Studenti a alimenty. Jak ovlivní nárok na výživné stěhování od rodičů, práce a brigády

Rodiče mají vůči dětem vyživovací povinnost, která nekončí dosažením plnoletosti. Má nárok na výživné ten, kdo se odstěhuje od rodičů nebo si najde zaměstnání? A co s nárokem na něj udělá brigáda? Odpovíme.
Studenti a alimenty. Jak ovlivní nárok na výživné stěhování od rodičů, práce a brigády

Zdroj: Shutterstock

Zákon o rodině to říká docela jasně: „Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.“ Pokud jeden z rodičů platí výživné na dítě před dosažením jeho plnoletosti, odvádí peníze vždycky k rukám nebo na účet toho, se kterým dítě žije a který se o ně stará. Po osmnáctinách má ale dítě nárok dostávat peníze přímo. A to po tu dobu, co se „soustavně připravuje na budoucí povolání“.

Tolik teorie. Praxe je barevnější a přináší s sebou nejednu otázku A co když? A co když budu při škole chodit na brigádu? Nebo dokonce do práce? Co když si založím živnost? Co když se odstěhuju od rodičů?

Praxe přináší otázky, Peníze.cz odpovědi.

Kolik je výživné

Když nedošlo k rozvodu, rodiče spolu sice nežijí, možná u nich nežije potomek, ale na finančních záležitostech se všichni shodli, nikdo nic neřeší. Nejsou otázky, nepřinášíme odpovědi.

Pak tu máme situaci, která by mohla být úplně stejná, nebýt manželství a rozvodu. Pokud se rozvádí manželství s dětmi, pak musí soud, i když mezi rodiči není o výši výživného sporu, dohodu rodičů schválit.

A pak je tu třetí situace, kdy k dohodě nedošlo a o výši alimentů musí soud rozhodovat. U rozvodu je to automatické, pokud k rozvodu nedochází (ať kvůli tomu, že nebyla svatba, nebo proto, že se jím nikdo nechce zabývat), musí dostat podnět. Jak vysoké potom výživné je?

Existují sice doporučení a tabulky, ale nejsou závazné. Zákon říká, že „dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů“, ale při pohledu na sumy přiznaného výživného vidíme, že soudy to právo vykládají různě. Nicméně: platí, že každý případ se posuzuje zvlášť a přihlíží se nejenom k majetkovým poměrům rodiče, který má alimenty platit, ale i k jiným věcem: „Hlavním faktorem pro určení vyživovací povinnosti je skutečnost, že oprávněný není schopen sám se živit. Zkoumají se potřeby dítěte, jeho majetkové poměry a zároveň schopnosti, možnosti a majetkové poměry rodiče,“ uvádí Blanka Vlachová z advokátní kanceláře TaylorWessing.

Orientační tabulka pro určení výživného

věk dítěte

výše výživného
v % z příjmu

do 5 let

11 až 15 %

od 6 do 9 let

13 až 17 %

od 10 do 14 let

15 až 19 %

od 15 do 17 let

16 až 22 %

nad 18 let

19 až 25 %

Tabulka, kterou vypracovalo ministerstvo spravedlnosti, má pouze charakter doporučení, pro soudce není nijak závazná. Pro hrubou orientaci rodiče ale význam má, minimálně tehdy, když by výživné mělo být výrazně ničí, dává určitě dobrý důvod se ptát, proč to tak je.

Roli samozřejmě hraje i to, jestli už je dítě dospělé. „U nezletilého dítěte, které dokonce vykonává povinnou školní docházku, musí být přiznávání výživného, které odpovídá odůvodněným potřebám dítěte, pravidlem,“ říká Štěpán Ciprýn, advokát z advokátní kanceláře CIKR. U zletilého studenta se ale předpokládá určitá schopnost se o sebe postarat, a tak je stanovení vyživovací povinnosti vždy závislé na konkrétních okolnostech. „Důležité je, jestli daný typ vzdělání představuje ještě přípravu na budoucí povolání, anebo jde již jen o nadstandardní doplňování znalostí,“ dodává Ciprýn.

