Jak se stát důchodcem?

Jak se stát důchodcem?
Blíží se vám odchod do důchodu? Připravili jsme pro vás praktický dvoudílný "manuál". V dnešní části se dozvíte, v jakém věku máte nárok do důchodu odejít, jaké doklady k vyřízení žádosti budete potřebovat i to, kde a kdo s vámi žádost sepíše.

V České republice má na přiznání starobního důchodu nárok každý občan, který dosáhl důchodového věku a platil nejméně 25 let sociální pojištění. Pokud se jedná o osobu starší 65 let, pak pojištění stačí platit 15 let. Věk pro odchod do důchodu je v současné době rozdílný pro muže a ženy, u žen navíc závisí na počtu vychovaných dětí. Do roku 2012 se bude důchodový věk postupně prodlužovat, pro důchody přiznané počínaje rokem 2013 bude důchodový věk pro může a bezdětné ženy stanoven pevně na 63 let.

Ještě jeden až dva roky před zahájením řízení o důchod dojde k tzv. předstihovému řízení, pokud o něj "budoucí důchodce" požádá. Na základě této žádosti (žádost podejte přes zaměstnavatele nebo rovnou na okresní správě sociálního zabezpečení v místě bydliště), Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyhotoví tzv. předstihový list důchodového pojištění. Do něj ČSSZ uvede veškeré vaše odpracované roky, na které má doklady a za které bylo placeno pojištění. Snadno tak zjistíte, jaké doklady na ČSSZ chybí a které budete muset sehnat a doplnit, pokud za ně chcete roky či měsíce započítat.

Aby ČSSZ co nejvíc urychlila vyřizování žádostí o důchod i dalších žádostí, převádí nárokové podklady do digitální podoby. V letošním roce vzniknou tzv. individuální konta pojištěnce, díky kterým se kdykoliv a na kterémkoliv pracovišti ČSSZ dozvíte, jaké doby pojištění máte v evidenci ČSSZ.

V jakém věku můžete jít do důchodu?

Velmi zjednodušeně se dá říci, muži dovrší důchodového věku v 60 letech, ženy podle počtu vychovaných dětí ve věku od 53 let do 57 let. Toto zjednodušení se ovšem vztahuje pouze na ty pojištěnce, kteří daného věku dosáhli do konce roku 1995.

Od té doby se věková hranice pro odchod do důchodu pravidelně zvyšuje, u mužů o dva kalendářní měsíce a u žen o čtyři kalendářní měsíce za každý započatý rok po 31. prosinci 1995. A to tak, aby po 31. prosinci 2012 byl důchodový věk u mužů 63 let a u žen od 59 až 63 let opět podle počtu vychovaných dětí. Přičemž 59 letům odpovídá pět a více dětí, 60 letům tři nebo čtyři děti, 61 letům dvě děti, 62 letům jedno dítě a bezdětné ženy půjdou počínaje rokem 2013 do důchodu v 63 letech stejně jako muži. Rok 2013 je ale ještě daleko, podívejme se na současnost, podle tabulky si snadno vypočtete, kdy dosáhnete důchodového věku. Např. žena, která se narodila v roce 1947 a vychovala jedno dítě dosáhne důchodového věku v 58 letech a 8 měsících.

