Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Kde vzít a nekrást

Kde vzít a nekrást
Na českém trhu aktivně působí 700 tisíc podnikatelů a malých firem. Získat potřebný úvěr je pro ně již v současnosti jednodušší, ale stále ještě ne samozřejmé. Co tedy banky tomuto segmentu nabízejí?

Řada bank připravila speciální produkty pro oblast malého a středního podnikání vloni, kdy jejich neochotu půjčovat drobným podnikatelům zkritizovala i Evropská komise. Zdlouhavé vyřizování a malá dostupnost úvěrů by tak měly časem vymizet. "Tuzemské banky mají přebytek peněz a hledají příležitosti, jak je dobře investovat," uvedl náměstek ředitele pro marketing Petr Slabý z Komerční banky (profil, názory). A malé a střední podniky jistě dobrou investicí jsou. Podle odhadů Citibank (profil, názory) totiž tento segment tvoří zhruba 45 % českého HDP, zatímco evropský průměr přesahuje 60 %. Lze tedy očekávat, že význam malých a středních podniků výrazně poroste.

Nárůst poskytnutých úvěrů pro malé a střední podnikatele (neboli SME - Small and Middle Enterprises) dokládají téměř všechny banky. Například eBanka (profil, názory) meziročně zvýšila objem nově poskytnutých prostředků o 323 %. Vysoký je také podíl kladně vyřízených žádostí o úvěr. Například GE Capital Bank (profil, názory) schválila úvěr zhruba 90 % žadatelů. "Firmy, které se rozhodnou požádat o úvěr u GE Capital Bank, přesně ví, za jakých podmínek jej mohou získat," dodává mluvčí Jan Hainz. HVB Bank  (profil, názory) a Citibank (profil, názory) zase vsadily na předběžné schválení žádosti, které šetří čas bance a peníze klientům.

Co banky (ne)nabízejí

Přehlednou tabulku s údaji o tom, jak jednotlivé banky definují malé a střední podnikání, kolik prostředků drobným podnikatelům v loňském roce půjčily a jak byli jejich klienti úspěšní s žádostmi o úvěr naleznete zde. 

Orientaci na malé a střední podniky propaguje téměř každá banka. Jedna z mála, která se tímto segmentem ještě příliš nezabývala, je Živnostenská banka (profil, názory). I zde se ale dají čekat změny. "V únoru se majoritním akcionářem stala UniCredito Italiano SpA, která má s financováním SME velké zkušenosti. Nyní proto intenzivně pracujeme na přípravě nových produktů pro tento segment," objasňuje Karel Ježek ze Živnobanky.

Ostatní peněžní ústavy ale mají co nabídnout. Nevládnou-li přímo určitým úvěrovým produktem pro SME, nechybí v jejich nabídkách alespoň povolený debet. Například Komerční banka (profil, názory) a GE Capital Bank (profil, názoryposkytuje malým podnikům kontokorent až do výše půl miliónu korun. Tyto prostředky ale slouží pouze k překlenutí krátkodobé finanční tísně, jako dlouhodobý zdroj úvěrování jsou drahé. Roční úroková sazba se pohybuje zhruba v intervalu 13 až 15 %.

Propracovaný systém produktů má například Česká spořitelna (profil, názory), rozvoj malého a středního podnikání podporuje speciálními TOP programy (Top podnik, Top Export a Top Kapitál). Navíc ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (dále ERBD) začala nabízet výhodný úvěrový program, který je dostupný i začínajícím podnikatelům (konkrétní údaje o produktu jsou v tabulce č.2). Podobnou nabídku předkládá i Raiffeisenbank (profil, názory), její produkt je ale určen jen již "fungujícím" firmám. Za povšimnutí stojí nabídka státem kontrolované Českomoravské záruční a rozvojové banky (dále ČMZRB). Ta od dubna nabízí nový produkt, na který má vyčleněno 210 miliónů korun.

