Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2019: kolik a pro koho

Stravitelnou formou shrnujeme, kdo má v roce 2019 nárok na podporu v nezaměstnanosti. Její výši spočítá naše kalkulačka.
Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2019: kolik a pro koho

K tomu, abyste dostali podporu v nezaměstnanosti, nestačí, že jste bez práce. Musíte se o zaměstnání prostřednictvím úřadu práce ucházet. A ve dvou letech předcházejících zařazení do evidence úřadu práce musíte mít nejmíň dvanáct měsíců placené sociální pojištění. Jinými slovy, museli jste být zaměstnaní, pracovat na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, podnikat nebo platit dobrovolné důchodové pojištění. Do dob pojištění se ale počítají i náhradní doby zaměstnání, které jmenujeme v boxu.

Náhradní doba je, když...

Náhradní doby zaměstnání

  • příprava osoby se zdravotním postižením k práci,
  • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
  • osobní péče o dítě ve věku do čtyř let,
  • osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
  • osobní péče o fyzickou osobu mladší deseti let, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Anketa

Kolik času jste dohromady v životě byli v evidenci na pracáku?

Pak je tu ještě výčet situací, kdy se můžete s podporou v nezaměstnanosti rozloučit, i když výš uvedeným předpokladům vyhovíte. Na podporu nemáte nárok, pokud:

Zkuste něco nového

Při rekvalifikaci berete víc

Jestli jste bez práce a nové zaměstnání se nedaří najít, může pomoct rekvalifikační kurz. Kromě nových dovedností a zvýšení šancí na profesní uplatnění má rekvalifikace ještě jednu pěknou vlastnost: zvyšuje podporu v nezaměstnanosti. 

Rekvalifikace: Kolik vám dají a jak na to

Výpočet podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí:

  • pět měsíců člověku do 50 let,
  • osm měsíců člověku nad 50 do 55 let,
  • jedenáct měsíců člověku nad 55 let.

První dva měsíce na podpoře dostáváte šedesát pět procent průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání, další dva měsíce padesát procent a potom až do konce podpůrčí doby čtyřicet pět procent dřívějšího výdělku.

Kdo ukončil poslední zaměstnání před zařazením do evidence bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, dostává podporu ve výši čtyřiceti pěti procent dřívějšího čistého výdělku po celou podpůrčí dobu.

Podpora v nezaměstnanosti má stanovené měsíční maximum, v roce 2019 je to 18 111 korun; víc dostávat nemůžete. Limitem je 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém o podporu žádáte: průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2018 byla 31 225 korun, 0,58 násobek je tedy 18 111 korun.

Když po konci předešlého zaměstnání dostanete odstupné, výplata podpory v nezaměstnanosti se odloží; při odstupném ve výši tří platů můžete podporu brát až od čtvrtého měsíce. Délka podpůrčí doby se ale nekrátí.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2019

výdělků
let

Další kalkulačky

Podpora při rekvalifikaci: berete víc

Kdo chce vyšší šanci na nové zaměstnání i vyšší podporu v nezaměstnanosti, může zkusit rekvalifikační kurz. Podpora při rekvalifikaci dělá šedesát procent průměrného čistého měsíčního příjmu v posledním zaměstnání a vyplácí se po celou dobu rekvalifikace. Stropem měsíční podpory při rekvalifikaci je 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém nastupujete do rekvalifikačního kurzu. Maximálně tedy letos při rekvalifikaci dostanete 20 297 korun měsíčně.

Víc o tom, jak se rekvalifikovat a kolik vám přispěje stát, píšeme tady:

Podpora pro bývalé podnikatele

Podnikatel může čerpat podporu v nezaměstnanosti, pouze když samostatnou výdělečnou činnost ukončí nebo přeruší. Stejně jako ostatní žadatelé se musí registrovat u úřadu práce a v posledních dvou letech mít nejmíň dvanáct měsíců hrazené sociální pojištění (do dob pojištění počítají i náhradní doby zaměstnání). Podpůrčí doba je stejně dlouhá jako u ostatních.

