Penzijní připojištění má rezervy na všech frontách

Penzijní připojištění má rezervy na všech frontách
Státem podporované penzijní připojištění nevyužívá ani 50 % ekonomicky aktivních obyvatel. Nejvíce klientů si ukládá částku, díky níž sice čerpají plnou státní podporu, ale na stáří si její pomocí příliš nenaspoří. Produkt není příliš zajímavý ani pro zaměstnavatele, jejichž příspěvek pobíralo v uplynulém pololetí jen necelých 28 % klientů. Podívejme se na vývoj trhu penzijního připojištění a vývoj portfolia penzijních fondů, které s oblibou produktu bezesporu souvisí.

Začněme dobrou zprávu pro penzijní fondy. Počet účastníků penzijního připojištění dosáhl k polovině letošního roku téměř 3,14 miliónů osob, od začátku roku tak vzrostl o 5,86 %, tj. o 173 557 osob. Z hlediska věkové struktury se podíl nových účastníků ve věku do 50 let meziročně zvýšil na 49,6 %, což je jistě pozitivní zpráva i pro stát, který se snaží své obyvatelstvo motivovat k vlastní odpovědnosti za stáří. V předchozích dvou letech totiž tvořili noví účastníci do 50 let pouze 35 % resp. 38 % a penzijní připojištění sloužilo jako atraktivní, snadno likvidní střednědobý vklad pro starší skupiny klientů.

Věková struktura
účastníků penzijního
připojištění k 30.6.

2002 2003 2004 2005 Meziroční
změna
Meziroční
změna v %
18 - 19 let 2 934 2 958 4 063 6 192 2 129 52,40
20 - 29 let 274 729 277 774 286 490 322 825 36 335 12,68
30 - 39 let 424 595 451 096 489 529 562 442 72 913 14,89
40 - 49 let 625 142 627 196 638 421 676 059 37 638 5,90
50 - 59 let 782 507 807 262 844 964 914 663 69 699 8,25
60 - 69 let 319 559 342 716 391 791 447 329 55 538 14,18
70 - 79 let 132 852 134 271 152 723 172 994 20 271 13,27
80 a více let 22 300 23 502 28 826 34 783 5 957 20,67
celkem 2 584 618 2 666 775 2 836 807 3 137 287 300 480 10,59
Zdroj dat: MF

Průměrný příspěvek účastníka, na který bylo požádáno o státní příspěvek, zůstal na úrovni let minulých (viz následující tabulku), v 1. kvartálu 2005 šlo o 399 Kč, ve druhém pak o 379 Kč. Připomeňme, že stát přispívá podle toho, kolik spoříte. K stokoruně měsíčně dostanete 50 korun (50 % vašeho vkladu), přičemž tento příspěvek s rostoucím výší vkladu klesá. Takže v případě, že spoříte 500 korun, což je nejvyšší částka, ke které stát přispívá, dostanete 150 korun (30 % vašeho vkladu).
Nejvíce klientů, asi 30 %, si ukládá právě 500-599 Kč, takže čerpají plnou státní podporu a částečně i daňovou úsporu (tu stát nabízí pro příspěvky mezi 500 a 1 500 Kč), na stáří si ale příliš nenaspoří. Právě nízký průměrný příspěvek účastníků, který nedokáže vytvořit dostatečnou finanční rezervu na stáří, je stinnou stránkou (nebo spíš obecným rysem?) současného systému penzijního připojištění. Například příspěvky minimálně 1 500 Kč měsíčně si uládá pouze necelých 6 % klientů. Úložka 1 500 Kč měsíčně zakládá nárok na maximální daňovou úlevu, penzijní fondy proto mají dostatek prostoru pro motivaci svých klientů (94 % z nich) navyšovat příspěvky. Upozorněme ale, že ani úložka 1 500 Kč měsíčně potřebné zdroje na stáří zajistit nemusí, lidi by tak měla k dostatečnému spoření si na stáří (jakýmikoli prostředky, které právě jim vyhovují) motivovat především vlastní zodpovědnost.

