Kamarádit s počítačem se vyplácí, a to doslova

Kamarádit s počítačem se vyplácí, a to doslova
Víte, kolik procent Čechů umí pracovat s počítačem? A kolik z nich používá internet a e-mail? Pro kterou skupinu obyvatel je počítač největší kamarád a pro koho naopak nepřítel? O kolik peněz více tzv. počítačově gramotní lidé vydělávají? Nebo jak si stojíme ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie?

Výzkumy, které si kladly za cíl zodpovědět výše uvedené otázky byly v loňském roce realizovány hned dva. První z nich, v rámci České republiky, uskutečnilo Ministerstvo informatiky (MIČR) ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Druhou studii, v rámci které byli dotazováni obyvatelé celé Evropské unie, realizoval Eurostat. Podívejme se nejdříve, jak dopadl český výzkum.


Proč byl výzkum realizován a kdo se ho zúčastnil?

Cílem tohoto výzkumu bylo otestovat počítačové dovednosti a schopnosti Čechů s důrazem na vyhledávání a zpracování informací na internetu. V první fázi výzkumu agentura STEM/MARK telefonicky dotazovala 15 000 náhodně vybraných jedinců ve věku 18 až 60 let, k této skupině pak bylo přidáno dalších 500 osob ve věku 15 až 17 let a 500 osob ve věku nad 61 let. Ve druhé fázi výzkumu bylo 500 lidí z různých měst ČR pozváno ke studiovým testům. Tito respondenti absolvovali skutečný test se počítačem, díky kterému bylo možné ověřit, zda respondenti dotazovaní v první fázi svoje schopnosti práce s počítačem nepřecenili.

Rozsáhlá databáze respondentů (výzkum v tak velké skupině respondentů je téměř raritou) pak umožnila určit počítačovou gramotnost libovolně vybrané skupiny obyvatel, např. podle věku, vzdělání, regionu, zaměstnanecké pozice, dokonce i podle oblíbeného školního předmětu. Prezentaci hlavních výsledků výzkumu najdete ve statistikách na webu Ministerstva informatiky.


Kdo je počítačově gramotný

Počítačová gramotnost byla v rámci výzkumu definována jako souhrn několika schopností – schopnosti pracovat s nejčastěji využívaným programovým vybavením a schopnosti používat internet. Jednalo se tedy zejména o znalost pojmů z oblasti výpočetní techniky, ovládání počítače, práce s textovými a tabulkovými editory, s grafikou a internetem. Laťka počítačové gramotnosti byla nastavena poměrně vysoko, aby byl respondent výzkumu uznán jako počítačově gramotný musel alespoň na základní úrovni zvládnout minimálně 5 činností z 8 testovaných.

Např. v oblasti internetu musel respondent na základní úrovni zvládnout poznat internetovou adresu, vyhledat informace na internetu, vyplnit webový formulář, napsat jednoduchý e-mail a poslat soubor e-mailem. Na střední úrovni k těmto znalostem přibyly úkoly změnit domovskou stránku v prohlížeči, zveřejnit na internetu soubor a vytvořit pravidlo pro příchozí e-maily a konečně na pokročilé úrovni musel respondent ještě vysvětlit pojem cookie a nakonfigurovat internetové připojení. Jak již bylo uvedeno výše, jako počítačově gramotný byl uznán respondent, který zvládl všechny testované dovednosti alespoň na základní úrovni.


Jak jsme dopadli?

Podle výzkumu je počítačově gramotných 27 % Čechů, tedy o něco málo více než jedna čtvrtina populace. Ve skupině ve věku od 15 do 17 let je to celých 55 % respondentů a naopak respondenti starší 60 let jsou počítačově gramotní jen ve 2 % případů. Zajímavé je, že schopnost práce s počítačem v hlavní věkové skupině 18 až 60 let deklarovalo celých 66 % respondentů.

Důvodem, proč je skutečná počítačová gramotnost o celých 39 % nižší než domnělá, je to, že lidé sice umí pracovat s počítačem, ale třeba jen s textovým editorem. Testována však byla všestranná znalost práce na počítači a právě její absence je hlavním nedostatkem skupiny počítačově negramotných osob. Nejčastěji respondenti výzkumu nezvládli zpracování tabulek a grafů a práci s internetem, počítač v mnoha případech považují spíše jen za "lepší" psací stroj.

Uživatelé počítače, kteří sice nedosáhli úrovně počítačové gramotnosti, ale mají "potenciál počítačové gramotnosti" (tzn. umí dobře pracovat s jedním programem, ale ostatní dovednosti nezvládají ani na základní úrovni) byli nejčastěji osoby ve věku 30 až 59 let (s vyšším podílem žen), vyučení bez maturity nebo lidé s maturitou, profesně pak úředníci, zdravotníci nebo učitelé.