Liší se ale výpočet. U podnikatelů se podpora v nezaměstnanosti počítá z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění, tedy z poloviny zisku (příjmy po odečtení výdajů) v předchozím roce – údaj je uvedený v posledním přehledu příjmů a výdajů pro správu sociálního zabezpečení.

První dva měsíce je podpora šedesát pět procent přepočteného měsíčního vyměřovacího základu, další dva měsíce padesát procent a potom až do konce podpůrčí doby čtyřicet pět procent. Při rekvalifikaci dělá podpora šedesát procent vyměřovacího základu.

Maximum podpory je u podnikatelů stejné jako u ostatních, v roce 2019 nemůžete dostávat víc než 18 111 korun měsíčně, respektive 20 297 korun při rekvalifikaci.

Jak zažádat o podporu v nezaměstnanosti

Do fronty!

Přišli jste o práci a jinou hned nemáte? Poradíme, jak a kde si říct o podporu v nezaměstnanosti. A kdy na úřad práce zamířit, abyste nepřišli o peníze. A mimochodem – fronty tam teď prý až tak nejsou.

Žádáme o podporu

Podpora po náhradní době

Když o podporu v nezaměstnanosti žádáte poté, co vám plynula náhradní doba zaměstnání (například jste byli na rodičovské), nepočítá se podpora z dřívějšího příjmu, ale z průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího roku, letos tedy z částky 31 225 korun.

První dva měsíce budete dostávat její 0,15násobek (4684 korun), další dva měsíce 0,12násobek (3747 korun) a potom až do konce podpůrčí doby 0,11násobek (3435 korun).

Podle stejného vzorce se podpora v nezaměstnanosti vypočítává tomu, kdo bez vlastního zavinění nemůže doložit výši dřívějšího příjmu nebo vyměřovacího základu.

Opakované čerpání podpory v nezaměstnanosti

Podporu je možné během života čerpat víckrát. Při posuzování nároku rozhoduje vždy posledních dvacet čtyři měsíců před podáním žádosti. A pravidlo je pořád stejné: v posledních dvou letech musíte mít aspoň dvanáct měsíců hrazené sociální pojištění (počítají se i náhradní doby), jinak podporu v nezaměstnanosti nedostanete.

Kdo v posledních dvou letech před opětovným zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání nevybral celou odpůrčí dobu, nastoupil do zaměstnání nebo zahájil jinou výdělečnou činnost a získal tak dobu důchodového pojištění nejmíň v délce tří měsíců, má znovu nárok na podporu v rozsahu celé podpůrčí doby. Kdo v meziobdobí platil důchodové pojištění míň než tři měsíce, dostane podporu pouze na (nevyčerpaný) zbytek podpůrčí doby.

Jestli jste v průběhu posledních dvou let vybrali celou podpůrčí dobu, nastoupili do práce a pak se vrátili do evidence úřadu práce, budete mít nárok na podporu jen, pokud jste v meziobdobí získali výdělečnou činností dobu důchodového pojištění aspoň v délce šesti měsíců. Tuto dobu nemusíte splnit, pokud jste zaměstnání nebo výdělečnou činnost ukončili ze zdravotních důvodů, kvůli organizačním změnám na straně zaměstnavatele nebo jste práci ztratili proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost plynoucí z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.

Hledej práci!

Nečekejte , že práce přijde za vámi!

Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nabídky práce na Peníze.cz

Pozor na přivýdělek

Přivýdělek k podpoře v nezaměstnanosti je zakázaný. Jestli vám ale nejde o podporu nebo na ni tak jako tak nedosáhnete a v evidenci úřadu práce jste hlavně proto, aby vám úředníci pomohli najít práci, kvůli tomu, abyste si sami nemuseli platit zdravotní pojištění a kvůli tomu, že doba v evidenci úřadu práce se částečně počítá mezi odpracovanou dobu počítanou pro nárok na důchod, můžete si přivydělat v rámci nekolidujícího zaměstnání. To je zaměstnání, ve kterém výdělek není vyšší než polovina minimální mzdy, tedy od ledna 2019 než 6675 korun hrubého. Když máte výdělků víc, vztahuje se hranice na jejich součet. Můžete si přivydělávat na základě pracovního nebo služebního poměru nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), nikoli ale na bázi dohody o provedení práce (DPP).