Pro snadné porovnání nabídky jsme pro vás připravili následující tabulku:

ÚVĚROVÉ PRODUKTY PRO STÁVAJÍCÍ PODNIKATELE

Banka

Českomoravská záruční
a rozvojová banka

CitiBank

GE Capital Bank

Komerční banka

Raiffeisenbank

Volksbank

Produkt

Malý úvěr - program Kredit
(se státní podporou)

Provozní úvěr CitiBussines

Malá podnikatelská půjčka

Profi úvěr

Mikroúvěr
(s podporou Evropské banky pro obnovu a rozvoj)

Investiční úvěr

Výše (v Kč) do 1 miliónu 400 tis. - 2 milióny 500 tis. - 3 milióny do 4 miliónů 100 - 800 tis. Individuální
Splatnost až 48 měsíců 12 měsíců s možností obnovení čerpání na další období. až 5 let až 5 let 6 - 48 měsíců až 6 let
Sazba 3 % Individuální ohodnocení - min. 10,9 % Individuální ohodnocení - nejčastěni 8 - 9 % 5,3 % - 13,2 %
(dobře fungující podnik - pod 10 %)
7,7 % - 9,7 % pro zajištěné úvěry, 10,7 % pro jištění jen biankosměnkou. Kolem 6,5 % (většina klientů má sazbu vyšší, ti bonitnější nopak nižší)
Kvalifikační
kritéria
Finanční výkazy, doklady o majetkoprávních vztazích, souhlas manžela/lky s podnikáním u fyzických osob. Poskytnutí úvěru musí doporučit některé Regionální poradenské a informační centrum nebo Podnikatelské inovační
centrum, jejichž prostřednictvím je nutno žádost o úvěr podat.
2 roky podnikání v oboru + min. roční obrat za poslední ukončené finanční období 3-10 mil. Kč podle výše úvěru + min. výše měsíčního obratu na běžném účtu u Citibank po celé období bez ohledu na čerpání úvěru 130-670 tis. Kč podle výše úvěru.

Daňové přiznání alespoň za poslední  2 roky + potvrzení finančního a sociálního úřadu o plnění zákonných plateb, kladné vlastní jmění, firma není v konkursu.

Doklad opravňující k podnikání, účetní závěrka, aktuální účetní výkazy, daňové přiznání posledních 3 let, potvrzení finančního a sociálního úřadu o plnění zákonných plateb, prohlášení  vlastnictví majetku a závazcích.  Finanční výkazy za poslední 2 roky, bezdlužnost za čtvrtletí před čerpáním úvěru, kopie podnikatelského oprávnění. Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list + daňové přiznání alespoň za poslední 3 roky včetně příloh (rozvaha + výsledovka) + potvrzení finančního a sociálního úřadu o plnění zákonných plateb + výpis z katastru nemovitostí k nemovitému majetku klienta + tržní ocenění nemovitosti.
Zajištění FO* - bez zajištění,
PO** - biancosměnka podepsaná všemi společníky nebo členy příjemce podpory jako směnečnými ručiteli.
Biankosměnka + u úvěru od 600 tis. do 2 miliónů zástava movitého či nemovitého majetku. Nemovitost, biankosměnka. Do 1 miliónu - biankosměnka. Nad 1 milión biankosměnka + nemovitost, movitost, pohledávky, bankovní záruky Nemovitost, hotovost, bankovní záruka, pohledávky nebo biankosměnka. Nutné pojištění FO* - smrt, trvalé následky, plná pracovní neschopnost. Nemovitost, movitost, směnečný ručitel, postoupení pohledávek, 2 biankosměnky.
Rozhodnutí
o poskytnutí
úvěru
Minimálně 2 týdny Do 2 pracovních dnů. Do 3 pracovních dnů. Úvěr do 1 miliónu - do 3 pracovních dnů, úvěr do 4 miliónů - do 5 pracovních dnů. Předběžné posouzení do 5 dnů (v 95 % případů bylo posouzeno do 3 dnů). Není standardizováno
Splácení Možný odklad splátek na 6 měsíců, pak čtvrtletní splácení Měsíčně splátky úroků + 1/24 zůstatku úvěru. Měsíční, splátkový kalendář lze nastavit individuálně. Jistina + úroky měsíčními splátkami, úroky se splácí od měsíce následujícího po zahájení čerpání úvěru, jistina se splácí od měsíce po vyčerpání úvěru. U úvěrů nad 1 rok možný odklad splátek jistiny na 3 měsíce; možné snížení splátek jistiny na polovinu v době splácení - max. na 3 měsíce. Kapitálové nebo paušální splátky. Existuje také možnost operativního splácení.
Poplatky
(v Kč)
Vyřízení žádosti 4 500 + pokud je úvěr schválen ještě 1 % úvěru, měsíční správa - 40-80. Vyřízení žádosti - 4 500, změna struktury úvěrové linky ze strany klienta - 1% z hodnoty; min. 10 000. Vyřízení žádosti - 5 000 + při schválení 0,5 %úvěru (min. 5000) Vyřízení žádosti - 0,3 % úvěru (min. 500, max. 30 000), realizace úvěru - 0,6 % úvěru (min. 1 000) Posouzení žádosti - 2 000, zpracování - 1 % z výše úvěru (min 5 000), měsíční správa - 200. 1,5 % z částky úvěru, min. 5000.

