Dobrá zpráva pro současné i budoucí penzisty: důchody i redukční hranice vzrostou

Dobrá zpráva pro současné i budoucí penzisty: důchody i redukční hranice vzrostou
Na 1. leden 2007 přichystala vláda současným i budoucím důchodcům příjemnou PFku. Starobní důchody vzrostou v průměru o 500 Kč, tj. o 6,2 %. O stejné procento vzrostou i ostatní druhy důchodů, tedy plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Zvýší se i příplatky k důchodu účastníků odboje a politických vězňů. Budoucí důchodce potěší, že dojde i k posunutí redukčních hranic pro výpočet důchodů.

Vláda schválila nárůst důchodů, který zlepší relaci průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě ze 40,9 % na 41,2 %. Průměrný starobní důchod se od příštího roku zvýší ze současných 8 190 Kč na 8 690 Kč. Reálná hodnota průměrného starobního důchodu bude v roce 2007 činit 109,1 % reálné hodnoty starobního důchodu vypláceného v roce 1989.


Složky důchodu

Podle zákona o důchodovém pojištění se každý důchod skládá z procentní a základní (je jednotná pro všechny důchodce) výměry.

Procentní výměra "starodůchodců" (důchody přiznané před 1. lednem 1996) se zvýší o 6,6 %. Procentní výměra "novodůchodců" (důchody přiznané po 31. prosinci 1995) vzroste o 5,6 %. Tímto krokem dojde ke snížení rozdílů mezi těmito skupinami důchodců na 278 korun.

Základní výměra důchodu (v současné době 1 470 Kč) se zvedne o 100 korun, tj. o 6,8 %, na 1 570 Kč. Vzhledem k tomu, že výše základní výměry důchodu je jednotná pro všechny důchodce, bude se její nárůst týkat i důchodů přiznaných po 31. prosinci 2006.


Valorizaci ukládá zákon

V příštím roce bude potřeba na navrhované zvýšení důchodů vyčlenit ze státního rozpočtu 16,9 mld. Kč. Náklady plně pokryjí příjmy z pojistného na důchodové pojištění.  

O valorizaci důchodů rozhoduje vláda svým nařízením. O výši valorizace kabinet rozhoduje na základě konečných statistických údajů. Při valorizaci musí vláda zohlednit nejméně 100 % růstu cen a nejméně 1/3 růstu reálné mzdy. Minimální valorizace důchodů, kterou vyžaduje zákon, by od ledna 2007 činila 4,2 %.

Schválená valorizace důchodů v roce 2007 naplňuje podel Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) základní sociální cíle stanovené v čl. 136 Smlouvy o založení Evropského společenství, tj. zlepšování životních podmínek občanů České republiky. Zároveň je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.


Vláda schválila také zvýšení redukčních hranic pro výpočet důchodů

I pro "důchodce-čekatele" se v nových vládních nařízeních něco najde. Všeobecný vyměřovací základ za rok 2005 roste na 18 809 Kč (za rok 2004 činil 17 882 Kč). Schválená úprava odpovídá průměrné hrubé měsíční mzdě v roce 2005, kterou zveřejnil Český statistický úřad.

K tomu, aby upravené vyměřovací základy pojištěnce odpovídaly mzdové úrovni v kalendářním roce, který bezprostředně předchází roku, kdy mu byl přiznán důchod, je třeba použít ještě přepočítací koeficient. V příštím roce bude jeho hodnota činit 1,0707.


Co ovlivňuje výši důchodu?

Podle zákona o důchodovém pojištění se procentní výměra starobních, plných invalidních a částečných invalidních důchodů stanoví příslušnou procentní sazbou z výpočtového základu (ten se zjišťuje z hrubých ročních příjmů od roku 1986 do roku, který předchází přiznání důchodu). Přitom se bere v potaz to, jak dlouho člověk během svého života odváděl pojištění a v jaké výši. Započítávají se i náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do čtyř let věku, doba nemoci nebo výkon základní vojenské služby).

Doba pojištění se započítává nejen před vznikem nároku na důchod, ale v případě přesluhování i po vzniku nároku.

