Jak se stát důchodcem? II.

Jak se stát důchodcem? II.
V druhé části praktického "důchodového manuálu" se dočtete, jak se vypočítává výše důchodu, že o výši rozhoduje také datum odchodu do důchodu, kdy a jak se důchody zvyšují a konečně, jak to mají s důchodem osoby samostatně výdělečně činné.

V první části článku "Jak se stát důchodcem" jsme se zaměřili na věk odchodu do důchodu, potřebné doklady a informace, kde a kdo s vámi žádost o přiznání důchodu sepíše.

Kdo a jak vám vypočítá výši  penze?

Výši starobního důchodu spočítají pracovníci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Důchod se skládá ze základní výměry starobního důchodu a z procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody stejná, od ledna 2005 se zvýšila na 1 470 Kč měsíčně (viz článek Novoroční dárek: vyšší minimální mzda, větší důchody). Procentní výměra se stanovuje individuálně a závisí na délce doby pojištění a výši vyměřovacích základů dosahovaných v rozhodném období. Za každý rok důchodového pojištění (do vzniku nároku na důchod) se u starobního důchodu počítá 1,5 % z výpočtového základu. Svůj budoucí důchod si můžete vypočítat na naší kalkulačce.

Pro stanovení výpočtového základu je nutno znát osobní vyměřovací základ. Ten, zjednodušeně řečeno tvoří měsíční průměr ročních příjmů dosažených v rozhodném období. Rozhodné období se od roku 1996 každoročně o rok prodlužuje, cílovým stavem je třicet kalendářních roků bezprostředně předcházejících roku přiznání důchodu. Pro důchody přiznávané od data spadajícího do kalendářního roku 2006 je tedy rozhodným obdobím zpravidla období let 1986 až 2005. Rozhodné období končí kalendářním rokem předcházejícího roku, do něhož spadá den, od kterého se důchod přiznává. Vypočítaný měsíční průměr ročních příjmů se dále navyšuje o koeficienty, které se odvozují od průměru dosažených příjmů všech pojištěnců. Koeficienty stanovuje každý rok vláda svým nařízením.

Pokud se dožijete věku 100 let, dostanete k procentní výměře důchodu navíc 1 000 Kč měsíčně. Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969. Důvodem tohoto postupu je finančně přispět těmto lidem k pokrytí zvýšených životních nákladů souvisejících se stářím.

Příklad výpočtu starobního důchodu v roce 2006
O starobní důchod požádal muž narozený v roce 1945. Podle zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, má nárok na odchod do starobního důchodu dosažením věku 61 let a 8 měsíců. Tohoto věku dosáhne v roce 2006 a do té doby získá celkem 45 roků pojištění. Jeho průměrný měsíční příjem v rámci dvacetiletého rozhodného období, tj. za roky 1986–2005, činil 21 600 Kč. Výpočtový základ se v souladu s nařízením vlády č. 414/2005 Sb., stanoví takto: částka do 9 100 Kč se započítává plně, od 9 100 Kč do 21 800 Kč se započítává 30 % a nad 21 800 Kč se započítává 10 %.

V tomto konkrétním případě je osobním vyměřovacím základem částka 21 600 Kč a z ní se výpočtový základ stanoví následovně:

  • částka 9 100 Kč – plně,
  • přičte se 30 %  z částky nad 9 100 Kč do vypočítaného měsíčního průměrného příjmu, tj. do 21 600 Kč, tedy 30 % z 12 500 Kč = 3 750 Kč
  •  
Výpočtový základ tak činí celkem 12 850 korun.  

Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu tzn., že za 45 let pojištění náleží procentní výměra starobního důchodu ve výši 67,5 % výpočtového základu z 12 850 Kč, tj. 8 674 Kč.
Procentní výměra starobního důchodů tedy činí 8 674 Kč.
Základní výměra stejná pro všechny důchody je 1 470 Kč.
Starobní důchod celkem 10 144 Kč.

Peníze na důchod si můžete nechat posílat bezhotovostně na bankovní účet, nebo vám důchod vyplatí v hotovosti na České poště. Třetí způsob je výplata v ústavech sociální péče.

Volba správného data může rozhodnout o výši důchodu

To, že máte nárok na důchod (tj. splníte podmínku věku a  délky pojištění), neznamená, že do důchodu nastoupit musíte. Důchod lze přiznat jen na základě písemné žádosti oprávněné osoby. Na odkladu můžete i vydělat. Pojištěnci, který i po vzniku nároku na starobní důchod vykonává výdělečnou činnost a nepobírá přitom důchod, se za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti zvyšuje výše procentní výměry starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu. Ovšem stanovit nejvýhodnější datum odchodu do důchodu není jednoduché, výši  starobního důchodu ovlivňuje více faktorů:

  • délka rozhodného období, za které se zjišťují výdělky pro stanovení výpočtového základu, např. při přiznání důchodu od 31. 12. 2005 zahrnuje rozhodné období léta 1987 až 2004, zatímco při přiznání důchodu od 1. 1. 2006 je rozhodné období od 1988 do 2005,
  • přesná délka pojištěné doby (za rok pojištění se považuje celých 365 dnů, kratší doba se nezapočítává),
  • výše redukčních hranic, které platí pro stanovení výpočtového základu (tyto hranice jsou pro každý kalendářní rok jiné),
  • výše koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (také tyto koeficienty se každý rok mění – rostou),
  • valorizace důchodů (podle nařízení vlády se v lednu nového kalendářního roku valorizují jen důchody přiznané do 31. prosince roku předcházejícího).

