Letní brigáda. Jak na daně a zdravotní i sociální pojištění

Našli jste si přes prázdniny přivýdělek? Připravili jsme přehled pravidel pro studenty – ať už pracují na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, nebo se rovnou nechají zaměstnat.
Letní brigáda. Jak na daně a zdravotní i sociální pojištění
Ilustrační brigádnice.
Zdroj: Shutterstock

Komu je patnáct, smí se nejenom líbat (se vším, co k tomu patří), ale může taky na brigádu. Dovršených patnáct let ale není jediná podmínka, druhou je ukončení povinné školní docházky. Výjimku mají umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti – ty nejsou zapovězené ani žákům základních škol.

Pracovní doba člověka, kterému ještě nebylo osmnáct, nesmí být delší než osm hodin denně (čtyřicet hodin týdně). Noční práci a přesčasy mají nezletilí zakázané. Odměna nemůže klesnout pod hranici minimální mzdy, která v roce 2022 dělá 96 korun a 40 haléřů za hodinu (16 200 korun měsíčně).

Nejčastější formou studentské brigády je práce na dohodu o provedení práce (DPP), případně dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Pro firmy, které si brigádníky sjednávají, jsou proti klasickému pracovnímu poměru výhodnější hlavně díky své pružnosti, především snadné a rychlé výpovědi. Pracovníci zase můžou ocenit třeba úlevy na povinných odvodech.

Odvody z práce na DPP a DPČ

Výdělek z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti podléhá odvodům na zdravotní pojištění (4,5 procenta z hrubého výdělku) a sociální pojištění (6,5 procenta z hrubého výdělku), podobně jako mzda nebo plat v zaměstnání. Oproti klasickému zaměstnaneckému poměru je tu ale jedna podstatná úleva: když si na DPP nebo DPČ měsíčně nevyděláte moc, sociální a zdravotní pojištění z výdělku neplatíte ani vy, ani zaměstnavatel.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Konkrétně: pokud váš příjem z DPP u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne deset tisíc korun měsíčně, neodvádí se z něj zdravotní ani sociální pojištění. Jestliže máte DPP podepsanou s několika zaměstnavateli současně, posuzuje se hranice deseti tisíc u každého samostatně. Jestliže máte s jedním zaměstnavatelem uzavřených více DPP, platí limit deseti tisíc pro součet měsíčních výdělků z těchto dohod – pokud bude vyšší, odvádí se z celé sumy sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění) i zdravotní pojištění.

U brigády na DPČ je rozhodující hranice 3500 korun. Zdravotní pojištění a sociální pojištění se odvádějí z měsíčního výdělku od 3500 korun výš. Když si v rámci DPČ u jednoho zaměstnavatele vyděláte míň než 3500 za měsíc, pojistné z výdělku neplatíte. Pokud jste s jedním zaměstnavatelem uzavřeli několik DPČ, vztahuje se zmíněný limit na jejich součet – jakmile ho dosáhnete, sociální i zdravotní pojištění musíte platit ze všech těchto dohod. Když pracujete na DPČ u víc zaměstnavatelů, týká se strop každého zvlášť.

Než to podepíšete...

Zdroj: Shutterstock

Velký přehled pravidel pro dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. A podrobnosti o jejich omezení. Aktuální pro rok 2022. Vyplatí se přečíst dřív, než dohodu podepíšete.

DPP a DPČ v roce 2022: kalkulačky, pravidla

Pozor na to, že zatímco u zdravotního pojištění rozhoduje skutečně dosažený výdělek, v případě sociálního pojištění je podstatná také částka uvedená v dohodě o pracovní činnosti: jestliže máte v dohodě sjednanou měsíční odměnu 3500 korun (nebo víc), ale reálný výdělek bude v daném měsíci z nějakého důvodu nižší, sociální pojištění tak jako tak odvést musíte.

Pokud vám podle popsaných pravidel vznikne povinnost odvádět z příjmu v rámci DPP nebo DPČ zdravotní pojištění, zbývá ještě jedna výhoda: pojistné na zdravotní pojištění se bude počítat opravdu jen z vašeho výdělku, nemusíte ho doplácet do stanované minimální výše, protože za studenty platí zdravotní pojištění i stát.

Daň z příjmů se z výdělků z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti vypočítává vždycky. Jak ale podrobněji vysvětlíme níž, daňové slevy dokážou výslednou daň hodně srazit, nebo dokonce vynulovat.

DPP a daň z příjmů

Když součet měsíčních výdělků z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne deset tisíc korun, máte na výběr ze dvou variant danění.

Jestliže u zaměstnavatele podepíšete růžový formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů, strhne z vaší odměny patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů a odečte daňové slevy, na které máte nárok. Určitě základní daňovou slevu na poplatníka, která dosahuje 30 840 Kč za rok (2570 Kč měsíčně), a také daňovou slevu pro studenta, která dělá 4020 Kč ročně, tedy 335 Kč za měsíc (naposledy je možné studentskou slevu uplatnit za měsíc, ve kterém jste dosáhli věku 26 let; potřebovat budete potvrzení o studiu).

Prohlášení poplatníka můžete v každém měsíci podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Ten, u něhož prohlášení nepodepíšete, z vašeho příjmu (do deseti tisíc) strhne patnáctiprocentní srážkovou daň. Příjem z dohody pak tvoří samostatný daňový základ, po odečtení srážkové daně už ho nemusíte nikde vykazovat. Můžete ho ale dobrovolně zahrnout do daňového přiznání – když v daném roce budete mít celkově jen nízké příjmy, získáte tak sraženou daň zpátky. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní umožní víc využít daňové slevy (i nezdanitelné části základu daně).

Jak se zařídit po škole

Zdroj: Shutterstock

Prázdniny? Přečtěte si, do kdy platí za studenty zdravotní pojištění a sociální pojištění stát, od kdy se musejí o povinné odvody začít starat sami, a jak na to.

Sociální a zdravotní pojištění po škole

Pokud jste vydělávali jen část roku, typicky právě na letní brigádě, skutečně se vyplatí daňové přiznání podat, i když nemusíte. Totiž: jestli jste aspoň část roku měli zdanitelné příjmy, můžete využít základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun – tedy v plné roční výši bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce výdělečná činnost trvala. Jestliže jste slevu na poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jenom poměrná část), finanční úřad vám vyplatí vratku daně.

U daňové slevy pro studenty rozhoduje počet měsíců v roce, kdy jste studovali. Pokud jste například byli studenty jen první půlrok, následně studium ukončili a až poté nastoupili na brigádu nebo do práce, v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání můžete uplatnit poměrnou slevu na studenta za prvních šest měsíců roku. Jestli jste vydělávali jen část roku, ale podmínku studia jste splňovali po celý rok, můžete uplatnit slevu na studenta v plné výši 4020 korun.

Po konci roku požádáte zaměstnavatele o potvrzení o příjmu, které přiložíte k daňovému přiznání. Když jste v průběhu daného roku pracovali jen u jednoho zaměstnavatele nebo u několika zaměstnavatelů postupně (přesněji: v žádném měsíci se nestalo, že byste měli příjmy zdaněné zálohovou daní od dvou nebo více zaměstnavatelů současně), můžete svého posledního zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování a vratku daně získáte, aniž byste přiznání museli podávat sami.

Pozor: Zaměstnavatel nemůže do vašeho ročního zúčtování zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní – to můžete udělat pouze sami v daňovém přiznání. Výjimkou je situace, kdy u zaměstnavatele dodatečně (nejpozději do 15. února následujícího roku) podepíšete Prohlášení poplatníka daně z příjmů – což je samozřejmě možné jen v případě, že jste tiskopis současně nepodepsali jinému zaměstnavateli. Pak může zaměstnavatel zahrnout do ročního zúčtování příjmy zdaněné srážkovou daní, které jste měli u něj, ne ale příjmy zdaněné srážkovou daní od jiných zaměstnavatelů – to můžete znovu udělat pouze sami v daňovém přiznání.

Když je měsíční odměna z DPP (nebo jejich součet u jednoho zaměstnavatele) vyšší než deset tisíc korun, sráží zaměstnavatel patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů vždycky. Když u zaměstnavatele podepíšete zmíněné Prohlášení, zohlední při výpočtu daně slevy, na které máte nárok. Pravidla čerpání daňových slev (i jejich dodatečného „dočerpání“ po konci roku) jsou stejná, jako popisujeme u odměn do deseti tisíc korun.

DPP, DPČ – kalkulačka výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů

+
+

Další kalkulačky

DPČ a daň z příjmů

Když u zaměstnavatele nepodepíšete Prohlášení k dani, odvede v případě DPČ patnáctiprocentní srážkovou daň z měsíční odměny do 3500 korun. Příjem z DPČ je potom samostatným daňovým základem, po odečtení srážkové daně už ho není nutné nikde hlásit ani kvůli němu podávat daňové přiznání.

Můžete ale tento příjem zanést do daňového přiznání dobrovolně: pokud v daném roce máte v součtu jen malé příjmy, obdržíte sraženou daň zpět. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní dovolí líp vytěžit daňové slevy (i nezdanitelné části základu daně) – stejně jako jsme to vysvětlili u DPP.

Pozor zase na to, že zaměstnavatel do vašeho ročního zúčtování nemůže zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní. Kdo chce této výhody využít, musí daňové přiznání podat sám – pravidlo je stejné jako u DPP.

Hledej práci!

Zdroj: Shutterstock

Nečekejte, že práce přijde za vámi!

Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nabídky práce na Peníze.cz

Když u zaměstnavatele podepíšete Prohlášení k dani, zdaní se odměna z DPČ, která nepřesáhla 3500 korun za měsíc, patnáctiprocentní zálohovou daní. A totéž se děje se všemi odměnami nad 3500 korun. Výdělek se daní jako v běžném pracovním poměru: zaměstnavatel strhne patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů, a pokud u něj v daném měsíci podepíšete prohlášení k dani, odečte daňové slevy, na které máte nárok.

Po konci roku zaměstnavatelé na požádání vydávají potvrzení o příjmech, abyste výdělky mohli zanést do daňového přiznání. Jestli jste v některém měsíci měli příjmy zdaněné zálohovou daní od dvou zaměstnavatelů zároveň, podáváte daňové přiznání povinně sami; příjem zdaněný srážkovou daní povinnost podávat přiznání nezakládá.

Jestliže jste v žádném měsíci výdělky daněné zálohovou daní od dvou nebo více zaměstnavatelů současně neměli, můžete posledního zaměstnavatele požádat, aby zúčtování daně vyřídil za vás. Pokud tedy nemusíte (nebo nechcete) sami podat daňové přiznání z jiného důvodu.

Student a zaměstnání

Nebývá to tak časté jako práce „na dohodu“, ale i jako student se samozřejmě můžete nechat zaměstnat. Ohledně odvodů zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daně z příjmů pak pro vás platí totéž jako pro každého člověka v zaměstnaneckém poměru – jen máte k dobru daňovou slevu pro studenty. O pravidlech odvodů v zaměstnání píšeme u kalkulačky Výpočet čisté mzdy

Kalkulačky pro pracující

Čistému vše čisté. Uklízečka
Zdroj: Shutterstock

Člověk pracuje možná pro radost, ale určitě pro peníze. Proto je dobré mít to všecko spočítané. Ať je čistý stůl. S námi žádný problém:

Petra Dlouhá

Autor článku Petra Dlouhá

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, během studií pracovala jako stážistka v Lidových novinách. Od roku 2011 píše pro Peníze.cz a Finmag. Další články autora.

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+14
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Konec studia. Jak dlouho za vás stát platí zdravotní a sociální pojištění

11. 7. 2022 | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Konec studia. Jak dlouho za vás stát platí zdravotní a sociální pojištění

Prázdniny začaly. Pokud jsou to vaše poslední, máme pro vás přehled, kdy si musíte sami začít platit zdravotní pojištění.

Příspěvek 5000 Kč na dítě definitivně prošel. Podrobné podmínky

14. 6. 2022 | Petr Kučera | 35 komentářů

Příspěvek 5000 Kč na dítě definitivně prošel. Podrobné podmínky

Kdy a jak začne příjem žádostí? Kdo na příspěvek dosáhne a jak to bude s dětmi, které se letos teprve narodí? Jak se bude posuzovat příjem rodičů? Tady jsou odpovědi na nejčastější... celý článek

Práce na dohodu. Proč je výhodná a jaké jsou limity

23. 2. 2022 | Monika Veselíková, Kateřina Jungvirtová | 4 komentáře

Práce na dohodu. Proč je výhodná a jaké jsou limity

Jaké podmínky platí pro dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ)? Co se mění v roce 2022? Tady je přehled.

Slevy v dopravě klesnou, ale zůstanou vyšší než do roku 2018

19. 1. 2022 | Petr Kučera | 18 komentářů

Slevy v dopravě klesnou, ale zůstanou vyšší než do roku 2018

Státem poskytované slevy ve veřejné dopravě pro děti, studenty a seniory klesnou od dubna na 50 procent z dosavadních 75 procent. Rozhodla o tom vláda na návrh ministra dopravy Martina... celý článek

Studenti a alimenty. Jak ovlivní nárok na výživné stěhování od rodičů, práce a brigády

17. 11. 2020 | Veronika Doskočilová | 17 komentářů

Studenti a alimenty. Jak ovlivní nárok na výživné stěhování od rodičů, práce a brigády

Rodiče mají vůči dětem vyživovací povinnost, která nekončí dosažením plnoletosti. Má nárok na výživné ten, kdo se odstěhuje od rodičů nebo si najde zaměstnání? A co s nárokem na něj... celý článek

Partners Financial Services