Domácí asistence: ano, nebo ne?

Domácí asistence: ano, nebo ne?
Asistenční služby asi znáte spíše ve spojení s povinným ručením či cestovním pojištěním. Hodit se ale mohou i v domácnosti: asistenční služba se postará o okamžité řešení havárií a závad, běžné opravy nebo dokonce o zajištění náhradního ubytování. V západní Evropě je tato služba zcela běžná, v České republice ji v rámci pojištění domácnosti zatím nabízí tři pojišťovny a k úvěru na bydlení také jedna stavební spořitelna.

Asistenční služby jsou dnes běžnou součástí povinného ručení, cestovního pojištění či pojištění některých platebních karet. Tři pojišťovny je nabízejí také k pojištění domácnosti či nemovitosti a jedna stavební spořitelna k úvěru na bydlení. Jedná se o službu Home Assistance, česky domácí asistenci.

Asistence jsou především pohotovostní služby

Asistenční služby Home Assistance primárně zajišťují pohotovostní služby, které vyžadují okamžité řešení při technických haváriích nebo závadách v domácnosti. Konkrétně jde například o rozbité skleněné výplně oken či dveří, závady v elektroinstalaci, prasklé vodovodní potrubí, poruchy topení, poškození střechy nebo třeba zabouchnutí klíčů uvnitř bytu. Plnění za zásah domácí asistenční služby záleží na smlouvě mezi pojišťovnou či jiným poskytovatelem (v ČR je to kromě pojišťoven jedna stavební spořitelna) a firmou, která asistenční služby zajišťuje. Obvyklé je, že na konto asistenční služby jde v případě nouzového zásahu doprava a první hodina práce. Materiál, náhradní díly i práci nad jednu hodinu a možné další náklady na urgentní zásah platí pojištěný. V případě Raiffeisen stavební spořitelny, kde je Home Assistence poskytována jako bonus k úvěrové smlouvě, banka hradí náklady jen do výše 1 000 Kč, a to pouze jedenkrát. Vše nad tuto částku zaplatí klient.

Součástí služeb bývá i zajištění náhradního ubytování v případě, že se byt či dům stane z důvodu havárie či jiné škodní události (požár, vytopení, vyloupení) neobyvatelným. Služba zahrnuje dopravu, vyhledání náhradního ubytování (např. hotel) a případně také jeho úhradu. Zda tyto služby budete mít zdarma a na jak dlouho, je opět záležitostí konkrétní pojistné smlouvy, viz dále.

Zprostředkování řemeslníků

Další službou je zprostředkování řemeslníků (jako je instalatér, topenář, zámečník, elektrikář, sklenář, plynař, pokrývač, malíř, truhlář, zedník i stěhovací služba) na provedení běžných oprav a případně i rekonstrukcí a modernizací domácnosti. Řemeslníky si zaplatíte sami, ale u těch smluvních provozovatel asistenčních služeb garantuje kvalitu práce, dodržení dohodnutého časového harmonogramu prací i cenu. Nepočítejte s tím, že řemeslníci budou levnější, podle pojišťoven je cena prací srovnatelná s nabídkou, kterou si seženete sami, ale přes asistenční službu to máte snazší. Pokud práce zvládnete sami nebo znáte šikovného a spolehlivého řemeslníka, pravděpodobně těchto služeb nevyužijete, ale možnost, že zodpovědnost za kvalitu a cenu převezme asistenční služba, může být mnohými žádaná.

Rozsah asistenčních služeb se liší v závislosti na pojišťovně či jiném poskytovateli. Služby je možné opakovaně využívat 365 dní v roce 24 hodin denně. Každá společnost má své call centrum, stačí zavolat na příslušné telefonní číslo, nahlásit své údaje včetně čísla pojistky či úvěrové smlouvy a sdělit, s čím potřebujete pomoct.