Výsledky výzkumu pod lupou

Výzkum potvrdil, že nejvíce počítačově gramotných lidí žije v Praze (38 %), obecně platí, že čím větší město, tím více osob je počítačově gramotných. Nejhůře, s 78% počítačovou negramotností jsou na tom obyvatelé Karlovarského kraje a Vysočiny.  Zajímavé je, že podle oblíbeného školního předmětu jsou počítačově nejgramotnější příznivci fyziky (42 %), jazyků (37 %), matematika se umístila až na třetím místě spolu s "jiným předmětem" s 33 %. "Nejhůře" dopadli ti, kteří ve škole preferovali literaturu (19 %), dějepis a zeměpis (po 20 %). Podle profese jednoznačně vedou studenti a žáci s 74% počítačovou gramotností, nejslabší jsou důchodci (4 %). Zvolíme-li jako kritérium postavení v zaměstnání, jsou na tom nejlépe vedoucí pracovníci s podřízenými útvary (54 %), paradoxně i lépe než ředitelé podniků (45 %), nejslabší znalosti mají řadoví pracovníci (23 %).


Kolik lidí používá počítač, internet a e-mail a na co

Výzkum zkoumal také technické vybavení v populaci, tzn. kolik lidí využívá počítač, mobilní telefon, internet a elektronickou poštu apod. Stolní počítač využívá celých 84 % mladých ve věku 15 až 17 let, ve věku 18 až 60 let je to 58 % lidí, nad 61 let už jen 10 %. Obdobně je to s internetem a e-mailovou poštou, nejsilněji je mezi uživateli zastoupena mladá generace: ve věku 15 až 17 let pracuje s těmito moderními technologiemi celých 80 % lidí, ve věku 18 až 60 let už je to "jen" polovina respondentů výzkumu a nad 61 let pouhých 6 % lidí.

Nejčastěji lidé využívají počítač k hledání informací na internetu (76 %), k sebevzdělávání (63 %), k pouštění hudby nebo filmů (61 %), ke komunikaci s lidmi (57 %) a také kvůli zaměstnaní (53 %). Právě zaměstnání je nejčastějším impulsem, proč lidé starší 18 let začnou s počítačem pracovat, mladší uživatelé PC se s ním většinou seznámí ve škole nebo díky počítačovým hrám. Mezi hlavní důvody využívání počítače patří internet a zaměstnání.


Počítačová gramotnost zvyšuje plat

Podle Ministerstva informatiky (MIČR) je znalost práce s moderními informačními a komunikačními technologiemi klíčová pro zaměstnanost. Naopak její neznalost je často hlavní příčinou nezaměstnanosti starších ročníků, absolventů škol a lidí s nižším vzděláním. Ekonomové, kteří se zabývají vlivem informačních technologií na výši mezd, dospěli k závěru, že pracovníci, kteří při své práci využívají počítač mají zhruba od 10 až 15 % vyšší mzdu, než lidé, kteří s počítačem nepracují.

Počítačoví "neználci" mohou využít kurzů např. Národního programu počítačové gramotnosti (NPPG). Za sympatických 100 Kč (MIČR kurs dotuje částkou 417 Kč) se účastníci dvouhodinového kurzu naučí ovládání počítače, základy vyhledávání na internetu a práci s elektronickou poštou. Podrobné informace o kurzu najdete zde.

Exekuce majetku: práva exekutora a práva vaše
Hrozí vám exekuce? Nebo už vám dokonce exekutor stojí v kuchyni? Přečtěte si, co vám smí a nesmí zabavit. Že dlužník nejste vy? Nevadí, exekutor může sebrat i cizí věci. Chcete vědět, proč tomu tak je a jaká práva máte? Připravili jsme pro vás nový seriál, v jehož rámci vám nabízíme právní i praktické rady jak se zachovat v případě, kdy vám hrozí exekuce nebo již dokonce máte s exekutorem co do činění. Exekuce majetku: práva exekutora a práva vaše.


Počítačová gramotnost: Češi versus Evropa

Počítačovou gramotnost zkoumala také studie Eurostatu. Respondenty tentokrát nebyli jen Češi, ale obyvatelé ze všech zemí Evropské unie, celkem 181 703 respondentů ve věku od 16 do 74 let. Podkladem pro hodnocení byly základní znalosti práce s informačními a komunikačními technologiemi: použití počítače k získání, vyhodnocení, tvorbě, prezentaci a výměně informací a ke komunikaci, orientaci a zapojení se do prostředí internetu.

Parametry hodnocení počítačové gramotnosti nebyly shodné s výzkumem realizovaným agenturou STEM/MARK v ČR, což znamená, že oba výzkumy (český a evropský) není možné bezezbytku srovnávat. Ale nabízí se neobvyklá příležitost porovnat výsledky obou výzkumů a počítačovou zdatnost Čechů a dalších Evropanů.


Kolik Evropanů používá počítač a internet?