Důchodový věk (roky + měsíce), výše uvedených věkových hranic v období od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2012
rok narození muži ženy (podle počtu vychovaných dětí)
bezdětná 1 dítě 2 děti 3 a 4 děti 5 a více dětí
před rokem 1936 60 57 56 55 54 53
1936 60 + 2 57 56 55 54 53
1937 60 + 4 57 56 55 54 53
1938 60 + 6 57 56 55 54 53
1939 60 + 8 57 + 4 56 55 54 53
1940 60 + 10 57 + 8 56 + 4 55 54 53
1941 61 58 56 + 8 55 + 4 54 53
1942 61 + 2 58 + 4 57 55 + 8 54 + 4 53
1943 61 + 4 58 + 8 57 + 4 56 54 + 8 53 + 4
1944 61 + 6 59 57 + 8 56 + 4 55 53 + 8
1945 61 + 8 59 + 4 58 56 + 8 55 + 4 54
1946 61 + 10 59 + 8 58 + 4 57 55 + 8 54 + 4
1947 62 60 58 + 8 57 + 4 56 54 + 8
1948 62 + 2 60 + 4 59 57 + 8 56 + 4 55
1949 62 + 4 60 + 8 59 + 4 58 56 + 8 55 + 4
1950 62 + 6 61 59 + 8 58 + 4 57 55 + 8
1951 62 + 8 61 + 4 60 58 + 8 57 + 4 56
1952 62 + 10 61 + 8 60 + 4 59 57 + 8 56 + 4
1953 63 62 60 + 8 59 + 4 58 56 + 8
1954 63 62 + 4 61 59 + 8 58 + 4 57
1955 63 62 + 8 61 + 4 60 58 + 8 57 + 4
1956 63 63 61 + 8 60 + 4 59 57 + 8
1957 63 63 62 60 + 8 59 + 4 58
1958 63 63 62 61 59 + 8 58 + 4
1959 63 63 62 61 60 58 + 8
po roce 1959 63 63 62 61 60 59

Jaké doklady budete potřebovat?

Pokud žádáte o starobní důchod, je třeba si připravit občanský průkaz, cizinci se musí prokázat pasem případně dokladem o povolení k pobytu. Vznik nároku na starobní důchod není vázán na státní občanství, ale na účast na systému důchodového pojištění. Dále je třeba dohledat doklady o studiu či vyučení, doba studia se totiž také započítává do důchodu, a to včetně studia nedokončeného. Do 18 let jsou studenti pojištěni ze zákona, pokud ve studiu pokračují od 18 let jsou pojištěni už jen dalších šest let, tj. studovat a současně být pojištěn ze zákona můžete jen do věku 24 let. Dalším dokladem, který je nutné doložit k žádosti o důchod je tzv. evidenční list důchodového pojištění o posledním zaměstnání, tento dokument vám vystaví zaměstnavatel. Dále budete potřebovat také doklady o svých předchozích zaměstnání, případně vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Nemáte-li doklady, které by délku předchozích zaměstnání prokázaly, uvedete při sepisování žádosti údaje, které si pamatujete. Ovšem ČSSZ potom při rozhodování o dávce vychází z podkladů, které jsou založeny v její centrální evidenci.

Muži předkládají také doklady o výkonu vojenské služby (případně civilní služby). Ženy, jejichž důchodový věk se snižuje v závislosti na počtu dětí, které vychovávaly, předkládají kromě prohlášení o době osobní péče o děti doklady rozhodující pro uznání výchovy dětí pro snížení věkové hranice. Jde o tyto doklady:

 • rodné listy dětí, popř. výpis z matriky narozených (i u osvojených nebo dětí, které převzala do péče nahrazující péči rodičů),
 • příslušný doklad o datu osvojení, jde-li o osvojené dítě,
 • jde-li o dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů, předkládá žena rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo dítě svěřeno do péče žadatelky,
 • prokazuje-li žena, že pečovala o dítě manžela, předkládá úmrtní list matky dítěte (výpis z matriky úmrtí) nebo rozhodnutí soudu, že dítě bylo svěřeno do výchovy jejího manžela a doklady prokazující dobu trvání manželství s otcem dítěte (oddací list, popř. úmrtní list nebo rozsudek soudu o rozvodu manželství).

Kde a kdo s vámi žádost o důchod sepíše?

Kdo a kde s vámi sepíše žádost o důchod závisí na tom, zda pracujete u velké či malé organizace,  nebo jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). 

 • Žádost o důchod s vámi sepíše přímo zaměstnavatel v případě, že pracujete v organizaci, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců (velká organizace).
 • Žádost o důchod s vámi sepíšou na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě vašeho bydliště v případě že:
  1. pracujete v organizaci, která zaměstnává méně než 25 zaměstnanců (malá organizace),
  2. jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ),
  3. jste žadatel bez zaměstnavatele.