Zdroj: Banky
Vysvětlivky:
* - fyzická osoba, ** právnická osoba

 

Ohodnocení klienta a platební morálka

Česká republika má ze všech transformujících se ekonomik nejnižší podíl špatných úvěrů. Právě nízká rizikovost malých půjček je pro ERBD jedním z hlavních důvodů, proč financuje segment SME. Dobrou zkušenost dokládají i ostatní peněžní domy. Například podíl špatných půjček Raiffeisenbank (profil, názory) je podle mluvčí Romany Kubálkové nižší než jedno procento celkového objemu úvěrů poskytnutých SME. Mimořádně nízké procento rizikových půjček se nachází v portfoliu Citibank (profil, názory). "Jde však o specifickou zkušenost naší banky, která má velmi kvalitní scoringový proces," dodává mluvčí Marek Hlavica.

Obsah scoringu je podle Jiřího Báče, ředitele Odboru podnikatelské klientely HVB Bank, chráněným know-how každého bankovního domu. Obecně ale jde o komplex ukazatelů, které společně s ohodnocením zástavy vytvářejí podklady pro přidělení úvěru. Konkrétní požadavky uvádí předchozí tabulka. "Pro nás jsou důležité zejména údaje finančního charakteru s ohledem na dané odvětví a velikost firmy," upřesňuje Pavel Hejzlar z ČSOB (profil, názory).

Peníze pro zajíce

"Kde vzít a nekrást?" I tak se ale stále může ptát začínající podnikatel. Nemá-li žádnou podnikatelskou historii, většina bank se s ním o poskytnutí úvěru totiž vůbec nebude bavit. "Zájemcům o úvěry pro úplný start podnikání doporučujeme obrátit se na ČMRZB," upřesňuje Blanka Kandrnalová z Volksbank CZ (profil, názory). Kromě speciálních produktů ČMZRB a České spořitelny (profil, názory) jsou světlou výjimkou jen Komerční banka (profil, názory), HVB Bank  (profil, názory) a Raiffeisenbank (profil, názory), které jsou ochotny se žádostí zabývat. Bez vynikajícího podnikatelského záměru, dobrého managementu a kvalitní záruky ale neuspějete nikde.

Velmi zajímavé jsou nicméně produkty ČMZRB a České spořitelny (profil, názory). První z nich, program Start, je dokonce bezúročný. Program je vyhlášen do roku 2004 a jeho doba trvání je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků. Pro letošní rok ČMRZB vyčlenila 400 miliónů korun. Kompletní popis obou produktů nabízí následující tabulka.

 

ÚVĚROVÉ PRODUKTY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Banka

Českomoravská záruční
a rozvojová banka

Česká spořitelna*

Produkt

Program START

Mikro a mini úvěry
z linky Evropské banky pro obnovu a rozvoj

Výše (v Kč) až 500 tis. pro FO**, až 1 milion pro PO*** 100 tis. - 4,3 miliónu (při kombinaci úvěrů až 8,6 milionu)
Splatnost až 6 let až 5 let
Sazba Bezúročná půjčka Individuální sazba - min. 6 % (většinou kolem 8 %)
Kvalifikační
kritéria
Účast na vzdělávacím programu, v jehož rámci
zájemce zpracuje podnikatelský záměr, nutnost získat
doporučení Regionálního poradenského a informačního
centra. Žadatel předkládá charakteristiku projektu,
výdaje na realizaci projektu a jeho financování,
doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti,
o registraci u finančního úřadu a prohlášení žadatele.
Začínající podnikatelé - nutnost prokázat kvalitní
podnikatelský záměr + doložit výkazy očekávaných
peněžních toků na 3 roky dopředu + 30% spoluúčast
na nákladech projektu.

Stávající podnikatelé - daňové přiznání za poslední
2 roky + účetní výkazy.
Zajištění FO* - bez zajištění,
PO** - biancosměnka podepsaná všemi společníky
nebo členy příjemce podpory jako směnečnými ručiteli.
Posuzuje se individuálně - nejčastěji nemovitost
či movitost (na kterou byl úvěr schválen).
Splácení Rovnoměrné čtvrtletní, první splátka stanovena v době
9-12 měsíců ode dne poskytnutí úvěru. Prodloužení
doby splatnosti úvěru formou odkladu splátek je
možné max. o 1 rok proti původní dohodnuté době
splatnosti. V případě prodlení s úhradou plné výše
dvou po sobě jdoucích splátek je ČMZRB
oprávněna požadovat okamžité splacen
celého poskytnutého úvěru.
Možný odklad splátek jistiny na 6 měsíců,
pak pravidelné měsíční splátky.
Poplatky
(v Kč)
Uzavření smlouvy i vedení je bez poplatku. Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti - individuálně
(cena je nevratná), měsíční správa a vedení - 300 Kč,
změna smluvních podmínek ze strany klienta - 0,3 %
z aktuálního zůstatku, min. 2 500 Kč.

