Změna příjmení nebo jména. Kdy je zadarmo a kdy si připlatíte

Jana Divinová, Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 9. 10. 2022
Při svatbě (i při rozvodu) vám změní jméno zadarmo. Taky když si necháváte škrtnout -ová, můžete nechat peněženku v kabelce. Jinak zaplatíte. Není to ale žádná raketa. Řekneme, kolik změna příjmení i jména stojí, a poradíme i s praktickými věcmi.
Změna příjmení nebo jména. Kdy je zadarmo a kdy si připlatíte

Zdroj: Shutterstock

Nejčastěji člověk změnu příjmení řeší v souvislosti se sňatkem. Pořád je v Česku nejčastější varianta, že nevěsta po obřadu přijímá ženichovo příjmení. Takže když si bere Mařenka Krušinová Jeníka Míchu, jmenují se po svatbě oba Míchovi a stejné příjmení automaticky ponesou jejich děti. Tak to bylo už Bedřicha Smetany, když se v jeho Prodané nevěstě tihle dva nakonec brali.

Dneska je možností víc.

Méně tradiční řešení příjmení po svatbě

Méně tradiční ale neznamená bůhvíco výjimečného. Není nijak vzácné třeba to, že ženich přijme příjmení nevěsty. Pak budou po svatbě oba Krušinovi. A stejně se budou jmenovat i děti.

Dohodnout se můžete i na tom, že si necháte každý původní příjmení. Už před obřadem ale bude třeba nahlásit, jak se jednou budou jmenovat děti: můžou být buď po tatínkovi, nebo po mamince – ale všechny stejně. Společné děti týchž manželů musí mít stejné příjmení, nejde, aby se například dcery jmenovaly po matce a synové po otci. Obě příjmení děti taky mít nemůžou.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Jestli se nechcete starého příjmení vzdát, ale zároveň byste rádi přijali i to partnerovo/partnerčino, je možnost po svatbě příjmení zdvojit. Má to ale pravidla, která se vám nemusí líbit. Například to, že si příjmení může zdvojit jen jeden z vás. Takže buď tu bude Mařenka Míchová Krušinová a Jeník Mícha, nebo Jeník Krušina Mícha a Mařenka Krušinová. Jak vidíte, ani pořadí se nedá vybrat: původní příjmení je vždycky až to druhé. A děti se budou jmenovat po tom z rodičů, který má příjmení nezdvojené.

Pokud má jeden ze snoubenců zdvojené příjmení už před svatbou, můžou se rozhodnout, že po obřadu budou toto zdvojené příjmení užívat oba. Žádný přílepek už k němu ale přidat nemůžou. Víc než dvě příjmení naráz užívat nelze. Stejné zdvojené příjmení pak ponesou jejich děti.

Když ženich nebo nevěsta už před svatbou užívá dvě příjmení (jedno může být pozůstatkem předchozího sňatku), má po veselce tři možnosti: nechá si původní jméno beze změn, přijme pouze partnerovo příjmení, nebo přijme nové příjmení a za ním bude uvádět jedno (libovolné) z původních.

Spojovník („pomlčku“) mezi dvěma příjmeními podle českého právního řádu užívat nesmíte. Tedy samozřejmě oficiálně, v úředním styku, jak se říká.

-ová? Děkuju, nechci

Jak při svatbě, tak i kdykoli jindy, může žena taky vyjádřit přání, aby její příjmení bylo „v mužském tvaru“, tedy bez přípony -ová nebo s mužskou rodovou koncovkou v případech typu Černý × Černá. A bude jí bez dalšího splněno. Dřív takovou možnost měly automaticky jen cizinky, ženy s trvalým pobytem v cizině nebo manželky cizinců. „Dnes si o příjmení v mužském tvaru může na kterémkoliv matričním úřadu požádat každá žena. A nemusí to nijak zdůvodňovat. Žádost je zdarma,“ říká Martin Šebesta z útvaru starosty městské části Praha 1.

V našem případě by se tedy novomanželka jmenovala prostě Mícha, případně Mícha Krušinová, kdyby chtěla obě jména.

Pokud žena jednou přijala manželovo příjmení nebo naopak, už to nejde jen tak vzít zpátky. Leda vzít zpátky celý manželský slib a rozvést se.

Svatba
Zdroj: Shutterstock

Anketa

Paní Dvořák, nebo paní Dvořáková?