Nárok na důchod uplatňuje oprávněný občan, pouze v případě byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům jej zastupuje zákonný zástupce. Zákon o organizaci umožňuje také to, aby žádost o dávku sepsal i rodinný příslušník oprávněného občana, zde však platí pravidlo, že žádost musí být vybavena potvrzením lékaře o tom, že oprávněná osoba se nemůže vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu dostavit k sepsání žádosti o dávku. Současně je nutno prokázat, že oprávněný s tímto postupem vyslovil souhlas, je-li toho ze zdravotních důvodů schopen.

V okamžiku, kdy žádost obsahuje veškeré náležitosti, je uzavřena. ČSSZ vám pošle informační dopis, že vaši žádost zpracovává a pokud potřebujete peníze, můžete než vám důchod spočítají čerpat zálohu. Průměrná doba vnitrostátního důchodového řízení byla v prvním pololetí roku 2005 cca 60 dnů.

Ve druhé části článku "Jak se stát důchodcem?" jsme se zaměřili na důchod a peníze. Tzn. dočtete se o tom, jak se vypočítává výše důchodu, že o výši rozhoduje také datum odchodu do důchodu, kdy a jak se důchody zvyšují a konečně, jak to mají s důchodem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Článek zpracován na základě podkladů České správy sociálního zabezpečení.

Co nás čeká v roce 2006?
Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat.

Těšíte se do důchodu? Nebo už si v něm užíváte? Co si myslíte o důchodovém věku? Jsou současné hranice nastaveny akorát?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+13
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 38 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 2. 2006 18:36, Vzkaz redakci

Zdá se, že příspěvky delší, než 3000 znaků, nejsou v této diskuzi vůbec zobrazeny, ale na e-maily odběratelů reakcí jse zasílány bez problémů.

Dalším problémem je, že po mylném dvojitém "kliku" na tlačítko "Uložit názor" se můj příspěvek do diskuze vložil dvakrát...

To byly jen dva malé postřehy, jinak se zdá, že diskuze je tu mnohem kultivovanější, než na jiných webech.

Jen tak dál
P.C.

+79
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 2. 2006 16:15, P.C.

Kdo si v ČR platil 25 let sociální pojištění, když tento systém trvá teprve od roku 1990? Nestačí být náhodou jen 25 let zaměstnán? Dále není dostatečně vysvětleno, jak se ženám započítává doba péče o děti, evidence na pracovním úřadu, výkon trestu apod.

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (38 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Penzijní připojištění má rezervy na všech frontách

7. 12. 2005 | Simona Ely Plischke

Penzijní připojištění má rezervy na všech frontách

Státem podporované penzijní připojištění nevyužívá ani 50 % ekonomicky aktivních obyvatel. Nejvíce klientů si ukládá částku, díky níž sice čerpají plnou státní podporu, ale na stáří... celý článek

Neuspěchejme penzijní reformu, současný systém má rezervy, říká Igor Tomeš II.

15. 11. 2005 | Martin Zika

Neuspěchejme penzijní reformu, současný systém má rezervy, říká Igor Tomeš II.

Zajímá vás, co si profesor Tomeš myslí o systému spoření si na důchod do soukromých fondů? Jak hodnotí návrhy penzijní reformy jednotlivých politických stran? Chcete vědět, jak by upravil... celý článek

Neuspěchejme penzijní reformu, současný systém má rezervy, říká Igor Tomeš

14. 11. 2005 | Martin Zika | 4 komentáře

Neuspěchejme penzijní reformu, současný systém má rezervy, říká Igor Tomeš

Několik tvrdých parametrických změn by náš penzijní systém výrazně ozdravilo, vznikl by tím prostor pro důkladnou přípravu reformy. Ve středně až dlouhodobé perspektivě mají fondový... celý článek

Zachrání EU více dětí, více imigrantů, nebo více pracujících?

3. 11. 2005 | Simona Ely Plischke

Zachrání EU více dětí, více imigrantů, nebo více pracujících?

Evropanky 21. století stárnoucímu kontinentu trn z paty bohužel nevytrhnou. Imigranty si do sousedství příliš pouštět nechceme a spoléhat se na to, že v Evropě vzroste produktivita... celý článek

Partners Financial Services