Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut od ČOI

Petr Kučera | rubrika: Když se řekne | 16. 11. 2022
Projděte si seznam pokut za prodej nekvalitních pohonných hmot, které nabyly právní moci během posledního roku.
Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut od ČOI

Zdroj: Shutterstock

Na čerpací stanici, která úmyslně a dlouhodobě podvádí spotřebitele, narazíte už jenom výjimečně. V posledních letech klesá jak počet nedostatků zjištěných při kontrolách, tak jejich závažnost. 

Častěji než dřív jde o nekvalitní palivo přebrané od jinak spolehlivého dodavatele, nebo relativně menší odchylky od normy. To je viditelný rozdíl oproti situaci, která v Česku byla ještě na začátku minulého desetiletí, než Česká obchodní inspekce přestala tajit výsledky kontrol včetně konkrétních jmen.

V dnešním přehledu přinášíme pokuty, které nabyly právní moci od loňského října (poté, co jsme zveřejnili jejich předchozí seznam) do letošního listopadu. Seřadili jsme je od nejvyšší k nejnižší. Některé kontroly přitom proběhly výrazně dřív, jestliže se firma odvolala a čekalo se pak na konečné rozhodnutí. A naopak: Za řadu letošních kontrol zatím pravomocná pokuta nepadla, proto o nich ČOI neuvádí konkrétnější informace. Spotřebitel se obvykle dozví výsledky až s velkým zpožděním – včas ho má nicméně chránit zákaz prodeje zbytku nekvalitního paliva, který ČOI hned po kontrole ukládá.

Nejnovější pokuty:

 • Čerpací stanice: LPG Návsí 70 (u Jablunkova, okres Frýdek-Místek)
 • Provozovatel: Steronal, Praha 1
 • Sankce: 1 500 000 Kč
 • Datum kontroly: 27. ledna, 1., 2., 3. a 8. února 2021
 • Nekvalitní palivo: LPG – síra, norma připouští maximálně 31,1 mg/kg, při kontrolách zjištěno 181,7 mg/kg, 217,3 mg/kg, 193,9 mg/kg a 193 mg/kg
 • Čerpací stanice: MOL, Olomoucká 50, Přerov
 • Provozovatel: MOL ČR, Praha 1
 • Sankce: 500 000 Kč
 • Datum kontroly: 25. a 28. ledna 2021
 • Nekvalitní palivo: nafta motorová (EVO Diesel Plus), ukazatel oxidační stabilita: naměřena hodnota 488 g/m3 a 498 g/m3, norma stanoví maximálně 33 g/m3
 • Čerpací stanice: Euro Oil, Loukov (okres Kroměříž)
 • Provozovatel: Čepro, Praha 7
 • Sankce: 300 000 Kč
 • Datum kontroly: 23. března 2021
 • Nekvalitní palivo: nafta motorová (Diesel bez Bio+), ukazatel oxidační stabilita NM: zjištěná hodnota 57 g/m3, norma připouští maximálně 33 g/m3
 • Čerpací stanice: Podlesí, Valašské Meziříčí
 • Provozovatel: Rottela Solutions, Frýdek-Místek
 • Sankce: 190 000 Kč
 • Datum kontroly: 16. června 2020
 • Nekvalitní palivo: ethanol 85 (biolíh) – ukazatel tlak par DVPE: zjištěná hodnota 27,7 kPa, norma stanoví minimálně minimálně 34,1 kPa; ukazatel voda KF: zjištěná hodnota 0,834% m/m, norma stanoví maximálně 0,416% m/m
 • Čerpací stanice: Tovární 605, Hranice (okres Přerov)
 • Provozovatel: ADR Logistik, Hranice
 • Sankce: 180 000 Kč
 • Datum kontroly: 15. června 2022
 • Nekvalitní palivo: benzin 95 Super (Natural 95), tlak par DVPE: zjištěno 74,9 kPa, norma připouští maximálně 60,9 kPa
 • Čerpací stanice: LPG, Okružní 544, České Budějovice
 • Provozovatel: CH + CH - CB, České Budějovice
 • Sankce: 150 000 Kč
 • Datum kontroly: 1. a 4. června 2021
 • Nekvalitní palivo: zkapalněný ropný plyn LPG (zjištěná hodnota obsahu síry 57,1 mg/kg a 60 mg/kg, norma stanoví max. 30 mg/kg)
 • Čerpací stanice: Vena – Trade, Jožky Matěje, Brušperk (okres Frýdek-Místek)
 • Provozovatel: Vena – Trade, Moravská Huzová, Štěpánov
 • Sankce: 110 000 Kč
 • Datum kontroly: 4. dubna 2022
 • Nekvalitní palivo: nafta motorová, kritérium bod vzplanutí: naměřená hodnota 43 °C, norma připouští minimálně 53 °C
 • Čerpací stanice: LPG, Smutná, Libáň (okres Jičín)
 • Provozovatel: Jaroslav Havel, Libáň
 • Sankce: 100 000 Kč
 • Datum kontroly: 12. května 2021 
 • Nekvalitní palivo: ethanol E85 (biolíh), ukazatel voda KF: zjištěná hodnota 0,835 % m/m, norma připouští maximálně 0,416 % m/m
 • Čerpací stanice: Budějovická 499, Kamenný Újezd (okres České Budějovice)
 • Provozovatel: Petr Chaloupek, firma Pletka, Pištín
 • Sankce: 80 000 Kč
 • Datum kontroly: 19. září 2022
 • Nekvalitní palivo: benzin Super (Natural 95), ukazatel konec destilace: naměřeno 226 °C, norma připouští maximálně 210 °C
 • Čerpací stanice: Pasoil, Hlavní, Tlučná (okres Plzeň-sever)
 • Provozovatel: Pasoil, Most
 • Sankce: 75 000 Kč
 • Datum kontroly: 19. října 2020
 • Nekvalitní palivo: motorová nafta, ukazatel jakosti síra: zjištěná hodnota 25,2 mg/kg, norma stanoví maximálně 11,8 mg/kg