  • Pokud člověk odejde do důchodu při dosažení důchodového věku, započítává se mu 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok pojištění.
  • Pokud dále pracuje a nepobírá důchod, započte se mu ještě 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů odpracovaných po dosažení věkové hranice.
  • Rozhodne-li se pro předčasný starobní důchod, pak se výše procentní výměry důchodu naopak snižuje, a to o 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasného odchodu do starobního důchodu.


Co jsou redukční hranice a proč jsou důležité?

Při stanovení výpočtového základu se berou v potaz tzv. redukční hranice. O jejich valorizaci rozhoduje vláda svým nařízením. V současné době činí výše redukčních hranic 9 100 Kč a 21 800 Kč. Pro výpočet důchodu se započítává částka do 9 100 Kč plně. Pokud se vyměřovací základ pojištěnce pohybuje v rozmezí 9 100 Kč až 21 800 Kč, započítává se částka, která převyšuje 9 100 Kč, z 30 %. Je-li vyměřovací základ vyšší než 21 800 Kč, započítává se 10 % z částky, která převyšuje horní redukční hranici.

Vláda rozhodla o změně redukčních hranic následovně: částky 9 100 Kč se zvyšují na 9 600 Kč, částky 21 800 Kč stoupnou na 23 300 Kč.


Vláda zvýšit redukční hranice nemusela

Zvýšení redukčních hranic a výpočtového základu nebude mít podle MPSV žádné zvláštní dopady na státní rozpočet. Změny vyplývají ze současného právního stavu a budou zahrnuty do výdajů na důchodové pojištění v návrhu státního rozpočtu na rok 2007.

Zvýšení redukčních hranic zákon kabinetu neukládá a ani neurčuje žádné limitující podmínky pro jejich zvýšení. Valorizaci pouze umožňuje. V souladu se zákonem o důchodovém pojištění by tedy případně bylo i ponechání současných redukčních hranic beze změny. Bez zvýšení redukčních hranic by ale byly důchody přiznané v roce 2007 výrazně nižší než důchody přiznané v roce 2006.

Schválená úprava naplňuje ustanovení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 128 o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách, kterou je Česká republika vázána. Ratifikovaná část Úmluvy požaduje, aby podíl výše nově přiznaného starobního důchodu po 30 letech pojištění k průměrné čisté mzdě kvalifikovaného dělníka v roce, který předchází roku odchodu do důchodu, činil alespoň 45 %.

Doporučujeme

Blíží se vám odchod do důchodu? Připravili jsme pro vás praktický dvoudílný "manuál". Dozvíte se, v jakém věku máte nárok do důchodu odejít, jaké doklady k vyřízení žádosti budete potřebovat, i to, kde a kdo s vámi žádost sepíše a spoustu dalších informací:
Jak se stát důchodcem? I.
Jak se stát důchodcem? II.

Jak vydělat na penzijním systému, resp. jak ho zneužít? Není nic jednoduššího. Stát nás k tomu totiž chybným nastavením několika parametrů přímo vybízí. Více viz článek Jak a proč optimalizovat důchodové pojištění u státu?

Proč je pro lidi s nízkými a středními příjmy státní důchodové pojištění velice výhodné? Proč je chyba, když si OSVČ, které mají možnost si vyměřovací základ určit, platí pouze zákonem stanovené minimum? Zjistíte v článku Státní důchodové pojištění: platit, nebo ne?

Chcete vědět, jaké výše by dosahoval váš důchod v průběžném (současném) systému, kolik v systému NDC a také v systému smíšeném? Využijte naši kalkulačku!


Účastníci odboje a političtí vězni dostanou vyšší přídavky

Na schválené zvýšení příplatků bude třeba vyčlenit v příštím roce 24 mil. Kč. S uvedenou částkou se počítá v rámci příprav návrhu státního rozpočtu na příští rok.

Kabinet také rozhodl o zvýšení příplatků k důchodu, a to o 6,1 %. Příplatky přiznává a vyplácí hlavně Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) perzekvovaným osobám z období komunistického režimu a účastníkům národního boje za vznik a osvobození Československa a některým pozůstalým po nich.

Zákon "o odškodnění" (č. 357/2005 Sb.) má tři části.