Občan, který pobírá starobní důchod, může uzavírat pracovní poměr či dohodu o pracovní činnosti pouze na dobu určitou, maximálně na jeden rok.

Kdy se důchody zvyšují

Při splnění zákonem stanovených podmínek má vláda povinnost důchody každoročně v lednu valorizovat. Valorizace musí být minimálně ve výši inflace, jež stoprocentně zahrnuje růst cen, a jedné třetiny růstu mezd. V lednu 2006 se všechny důchody z českého důchodového systému valorizovaly. Výjimkou jsou tzv. dílčí důchody. Základní výměra důchodu, která je jednotná pro všechny důchody od 1. ledna 2006 se oproti roku 2005 zvýšila o 70 Kč, tj. z částky 1 400 Kč na celkem 1 470 Kč. Procentní výměra důchodu se zvýšila pro důchody přiznané od 1. ledna 1996 o 4 %, pro důchody přiznané do 31. prosince 1995 o 6 %. 

Jak funguje důchod pro OSVČ

Ze zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, je osoba samostatně výdělečně činná povinna se zaregistrovat se na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě svého bydliště a zapojit se do systému důchodového pojištění. Výjimkou mohou být OSVČ, které vykonávají vedlejší samostatnou pracovní činnost a jejich příjmy nedosáhnou tzv. rozhodné částky (v roce 2005 činí rozhodná částka 42 922 Kč. Nebo také OSVČ, které vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahu, pokud tato činnost není soustavná. Pokud OSVČ nepatří mezi výjimky a alespoň část roku svoji činnost vykonávala, musí pak v následujícím kalendářním roce na OSSZ podat tzv. Přehled o příjmech a výdajích. V okamžiku, kdy OSVČ splní podmínky pro přiznání starobního důchodu (tzn. důchodový věk a doba pojištění) a chce si důchod nárokovat, postupuje obdobně jako zaměstnanec. Doklady z doby samostatné pracovní činnosti jsou evidovány na příslušné OSSZ, kde s OSVČ také žádost o přiznání starobního důchodu sepíšou. Výše důchodu pro OSVČ závisí na výši záloh na důchodové pojištění, které si OSVČ platila v rozhodném období.

Článek zpracován na základě podkladů České správy sociálního zabezpečení.

Co nás čeká v roce 2006?
Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat.

Co si myslíte o průměrné výši důchodu, která by v letošním roce měla činit 8 128 Kč? Je to dost, nebo málo? Dá se z toho žít?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 14 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

13. 2. 2006 11:33, Jirka

Nezlobte se, ale nesouhlasím. Pokud se píše na téma, jako je toto, je třeba vyjadřovat se přesně. Ne sice stylem, jaký je použit v zákoně, ale rozhodně nelze nahrazovat výrazy něčím, co není synonymem, ale co má zcela jiný význam. Ostatně, jak jsem si všiml, je to v článku již opraveno. Děkuji.:-)

Zobrazit celé vlákno

+76
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (14 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jak se stát důchodcem?

7. 2. 2006 | Kateřina Boušová | 1 komentář

Jak se stát důchodcem?

Blíží se vám odchod do důchodu? Připravili jsme pro vás praktický dvoudílný "manuál". V dnešní části se dozvíte, v jakém věku máte nárok do důchodu odejít, jaké doklady k vyřízení žádosti... celý článek

Penzijní připojištění má rezervy na všech frontách

7. 12. 2005 | Simona Ely Plischke

Penzijní připojištění má rezervy na všech frontách

Státem podporované penzijní připojištění nevyužívá ani 50 % ekonomicky aktivních obyvatel. Nejvíce klientů si ukládá částku, díky níž sice čerpají plnou státní podporu, ale na stáří... celý článek

Neuspěchejme penzijní reformu, současný systém má rezervy, říká Igor Tomeš II.

15. 11. 2005 | Martin Zika

Neuspěchejme penzijní reformu, současný systém má rezervy, říká Igor Tomeš II.

Zajímá vás, co si profesor Tomeš myslí o systému spoření si na důchod do soukromých fondů? Jak hodnotí návrhy penzijní reformy jednotlivých politických stran? Chcete vědět, jak by upravil... celý článek

Neuspěchejme penzijní reformu, současný systém má rezervy, říká Igor Tomeš

14. 11. 2005 | Martin Zika | 4 komentáře

Neuspěchejme penzijní reformu, současný systém má rezervy, říká Igor Tomeš

Několik tvrdých parametrických změn by náš penzijní systém výrazně ozdravilo, vznikl by tím prostor pro důkladnou přípravu reformy. Ve středně až dlouhodobé perspektivě mají fondový... celý článek

Zachrání EU více dětí, více imigrantů, nebo více pracujících?

3. 11. 2005 | Simona Ely Plischke

Zachrání EU více dětí, více imigrantů, nebo více pracujících?

Evropanky 21. století stárnoucímu kontinentu trn z paty bohužel nevytrhnou. Imigranty si do sousedství příliš pouštět nechceme a spoléhat se na to, že v Evropě vzroste produktivita... celý článek

Partners Financial Services