Provozovatelé čerpacích stanic se nejčastěji brání tím, že kvalitu pohonných hmot nedokážou ovlivnit (zvlášť jde-li o malého provozovatele) a musejí se spoléhat na svého dodavatele. Zdůrazňují, že udělali všechno, co bylo v jejich silách, aby prodeji nevyhovujících produktů předešli.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Podle zákona je ale odpovědnost provozovatelů objektivní, tedy v zásadě se nepřihlíží k zavinění. Případnou náhradu škody pak můžou požadovat po dodavateli.

Čím dál lepší

 • Čerpací stanice v Česku v posledních letech prodávají nejkvalitnější pohonné hmoty v novodobé historii. Jenom 0,7 procenta vzorků, které inspektoři odebrali při kontrolách v roce 2021, nevyhovělo normám. Podíl špatných vzorů u benzinu (0,1 %) a nafty (0,6 %) byl dokonce nejnižší, celkový průměr pokazily LPG a ethanol E85. Konkrétně neprošlo 19 z celkem 2611 odebraných vzorků – z toho osm u motorové nafty a jediný u benzinu. 
 • Pro srovnání: Za celý rok 2020 nevyhovělo 0,5 % vzorků, o rok dříve 0,7 %. V letech 2015 až 2018 se podíl pohyboval kolem jednoho procenta, v letech 2012 až 2014 to byla tři procenta, v letech 2008 až 2011 dokonce kolem pěti procent.
 • Po dlouhém poklesu loni stoupl počet pokut, které nabyly právní moci. Za celý rok 2021 jich bylo osmnáct, zatímco v roce 2020 jenom deset. Ještě v roce 2016 nabylo právní moci skoro třicet pokut a třeba v roce 2012 kolem sedmdesáti.
 • Za letošní leden až říjen dosahuje podíl nevyhovujících vzorků 0,8 %. ČOI jich zatím odebrala 1928, z toho 15 nesplňovalo normy (desetkrát nafta, čtyřikrát benzin, jednou LPG).

Například jedna z čerpacích stanic, pokutovaných v roce 2019, odebírala benzin od státem vlastněné společnosti Čepro. Přestože reklamaci nekvalitní dodávky pak Čepro uznalo, státní inspekce dala pokutu provozovateli čerpací stanice. Ten namítal, že je malou rodinnou firmou a přes veškerou snahu nemá takové finanční a technologické možnosti, aby každou dodávku pohonných hmot nejdřív poslala na preventivní rozbor.

Zjišťovat a dokazovat, kdo zavinil porušení povinnosti v případech, které jsou výsledkem činnosti řady jednotlivců (firem), by bylo obtížné a zdlouhavé. Aby to měl stát jednodušší, ukládá podnikatelům pokuty za „výsledek“ – tedy bez ohledu na zavinění a bez ohledu na případné porušení povinnosti ze strany smluvního partnera. Takový postup podpořil třeba i Nejvyšší správní soud.

Vysvětlení nedostatků

A co vlastně pro vaše auto znamenají zjištěné nedostatky? Takhle je vysvětlují ČOI a obecně prospěšná společnost Kverulant.org, jejíž tlak přinesl před více než deseti lety průlom ve zveřejňování výsledků kontrol.

Nižší bod vzplanutí indikuje kontaminaci nafty benzinem v důsledku provozní chyby. Odchylka může způsobit zhoršení jízdních a bezpečnostních vlastností.

Vysoký obsah síry, respektive jejich sloučenin, způsobuje korozi barevných kovů, hrozí tedy poškození palivového systému vozidla. Dochází také k vyšším emisím oxidů síry do ovzduší.

Vysoký konec destilace signalizuje kontaminaci benzínu naftou. Automobilový benzin má být téměř odpařitelný při teplotách kolem 200 °C. Pokud se v něm vyskytují výše vroucí podíly, nejsou schopny se před spálením ve válci motoru dokonale odpařit, takže nemohou dobře shořet a vytvářejí ve výfukových plynech zbytkové uhlovodíky a případně i saze. 

Kdo srovnává, ten jede. Levněji!

Automobilový vůz
Zdroj: Shutterstock

Přišli, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky!

Tlak par ovlivňuje startování motoru v zimním období a provozní bezpečnost při manipulaci, v letním období pak má vliv na  ztráty benzinu. Čím je tlak par vyšší, tím snadněji lze nastartovat motor a rychleji ho zahřát na potřebnou provozní teplotu. Vyšší tlak par však na druhé straně způsobuje vyšší ztráty při uskladnění paliva a nežádoucí emise do ovzduší. Je-li tlak  příliš vysoký, může způsobit tvorbu takzvaných parních polštářů paliva v dopravním potrubí, v důsledku čehož motor nelze nastartovat nebo špatně běží v důsledku příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení motoru. Z výše uvedených důvodů je u pohonných hmot určených pro zimní provoz požadován vyšší tlak par, pro letní období je požadován nižší tlak par.

Indukční perioda (oxidační stabilita) sleduje rychlost reakcí s kyslíkem. Důsledkem oxidační nestability je tvorba pryskyřic a riziko zalepení vstřikovacího systému. Odchylka a nedodržení minimální požadované oxidační stability může být způsobena pouze v důsledku odlišného složení vlivem výrobní chyby nebo úmyslné manipulace s palivem. 

Voda KF: Nadlimitní obsah vody může negativně ovlivnit startovatelnost studeného motoru a složení výfukových plynů. Zvýšený obsah vody může dále ovlivnit činnost některých typů senzorů složení paliva a spalin u vícepalivových vozidel. Voda v palivu může způsobit korozi a mikrobiální růst.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+237
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Změny v povinném ručení. Nový zákon schválili poslanci

1. 12. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Změny v povinném ručení. Nový zákon schválili poslanci

Povinné ručení se rozšíří na víc druhů vozidel, nově se bude týkat provozovatele místo vlastníka a zvýší se minimální limity pro pojistné plnění. Při cestách po Česku už nebude nutné... celý článek

Nový podvod s balíky z e-shopů. Platíte, co jste neobjednali

30. 11. 2023 | Gabriel Pleska | 3 komentáře

Nový podvod s balíky z e-shopů. Platíte, co jste neobjednali

Počet nákupů na internetu každý rok roste. Placení dobírkou je sice na ústupu, ale rozhodně ještě není raritou. A na to spoléhají dobírkoví podvodníci.

Rohlík začne sbírat PET lahve. Předběhne zákon

24. 11. 2023 | Gabriel Pleska | 3 komentáře

Rohlík začne sbírat PET lahve. Předběhne zákon

Internetový prodejce potravin Rohlik.cz bude od svých zákazníků sbírat použité PET lahve. Přinejmenším o dva roky tak předbíhá legislativu, která zavede povinné zálohování.

Balíkovna nově dodá balíky i domů nebo do práce

26. 10. 2023 | redakce Peníze.CZ | 3 komentáře

Balíkovna nově dodá balíky i domů nebo do práce

Balíkovna od České pošty nabízí nově dodávání balíků na adresu. Zatím umožňovala jen dodání na výdejní místa na poštách, u externích partnerů nebo do výdejních boxů, celkem na 7500... celý článek

Jak cestovat s co nejmenším zavazadlem a co největším stylem?

18. 10. 2023 | PR text

Jak cestovat s co nejmenším zavazadlem a co největším stylem?

Několik tipů, jak si sbalit perfektní kapslové zavazadlo.

Partners Financial Services