  • První se týká příplatku k důchodu, který by měli dostávat účastníci tzv. prvního a druhého odboje, kteří pobírají starobní nebo plný invalidní důchod, a také jejich pozůstalí.
  • Druhá část zákona se týká zvláštního příplatku k důchodu, který se mimo jiné vztahuje na poživatele starobního, invalidního a částečného invalidního důchodu, kteří pobírají důchod upravený kvůli účasti v národním boji za osvobození za 2. světové války, a dále i na osoby soudně rehabilitované za věznění v 50. letech a za pobyt v táborech nucených prací.
  • Třetí část zákona počítá s jednorázovou peněžní částkou pro účastníky národního boje za osvobození a stanovený okruh pozůstalých – této části se nařízení vlády netýká.

Příplatek k důchodu rehabilitovaných osob upravuje nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. – tohoto příplatku se schválené nařízení vlády týká.

Jak na úvěry aneb život na splátky, které vás nepoloží
Na dluh žije čím dál tím víc českých domácností. Úvěry nepochybně mají svoje klady, dovolují nám pořídit si zboží či služby, na které je naše peněženka krátká. Pokud ale jejich kouzlu bezhlavě podlehneme, mohou nás zavést až na samé finanční dno. Následující série článků vám poradí, jak proplout úvěrovým mořem bez úhony a co dělat v případě, pokud už se snad vaše finanční loď potápí. Spoustu užitečných článků, rad a informací týkajících se úvěrových produktů a zadluženosti naleznete v našem novém seriálu Jak na úvěry aneb život na splátky, které vás nepoloží.

Zpracováno podle tiskových zpráv MPSV.

Jste již v důchodu? Stačí vám penze? Důchodový věk máte za dveřmi? Víte, kolik na vás čeká peněz?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 9 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 10. 2006 3:41, DPH

To se ale týká jen menšiny důchodců - totiž jen nájemníků, jejichž nájemné se valorizuje nebo dereguluje. Ten, kdo bydlí ve vlastním (domě či bytě) žádné nájemné neplatí; o vlastnických příspěvcích rozhodují sami vlastníci, o výši nájemného v družstevních bytech sami družstevníci.

A pokud je p. otec regulovaný nájemce - všiml si, že 3 roky zůstalo nájemné zamrzlé, zatímco důchody se vesele valorizovaly?

Zobrazit celé vlákno

+81
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (9 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Co dělat, když schází "roky na důchod"

6. 9. 2006 | Ludmila Řezníčková | 10 komentářů

Co dělat, když schází "roky na důchod"

Chystáte se odejít do penze? Pro nárok na starobní důchod je potřeba mimo jiné dosáhnout povinné doby důchodového pojištění. Víte, co vše se do této doby započítává? Co dělat, pokud... celý článek

Státní důchodové pojištění: platit, nebo ne?

4. 9. 2006 | Kateřina Havlíčková

Státní důchodové pojištění: platit, nebo ne?

Víte přesně, jak spočítat důchod, co jsou redukční hranice a proč i na nich záleží? Proč je pro lidi s nízkými a středními příjmy státní důchodové pojištění velice výhodné? Proč je... celý článek

Jiří Rusnok chce vyšší státní podporu penzijního připojištění

3. 8. 2006 | Lukáš Marek

Jiří Rusnok chce vyšší státní podporu penzijního připojištění

Na stáří se lidé stále zajišťují nedostatečně, zejména proto, že jim hodně bere stát. Efektivní způsob, jak přimět lidi spořit, je zvýšení státní podpory penzijního připojištění, slevy... celý článek

Jak se stát důchodcem? II.

8. 2. 2006 | Kateřina Boušová | 2 komentáře

Jak se stát důchodcem? II.

V druhé části praktického "důchodového manuálu" se dočtete, jak se vypočítává výše důchodu, že o výši rozhoduje také datum odchodu do důchodu, kdy a jak se důchody zvyšují a konečně,... celý článek

Jak se stát důchodcem?

7. 2. 2006 | Kateřina Boušová | 1 komentář

Jak se stát důchodcem?

Blíží se vám odchod do důchodu? Připravili jsme pro vás praktický dvoudílný "manuál". V dnešní části se dozvíte, v jakém věku máte nárok do důchodu odejít, jaké doklady k vyřízení žádosti... celý článek

Partners Financial Services