Kolik domácí asistence stojí

Domácí asistence jako taková je u nás poskytována jako součást pojistného plnění v rámci pojištění domácnosti či nemovitosti, tzn. kolik vás služby budou stát určuje pojistná smlouva. Podrobné informace o pojistkách, výši pojistných sazeb a pojistného plnění najdete v sekci Pojištění domácnosti Například na webových stránkách ČSOB Pojišťovny si můžete konkrétní výši pojistného za pojištění DOMUS (které zahrnuje domácí asistenci) spočítat. Eventuálně službu Home Assistence získáte jako bonus ke smlouvě o úvěru u Raiffeisen stavební spořitelny. Pojištění nemovitosti či domácnosti není v tomto případě podmínkou.

Domácí asistence u Allianz pojišťovny

Allianz pojišťovna (profil, názory) začala domácí asistenci nabízet v České republice jako vůbec první. Spolupracuje se společností ELVIA Assistance. Služby Home Assistance nabízí bezplatně k pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Asistence zahrnuje jednak urgentní služby, tzn. výše zmíněnou pomoc v případě stavu nouze a službu Modré stránky Allianz. Což není nic jiného než seznam prověřených řemeslníků a firem zahrnující služby instalatéra, topenáře, zámečníka, elektrikáře, sklenáře a pokrývače. V případě Modrých stránek Allianz zprostředkuje kontakt s potřebných řemeslníkem do dvou pracovních dnů od vašeho telefonátu. Jak již bylo uvedeno výše, ELVIA garantuje kvalitu služeb, cenu i dodržení dohodnutého termínu pro provedení prací.

Ne vždy asistenční služba okamžitě zasáhne. V případě požáru či úniku plynu musí první zasáhnout hasiči, policie apod. Nárok na poskytnutí urgentních služeb neplatí v okamžiku, kdy se jedná o škody způsobené jadernou energií, havárie související s válkou, vnitřními nepokoji, teroristy či represivními zásahy ze strany státu. A také, když škodu způsobí pojištěnec úmyslně či pod vlivem omamných látek. Zda se jedná o stav nouze, či nikoli, je na posouzení asistenční služby. Podrobně jsou výluky z pojištění uvedeny v pojistných podmínkách.

Asistenční služba ELVIA organizuje a hradí náklady spojené s příjezdem a odjezdem a práci do jedné hodiny, ovšem pouze dvakrát do roka. Pokud budete chtít využít i náhradního ubytování, ELVIA vás na vlastní náklady dopraví k nejbližším příbuzným či do hotelu. Ovšem o způsobu dopravy, tzn. zda pojedete taxíkem, autobusem či vlakem rozhodne ELVIA. Jak dlouho ELVIA náhradní ubytování platí, záleží na konkrétní pojistné smlouvě.

Domácí asistence u ČSOB Pojišťovny

Služba Home Assistance je u ČSOB Pojišťovny (profil, názory) součástí pojištění majetku a odpovědnosti občanů DOMUS. ČSOB Pojišťovna spolupracuje s AXA Assistance. Asistence zahrnuje řešení havarijních situací v domácnosti, ale pojišťovna hradí pouze telefonické poradenství, příjezd technika či řemeslníka na místo havárie a odemknutí při zabouchnutí vchodových dveří. Materiál a práci řemeslníka zaplatí pojištěný.

ČSOB nabízí i širší rozsah domácí asistence, a to ve dvou variantách: 

  1. Za 137 Kč ročně si k pojištění DOMUS můžete připlatit úhradu práce do limitu 1 800 Kč, přepravu do náhradního ubytování zdarma do vzdálenosti 20 km, náhradní ubytování do 10 dnů a 15 000 Kč nebo nepřetržitou ochranu nezabezpečené domácnosti po dobu 72 hodin.
  2. Za 292 Kč ročně získáte plnění ve stejném rozsahu, vyšší je limit na práce řemeslníka - 3 000 Kč. V této dražší variantě můžete využít i další služby domácí asistence: na dobu  max. 21  dnů si pro případ náhlé hospitalizace nebo vycestování můžete sjednat např. dozor nad bytem, vybírání schránky, péči o domácí zvířata či opatrování dětí a seniorů. Všechny tyto služby ovšem hradíte. Opět platí, že cena za tyto služby bude podobná, jako kdybyste si je sehnali sami, ale jde o pohodlí - vše máte k dispozici na jednom telefonu.

