Konec studia. Jak dlouho za vás stát platí zdravotní a sociální pojištění

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 11. 7. 2022 | 2 komentáře
Prázdniny začaly. Pokud jsou to vaše poslední, máme pro vás přehled, kdy si musíte sami začít platit zdravotní pojištění.
Konec studia. Jak dlouho za vás stát platí zdravotní a sociální pojištění

Zdroj: Shutterstock

Začneme odvodem sociálního pojištění, protože to je trošku jednodušší. Jestli vás zajímají jenom pravidla zdravotního pojištění, pak můžete – ať už jste čerstvý absolvent, nebo se vám ještě školu úspěšně dokončit nepovedlo, můžete rovnou skočit ob dva odstavce níž.

Sociální pojištění. Nepovinné, když…

Sociální pojištění povinně odvádí pouze výdělečně činný člověk. Student nebo absolvent, který si nevydělává, ho platit nemusí. Jen byste měli myslet na to, že dlouhodobé neplacení sociálního pojištění má svá rizika. To, kolik na něm odvedete, se jednou odrazí na výši důchodu – v nejhorším případě, pokud nebudete mít dost „odsloužených let“, byste důchod taky nemuseli dostat vůbec.

Jako včelka
Zdroj: Shutterstock

Nelenoš! Pravidla brigošky

Pilný jako včelka. To je OK. Ale nezapomeňte, co je královnino, patří královně. Máš zaplacené daně, dělnice? Poradíme:

Letní brigáda. Víme, jak na daně a zdravotní i sociální pojištění

Jakmile začnete vydělávat, sociální pojištění platíte povinně. Za zaměstnance všechno vyřídí zaměstnavatel. O tom, kolik vám strhne z hrubé mzdy a kolik ještě připlatí sám, vás názorně poučí naše kalkulačka čisté mzdy. Pokud se chcete nechat zaměstnat na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, můžete se podívat na soubor pravidel i kalkulačku DPP a DPČ pro letošní rok.

Kdo podniká, odvádí okresní správě sociálního zabezpečení sociální pojištění sám. Pokud s podnikáním začínáte, budete nejdřív platit minimální zálohy.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Zdravotní pojištění. Kdy platí stát

Stát hradí zdravotní pojištění za každého studenta střední, vyšší odborné i vysoké školy do jeho šestadvacátých narozenin – přesněji, ještě za celý kalendářní měsíc, kdy student tohoto věku dosáhne. Takový student spadá do zákonem definované kategorie nezaopatřeného dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. Stejné pravidlo se vztahuje i na jednoletá pomaturitní studia, která mají akreditaci od ministerstva školství.  Podmínka je, že do kurzu se musíte zapsat do konce kalendářního roku, kdy jste maturovali.

Jedno zásadní omezení tu ale je. Stát za studenta zdravotní pojištění neplatíí v případě, že dotyčný dálkově, kombinovaně nebo večerně studuje střední školu, ale zároveň si vydělává nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. U vysokoškoláků ale forma studia nehraje roli, můžete studovat prezenčně, dálkově nebo kombinovaně, pravidla zdravotního pojištění jsou stejná. Pokud studujete v rámci akreditovaného studijního programu bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program, nezáleží ani na tom, jestli jde o státní nebo soukromou školu.

Výhodnější pravidla pro doktorandy

Stát platí zdravotní pojištění i za studenty starší dvaceti šesti let, pokud prvně studují v doktorském studijním programu na vysoké škole v České republice ve standardní době v prezenční formě studia. Nesmějí ale přitom být zaměstnaní ani samostatně výdělečně činní. A nesmějí mít „nadlimitní“ výdělky na bázi dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ): v rámci DPP si smějí vydělat nejvýš deset tisíc korun měsíčně, příjem z DPČ musí být nižší než 3500 korun za měsíc. Příjmy z autorských honorářů zas nemůžou za kalendářní měsíc převýšit deset tisíc korun.

Jako novopečení studenti doktorského studia se musíte do osmi dnů nahlásit své zdravotní pojišťovně – doložit potvrzení o studiu a vyplnit evidenční list pojištěnce, kde se zaškrtnete jako státní pojištěnec, konkrétně osoba starší dvaceti šesti let studující prvně v doktorském studijním programu.