Pokud se ale mladému člověku jen nechce pracovat, soud by mu výživné přiznat neměl. „V případě, že dítěti ve vlastní obživě nic nebrání, a přesto si zaměstnání nehledá, nebo pokud dítě studuje nikoliv za účelem prohlubování kvalifikace, ale pouze samoúčelně proto, aby nemuselo do zaměstnání, může být vyživovací povinnost rodiče zrušena,“ upozorňuje Blanka Vlachová.

Šetadvacet žádná hranice

Některé rodiče překvapí, že musí na výživu potomka přispívat i po tom, co dosáhl plnoletosti. A i některé informovanější zarazí, že musí platit alimenty po jeho šestadvacetinách. „Vyživovací povinnost není bezbřehá, ale není limitována věkem dítěte a nekončí dosažením 26 let věku,“ říká právnička Vlachová.

Kde se ale vůbec vzalo těch 26 let? Tato věková hranice určuje, do kdy je stát ochotný považovat člověka za nezaopatřené dítě. Jde o hranici pro výplatu některých dávek státní sociální podpory.

Nezaopatřené dítě

Zdroj: Shutterstock

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Se sociálními dávkami ale vyživovací povinnost rodiče nemá nic společného. Ta se řídí – připomínáme zákon – schopností dítěte samostatně se živit. „Pokud by dítě nebylo schopno samo se živit kupříkladu z důvodu invalidity, bude vyživovací povinnost rodičů trvat po celou dobu jeho života,“ doplňuje Blanka Vlachová.

Anketa

Máte za sebou vysokou? Jak jste to měli?

Brigáda a živnost vadit nemusí, zaměstnání ano

Studenti, kteří si přes léto přivydělávají na brigádě, se o alimenty bát nemusí. A nezáleží, kolik si přes léto vydělá, brigáda prostě není stabilní ani pravidelný zdroj příjmů a nevede řečeno úředním jazykem „k dlouhodobému a efektivnímu zajištění potřeb“.

Něco jiného ale je, když se vedle student nechá zaměstnat v hlavním pracovním poměru. Když mu pak rodič bude chtít výživné upřít, má silný argument. „Když bude dítě zaměstnáno na hlavní pracovní poměr, soud může mít velmi pravděpodobně za prokázané, že je schopno se samo živit, a rodič vůči němu tedy vyživovací povinnost nemá,“ říká Vlachová.

Pokud soud uzná, že si dítě zajistilo stabilní a dostatečný příjem, může rodiče povinnosti platit alimenty zprostit. „Neplatí to ale v případě, kdy by student vedle školy pracoval jen z toho důvodu, že by jinak neměl dostatek finančních prostředků, a zaměstnání by ho podstatně omezovalo ve studiu. V této situaci by vyživovací povinnost rodičů trvala i nadále, jelikož placení výživného by zlepšilo možnosti studia,“ doplňuje Ciprýn.

U dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se bát nemusíte. Berou se zase jen jako brigáda; zaměstnání v těchto režimech se většinou vykonávají nepravidelně, s malým výdělkem a na povinnost platit výživné vliv nemají. „Stejně tak v případě, že má student zapsanou živnost jako vedlejší činnost, nemusí to nutně znamenat, že je schopen sám se živit,“ říká Vlachová.

Výživné pro „dálkaře“

Bus
Zdroj: Shutterstock

Dálkoví studenti většinou alimenty nedostávají. Nejčastěji tuhle formu studia volí právě proto, že chodí do práce a živí se sami. Přesto se může stát, že soud výživné přiklepne i dálkaři. „Kdyby se dítě studiem soustavně připravovalo na své budoucí povolání, přičemž by systém nebo poměry dítěte nedovolovaly prezenční formu studia a dítě by si objektivně nebylo schopno vydělávat dostatek prostředků, vyživovací povinnost rodičů by trvala,“ říká právnička Vlachová. Příkladem takové situace může být třeba to, že takový student pečuje o blízkou osobu.

Pryč z hnízda. Výživné, když se student odstěhuje

Další otázka, která se v praxi často objevuje, je ta, co s výší alimentů – případně vůbec s nárokem na výživné – udělá, když se mladý člověk rozhodne bydlet jinde než u rodičů.

Pokud se nemůže živit sám, typicky tedy je studentem a připravuje se na budoucí povolání, má pak nárok na výživné od obou rodičů a může se ho domáhat u soudu. Ten ale bude posuzovat i důvody, proč už u rodiče či rodičů nechce bydlet. „Výše výživného se odvíjí od odůvodněných potřeb oprávněného dítěte, a proto může být v čase jak zvýšena, tak snížena. Jak bylo uvedeno, potřeby musí být odůvodněné, důvody pro rozhodnutí bydlet sám proto roli hrají,“ říká Blanka Vlachová.

