Mávnete rukou nad 10 000 korunami?

Mávnete rukou nad 10 000 korunami?
Spořitelna připravila tisíce klientů o slíbené prémie. Projde jí to, nebo může čekat sérii žalob?
 

Jeden z nejrozšířenějších studentských účtů - Sporostudent (profil, názory) čeká postupný či spíše rychlý útlum. Spořitelna totiž dramaticky snížila finanční prémie (viz box Milníky), které byly asi největším lákadlem pro většinu studentů. Jenže obě změny aplikovala i na stávající klienty.

Čtyři právní experti, které redakce serveru Peníze.cz oslovila, se však domnívají, že by případný soud mohl kvalifikovat rozhodnutí spořitelny jako neoprávněné. Podle jednoho právního názoru je totiž možné považovat některé letáky ČS za klamavé (viz box Klamavá reklama). Jiní právníci dokonce považují jednání spořitelny za porušení fakticky vzniklého závazkového vztahu. Banku tak mohou na základě těchto názorů čekat oprávněné žaloby.

Prémie ve smlouvě nebyly

Obě prémie byly poskytovány od roku 1997 a informace o jejich výši se mimo jiné objevila i v informačním letáku (1. strana a 2. strana) s nabídkou účtu Sporostudent. Samotné smlouvy však konkrétní ustanovení o výši prémie neobsahovaly.

Milníky
1. pol. 90. let: objevuje se Sporostudent
od roku 1997 začíná ČS poskytovat prémie 400 Kč a 10 000 Kč, tyto informace se objevují i v informačním letáku z tohoto roku
květen 2001: mimořádné prémie již nejsou poskytovány za bakalářské studium s vyznamenáním
srpen 2001: informační leták ke Sporostudentu již neobsahuje výši prémie, o mimořádné prémii se již vůbec nezmiňuje
1. 2. 2003: snížena mimořádná prémie z 10 000 Kč na 1 000 Kč
1. 4. 2003: uvedeno konto Student+
25. 4. 2003: 20 000 klientů Student+
1. 5. 2003: snížena roční prémie ze 400 Kč na 40 Kč

Prémie se objevily pouze v "Informacích České spořitelny o zřízení a vedení sporožirového účtu" (dále jen Informace), které byly studentům údajně předány při založení účtu. V nich bylo mimo jiné stanoveno, že prokáže-li majitel účtu (předložením diplomu) ukončení studia na vysoké škole s vyznamenáním, připíše spořitelna ve prospěch jeho účtu mimořádnou prémii.

 

Výše obou prémií však byla stanovena v jiném dokumentu. "Sdělení klientům České spořitelny – Specifika stanovená Českou spořitelnou pro vedení sporožirového účtu v režimu Sporostudent" (dále pouze Sdělení), ve kterém byla výše prémií vyhlášena, však mohl klient nalézt pouze v tištěné podobě na pobočkách banky v tzv. Informační knize.

Spořitelna tvrdí, že změny jsou oprávněné, protože byly provedeny vydáním nového Sdělení a po předchozím písemném upozornění všech dotčených klientů na přítisku k výpisu z účtu.

Pohled první: nekalá soutěž

Zdá se tedy, že spořitelna zásadně mohla výši prémií změnit, protože "daná nabídka byla poplatná době svého vzniku a tehdejším hospodářským podmínkám", jak se mohli někteří klienti dozvědět např. z vyjádření ombudsmana ČS. Odvolávání klientů na leták spořitelna odmítá. Reklamní leták se totiž nemohl stát součástí smluvního vztahu, protože měl pouze informační charakter (nebyl tedy návrhem na uzavření smlouvy).

Klamavá reklama
(§ 45 obchodního zákoníku)

1) Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.

2) Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem.

3) Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.

Za součást smluvního vztahu však nemůže být považováno ani Sdělení, protože by tak muselo vyplývat přímo ze smlouvy samé (viz "Pohled druhý"). Změny vyplývající ze Sdělení jsou tudíž na klienty neúčinné. Nelze totiž lákat klienty příslibem konkrétní částky, libovolně ji měnit a tím neumožnit čerpání původně inzerovaných výhod jen na základě jednostranných prohlášení banky, která fakticky nejsou součástí smlouvy.

Někteří klienti se totiž mohli dostat do situace, kdy se snažili studovat s vyznamenáním, avšak banka jim změnou podmínek znemožnila čerpání výhod. Tyto slíbené výhody byly navíc  pravděpodobně jedním z hlavních podnětů k uzavření smlouvy. Je totiž možné, že by si tito studenti účet vůbec nezaložili, nebylo-li by daných podmínek. Leták byl sice časově omezen, ale pouze pro budoucí zájemce. Ti, kteří si založili účet na základě platné výzvy v letáku, se na něj tedy odvolávat mohou.

Výše uvedené jednání může případný soud kvalifikovat jako nekalosoutěžní jednání. Jak se můžete sami přesvědčit, prakticky totiž vyhovuje definici klamavé reklamy (viz box). Banka sice nebyla smluvně vázána poskytovat prémie, avšak klient mohl být na základě "lákacího slibu" v odůvodněném očekávání, pro něž uzavřel smlouvu právě s touto bankou, že banka dostojí svému slibu. "Z nesplnění slibu mu tak fakticky vznikla škoda i nemateriální újma," sdělil svůj názor expert na nekalosoutěžní jednání Doc. JUDr. Martin Boháček, CSc.

"Proti názoru, že se Česká spořitelna v této oblasti dopustila nekalé soutěže, se důrazně ohrazujeme," odpověděla Věra Čarná z odboru externí komunikace ČS a doplnila, že spořitelna nemá zájem ventilovat tuto problematiku formou právní mluvy v médiích ani jiným způsobem. Ani po žádosti o doplnění bližších argumentů se však zástupci ČS o vyvrácení výše uvedeného právního výkladu nepokusili.