Zdroj: Banky
Vysvětlivky:
* - Česká Spořitelna nabízí tento typ úvěrů jak začínajícím tak stávajícím malým a středním podnikům a podnikatelům
** - fyzická osoba, *** - právnická osoba

Objem úvěrů pro malé a střední podniky ani zdaleka nedosahuje evropských hodnot (140 % HDP), například rezervy v nabídce pro začínající podniky jsou značné. Banky snad ale konečně začínají chápat, že i to, co je malé, může být atraktivní.

Je nabídka úvěrů pro SME dostatečná? Už jste pro svoji firmu o úvěr žádali? Úspěšně, či bezúspěšně? Má ČMRZB význam? Podělte se o názory!!!

Další informace si můžete přečíst v naší sekci Pro podniky.HSBC Zajištěné fondy
  • RSS
  • Kindle
  • Poslat e-mailem
  • Vytisknout

Líbil se vám článek?

-3
Ano
Ne

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

19. 5. 2003 20:45, CSrypatschek

Důvodem, proč po zralé úvaze tzv. nepodnikám, je to, že nechci být pro bémiš stát, bémiš banky a dnes už i bémiš odboráře tou lovnou zvěří, která je vždy první na ráně, když někomu z nich chybí prašulky a nebo je třeba tahat jinak kaštany z ohně, aby se to stádo tady zase nažralo a nebučelo, politické strany volilo a odborářské šéfíky podporovalo. Jsem přece samostatné divoké prasátko s páráčky !

Reagovat

 

+33
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (CSrypatschek 19. 05. 2003 20:44)

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 5. 2003 0:54

Souhlasím s názory pravých podnikatelů, soukromníků, které se zde objevily, ale pánové (možná i dámy) přemýšlejme jak se dát dohromady !!! Na Žofíně 16. prosince nás bylo víc jak 4 000. Kde jsme nyní ? Nechci použít vulgárního výrazu, ale myslím že máme šanci ( možná poslední ) se ozvat v současném procesu reformy veřejných financí. Volejte na 1230 info linku Sdružení podnikatelů ČR a možná že se dáme zase dohromady jako před 13 lety na Žofíně a dáme vědět vládám a parlamentům co si o těch změnách a reformách myslíme. Co říkáte ?

Reagovat

 

-38
Líbí
Nelíbí

Další příspěvky v diskuzi (16 komentářů)

29. 12. 2011 | 14:47 | Investicos Brothers

Dáme Vám peníze na podnikání. Hledáme zajímavé podnikatelské nápady a dáme Vám peníze pro rozjezd firmy. Zároveň Vám můžeme pomoci s marketingem, obchodem a dalšími činnostmi nutnými pro rozjezd podniku. Nebojte se ozvat...více

22. 5. 2003 | 7:53 | toro

Kecy, kecy,kecy. TAk jak lže tenhleten stát tak lžou banky. Každá z Vás vytáhne velice důvěrné informace a pak Vám dá vědět že pro ni nejste zajímavý. A přesně jak se tady objevilo vždyť tady nemá nikdo zájem na malé a střední...více

19. 5. 2003 | 20:52 | CSrypatschek

...a tak zde možno být, v tomto až genocidním prostředí, autenticky třeba právě takovým CSrypatschekem. Doporučuji dále studovat pro inspiraci přirozené instinkty pana Blatného nebo Vora Izzakóna - možná se Vám budou, pane...více

19. 5. 2003 | 20:48 | CSrypatschek

A navíc si stejně myslím, mluvíme zde o drobném a středním podnikání, že se vstupem do EU si to tu pro nás ( jako příležitost k obživě touto formou ) stejně zhusta lehne. Neboť ti, co sem přijdou ( možná o něco později ?...více

19. 5. 2003 | 20:46 | CSrypatschek

Je to ostatně bilance, kterou si musí každý spočíst sám. Co za energii, jaký nevratný čas a za riziko do toho tzv. podnikání, hi, hi, hi, vkládá a co nakonec pro sebe, tedy na svoji osobní regeneraci a něco do štrozoku (...více

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2017 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK