Dotace z fondů EU: provedeme vás dotačním bludištěm až k penězům

Alena Perušičová | 17. 10. 2006
Dotace z fondů EU: provedeme vás dotačním bludištěm až k penězům
Získat dotaci z fondů EU je snem mnoha podnikatelů. Jde ovšem o proces zdlouhavý a administrativně velice náročný, rozhodně vám totiž nikdo peníze jen tak nestrčí pod nos. Jak to tedy udělat, aby se tento sen stal skutečností? Jaké projekty můžete spolufinancovat a z kterých fondů a programů EU? Co proto, abyste dotaci získali, musíte udělat? Kolik peněz je ještě k mání? Připravili jsme pro vás průvodce dotačním labyrintem doplněného o novou unikátní Poradnu.

Podnikatelé si v mnoha případech od strukturálních fondů slibují více, než ty nabízejí. Někteří si nejsou ani vědomi faktu, že z dotace je možné financovat pouze část uznatelných nákladů, ve standardních případech max. 50 %, a to navíc až po úplné a úspěšné realizaci projektu. Programy EU proto představují nástroj pro další rozvoj především úspěšných a dobře fungujících podniků. Záchrana problémové firmy pomocí strukturálních fondů je naprostou iluzí. I přesto a nebo právě proto mohou české firmy jedině získat.

Co proto, abyste dotaci získali, musíte udělat?

 1. Zjistěte si, jestli vaše firma odpovídá základním kritériím na podporu podnikatelského prostředí v ČR.
 2. Vytipujte projekt, který odpovídá potřebám firmy a současně jej lze financovat pomocí fondů EU.
 3. Sepište žádost o dotaci.
 4. Realizujte projekt přesně podle schváleného projektu, přislíbenou dotaci totiž získáte až v průběhu (etapově) nebo po skončení realizace projektu, a to jedině v tom případě, že při realizaci dodržíte všechna stanovená kritéria.
 5. Po stanovenou dobu (nejčastěji 5 let) zpracovávejte monitoring fungování projektu a dodržování podmínek stanovených dotační smlouvou.

Informace o tom, jaké projekty lze z fondů EU financovat a co konkrétněji představují uvedené kroky vedoucí k získání dotace, naleznete v poradenském textu Jak získat dotaci z fondů EU? a článku Podniky v EU: jaké projekty budou podporované.


Zdroje pro Českou republiku

Pro ČR je podpora ze strukturálních fondů EU v současném období 2004-2006 implementována pomocí pěti Operačních programů (mimopražské regiony) a dvou Jednotných programových dokumentů (hlavní město Praha).

Operační programy jsou čtyři sektorové:

Jeden operační program je určen pro rozvoj regionů, a to Společný regionální operační program. O něm se dozvíte podrobnosti v článku Společný regionální operační program: podpora podnikání a cestovního ruchu.

Ucházíte se o dotaci z Evropské unie?
Nevíte přesně jak na to? Informujte se u nás jak postupovat! Zhodnotíme, zda má váš konkrétní projekt šanci na získání dotace, poradíme, na jaké dotace má šanci firma vaší velikosti a zaměření. Potřebujete zjistit, jaké je finanční zdraví vaší firmy, což je nutná podmínka pro získání dotace, nebo "jen" chcete pomoci se zpracováním žádosti či s výběrem vhodného dotačního titulu? Obraťte se na naši novou unikátní poradnu získávání dotací ze strukturálních fondů EU! Čím více konkrétních informací nám poskytnete, tím přesnější odpověď získáte.


Operační program průmysl a podnikání

Základním programovým dokumentem v podnikatelském sektoru je Operační program průmysl a podnikání (dále OPPP). Jeho cílem je:

 • zvýšit konkurenceschopnost průmyslu a podnikatelských služeb,
 • rozvíjet průmyslový potenciál a hospodářskou výkonnost výrobní základny.

Podrobné informace o tomto programu (na co je určen, kolik bylo podáno žádostí, kolik projektů bylo schváleno, kolik bylo rozděleno peněz apod.) si přečtete v článku Operační program průmysl a podnikání: rozvoj podniků, nyní se tedy na něj podívejme jen ve zkratce.

Do OPPP spadá 11 programů podpory zaměřených především na malé a střední podniky, které působí na území ČR mimo hl. m. Prahu, a jsou zaměřené na převážně zpracovatelský průmysl:

 1. Reality (pozn.: příjem žádostí je z důvodu vyčerpání dotace v současné době pozastaven a bude otevřen patrně až v rámci následného období, tj. 2007-2013),
 2. Rozvoj (pozn.: příjem žádostí u programu je v současné době pozastaven a je možné, že bude otevřen až v rámci následného období),
 3. Inovace (pozn.: příjem žádostí u programu je v současné době pozastaven a je možné, že bude otevřen až v rámci následného období),
 4. Marketing,
 5. Prosperita,
 6. Start (pozn.: nelze získat dotaci, ale bezúročný úvěr),
 7. Kredit (pozn.: nejedná se o dotaci, ale o zvýhodněné úvěry různých typů),
 8. Úspora energie,
 9. Obnovitelné zdroje energie,
 10. Školící střediska,
 11. Klastry.

Bližší informace o jednotlivých programech - tedy cíle programů, komu jsou určeny, co lze zařadit mezi uznatelné náklady, kolik procent nákladů je možné dotovat apod. získáte zde.


Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Hlavním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

OPRLZ umožňuje firmám zvyšovat a rozšiřovat kvalifikaci svých zaměstnanců, ať už jde o jazykové či počítačové kurzy a nebo vzdělávání v oblasti komunikačních a informačních technologií. Dále je podporováno vytváření nových pracovních míst apod.
Výše dotací se liší podle konkrétních výzev a může dosáhnout až 100 % uznatelných nákladů. Výzvy jsou vypisovány většinou pro konkrétní kraje v celé ČR.

Kolik peněz je k dispozici v rámci OPRLZ, pro koho je program určen, co lze podpořit a jak vysokou dotací a další konkrétní informace se dočtete v článku Operační program Rozvoj lidských zdrojů.

Pokud se podniku vyplatí vybudovat vlastní školící centrum, může využít i programu Školící střediska, viz zde.


Společný regionální operační program: podpora podnikání a cestovního ruchu

Společný regionální operační program (SROP) je souhrnný dokument zahrnujícím rozvojové priority regionů (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které mohou být v období 2004-2006 podporovány ze strukturálních fondů EU.

Cílem programu SROP je především dosažení trvalého hospodářského růstu a zvyšování kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit. Důraz je kladen na tvorbu pracovních míst, na zlepšení infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a prohlubování sociální integrace.

SROP je orientován na podporu těchto oblastí:

 • regionální podpora podnikání (45,138 mil. eur),
 • regionální rozvoj infrastruktury (196,999 mil. eur),
 • rozvoj lidských zdrojů v regionech (92,303 mil. eur),
 • rozvoj cestovního ruchu (108,086 mil. eur),
 • technická pomoc (11,807 mil. eur).

Doposud proběhlo 6 kol výzev v rámci SROP, poslední bylo uzavřeno 30. 3. 2006 a je možné, že v některých krajích bylo vzhledem k vyčerpaným financím poslední.

Program SROP je v současném dotačním období dominantním operačním programem, zastřešuje plných 34 % financí (oproti plánovaným 31%), o které bylo v období 2004-2006 zažádáno.

Konkrétní informace o Společném regionálním operačním programu se dočtete v článku Společný regionální operační program: podpora podnikání a cestovního ruchu


Dotace EU v období 2007-2013

Do konce roku 2006 proběhnou ještě poslední kola výzev u těch programů, kde ještě nejsou všechny finanční prostředky z období 2004-2006 přislíbeny. Současně ale již probíhá příprava nového šestiletého období 2007-2013.

Podle předběžných pracovních verzí připravuje Česká republika pro využívání fondů Evropské unie v letech 2007-2013 přibližně 24 operačních programů, a to 7 sektorových operačních programů - podle jednotlivých věcných priorit rozvoje regionů ČR, 7 regionálních OP - pro každý region soudržnosti ČR, a 2 OP pro hl. m. Prahu - podle jednotlivých zdrojových fondů EU.

Detailnější informace o tom, co se na období 2007-2013 připravuje, o kterých konkrétních programech bude ČR s Evropskou komisí vyjednávat, co představuje zmíněných 24 operačních programů a další informace se dozvíte v článku Dotace EU v období 2007-2013.


Článek je kompilátem těchto poradenských textů autorky Aleny Perušičové:


Zájemcům o dotace také předkládáme k pozornosti seriál Podniky v EU, v rámci kterého se dozvíte cenné informace o následujících tématech:

Seriál je určený zejména podnikatelům a firmám, zajímavé informace v něm ale jistě najde každý čtenář.

Máte již vlastní zkušenost se žádostí o dotaci z EU? Jak to probíhalo a s jakým výsledkem? Uvažujete o dotaci? V jaké oblasti a jaké si děláte naděje na její získání?

Líbil se vám článek?

+21
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

16. 9. 2021 | Olga Skalková | 4 komentáře

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Lidé dostanou jednodušší a levnější alternativu ke klasickému digitálnímu podpisu – takzvanému kvalifikovanému certifikátu. Novinka staví na bankovní identitě.

Konec otravného volání. Stopka na telemarketing definitivně prošla

15. 9. 2021 | Jiří Hovorka | 32 komentářů

Konec otravného volání. Stopka na telemarketing definitivně prošla

Firmy budou moci volat jen lidem, kteří s tím předem výslovně souhlasili. Podle dosavadních pravidel to bylo obráceně.

Dejte zaměstnancům peníze na kartu. Ať se netopíte v účtování nákladů

14. 9. 2021 | Renata Lichtenegerová

Dejte zaměstnancům peníze na kartu. Ať se netopíte v účtování nákladů

Startup Fidoo zbavuje zaměstnance papírového vyúčtování nákladů. Starosti ubudou i účetním a šéfům, kteří výdaje schvalují. „Firmy potřebují řešit byznys, ne se brodit tunami papírů,“... celý článek

Dobro nemá mít prázdnou kapsu. Akcelerátor učí podnikat i neziskovky

9. 9. 2021 | Eva Dandová | 2 komentáře

Dobro nemá mít prázdnou kapsu. Akcelerátor učí podnikat i neziskovky

Dělat společensky prospěšné podnikání nebo neziskovku nemusí znamenat balanc na hraně chudoby. Stačí si uvědomit, že i dobro má mít byznysplán, a naučit se podnikat. V tom už několik... celý článek

Krotitelé dluhů se zaměří na podnikatele v potížích

7. 9. 2021 | Jitka Šorfová | 17 komentářů

Krotitelé dluhů se zaměří na podnikatele v potížích

Česká televize uvádí novou řadu seriálu Krotitelé dluhů. Profesionálové v něm radí konkrétním lidem, jak z finančních potíží. Dobré rady slouží i divákům, kteří se octnou v podobné... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.