Změna příjmení a nepřechýlený tvar u žen. Jak na to a kolik zaplatíte

Kdy si můžete změnit příjmení nebo jméno? Co je potřeba udělat a kolik to stojí? Co když chce žena užívat zkrácený tvar bez -ová? A jak je to s příjmením po svatbě nebo rozvodu? Tady je návod.
Změna příjmení a nepřechýlený tvar u žen. Jak na to a kolik zaplatíte

Zdroj: Zdenek Sasek, Shutterstock

Podnětem ke změně příjmení nemusí být jenom svatba. Příjmení i křestní jméno si můžete chtít změnit z mnoha důvodů. Podmínkou je, aby vaše důvody byly pro úřady dost dobré – jinak vám žádost neschválí.

Výjimkou je změna na takzvané nepřechýlené příjmení u žen – k té už není potřeba dokládat žádný důvod. Nepřechýlené příjmení, tedy ve zkráceném mužském tvaru bez přípony -ová, mohou ženy v Česku používat od začátku roku 2022 díky novele zákona o matrikách už bez uvedení důvodu a bez výjimek.

Změna příjmení po svatbě

Nejčastější situací je svatba. Obvykle žena přebírá příjmení muže, nicméně české zákony umožňují i to, že muž převezme příjmení ženy.

Když si žena chce z nějakých důvodů ponechat dosavadní příjmení, ale zároveň přijmout to partnerovo, může užívat obě. Zákon stanoví, v jakém pořadí: nejprve se uvádí nové společné příjmení manželů a poté původní. Takže když si paní Nováková vezme pana Dvořáka, bude se jmenovat Dvořáková Nováková. Současně se pan Dvořák musí spokojit s jedním příjmením, protože zdvojit si ho může vždy jen jeden z partnerů. Jejich děti se pak jmenují po rodiči s jedním příjmením – v našem případě Dvořákovi.

Existuje však výjimka, kdy mohou zdvojené příjmení používat oba partneři: pokud měl jeden z nich zdvojené příjmení už při zasnoubení. V tomto případě přebírají zdvojené příjmení i děti partnerů. Dvě příjmení jsou ale maximum, víc jich podle českých předpisů mít nemůžete.

Další možností je, že si oba manželé nechají své dosavadní příjmení. Ještě před svatbou však musí uvést, jaké příjmení jednou přeberou jejich děti. Všechny děti těchto manželů přitom musí užívat stejné příjmení – a pouze jedno. Není tedy možné, aby se dcera paní Novákové a pana Dvořáka jmenovala Nováková Dvořáková.

Pokud vám manželství nevyšlo a chcete se vrátit ke svému dřívějšímu příjmení, stačí to oznámit na matrice. S sebou si nezapomeňte průkaz totožnosti, oddací list a doklad o rozvodu. Když to stihnete do šesti měsíců od rozvodu, je návrat ke starému příjmení zdarma. Jde to i po uplynutí této lhůty, akorát za to zaplatíte 100 korun.

Změna jména nebo příjmení bez svatby

Příjmení si můžete změnit i bez svatby. V podstatě si o to může zažádat každý, kdo takový krok dostatečně zdůvodní. Dobrým důvodem je například, že vaše dosavadní příjmení působí hanlivě nebo směšně, případně máte cizojazyčné či zkomolené příjmení. Pozor ale: jestliže už jste v manželství, potřebujete ke změně souhlas partnera.

Změna jména a příjmení se řeší i při změně pohlaví. Má to obvykle dvě fáze. Při zahájení „léčby“ je osobě, která změnu pohlaví podstupuje, povolena změna jména a příjmení na neutrální verzi. Typická jsou jména jako Alex nebo René a příjmení bez přípony „ová“ – tedy Krejčí, Cábů a podobně. Po dokončení změny pohlaví si pak lze podat standardní žádost o změnu jména i příjmení, aby odpovídala novému pohlaví. V takovém případě nechtějí úřady žádné poplatky.

A co dělat, když se vám nelíbí křestní jméno, které vám kdysi vybrali rodiče? I to si můžete změnit. Snazší to budete mít v případě, že je vaše původní jméno hanlivé nebo se za něj z nějakého důvodu stydíte. Stejně jako u změny příjmení musíte svou žádost rozumně odůvodnit. Pokud jste si jako nové jméno vybrali nějaké neobvyklé, budete si ho muset obhájit. Matrika vás může vyzvat i k předložení znaleckého posudku, který vám na žádost vystaví Ústav pro jazyk český.

Křestní jména můžete používat dvě, tedy například jméno od rodičů a jméno, na které jste byli pokřtěni. Vaše nové křestní jméno nesmí být mužské, pokud jste žena, nebo ženské, pokud jste muž. Také nesmí být zkomolené ani zdrobnělé. A nesmíte se jmenovat jako váš žijící sourozenec.

Ženy s mužským tvarem příjmení

V posledních letech se i v Česku častěji objevují ženská příjmení bez přípony „ová“. Marie Nováková je najednou Marie Novák nebo Marie Novák Dvořáková. Až do konce roku 2021 si podle zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb.) mohla své příjmení upravit na mužský tvar bez přípony -ová pouze žena, která:

  • je cizinka,
  • je občanka České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
  • je občanka ČR, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka,
  • je občanka ČR, která je jiné než české národnosti.

I ženě s českou národností, která si bere Čecha, však v praxi obvykle stačilo, když ve formuláři zaškrtla jinou národnost než českou. Národnost si totiž každý člověk volí sám a může ji během života změnit. Zda taková žádost prošla, záleželo hlavně na úředníkovi, který ji vyřizoval.

Takové jednání bylo podle někdejší zmocněnkyně pro lidská práve (a ještě dříve ministryně spravedlnosti) Heleny Válkové obcházení zákona, ke kterému by česká legislativa neměla ženy nutit. Její návrh, který by umožnil změnit příjmení na mužský tvar všem zájemkyním bez výjimek, schválil Parlament loni v létě.

Od začátku roku 2022 už může nepřechýlené příjmení užívat každá žena bez výjimky. Nemusí ani uvádět důvod, proč o změnu žádá.

Vyřízení žádosti je zdarma, lze ji ale podat pouze jednou. Jednotný formulář neexistuje, ale můžete použít třeba vzor z webu ministerstva zahraničí nebo jakýkoliv jiný vzor z webu jednotlivých matrik.

Žádost musí vždy obsahovat:

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
  • rodné číslo,
  • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
  • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto osoby,
  • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte.

Jak žádat o změnu jména nebo příjmení

Žádost o změnu jména nebo příjmení si podáte na matričním úřadu v místě trvalého pobytu. S výjimkou změny na mužský tvar musíte do žádosti uvést důvod, proč si chcete příjmení změnit. Jestli vám bude uznán, záleží především na osobě, která bude na matrice vaši žádost posuzovat. Ve většině případů problém se schválením nebývá.

Přísnější pravidla platí pro změny u dětí. Ke změně jména či příjmení dítěte potřebujete souhlas druhého rodiče. Když vám ho nedá, můžete se obrátit na soud. Máte-li syna nebo dceru starší 15 let, musí se změnou souhlasit i samotné dítě. Změnu vám úřady nepovolí, jestliže je v rozporu se zájmy nezletilého dítěte. Posouzení provádí sociálka a je velmi individuální.

„Výsledek závisí na konkrétním případu, jednotná pravidla stanovit nelze. V každém případě by úvahy, které byly pro matriční úřad rozhodující, měly být uvedeny v odůvodnění vydaného rozhodnutí,” říká Adam Rözler, mluvčí ministerstva vnitra.

Pokud měníte jméno více dětem najednou nebo je měníte současně se svým, zaplatíte pouze jeden poplatek.

Kolik stojí změna jména nebo příjmení

Za vydání povolení ke změně příjmení z důvodu, že je původní příjmení směšné, cizojazyčné, výstřední, jedná se o přechod na původní příjmení nebo je důvodem změna příjmení dítěte svěřeného do náhradní péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, zaplatíte 100 Kč.

V ostatních případech stojí vyřízení žádosti 1000 Kč. Stejnou částku zaplatíte i za změnu křestního jména.

Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé, kteří si po rozvodu chtějí vzít zpět své rodné či dřívější příjmení nebo mají dvě příjmení a upouští od toho, které získali uzavřením manželství.

Bez poplatku je změna příjmení i v případě, že byla provedena v důsledku nesprávných zápisů v matrice nebo na matričních dokladech.

Neplatí se ani za změnu jména u osvojených dětí.

Když vám žádost o změnu jména úřady zamítnou, můžete se odvolat do 15 dnů ode dne doručení takového odmítnutí.

Nezapomeňte si vyměnit doklady

Pozor: samotnou změnou jména a příjmení to nekončí, čeká vás ještě výměna dokladů.

Požádat o vydání občanského průkazu, případně řidičáku a cestovního pasu, byste měli bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení. Rozhodnutí by vám matrika měla dodat do třiceti dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

Co se týče dokladů, jako je například maturitní vysvědčení, tam vám zůstává jméno původní. Na důkaz, že se jedná o vaše dokumenty, pak budete muset předložit potvrzení o změně jména nebo příjmení.


Nemáte v peněžence poklad? Projděte si vzácné koruny

Zlatý svatováclavský pětidukát z roku 1937, který se loni vydražil za rekordních 23 milionů korun, u sebe nejspíš nemáte. Možná ale v peněžence najdete zdánlivě obyčejné mince a bankovky, které jsou přesto něčím výjimečné. Dostat za ně můžete několikanásobek nominální hodnoty. Pojďme to zkusit.

Kateřina Jungvirtová

Autor článku Kateřina Jungvirtová

Vystudovala obchodní podnikání a po škole pracovala jako copywriter. S redakcí NextPage Media spolupracuje od roku 2021. Když zrovna nepíše, sedí u piana, čte dobrou knížku, je na procházce se psem nebo na cestách. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+33
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 14 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

23. 1. 2022 14:51, Pag

Národ, jehož příslušníci se stydí za svůj rodný jazyk, je odsouzen k zániku. U nás se to podařilo po třech desítkách let vymývání mozků ze strany školy, medií, zvrácených politiků EU i tuzemských. Skutečně krása paní Bílý, Novotný a Nováku.

+16
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

24. 1. 2022 7:52

ano, to je velmi spatne. Dekuji

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (14 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Češi si na investice nevěří, ukazuje průzkum

26. 5. 2022 | Jana Divinová | 7 komentářů

Češi si na investice nevěří, ukazuje průzkum

Čtyři z deseti Čechů se vidí jako nezkušení investoři, další tři z deseti jako zcela nezkušení.

Na úřad online. Bankovní identitu už použilo přes 1,1 milionu lidí

25. 5. 2022 | Olga Skalková | 2 komentáře

Na úřad online. Bankovní identitu už použilo přes 1,1 milionu lidí

Službu BankID, tedy digitální prokazování totožnosti přes bankovní identitu, využilo v Česku alespoň jednou 1,1 milionu lidí pro vstup na portály veřejné správy. Vedle toho ji přes... celý článek

Jste inflační smolař, nebo šťastlivec? Rozdíly jsou nejvyšší v historii

25. 5. 2022 | Jana Divinová | 1 komentář

Jste inflační smolař, nebo šťastlivec? Rozdíly jsou nejvyšší v historii

Pro někoho je výrazně pod 10 %, jiný si připlácí přes 30 %. Inflace postihuje každého výrazně jinak, ukazuje analýza. A nabízí kalkulačku na míru.

Pojišťovny čekají nové spory. Ústavní soud se zastal klienta

24. 5. 2022 | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 3 komentáře

Pojišťovny čekají nové spory. Ústavní soud se zastal klienta

Někteří lidé, kteří si před lety sjednali investiční životní pojištění, mají šanci na vrácení víc peněz. Podle Ústavního soudu nemuseli hned od začátku vědět, že je smlouva neplatná.... celý článek

Marketing skupiny Partners povede Robert Chmelař

24. 5. 2022 | redakce Peníze.CZ | 5 komentářů

Marketing skupiny Partners povede Robert Chmelař

Na nově zřízenou pozici Group Chief Marketing Officer přichází do finanční skupiny Partners Robert Chmelař. Bude mít na starosti marketingovou strategii celé skupiny včetně chystané... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.