Studentská brigáda: Poradíme, jak na daně a odvody

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 17. 7. 2019
Máte letní brigádu a nejste si jistí, jaká pravidla platí pro odvody a danění výdělku? Pomůže náš přehled s kalkulačkami. Využijte studentské výhody naplno.
Studentská brigáda: Poradíme, jak na daně a odvody

Na brigádu můžete nejdřív po patnáctých narozeninách. Další podmínkou je ukončená povinná školní docházka. Výjimku mají umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti – ty nejsou zapovězené ani žákům základních škol.

Pracovní doba člověka, kterému ještě nebylo osmnáct, nesmí trvat víc než osm hodin denně (čtyřicet hodin týdně). Noční práci a přesčasy mají nezletilí zakázané. Odměna nemůže klesnout pod hranici minimální mzdy, která teď dělá 79,80 korun za hodinu (13 350 korun měsíčně).

Nejčastější formou studentské brigády je práce na dohodu o provedení práce (DPP), případně dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Odvody z práce na DPP a DPČ

Výdělek z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti podléhá odvodům na zdravotní pojištění (4,5 procenta z hrubého výdělku) a sociální pojištění (6,5 procenta z hrubého výdělku), podobně jako mzda nebo plat v zaměstnání. Oproti klasickému zaměstnaneckému poměru je tu ale jedna podstatná úleva: když si na DPP nebo DPČ měsíčně nevyděláte moc, sociální a zdravotní pojištění z výdělku neplatíte ani vy, ani zaměstnavatel.

Konkrétně: pokud váš příjem z DPP u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne deset tisíc korun měsíčně, neodvádí se z něj zdravotní ani sociální pojištění. Jestliže máte DPP podepsanou s několika zaměstnavateli současně, posuzuje se hranice deseti tisíc u každého samostatně. Jestliže máte s jedním zaměstnavatelem uzavřených více DPP, platí limit deseti tisíc pro součet měsíčních výdělků z těchto dohod – pokud bude vyšší, odvádí se z celé sumy sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění) i zdravotní pojištění.

U brigády na DPČ je rozhodující hranice tři tisíce korun. Zdravotní pojištění a sociální pojištění se odvádí z měsíčního výdělku od tří tisíc korun výš. Když si v rámci DPČ u jednoho zaměstnavatele vyděláte míň než tři tisíce za měsíc, pojistné z výdělku neplatíte. Pokud jste s jedním zaměstnavatelem uzavřeli několik DPČ, vztahuje se třítisícový limit na jejich součet – jakmile ho dosáhnete, sociální i zdravotní pojištění musíte platit ze všech těchto dohod. Když pracujete na DPČ u víc zaměstnavatelů, týká se třítisícový strop každého zvlášť.

Než to podepíšete...

Velký přehled pravidel pro dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. A podrobnosti o jejich omezení. Aktuálně pro rok 2019. Vyplatí se přečíst dřív, než dohodu podepíšete.

DPP a DPČ v roce 2019: kalkulačky, pravidla

Pozor na to, že zatímco u zdravotního pojištění rozhoduje skutečně dosažený výdělek, v případě sociálního pojištění je podstatná také částka uvedená v dohodě o pracovní činnosti: jestliže máte v dohodě sjednanou měsíční odměnu tři tisíce korun (nebo víc), ale reálný výdělek bude v daném měsíci z nějakého důvodu nižší, sociální pojištění tak jako tak odvést musíte.

Pokud vám podle popsaných pravidel vznikne povinnost odvádět z příjmu v rámci DPP nebo DPČ zdravotní pojištění, zbývá ještě jedna výhoda: pojistné na zdravotní pojištění se bude počítat opravdu jen z vašeho výdělku, nemusíte ho doplácet do stanované minimální výše, protože za studenty platí zdravotní pojištění i stát.

Daň z příjmů se z výdělků z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti vypočítává vždycky. Jak ale podrobněji vysvětlíme níž, daňové slevy dokážou výslednou daň hodně srazit, nebo dokonce vynulovat.

DPP a daň z příjmů

Když součet měsíčních výdělků z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne deset tisíc korun, máte na výběr ze dvou variant danění. Jestliže u zaměstnavatele podepíšete růžový formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů, strhne z vaší odměny patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů a odečte daňové slevy, na které máte nárok. Určitě základní daňovou slevu na poplatníka, která dosahuje 24 840 korun za rok (2070 měsíčně), a také daňovou slevu pro studenta, která dělá 4020 korun ročně, tedy 335 korun za měsíc (naposledy je možné studentskou slevu uplatnit za měsíc, ve kterém jste dosáhli věku 26 let; potřebovat budete potvrzení o studiu).

Prohlášení poplatníka můžete v každém měsíci podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Ten, u něhož prohlášení nepodepíšete, z vašeho příjmu (do deseti tisíc) strhne patnáctiprocentní srážkovou daň. Příjem z dohody pak tvoří samostatný daňový základ, po odečtení srážkové daně už ho nemusíte nikde vykazovat. Můžete ho ale dobrovolně zahrnout do daňového přiznání – když v daném roce budete mít celkově jen nízké příjmy, získáte tak sraženou daň zpátky. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní umožní víc využít daňové slevy (i nezdanitelné části základu daně).

Kolik to sype?

Když šéf nařídí práci přesčas, nemusí to být jenom zlo. Za přesčasy se platí: volnem nebo penězi. Pro řadového státního zaměstnance je to tutovka, u soukromníka ale můžou s člověkem zamést. Když si neumí nebo nemůže dupnout.

Přesčasy: kolik za ně dostanete

Pokud jste vydělávali jen část roku, typicky právě na letní brigádě, skutečně se vyplatí daňové přiznání podat, i když nemusíte. Totiž: jestli jste aspoň část roku měli zdanitelné příjmy, můžete využít základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun – tedy v plné roční výši bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce výdělečná činnost trvala. Jestliže jste slevu na poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jenom poměrná část), finanční úřad vám vyplatí vratku daně.

U daňové slevy pro studenty rozhoduje počet měsíců v roce, kdy jste studovali. Pokud jste například byli studenty jen první půlrok, následně studium ukončili a až poté nastoupili na brigádu nebo do práce, v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání můžete uplatnit poměrnou slevu na studenta za prvních šest měsíců roku. Jestli jste vydělávali jen část roku, ale podmínku studia jste splňovali po celý rok, můžete uplatnit slevu na studenta v plné výši 4020 korun.

Po konci roku požádáte zaměstnavatele o potvrzení o příjmu, které přiložíte k daňovému přiznání. Když jste v průběhu daného roku pracovali jen u jednoho zaměstnavatele nebo u několika zaměstnavatelů postupně (přesněji: v žádném měsíci se nestalo, že byste měli příjmy zdaněné zálohovou daní od dvou nebo více zaměstnavatelů naráz), můžete svého posledního zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování a vratku daně získáte, aniž byste přiznání museli podávat sami.

Pozor: Zaměstnavatel nemůže do vašeho ročního zúčtování zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní – to můžete udělat pouze sami v daňovém přiznání. Výjimkou je situace, kdy u zaměstnavatele dodatečně (nejpozději do 15. února následujícího roku) podepíšete Prohlášení poplatníka daně z příjmů – což je samozřejmě možné jen v případě, že jste tiskopis současně nepodepsali jinému zaměstnavateli. Pak může zaměstnavatel zahrnout do ročního zúčtování příjmy zdaněné srážkovou daní, které jste u něj měli, nikoli však příjmy zdaněné srážkovou daní od jiných zaměstnavatelů – to můžete udělat pouze sami v daňovém přiznání.

Když je měsíční odměna z DPP (nebo jejich součet u jednoho zaměstnavatele) vyšší než deset tisíc korun, sráží zaměstnavatel patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů vždycky. Daň se ale už počítá ze superhrubé mzdy – tím tu myslíme váš hrubý výdělek zvýšený o platby na zdravotní pojištění a sociální pojištění, které za vás platí zaměstnavatel nad rámec toho, co na pojistném z hrubého příjmu platíte sami. Když u zaměstnavatele podepíšete zmíněné Prohlášení, zohlední při výpočtu daně slevy, na které máte nárok. Pravidla čerpání daňových slev (i jejich dodatečného „dočerpání“ po konci roku) jsou stejná, jako popisujeme u odměn do deseti tisíc korun.

DPP, DPČ – kalkulačka výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů

+
+

Další kalkulačky

DPČ a daň z příjmů

Když u zaměstnavatele nepodepíšete Prohlášení k dani, odvede patnáctiprocentní srážkovou daň z měsíční odměny z DPČ, která nepřesáhne 2500 korun. Příjem z DPČ je potom samostatným daňovým základem, po odečtení srážkové daně už ho není nutné nikde hlásit ani kvůli němu podávat daňové přiznání. Můžete ale tento příjem zanést do daňového přiznání dobrovolně: pokud v daném roce máte v součtu jen malé příjmy, obdržíte sraženou daň zpět. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní dovolí líp vytěžit daňové slevy (i nezdanitelné části základu daně) – stejně jako jsme to vysvětlili u DPP.

Pozor opět na to, že zaměstnavatel do vašeho ročního zúčtování nemůže zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní. Kdo chce této výhody využít, musí daňové přiznání podat sám – pravidlo je stejné jako u DPP.

Jak se zařídit po škole

Prázdniny? Přečtěte si, do kdy platí za studenty zdravotní pojištění a sociální pojištění stát, od kdy se musejí o povinné odvody začít starat sami, a jak na to.

Sociální a zdravotní pojištění po škole

Když u zaměstnavatele podepíšete Prohlášení k dani, zdaní se odměna z DPČ, která nepřesáhla 2500 korun za měsíc, patnáctiprocentní zálohovou daní. A totéž se děje se všemi odměnami nad 2500 korun. Výdělek se daní jako v běžném pracovním poměru: zaměstnavatel strhne patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů, a pokud u něj v daném měsíci podepíšete prohlášení k dani, odečte daňové slevy, na které máte nárok.

V případě, že vaše měsíční odměna z DPČ bude dělat tři tisíce korun nebo víc, spočítá se patnáctiprocentní daň z příjmů z vašeho výdělku navýšeného o povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění, tedy vlastně ze superhrubé mzdy.

Po konci roku zaměstnavatelé na požádání vydávají potvrzení o příjmech, abyste výdělky mohli zanést do daňového přiznání. Jestli jste v některém měsíci měli od dvou zaměstnavatelů naráz příjmy zdaněné zálohovou daní, podáváte daňové přiznání povinně sami; příjem zdaněný srážkovou daní povinnost podávat přiznání nezakládá.

Jestliže jste v žádném měsíci výdělky daněné zálohovou daní od dvou nebo více zaměstnavatelů současně neměli, můžete posledního zaměstnavatele požádat, aby zúčtování daně vyřídil za vás. Pokud tedy nemusíte (nebo nechcete) sami podat daňové přiznání z jiného důvodu.

Student a zaměstnání

Nebývá to tak časté jako práce „na dohodu“, ale i jako student se samozřejmě můžete nechat zaměstnat. Ohledně odvodů zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daně z příjmů pak pro vás platí totéž jako pro každého člověka v zaměstnaneckém poměru – jen máte k dobru daňovou slevu pro studenty. O pravidlech odvodů v zaměstnání detailně píšeme v přehledu pro rok 2019.

Základní verzeRozšířená verze

Výpočet čisté mzdy 2019 – mzdová kalkulačka

+

Další kalkulačky

Petra Dlouhá

Autor článku Petra Dlouhá

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, během studií pracovala jako stážistka v Lidových novinách. Od roku 2011 píše pro Peníze.cz a Finmag. Další články autora.

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Takhle vám daň nevrátí. Finanční správa varuje před podvodem

3. 5. 2021 | Jiří Hovorka

Takhle vám daň nevrátí. Finanční správa varuje před podvodem

Finanční správa upozorňuje na phishingovou kampaň, která zneužívá její jméno a logo. Podvodníci se vydávají za pracovníky finančního úřadu a slibují vrácení daňového přeplatku, chtějí... celý článek

Jak na daňové přiznání. Návody, změny, termíny a časté chyby

1. 5. 2021 | Petr Kučera | 1 komentář

Jak na daňové přiznání. Návody, změny, termíny a časté chyby

Do kdy je opravdu potřeba podat přiznání k dani z příjmů za rok 2020? Co všechno je letos jinak? Jaké slevy se dají využít? Tady je přehled.

Daňová sleva na dítě stoupne. Končí i strop na bonus

27. 4. 2021 | Petr Kučera | 13 komentářů

Daňová sleva na dítě stoupne. Končí i strop na bonus

Rodinám s alespoň dvěma dětmi zůstane víc peněz než doteď. Daňové zvýhodnění stoupne, a to i zpětně od letošního ledna, schválili poslanci.

Akcie a daňové přiznání. Jak určit pořizovací cenu a kurz

12. 4. 2021 | Lucie Kretková | 6 komentářů

Akcie a daňové přiznání. Jak určit pořizovací cenu a kurz

V předchozím článku jsme si vysvětlili základní pravidla, jak zdanit příjmy z prodeje akcií či podílových listů, co se počítá do limitu pro osvobození nebo jak funguje časový test.... celý článek

Do kdy podat daňové přiznání. Přehled termínů

1. 4. 2021 | Petr Kučera | 2 komentáře

Do kdy podat daňové přiznání. Přehled termínů

Jedno prodloužení by letos přišlo i bez epidemie. Koronavirová omezení k němu – stejně jako loni – přidala další odklad. Kolik tedy máte času?

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.