Po rozvodu: Návrat zdarma

Když to v manželství nevyjde a budete se chtít vrátit k původnímu příjmení, máte po rozvodu šest měsíců na to, abyste matričnímu úřadu oznámili, že se vracíte k příjmení, které jste měli před svatbou. Na matriku vezměte průkaz totožnosti, rodný list, oddací list a doklad o rozvodu. Když vám půlroční lhůta uteče, k dřívějšímu příjmení se pořád vrátit můžete, nachystejte si ale stokorunu na správní poplatek.

Změna příjmení bez svatby

Abyste mohli příjmení změnit, nemusíte nutně lézt do chomoutu. O přejmenování je možné požádat kdykoli.

Žádost se podává na matrice příslušné podle místa trvalého bydliště. Na to, jestli vám přejmenování povolí, má nakonec největší vliv místní matrikářka či matrikář. Změnu jména totiž budete muset zdůvodnit a bude záležet, jestli vaše vysvětlení zhodnotí jako dostatečné. V praxi ale většinou problém nebývá. Jednodušší je změna příjmení, pokud se jmenujete směšně, výstředně nebo hanlivě, případně máte příjmení cizojazyčné či zkomolené. Pak není třeba argumentovat. Dokonce budete mít přejmenování levnější, zaplatíte jen stokorunu. V ostatních případech stojí změna příjmení tisíc korun českých.

Specifickým případem je změna pohlaví. V takových případech se jedná o změnu jména a příjmení, která musí proběhnout, proto není zpoplatněna.

Pochopitelný důvod ke změně příjmení kupříkladu je, že si nechcete vzít zadluženého partnera, ale kvůli dětem byste se rádi jmenovali stejně. Kvůli dětem se ostatně Monika Babišová jmenovala Babišová už čtyři roky před tím, než si vzala Andreje Babiše.

Jiný typický důvod může být, že máte jméno po biologickém rodiči, ale v dospělosti byste radši nosili příjmení rodiče nevlastního, který vás vychoval. Protože s ním máte lepší nebo aspoň nějaké vztahy.

Změnu příjmení vám nepovolí v případě, že by byla v rozporu se zájmy nezletilého dítěte – například, kdyby svobodná matka chtěla jiné příjmení, než mají její děti.

Nevyhoví-li matriční úřad žádosti o povolení změny příjmení, vydá zamítavé správní rozhodnutí, proti kterému se dá odvolat k příslušnému krajskému úřadu, popřípadě magistrátu měst Brna, Ostravy, Plzně a Prahy.

Předpisy také neumožňují přidat si k příjmení ještě jedno. Například, když si budete chtít k vyvdanému nebo vyženěnému příjemní později připojit ještě své příjmení za svobodna, neuspějete. Jaké příjmení chcete v manželství používat, byste měli nahlásit před obřadem, později už si druhé přibrat nejde.

Změna příjmení dítěte

Pokud jde o přejmenování dítěte, platí přísnější pravidla. Úředníci pečlivěji posuzují, co vás k rozhodnutí vede a jestli dítě změna jména nepoškodí. Dítě starší patnácti let musí s přejmenováním vyslovit souhlas.

V každém případě budete k přejmenování dítěte potřebovat souhlas druhého rodiče. Když s přejmenováním druhý rodič nesouhlasí, můžete se obrátit na soud, který posoudí, jestli je změna jména v zájmu dítěte.

Dřív se při přejmenování dítěte původní jméno z rodného listu vypouštělo. Podle dnešních pravidel se jako rodné příjmení uvádí vždy příjmení, se kterým se člověk narodil.

Kolik stojí nové jméno. Správní poplatek

Lupa
Zdroj: Shutterstock

Na 100 korun vás přejmenování přijde, když

  • je původní příjmení hanlivé, výstřední, směšné, zkomolené nebo cizojazyčné
  • když se víc než půl roku po rozvodu vracíte k dřívějšímu příjmení
  • jde o změnu příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, případně pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí

V ostatních případech si chystejte 1000 korun.

S několika výjimkami:

  • Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek za všechny.
  • Za změnu příjmení víc nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá také jen jeden poplatek.
  • Když se vrátíte k dřívějšímu příjmení do šesti měsíců po rozvodu, poplatek se neplatí.
  • Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení v případě změny pohlaví.
  • Zadarmo je pro dámy příjmení „v mužském tvaru“

Změnit můžete i rodné jméno

Jestli vás rodiče do života vybavili rodným jménem, se kterým nejste spokojení, dá se změnit, podobně jako příjmení. Žádost podejte na matrice příslušné podle místa trvalého bydliště.