V praxi si nezaměstnaní legálně zdaleka nejčastěji přivydělávají prací na dohodu. Vydělat si můžou až polovinu minimální mzdy – jenže je to výdělek hrubý. Jak je to s daněmi a povinným pojištěním, kolik z odměny ukousnou?

Přivýdělek musíte úřadu práce ohlásit, nejpozději v den nástupu, a doložit výši měsíčního příjmu. Pokud by váš příjem překročil 6675 měsíčně (hrubého), začnou pro vás platit stejná pravidla jako pro jiné zaměstnance. Ovšem s hledáním nové práce vám samozřejmě úřad může dál pomáhat.

Úvodní fotka: Profimedia.com

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+79
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 37 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 4. 2019 19:28, Milena

Můj pracovní poměr trval od 11.3. 2018 do 31.2. 2019 mám nárok na podporu v nazamestnanosti?

+27
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 11. 2019 17:21

Citace - Denisa / 20.11.2019 17:19

Dobrý den . Když mám odpracovaný pul roku . A půjdu na podporu mám nárok ? na podporu nezaměstnaností ? prosím

Zobrazit celé vlákno

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (37 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Podpora v nezaměstnanosti. Kolik teď dostanete, když přijdete o práci

25. 4. 2022 | Zdeněk Bauer | 10 komentářů

Podpora v nezaměstnanosti. Kolik teď dostanete, když přijdete o práci

Kdo má nárok na podporu a na jak dlouho? Proč si dát pozor na dobrovolné ukončení předchozí práce bez vážného důvodu? Jak je to s odstupným? Může si nezaměstnaný přivydělávat? Tady... celý článek

Nejsou lidi! Tolik volných míst ještě nebylo. Stačí Čechům zvýšit mzdy?

24. 2. 2022 | Jana Divinová | 21 komentářů

Nejsou lidi! Tolik volných míst ještě nebylo. Stačí Čechům zvýšit mzdy?

Zapomeňte na katastrofické scénáře o hromadném propouštění kvůli koronaviru. Problém, který tu byl před covidem, se vrátil ještě silnější. A nemusí ho vyřešit ani další zvyšování mezd. celý článek

Volných míst je nejvíc v historii, hlásí úřady práce

9. 8. 2021 | Petr Kučera | 22 komentářů

Volných míst je nejvíc v historii, hlásí úřady práce

Zaměstnavatelé v Česku hlásí rekordní počet volných míst. Prostřednictvím úřadů práce jich ke konci července nabízeli 358 152, což je o 2540 víc než v červnu a o 23 869 víc než před... celý článek

Čtvrtina Čechů nemá rezervu, když přijde o příjem

26. 7. 2021 | Petr Kučera | 14 komentářů

Čtvrtina Čechů nemá rezervu, když přijde o příjem

Pro případ ztráty pravidelného příjmu má více než třetina Čechů (35 %) finanční rezervu na čtyř a více měsíců. Pětina lidí (20 %) by vydržela přinejmenším sedm měsíců. Ukázal to průzkum... celý článek

Tady přišlo nejvíc lidí o práci. Nová mapa

27. 4. 2021 | Jiří Hovorka | 1 komentář

Tady přišlo nejvíc lidí o práci. Nová mapa

Karlovy Vary jsou smutným vítězem roku 2020, co se růstu nezaměstnanosti týče. Ukazuje to nová Mapa nezaměstnanosti, kterou zveřejnilo Centrum pro společenské otázky SPOT.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.