Fondy mají dostatek prostoru i pro lákání nových klientů. Jak jsme již uvedli na začátku, počet účastníků penzijního připojištění za letošní první pololetí dosáhl 3 137 287, od začátku roku tak vzrostl jen o 5,86 %, v absolutních číslech o 173 557 účastníků (vyplacený státní příspěvek činil za 1. pololetí 2005 1,78 mld. Kč). Jak je ale vidět z následující tabulky, od roku 2001 narostl počet klientů pouze o zhruba 600 tisíc. Na to, že je penzijní připojištění vlajkovou lodí státem podporované flotily "produktů na důchod", výsledek nic moc. Pro srovnání, k 31. 12. 2004 evidoval ČSÚ 7,26 miliónu obyvatel ve věku 15-64 let, tedy v ekonomicky aktivní skupině (pokud se omezíme jen na 15-49leté, jde o číslo 5,14 miliónu obyvatel). Penzijní připojištění tak v současné době využívá něco málo přes 43 % ekonomicky aktivních obyvatel.

31. 12. 2002 31. 12. 2003 31. 12. 2004 30. 6. 2005
(absolutní
výše)
Absolutní
výše
Meziroční
změna
(v %)
Absolutní
výše
Meziroční
změna
(v %)
Absolutní
výše
Meziroční
změna
(v %)
Počet
účastníků
penzijního
připojištění
celkem
2 621 881 3,45 2 739 556 4,49 2 963 730 8,18 3 137 287
Průměrný
měsíční
státní
příspěvek
(v Kč)
89,80 -0,44 96,00 6,90 97,70 1,77 95,16
Průměrný
měsíční
účastnický
příspěvek,
na který bylo
požádáno
o státní
příspěvek
(v Kč)
354,20 4,08 383,90 8,39 397,30 3,49 379,24
Počet
účastníků
s příspěvkem
zaměstnavatele
650 209 14,52 727 992 11,96 801 627 10,11 874 891
Průměrný
měsíční
příspěvek
zaměstnavatele
(v Kč)
n/a n/a 393,10 n/a 416,70 6,00 476,20
Průměrný
měsíční
příspěvek
účastníka
celkem -
včetně
příspěvků
zaměstnavatele
(v Kč)
n/a n/a 475,50 n/a 507,10 6,65 488,90

Systém není příliš zajímavý ani pro zaměstnavatele. Příspěvek zaměstnavatele pobíralo v uplynulém pololetí necelých 28 % klientů, k 30. 6. 2005 to bylo 874 891 osob. Přesto, že tento poměr v čase narůstá a že vzrostl i průměrný příspěvek zaměstnavatele za rok, a to o 13 % na 476 Kč, není v této oblasti pro penzijní fondy situace ideální a v jejich zájmu by určitě bylo zapojení zaměstnavatelů dále posílit. (To, že v zájmu obyvatel ČR by bylo rozšířit paletu státem podporovaných dlouhodobých spořících produktů na stáří, je téma pro jiný článek.)

Nezajímavé portfolio?

Objem portfolia penzijních fondů dosáhl ke konci pololetí 113,31 miliard Kč (o 11,21 miliard Kč více než k 31. 12. 2004). Podíváme-li se ale na složení portfolií, nelze se neochotě rozmnožovat peníze v tomto systému příliš divit. Struktura portfolia se vyvíjela takto:

Struktura portfolia k 30. 6. (v mld. Kč) 2001 2002 2003 2004 2005
dluhopisy 26,91 43,81 58,82 66,52 83,37
pokladniční poukázky 10,89 8,46 3,74 10,45 8,41
akcie a podílové listy 3,91 2,93 4,04 4,72 7,87
peníze a ostatní aktiva 5,60 5,14 8,85 8,34 13,66
Celkem 47,31 60,34 75,45 90,03 113,31
Zdroj dat: MF

Dluhopisy, jako hlavní složka v zákonem konzervativně omezených portfoliích penzijních fondů, získávají v čase stále větší zastoupení a tvoří rozhodující položku (74 %).
Akcie a podílové listy, které by mohly přinést do portfolií vyšší výnosy, tvoří nyní pouhých 7 %. Zapojení penzijních fondů do rizikového kapitálu je v souladu s obezřetnostními pravidly (Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem) pro investiční strategii penzijních fondů téměř nulové. Za alespoň mírný úspěch lze považovat to, že podíl akcií a podílových listů vzrostl oproti konci roku 2004 (z 5,7 % na 7 %) o více než procento.