Pohled druhý: závazek bez podpisu

Na tento problém se můžeme podívat ještě z jiného pohledu. Smlouva ani na jeden z dokumentů upravujících prémie neodkazovala. Pouze Informace obsahovaly odkaz na Sdělení. Informace ani Sdělení se proto nemohly stát součástí smlouvy/smluvního vztahu. Změna prémie v novém Sdělení tedy nemůže být aplikovatelná na původní smlouvy, protože na ně nemá žádnou právní vazbu.

Prémie se však objevily v informačním letáku, podle kterého spořitelna po čtyři roky pravidelně prémie vyplácela. Toto jednání je prakticky možné kvalifikovat jako konkludentní úkon, kterým bance fakticky vznikla povinnost vyplácet v dané výši prémie. Banka je tak zavázána vůči těm klientům, jejichž smlouvy byly uzavřeny za původních podmínek a kteří obdrželi alespoň jednu výplatu prémie.

"Následnou změnou ve vyplácení uvedla banka klienta pravděpodobně v omyl. Dále tím mohla porušit závazkový vztah, který na základě výše uvedeného jednání prakticky vznikl," domnívá se Doc. JUDr. Zbyněk Švarc z katedry práva na VŠE v Praze. A vzhledem k tomu, že se dle § 35 odst. 3 občanského zákoníku chrání dobrá víra toho, komu byl právní úkon určen, je klient i nadále oprávněn očekávat výplatu prémií za nezměněných podmínek.

Ovšem i v tomto případě by musel konečný verdikt vynést soud. Do té doby platí klasické rčení: "Kde není žalobce, tam není soudce".

A výsledek?

O budoucnosti Sporostudenta ještě není dle vyjádření tiskového oddělení v současné době rozhodnuto. Spořitelna však podle našich informací předpokládá, že většina stávajících Sporostudentů přejde na Student+ (profil, názory) a výhledově tedy počítá pouze s dubnovou novinkou.

Ten, kdo bude mít zájem svůj účet u České spořitelny opravdu využívat a nepředpokládá ukončení studií s červeným diplomem, bude jistě s novým programem (blíže viz článek Spořitelna mění studentské konto) spokojený. Ostatní klienti budou muset zvážit, do jaké míry se cítí jednáním ČS poškozeni. Záleží pak již na jednotlivcích, zda takové chování vezmou jako důvod ke změně banky či dokonce k podání žaloby, nebo to nechají jen tak být. V každém případě je rozumné se zamyslet, zda se banky občas nepokoušejí zneužít svého silného ekonomického postavení a zda se nesnaží příliš jednat jen ve vlastním zájmu.

Bližší srovnání studentských kont naleznete v naší produktové sekci Konta pro mladé a studující. Kopie letáků naleznete zde: původní leták z roku 1997 s výší prémií (1. strana a 2. strana), nový leták z roku 2002 (1. strana a 2. strana) .

Pokud jste již v této věci komunikovali se zástupci banky či přímo s ombudsmanem ČS či pouze chcete vyjádřit svůj názor, neváhejte přispět do diskuse. Zajímá nás také, zda byste uvažovali o podání žaloby!


Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 59 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 5. 2003 8:32, Jansa

Velmi doporučuji vyhnout se České spořitelně velkým obloukem. Arogantní uslintaný bolševický kolos, nepříjemný, nevábný.

+43
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 5. 2003 23:01, CSrypatschek

...diskutované téma se zde omílá po kolikáté a je to pro mne problém už podružný. Více fascinující je vůbec skutečnost, že finanční skupina České spořitelny má dle toho, co za "záraky" v bémiš prostoru předvádí, ještě stále tak neuvěřitelně velký počet klientů !

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (59 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Spořitelna podlehla tlaku

31. 7. 2003 | Dušan Hradil

Spořitelna podlehla tlaku

Na jaře jsme jako první upozornili na problém se zrušením desetitisícové prémie u studentského konta České spořitelny. V létě se pak strhla mediální lavina, přidalo se Sdružení na ochranu... celý článek

Spořitelna mění studentské konto

27. 3. 2003 | Dušan Hradil

Spořitelna mění studentské konto

Snížení finančních prémií, zato však více služeb zdarma, lepší úročení a vyšší kontokorent. Tak lze stručně charakterizovat nové studentské konto České spořitelny. Bude pro klienty... celý článek

Studenti, máte všech pět pohromadě?

25. 9. 2002 | Michal Hazi

Studenti, máte všech pět pohromadě?

Každý rok se touto dobou těší pět bank na nové perspektivní klienty. Proto se jim snaží již teď nabídnout mnoho výhod. Nově přijatí vysokoškolští studenti se mají na co těšit. Víte,... celý článek

Spořitelní hrátky s červenými diplomy

30. 5. 2001 | Lenka Fialová

Spořitelní hrátky s červenými diplomy

Studenti vysokých škol, otevřete si účet u České spořitelny! Získáte kontokorent deset tisíc, každý rok čtyři stovky a co víc - při získání "červeného diplomu" deset tisíc. To se vyplatí... celý článek

Změnou sazebníků porušují banky zákon

18. 4. 2001 | Michal Hazi

Změnou sazebníků porušují banky zákon

Pokud vaše banka změnila sazebník poplatků a odměn a vy se s tím nechcete smířit, nemusíte. Zákon je na vaší straně. Banka nesmí měnit sazebník jen ze své libovůle!

Partners Financial Services