Jinak se například posuzuje přirozená touha objevovat svět a jeho možnosti, jinak situace, kdy jsou vztahy v rodině tak napjaté, že bydlení s jedním či druhým rodičem zkrátka nevytvářejí dobré podmínky pro vývoj a učení. „Ve chvíli, kdy se zletilé dítě odstěhuje od druhého rodiče, má i od něj nárok na výživné. To samé platí v případech, kdy se zletilé dítě stěhuje z úplné rodiny. Samozřejmě za předpokladu, že se soustavně (denním studiem) připravuje na budoucí povolání. Nárok na výživné má tedy od obou rodičů, přičemž se rodiče nedělí o stávající výživné, ale každí rodič má vyměřenu výši výživného, kterou má dítěti hradit,“ říká Dagmar Vogtová, koordinátorka projektu VašeVýživné.cz

Prst na tepu doby. Když ten druhý neplatí

Tep
Zdroj: Shutterstock

Náhradní výživné (v původních návrzích se mu říkalo zálohované výživné) má stát vyplácet maximálně dva roky ve výši do 3000 korun měsíčně. Dluh bude vymáhat na rodiči, který alimenty neplatí. 

Místo neplatiče pošle alimenty stát. Náhradní výživné prošlo

Veronika Doskočilová

 Další články autora.

Líbil se vám článek?

+27
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 11. 2020 19:05, jana

vsichni musi pracovat pokud ne zadne davky nic narok maji pouze invalide a starobni duchodci jinak vse zrusit jak jeto bezne v eu toje kapitalismus skaza lidstva

+5
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

17. 11. 2020 18:10, deprese

Citace / 17.11.2020 18:06

Takže pokud se dítko rozhodne stále studovat, tak aby se starý rodič sedřel. Vzhledem k tomu, že v dnešní době mají lidé děti dost pozdě.
A co takhle vystudovat dálkově? Jako se to dělalo dříve. To se asi nikomu moc nechce.

Tak medicínu například dálkově studovat ani nelze, myslím i chemické obory. Takže neplácej.

Zobrazit celé vlákno

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Proplať to! Recept, jak neumřít na splatnost faktur. A jak na ní vydělat

26. 10. 2021 | Jana Poncarová

Proplať to! Recept, jak neumřít na splatnost faktur. A jak na ní vydělat

Loni na jaře se zastavil byznys a s proplácením faktur to začalo být ještě horší než dřív. A to jsou čeští podnikatelé zvyklí čekat! Že se tou dobou právě rozjížděla služba s výmluvným... celý článek

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

21. 10. 2021 | Jiří Hovorka | 3 komentáře

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

Služba eKasa operátora O2 k 25. říjnu končí. Přes tři tisíce podnikatelů, kteří tento pokladní systém využívají, přebírá společnost Storyous.

Tečka se ruší. Respirátory jsou znovu povinné všude uvnitř

20. 10. 2021 | Petr Kučera | 67 komentářů

Tečka se ruší. Respirátory jsou znovu povinné všude uvnitř

Končící vláda Andreje Babiše reaguje na rostoucí počet pozitivních testů na covid-19. Chce předejít zahlcení nemocnic, které by mohlo znovu omezit dostupnost zdravotní péče nesouvisející... celý článek

Úvěry zdražují. Přichází doba alternativního financování

20. 10. 2021 | Dominik Stroukal

Úvěry zdražují. Přichází doba alternativního financování

Inflace jen tak nezpomalí a úrokové sazby České národní sazby dál porostou. To nahrává alternativnímu financování. Je nejlepší čas se v něm alespoň trochu zorientovat. Může se vám to... celý článek

Paušální daň se blíží. Spočítejte si, jestli se vám vyplatí

19. 10. 2021 | Jiří Hovorka

Paušální daň se blíží. Spočítejte si, jestli se vám vyplatí

Noví zájemci se mohou k paušální dani hlásit do 10. ledna. Kolik za rok 2022 zaplatí a komu se to vyplatí? Máme kalkulačku.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.