Z tohoto výzkumu vyplynulo, že počítačové dovednosti chybí 37 % evropských občanů. Dokonce více než třetina Evropanů (přesně 34 %) počítač a internet nepoužila nikdy, 57 % obyvatel starého kontinentu používá počítač a internet méně než jednou týdně, v terminologii výzkumu - nepravidelně.

Srovnáme-li evropské státy mezi sebou, nejhůře dopadlo Řecko (celých 65 % jeho obyvatel jsou počítačoví "analfabetici", 82 % lidí počítač nepoužívá pravidelně), opačným pólem jsou severské země: jen 8 % Švédů, Dánů a obyvatel Islandu počítač a internet nepoužilo nikdy. Počet obyvatel těchto zemí, kteří počítač nepoužívají pravidelně, se pohybuje mezi 19 % až 27 %.

A jak jsou na tom Češi? Podle Eurostatu celých 50 % Čechů nikdy nepoužilo počítač a 74 % z nás prý nepoužívá počítač pravidelně (pro srovnání STEM/MARK zjistil, že 27 % Čechů zvládá práci s počítačem na velmi slušné úrovni). Pro ČR je také poměrně zajímavé srovnání se Slováky. Ti jsou na tom o něco lépe, počítač a internet nikdy nepoužilo 28 % obyvatel a nepravidelných uživatelů je na Slovensku 57 %.

Jak vidíte počítačové dovednosti Čechů vy? Znáte někoho, kdo je tzv. počítačově negramotný? Myslíte si, že by se tito lidé měli naučit počítač a internet používat? Třeba kvůli vyšší mzdě?

Líbil se vám článek?

+15
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 26 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 9. 2006 13:52, Larry Williams

Výborná informace ! Asi ta první výborná informace od korespondenta jmenem JIRKA !
Jako amater clovek muze ale cely zivot vystacit s HTML a neprechazet kazdy rok na to nejmodernejsi , to je jen pro profesionalni vyrobce webstranek.
Okopirovanim na cizi strance jsem myslel jen , 1) okopirovati si nekde java script nutny pro oznamovani dne nebo hodin a nebo 2) dostati na stranku sumeni more s applet a param
Nic jineho jsem kopirovat nechtel.

Zobrazit celé vlákno

+53
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 9. 2006 7:39, Pavel

Myslel jsem NT jako obchodní značku, ne jako "technologii", samozřejmě Win2000 a Win XP jsou postavený na stejným humusu (mimochodem, je to v podstatě špatně upsaný UNIX). Ale už tam (radší) nepíšeou NT.

Zobrazit celé vlákno

-10
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (26 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Test: Jak stavební spořitelny a hypoteční banky odpovídají na emaily?

7. 9. 2006 | Kateřina Boušová

Test: Jak stavební spořitelny a hypoteční banky odpovídají na emaily?

Většina bank se chlubí tím, že svým klientům zjednodušují komunikaci, kromě jiného pomocí elektronické pošty. Tentokrát jsme otestovali, jací jsou s emailem kamarádi poskytovatelé úvěrů... celý článek

Levně posílat peníze do zahraničí a platit na netu? Moneybookers, PayPay či PayPal to umí!

18. 8. 2006 | Lukáš Marek

Levně posílat peníze do zahraničí a platit na netu? Moneybookers, PayPay či PayPal to umí!

Chcete za převod peněz do zahraniční zaplatit třeba jen půl eura místo stovek až tisíců korun, které požadují banky? Rádi byste kurz, kterým budou posílané peníze přepočítány do jiné... celý článek

eBay: jednoduché, bezpečné a rychlé nakupování

29. 5. 2006 | Kateřina Havlíčková | 6 komentářů

eBay: jednoduché, bezpečné a rychlé nakupování

Milióny uživatelů a obrat v miliardách dolarů, to je dnešní eBay. Svého majitele Pierre Omidyara katapultoval mezi světové miliardáře, výkonná ředitelka Margaret Whitman je nejlépe... celý článek

Mailovat na úřad? Podle zákona možné, v praxi zatím scifi

13. 4. 2006 | Dana Chytilová

Mailovat na úřad? Podle zákona možné, v praxi zatím scifi

Chcete se úřadu zeptat jak například změnit trvalé bydliště? Napište to emailem. Chcete tuto změnu provést? Opět stačí email. Od nového roku mají orgány veřejné správy povinnost komunikovat... celý článek

Emailová komunikace s bankou: jste v pořadí, nebo odpověď do 20 minut?

7. 3. 2006 | Dana Chytilová | 1 komentář

Emailová komunikace s bankou: jste v pořadí, nebo odpověď do 20 minut?

Posílali jste někdy bankovní dotaz emailem? Dočkali jste se odpovědi? Odpovědi na svou otázku, nebo se spíš jednalo o náhodný výběr z osudí možných odpovědí? Podívejte se, zda a jak... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.