku. To jsou hlavní změny, které mají fungovat od roku... celý článek

Konec spalovacích motorů? Auta s nimi po roce 2035 nezmizí

21. 12. 2022 | Arnošt Barna | 2 komentáře

Konec spalovacích motorů? Auta s nimi po roce 2035 nezmizí

Poté, co na konci října titulky ohlásily „konec tradičních aut“, začala téma řešit široká veřejnost. Co bude ukončení prodejů tradičních vozů znamenat v praxi? V čem se bude jezdit?... celý článek

Místo chodníku klouzačka. Jak žádat o odškodnění za zlomenou nohu

15. 12. 2022 | Veronika Doskočilová

Místo chodníku klouzačka. Jak žádat o odškodnění za zlomenou nohu

Videí, jak se lidé na náledí nedokážou udržet na nohou, je plný internet. Teď se můžete pobavit i na ulici. Málokomu je však do smíchu, když na chodníku uklouzne on sám a zraní se.... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.