Možné je požádat také o zdvojení křestního jména a ke svému původnímu si přibrat ještě jedno.

Změna jména se nepovolí v případě, že muž žádá o změnu na ženské jméno (nebo naopak). Přejmenovat se nesmíte také na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo na jméno, které má váš žijící sourozenec. Když budou mít matrikáři pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, budete muset obstarat znalecký posudek.

Počítejte s tím, že i v případě změny křestního jména, budou chtít na matrice znát důvod. Když bude znít jen trochu rozumně – například, že se za své jméno stydíte nebo že vám beztak dávno říkají jinak, neměla by nastat komplikace.

Poplatek za změnu křestního jména dělá tisíc korun.

Pravidla rodných jmen

Štemplik
Zdroj: Shutterstock

Vybrat rodné jméno není jen tak. Tedy pokud nechcete vybrat třeba Karla nebo Alžbětu po babičce. Když si vyberete jméno netradiční, mohli byste na matrice narazit. Sepsali jsme manuál, jak se tomu nárazu vyhnout. A víme, co vás to bude stát, pokud budete trvat na svém a náraz se rozhodnete vydržet. Pro jména dospělých platí totéž, co pro jména u dětí:

Nezapomeňte na doklady

O žádosti o přejmenování matrika rozhodne do třiceti dnů, ve zvlášť složitých případech do šedesáti dnů. Pokud dostanete zelenou, byrokracie nekončí, čeká vás výměna dokladů:

Kromě běžných dokladů typu občanky a řidičáku, o kterých je řeč v článku, na který odkazujeme, možná řešíte také jméno na dalších důležitých dokumentech – typicky vysokoškolském diplomu nebo maturitním vysvědčení. Praxe je taková, že na nich zůstává jméno staré, tedy to, které jste měli v době státnic nebo maturity. Pokud se necháte přejmenovat, může se tedy stát, že budete muset v budoucnu k diplomu přikládat rozhodnutí příslušného správního orgánu o povolení změny jména či příjmení. 

Binokulár. Zlobil. Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! Už jsme i na Instagramu.

Jana Divinová

Autor článku Jana Divinová

Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Petra Dlouhá

Autor článku Petra Dlouhá

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, během studií pracovala jako stážistka v Lidových novinách. Od roku 2011 píše pro Peníze.cz a Finmag. Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+47
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Co všechno oběhat, když se vám změní příjmení

11. 10. 2022 | Jana Divinová, Petra Dlouhá

Co všechno oběhat, když se vám změní příjmení

Nám je jedno, proč se vám změnilo jméno. Jestli jste se vdaly, oženili, jestli před někým utíkáte. Pomůžeme vám pohlídat, kde všude tu změnu hlásit a co vyřídit, aby šel život hladce.... celý článek

Porod na dohled. Jaké formality vyřídit před ním, jaké těsně po něm

7. 10. 2022 | Petra Dlouhá | 12 komentářů

Porod na dohled. Jaké formality vyřídit před ním, jaké těsně po něm

Během příprav na narození potomka byste neměli opomenout několik úředních povinností. Pro nastávající rodiče shrnujeme administrativu, kterou bude třeba obstarat.

Jak se bude jmenovat? Za netradiční jméno pro dítě si připlatíte

29. 9. 2022 | Jana Divinová, Petra Dlouhá | 1 komentář

Jak se bude jmenovat? Za netradiční jméno pro dítě si připlatíte

Jméno pro dítě si nemůžete vymyslet jen tak. A za neobvyklé si budete muset připlatit. Tady jsou aktuální pravidla.

Co dělat při ztrátě dokladů? Praktický návod

31. 8. 2021 | Kateřina Jungvirtová | 7 komentářů

Co dělat při ztrátě dokladů? Praktický návod

Ztratili jste peněženku a s ní i všechny doklady? Přečtěte si, kam to nahlásit a jak dál postupovat.

Příjmení: po mámě, tátovi, po obou, nebo úplně jinak?

22. 8. 2018 | Petra Dlouhá | 16 komentářů

Příjmení: po mámě, tátovi, po obou, nebo úplně jinak?

Víte, jaké můžete dát svému potomkovi příjmení? Co když nejste manželé nebo se každý z vás jmenuje jinak? Může dostat dítě příjmení po obou? A co když se narodí po rozvodu?

Partners Financial Services