Za dobu studia se pro účely zdravotního pojištění považuje i celý kalendářní měsíc, ve kterém doktorské studium ukončíte.

Mezi dvěma školami

O prázdninách mezi maturitou a podzimním začátkem vysokoškolského studia (případně studia na vyšší odborné škole) člověk statut studenta neztrácí, zdravotní pojištění za něj dál hradí stát. Stejně je to o letní prázdninové pauze mezi bakalářským a magisterským (případně jiným bakalářským) studiem. Platí tu pouze limit šestadvaceti let.

Pokud po prázdninách dál studovat nebudete, stát se o vaše zdravotní pojištění ještě chvíli postará, brzy se ale budete muset zařídit sami.

Konec školy

Za čerstvé maturanty a absolventy vyšších odborných škol, kteří už dál studovat nebudou, zaplatí stát zdravotní pojištění ještě do konce prázdnin, tedy do jednatřicátého srpna. Stejně jsou na tom jejich méně úspěšní kolegové: i student, který u maturity neuspěl, má zdravotní pojištění hrazené státem do konce srpna. Na tom, jak dopadne u druhého maturitního pokusu, už nesejde, pokud se nedokáže dostat na jinou školu, od září musí své zdravotní pojištění řešit sám, stejně jako jeho spolužáci, kteří u zkoušek prospěli už napoprvé.

Za absolventa vysoké školy, který se k dalšímu studiu nechystá, zaplatí stát zdravotní pojištění už „jen“ za měsíc, který následuje po měsíci, kdy školu dokončil. Radši připomínáme, že koncem studia je den složení závěrečné zkoušky (nebo její poslední části), ne den promoce. Jestli stánice zvládnete v červnu, stát vám zaplatí zdravotní pojištění ještě za celý červenec. Když u státnic uspějete poslední lednový den, máte pojištění hrazené státem do konce února.

Po škole do práce

Když hned po škole nastoupíte do zaměstnání, nemusíte zdravotní pojištění řešit, pojistné za vás bude odvádět zaměstnavatel. Za jistých okolností zaměstnavatel zdravotní pojištění odvádí, i když pro něj pracujete na bázi dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ). Konkrétně při práci na DPP zaměstnavatel odvádí pojistné z měsíčního výdělku nad deset tisíc korun, při práci na DPČ z měsíčního výdělku od 3500 korun výš.

Hledej práci!

Nečekejte , že práce přijde za vámi!

Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nabídky práce na Peníze.cz

Po škole podnikání

Když se rozhodnete po konci školy začít podnikat, budete zdravotní pojištění, stejně jako sociální pojištění, povinně odvádět sami. Prvním předpokladem pro start podnikání každopádně je získat živnostenské oprávnění – to vydává živnostenský úřad, kde je možné naráz obstarat i všechny ostatní registrační povinnosti. Přihlášení k dani z příjmů, oznámení sociálce i zdravotní pojišťovně můžete vyřídit na živnostenském úřadě jednotným registračním formulářem.

Po škole na úřad práce

Když práci neseženete a do podnikání se nehrnete, můžete se po konci školy přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadě práce. Zdravotní pojištění za vás po dobu evidence bude platit stát. Podporu v nezaměstnanosti ale pravděpodobně nedostanete, nebudete pro ni splňovat potřebné podmínky.

Člověk bez příjmů platí pojistné sám

Kromě studentů a uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce platí stát zdravotní pojištění ještě za další skupiny lidí, například za invalidní důchodce. Kompletní seznam uvádíme v rámečku.

Zdravotní pojištění na státní útraty

Stát za vás platí zdravotní pojištění, když jste:

  • nezaopatřené děti
  • poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů
  • na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek  
  • uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce
  • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě
  • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I
  • osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Jestli po skončení studií do žádné z uvedených kategorií nepatříte, nejste zaměstnaní, nepodnikáte ani za vás neodvádí zdravotní pojištění šéf, pro kterého pracujete na DPP nebo DPČ, musíte se své zdravotní pojišťovně do osmi dnů přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a začít pojistné na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši hradit sami. Minimální pojistné dělá 13,5 procenta z minimální mzdy – za jeden měsíc tedy aktuálně 2187 korun.

