Sbohem a šáteček! Jak změnit dodavatele elektřiny nebo plynu

Michaela Divišová | rubrika: Jak na to | 6. 11. 2013 | 9 komentářů
Uvažujete o změně dodavatele elektřiny či plynu? Právě v topné sezóně, kdy spotřebováváme nejvíce energií, se na platbách dá hodně ušetřit. Dá se ale dodavatel změnit okamžitě? Jak taková změna probíhá a kolik času zabere?
Sbohem a šáteček! Jak změnit dodavatele elektřiny nebo plynu

Začala topná sezóna a plynoměry i elektroměry se roztáčejí na plné obrátky. Je to právě zimní období, za které nám na fakturách naskakují nejvyšší částky za energie. Celkové platby za elektřinu i za plyn se však dají snížit – v závislosti na roční spotřebě řádově o stovky až tisíce korun ročně. Konečnou cenu obou komodit lze totiž částečně ovlivnit výběrem levnějšího dodavatele. Provést změnu dodavatele není administrativně nikterak náročné, ale zpravidla je třeba dodržet určité termíny. Jak probíhá a jak rychlá je změna dodavatele? Přinášíme vám několik příkladů.

Nejste spokojeni s tím kolik utrácíte za plyn a elektřinu? Dokážeme srazit cenu až o třetinu.

Vyzkoušejte nás. Nezávazně!

Smlouva na dobu neurčitou

Pokud máte klasickou smlouvu na dobu neurčitou, nejste u svého dodavatele vázáni na pevnou dobu – odejít tedy můžete prakticky kdykoliv. Pro vyřízení změny dodavatele, poté co si vyberete nového obchodníka, s ním stačí sepsat smlouvu o dodávce energií. Součástí smlouvy bývá zpravidla také plná moc, se kterou za vás nový dodavatel vyřídí například výpověď u vašeho stávajícího dodavatele.

Výpovědní doba u smluv na dobu neurčitou je podle zákona tříměsíční, může být ale i kratší – někteří dodavatelé mají v obchodních podmínkách výpovědní lhůtu v délce dvou nebo i jediného měsíce; výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď podána.

Někdy se však výpověď protáhne o další měsíc. Platí to zejména v případě, kdy jsou vaše smlouvy novému dodavateli doručeny těsně před koncem měsíce. Uzávěrka došlých smluv tak, aby jejich výpověď začala běžet od 1. dne následujícího měsíce, bývá zpravidla k 20. dni měsíce. Dodavatel totiž potřebuje alespoň deset dní pro vyřízení administrativy s Operátorem trhu.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Uveďme si to na dvou příkladech. Pokud vámi vybraný dodavatel dostane vaši smlouvu např. 14. října, tříměsíční lhůta u stávajícího dodavatele počíná běžet od 1. listopadu a nový dodavatel vám energie začne dodávat od 1. února. V případě, že smlouva dorazí novému dodavateli např. 28. října, výpověď běží nikoli od 1. listopadu., ale až 1. prosince a dodávky od zvoleného obchodníka začnou k 1. březnu.

Co je co

Výpověď, oznámení o ukončení, odstoupení

  • Výpověď – podává se v případě smlouvy na dobu neurčitou
  • Oznámení o ukončení smlouvy – nemáte-li zájem o prodloužení smlouvy na dobu určitou (pokud se toto oznámení nepodá včas, dodavatel vám může smlouvu automaticky prodloužit – viz obchodní a smluvní podmínky dodavatele)
  • Odstoupení – v případě zvýšení cen nebo změny obchodních podmínek

Smlouva na dobu určitou

Máte-li u současného dodavatele uzavřenou smlouvu do určitého data, je při požadavku na změnu dodavatele nejdřív potřeba zjistit, do jakého data jste vázáni a jaká je délka lhůty pro podání oznámení o ukončení smlouvy. Pokud si nejste jisti datem platnosti smlouvy, zavolejte si na zákaznickou linku vašeho dodavatele nebo o sdělení data, do kdy jste vázáni, zažádejte. Pohlídejte si, že toto datum by mělo vycházet na pracovní den. Pokud by mělo vycházet na víkend, formálně správné by bylo datum následujícího pracovního dne.

Pozor také na to, že datum vypršení smlouvy se často počítá už od data podpisu smlouvy, nikoliv od data zahájení dodávky. Pro tyto situace existují příslušné právní termíny, se kterými dodavatelé také většinou operují: zatímco platnost smlouvy nastává ode dne jejího podpisu (je-li vše v souladu s právními normami), ode dne, kdy začnete od nového dodavatele odebírat energii, nastává účinnost smlouvy. Nicméně jak už jsme naznačili výše, přesné datum vypršení smlouvy vám váš dodavatel v případě vašeho požadavku sdělí.

Termín pro podání oznámení o ukončení smlouvy je pak zapotřebí pečlivě pohlídat, protože pokud byste jej vy nebo nový dodavatel (pokud toto oznámení podává na základě plné moci ve smlouvě za vás) nepodali včas, smlouva u stávajícího dodavatele se vám zpravidla automaticky prodlouží na další smluvní období. Pokud byste chtěli smlouvu na dobu určitou ukončit předčasně, může se stát, že vám váš dodavatel bude účtovat sankční poplatek (podmínky pro jeho naúčtování a výše sankčního poplatku by měly být uvedeny v obchodních podmínkách dodavatele). Už jenom kvůli takovýmto poplatkům se vyplatí si veškerá smluvní ustanovení a obchodní podmínky před podpisem smlouvy pečlivě přečíst – abyste pak nebyli nemile překvapeni.

„Každý spotřebitel by se měl předem důkladně informovat, jaké jsou smluvní a sankční podmínky při uzavírání smlouvy. Pokuty za ukončení smlouvy jsou svobodným ujednáním obou smluvních stran, ale zákazníci si mnohdy tato rizika neuvědomují. Obvykle však mají možnost přestoupit bez sankcí a rizik,“ říká Jiří Chvojka z Energetického regulačního úřadu a dodává, že úřad se obecně snaží apelovat na ty obchodníky, kteří dobrovolně podepsali jím vydaný Etický kodex, aby nevyžadovali placení skrytých poplatků a přísných pokut.

Lhůta pro podání oznámení o ukončení smlouvy na dobu určitou bývá nejčastěji jeden měsíc, může ale klidně být i delší, třeba tři měsíce. Přesné ustanovení najdete ve smluvních a obchodních podmínkách dodavatele. Nový dodavatel pak na zpracování vaší smlouvy potřebuje zhruba měsíc, takže je třeba se k vámi vybranému obchodníkovi zavčas přihlásit, abyste nezůstali bez energie!

Energetický regulační úřad tvrdí, že při změně dodavatele elektřiny nebo plynu je obecně nejlepší nechat vše na novém dodavateli, dát mu plnou moc, že pak vše zařídí. „Opět ale zdůrazňujeme, že by si spotřebitel měl pečlivě prostudovat smluvní podmínky stávajícího i nového dodavatele a v klidu si rozmyslet svůj postup. Nejlevnější cena komodity ještě neznamená nejvýhodnější podmínky pro daného spotřebitele,“ upozorňuje Jiří Chvojka.

Zvýšení cen nebo změna obchodních podmínek

V případě, že váš dodavatel zvýší ceny elektřiny či plynu nebo změní své všeobecné obchodní podmínky, můžete od něj bez sankcí odejít a přihlásit se k novému, výhodnějšímu dodavateli v podstatě okamžitě. Tento případ upravuje novela energetického zákona, která rozlišuje dvě situace:

  • Dodavatel vám tyto změny ohlásí písemně, adresně a individuálně (např. doporučeným dopisem, e-mailem s doručenkou, SMS zprávou) nejpozději 30 dnů před dnem, kdy změny (zvýšení cen nebo změna VOP) vstoupí v účinnost – máte právo odstoupit od smlouvy nejpozději deset dnů před zvýšením cen nebo před změnou všeobecných obchodních podmínek.
  • Dodavatel vás v řádném termínu písemně, adresně a individuálně na chystané změny neupozorní, vyvěsí například oznámení jen na svém webu, případně prostřednictvím médií nebo vůbec – pak máte právo odstoupit od smlouvy do tří měsíců poté, co změna nabyla účinnosti.