Procentní vyjádření současné struktury portfolia je uvedeno v následujícím grafu.

Z hlediska budoucího vývoje je nutné celý systém penzijního připojištění zatraktivnit pro mladší klienty a nabídnout jim kromě konzervativních investičních strategií i takové strategie, které by dosahovaly v delším horizontu zajímavějších výnosů, a nabídly tak klientům možnost alternativy podle jejich přístupu k riziku s ohledem na investiční horizont.

O tom, že náš systém penzijního připojištění rozhodně není ideální, se dočtete v článku Český systém penzijního připojištění je divný II., kde Vladimír Bezděk, šéfa vládního týmu pro penzijní reformu, vypočítává jeho neduhy.


Máte penzijní připojištění? Přispívá vám na něj zaměstnavatel? Kolik si měsíčně na stáří ukládáte? Měl by stát obdobně podporovat spoření si na důchod i pomocí jiných produktů?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-20
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 39 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 12. 2005 19:39, tom

Tak změň místo a jdi do soukromého sektoru.

Zobrazit celé vlákno

+58
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

8. 12. 2005 8:04

pan Bouček dobře napověděl všem schopným a pracovitým, na co se mají v blízké budoucnosti (10-15let) připravit.. tzn. na přesun (pokud bude v rozumné době), případně na útěk se všemi svými "aktivy" do zahraničí..

Zobrazit celé vlákno

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (39 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Neuspěchejme penzijní reformu, současný systém má rezervy, říká Igor Tomeš II.

15. 11. 2005 | Martin Zika

Neuspěchejme penzijní reformu, současný systém má rezervy, říká Igor Tomeš II.

Zajímá vás, co si profesor Tomeš myslí o systému spoření si na důchod do soukromých fondů? Jak hodnotí návrhy penzijní reformy jednotlivých politických stran? Chcete vědět, jak by upravil... celý článek

Neuspěchejme penzijní reformu, současný systém má rezervy, říká Igor Tomeš

14. 11. 2005 | Martin Zika | 4 komentáře

Neuspěchejme penzijní reformu, současný systém má rezervy, říká Igor Tomeš

Několik tvrdých parametrických změn by náš penzijní systém výrazně ozdravilo, vznikl by tím prostor pro důkladnou přípravu reformy. Ve středně až dlouhodobé perspektivě mají fondový... celý článek

Penzijní připojištění: pozor, stát dává, ale i bere

14. 10. 2005 | Jiří Šedivý

Penzijní připojištění: pozor, stát dává, ale i bere

Říkali vám při uzavírání smlouvy, že peníze z penzijního fondu se nezdaňují? Vždycky tam nějaká daňová povinnost je. Na druhou stranu systém také využívá různých úlev. Přinášíme přehled... celý článek

Desatero zájemce o penzijní připojištění

5. 10. 2005 | Jiří Šedivý

Desatero zájemce o penzijní připojištění

Stále vás lákají nebo i trápí penzijní fondy? Máme pro vás odpovědi na deset nejčastějších otázek stále aktuálnější problematiky penzijního připojištění. Víte, že přestup mezi fondy... celý článek

Krach penzijního fondu – nesmysl, nebo realita?

26. 7. 2005 | Vendula Hilkovičová

Krach penzijního fondu – nesmysl, nebo realita?

Penzijní fondy jsou regulovány řadou prostředků, které mají zajistit co největší stabilitu a střadatelům jistý, bezrizikový výnos. Jedná se však jen o preventivní opatření. Vklady do... celý článek

Partners Financial Services