Když školu nedoděláte nebo přerušíte

Když ze střední, vyšší odborné nebo vysoké školy odejdete ještě před maturitou či závěrečnou zkouškou nebo vás ze školy vyhodí, s žádnou dobou hájení nepočítejte. O své zdravotní pojištění se musíte začít starat hned ode dne, kdy vaše studium oficiálně skončí – tedy od data, kdy nabylo právní moci vyloučení ze studia, nebo od data, kdy bylo škole doručené vaše písemné prohlášení o konci studia. Máte osm dní na to, abyste se přihlásili své zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a začali zdravotní pojištění platit. Nebo musíte nastoupit do práce, začít podnikat nebo se evidovat na úřadu práce. A v článku se posunout trochu zpátky nahoru.

Stát za vás přestává zdravotní pojištění platit také v okamžiku, kdy studium přerušíte. Výjimkou je situace, kdy studium přerušujete kvůli nemoci nebo úrazu. Zdravotní pojišťovně je ale v takovém případě nutné dodat potvrzení ošetřujícího lékaře, že během nemoci nebo léčení opravdu nemůžete studovat. Například těhotenství se za takový důvod k přerušení studia nepovažuje.

Kurzy měn na Peníze.cz

Směna je život!

Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank.

Nejhledanější kurzy měn

Euro24,355+0,00 Kč
Americký dolar22,601-0,02 Kč
Britská libra28,423+0,02 Kč
Švýcarský frank25,809+0,03 Kč
Turecká lira0,7800,00 Kč

Petra Dlouhá

Autor článku Petra Dlouhá

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, během studií pracovala jako stážistka v Lidových novinách. Od roku 2011 píše pro Peníze.cz a Finmag. Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+29
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Letní brigáda. Jak na daně a zdravotní i sociální pojištění

7. 7. 2022 | Petra Dlouhá | 5 komentářů

Letní brigáda. Jak na daně a zdravotní i sociální pojištění

Našli jste si přes prázdniny přivýdělek? Připravili jsme přehled pravidel pro studenty – ať už pracují na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, nebo se rovnou nechají... celý článek

Příspěvek 5000 Kč na dítě definitivně prošel. Podrobné podmínky

14. 6. 2022 | Petr Kučera | 35 komentářů

Příspěvek 5000 Kč na dítě definitivně prošel. Podrobné podmínky

Kdy a jak začne příjem žádostí? Kdo na příspěvek dosáhne a jak to bude s dětmi, které se letos teprve narodí? Jak se bude posuzovat příjem rodičů? Tady jsou odpovědi na nejčastější... celý článek

Práce na dohodu. Proč je výhodná a jaké jsou limity

23. 2. 2022 | Monika Veselíková, Kateřina Jungvirtová | 4 komentáře

Práce na dohodu. Proč je výhodná a jaké jsou limity

Jaké podmínky platí pro dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ)? Co se mění v roce 2022? Tady je přehled.

Slevy v dopravě klesnou, ale zůstanou vyšší než do roku 2018

19. 1. 2022 | Petr Kučera | 18 komentářů

Slevy v dopravě klesnou, ale zůstanou vyšší než do roku 2018

Státem poskytované slevy ve veřejné dopravě pro děti, studenty a seniory klesnou od dubna na 50 procent z dosavadních 75 procent. Rozhodla o tom vláda na návrh ministra dopravy Martina... celý článek

Studenti a alimenty. Jak ovlivní nárok na výživné stěhování od rodičů, práce a brigády

17. 11. 2020 | Veronika Doskočilová | 17 komentářů

Studenti a alimenty. Jak ovlivní nárok na výživné stěhování od rodičů, práce a brigády

Rodiče mají vůči dětem vyživovací povinnost, která nekončí dosažením plnoletosti. Má nárok na výživné ten, kdo se odstěhuje od rodičů nebo si najde zaměstnání? A co s nárokem na něj... celý článek

Partners Financial Services