Podle energetického zákona je odstoupení, které bylo oznámeno do tří měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny všeobecných podmínek méně než deset dnů před koncem daného měsíce, účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo doručeno dodavateli. Odstoupíte-li nejpozději deset dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek, je odstoupení účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno dodavateli (pokud sami neurčíte pozdější datum odstoupení). Opět je nejlepší mít rovnou zajištěnou smlouvu s novým dodavatelem, abyste nic nepromeškali.

Srovnání cen elektřiny - Kdo vám dá nejvýhodnější nabídku?

kWh
kWhTip Peníze.cz: Doporučujeme výhodné tarify od ČEZu. Ušetříte až 10 % ročně.Mám zájem
* Povinné položky
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Změna dodavatele je zdarma

Samotná změna dodavatele, která je prováděna zdarma, je pouze administrativní záležitostí. Nevyžaduje žádné zásahy do měřidel, ta vám zůstanou stále stejná (stará se o ně distributor, nikoliv dodavatel). Ve výsledku se vám změní pouze fakturace – vyúčtování vám začnou chodit od nového dodavatele, a to s příznivějšími cenami za silovou elektřinu či dodaný plyn.

Váš původní dodavatel vám po ukončení výpovědní doby a přechodu k novému obchodníkovi ještě vystaví závěrečnou fakturu, kde vám podle nahlášeného stavu elektroměru či plynoměru vyúčtuje případné přeplatky nebo nedoplatky za energie

Důvody ke změně dodavatele a co se vyplatí sledovat

Hlavním důvodem ke změně dodavatele je v naprosté většině případů očekávání nižší ceny. Druhým nejčastějším udávaným důvodem je nespokojenost s přístupem stávajícího dodavatele.

Co se týče cen elektřiny a plynu, rozdíly v nabídkách dodavatelů určitě jsou; někdy větší jindy menší – vyplatí se proto srovnávat jejich ceny. Zajímavější možnosti úspor jsou obecně spíš u plynu než u elektřiny. Je to dáno zejména tím, jak velkou část z konečné ceny si můžeme změnou dodavatele sami ovlivnit – zatímco u elektřiny je to necelých 50 procent, u plynu je to více než 80 procent z celkové ceny.

Nezapomínejte ale nikdy, že cena není všechno. Neméně důležité také je, jestli má vámi zvažovaný dodavatel dobré reference, spolehlivý zákaznický servis a samozřejmě slušné smluvní a obchodní podmínky. Pokud ve smluvních či obchodních podmínkách třeba najdete, že smlouva je uzavírána na dobu desíti let a za její předčasné ukončení hrozí obchodník tisícovými sankcemi, zbystřete – taková smlouva pro vás nebude příliš výhodná. Pro dodavatele však ano.

Obecně se vyplatí sledovat spíše nabídky se smlouvou na dobu neurčitou, která vás neváže zůstávat u dodavatele po určitou pevně stanovenou dobu, takže můžete bez sankcí kdykoliv přejít k výhodnějšímu nebo slušnějšímu dodavateli.

Anketa

Udělali už jste dodavateli energie pápá?

Jak často měníme dodavatele

Podle statistik Operátora trhu (OTE) přešlo vloni k novému dodavateli elektřiny více než 382 tisíc domácností, v období od letošního ledna do října pak přes 246 tisíc. Dodavatele plynu změnilo v roce 2012 více než 344 tisíc domácností, od ledna do října 2013 zatím proběhlo přes 257 tisíc přechodů. Uvidíme, jak se statistikou zahýbou ještě čísla za listopad a prosinec letošního roku, nicméně současné údaje naznačují, že meziročně dochází spíše k poklesu počtu přechodů. A jak to vidí odborníci?

„Důvodem poklesu počtu změn je celková stabilizace na trhu a srovnání jednotlivých typů nabídek. Potenciál spotřebitelů ochotných k individuální změně se prostě vyčerpal, zákazníci nemají zájem měnit dodavatele tak často. Očekáváme ale nárůst na přelomu roku, kdy budou hromadně měnit dodavatele zákazníci, kteří se zúčastnili elektronických aukcí energie. Tam půjde o desítky tisíc změn ve velmi krátkém časovém období,“ říká Jiří Chvojka z ERÚ.

„Největší boom je pravděpodobně již za námi. Nyní se zdá, že se počet ´přestupů´ ustálí na úrovni, která bude dlouhodobě odpovídat velikosti trhu. Je potřeba si uvědomit, že ti, kteří přešli k novému dodavateli, se mnohdy upsali na roční či delší období, a tedy i kdyby nebyli spokojeni, tak nejspíš nějaký čas měnit dodavatele nebudou,“ vysvětluje Tomáš Bašta, vedoucí partner pro sektor energetiky ze společnosti PricewaterhouseCoopers.

Bašta očekává, že k určitému krátkodobému nárůstu ještě může dojít, až se úplně „vychytají“ nekorektní praktiky některých prodejců, které mohly část odběratelů od změny dodavatele odradit. Doplňuje, že celkově se ustálí počty přechodů na přibližně současných hodnotách a že měnit dodavatele bude jistě do budoucna stále jednodušší a naprosto běžné.

Michaela Divišová

Analýzám cen elektřiny a zemního plynu se intenzivně věnuje víc než dva roky, mj. pracovala jako hlavní analytička a odborná redaktorka specializovaného magazínu CenyEnergie.cz. V současné době je hlavní analytičkou nezávislého projektu www.energetickaporadna.cz

Kontaktovat ji můžete na info@energetickaporadna.cz.

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+23
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 9 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 8. 2015 13:15, Roman

Bohemia Energy si tady snad ty příspěvky píše sama :D

Zobrazit celé vlákno

+1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (9 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Historické zlevňování elektřiny se blíží! O kolik to bude?

16. 9. 2013 | Michaela Divišová | 4 komentáře

Historické zlevňování elektřiny se blíží! O kolik to bude?

Je to tak. Po několika letech se opravdu dočkáme levnější elektřiny. Energetický regulační úřad chystá snížení cen distribuce a také ceny silové elektřiny na burzách klesají. Jak se... celý článek

Účet za elektřinu. Za co vlastně platíme?

3. 9. 2013 | Michaela Divišová | 17 komentářů

Účet za elektřinu. Za co vlastně platíme?

Celková cena elektřiny je součtem několika různých položek, jen určitou část platíme za samotnou spotřebu. A je to část menší, zbytek jsou platby regulované. Co všechno tedy vlastně... celý článek

Vyplatí se zafixovat si cenu elektřiny? Pro a proti

12. 8. 2013 | Michaela Divišová | 4 komentáře

Vyplatí se zafixovat si cenu elektřiny? Pro a proti

Fixace ceny elektřiny? Poslední dobou se s tímhle souslovím roztrhl pytel. Dodavatelé nás lákají na jistotu, že nám po předem smluvenou určitou dobu nebudou zvyšovat cenu. Jde o nabídku,... celý článek

Podomní prodejci energií a jejich nové fígle. Mějte se na pozoru!

15. 7. 2013 | Michaela Divišová | 34 komentářů

Podomní prodejci energií a jejich nové fígle. Mějte se na pozoru!

Zvoní u našich dveří a často pod různými záminkami se z nás snaží vylákat podpis na dokumentech, které si ani nemáme možnost pořádně přečíst. Zdá se však, že jejich klasickým praktikám... celý článek

I dodavatelé energií si účtují uhozené poplatky. Který je nejhorší?

11. 6. 2013 | Michaela Divišová | 7 komentářů

I dodavatelé energií si účtují uhozené poplatky. Který je nejhorší?

Někteří dodavatelé elektřiny a plynu dokážou připravit nemilé překvapení. Třeba v podobě poplatku za využití služeb zákaznického centra či zákaznické linky. Prostudovali jsme dokumenty... celý článek

Partners Financial Services