Pojištění asistenčních služeb se u ČSOB Pojišťovny nevztahuje na komerční prostory, společné prostory domů (tzn. v bytových domech platí jen pro byt), neobývatelné prostory, běžné opravy včetně preventivních a na situace, kdy k havárii došlo v důsledku neodborného zásahu, stavebních prací či úmyslným jednáním nebo pojištěnec neprovedl opatření doporučená asistenční službou při prvním zásahu a volá ji podruhé na stejnou havárii.

Domácí asistence u Generali pojišťovny

Generali pojišťovna (profil, názory) poskytuje služby domácí asistence ve spolupráci se společností Europe Assistance. Podmínkou je platná smlouva na pojištění domácnosti. Domácí asistence v podání Generali obsahuje zásah odborníka včetně dodání materiálu v případě domácí havárie, která ohrožuje domácnost nebo by absence zásahu způsobila zvětšení rozsahu již vzniklé škody. Plnění se vztahuje na příjezd a první hodinu práce řemeslníků včetně materiálu, celkem do 3 000 Kč. Kolikrát pojišťovna 3 000 Kč uhradí, není jednoznačně stanoveno, záleží na posouzení pojišťovny. Kdyby měla podezření, že klient asistenční služby zneužívá, plnění pozastaví a pojistnou smlouvu vypoví. Generali rovněž pojištěnci nabízí zajištění náhradního ubytování, je-li domácnost následkem havárie neobyvatelná, dále pak opravy a údržbu domácnosti i informační služby: o dostupnosti a službách řemeslníků, kontakty na odhadce nemovitostí, adresy a kontakty na lékařskou pohotovost a informace o útulcích pro zvířata.

Generali vám zajistí dopravu i náhradní ubytování, za obojí zaplatíte, ale náhradu můžete dodatečně uplatnit z pojistného plnění. To znamená, že vám náklady na náhradní ubytování pojišťovna z vaší pojistky domácnosti může proplatit, záleží na konkrétní pojistné smlouvě. Jiné výluky se podle informace pojišťovny na asistenční služby nevztahují.

Domácí asistence u Raiffeisen stavební spořitelny

Firmy, které pro pojišťovny domácí asistenci zajišťují, tento produkt doporučují jako vhodný také k úvěrům na bydlení. Raiffeisen stavební spořitelna (profil, názory) je mezi poskytovateli úvěrů jedinou bankou, která domácí asistenci již zhruba rok a půl svým klientům nabízí. Podmínkou je uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru do 30. června 2006. Služby pro Raiffeisen zajišťuje ELVIA Assistance, vztahují se na havarijní situace: konkrétně na poškození vodovodního zařízení, systému vytápění, zámku dveří a zámků oken vedoucích do nemovitosti, rozvodů elektrické energie, skleněných výplní dveří a oken, střech a střešních krytin a také na zabouchnutí dveří bez klíčů. To znamená, že když vám např. sousedův syn rozbije míčem okno, zavoláte call centrum a asistenční služba k vám obratem vyšle sklenáře, který okno opraví.

Klient může domácí asistenci využívat, i opakovaně, jeden rok od podepsání úvěrové smlouvy, ovšem platba 1 000 Kč od RSTS je vázána pouze na první zásah, případné další služby budete muset zaplatit.

RSTS nabízí i službu poradenství, což je v podstatě totéž jako Modré stránky Allianz, pro spořitelnu ELVIA v této oblasti zprostředkovává zateplování budov, malíře pokojů, podlaháře, truhláře, bytového architekta, stavební dozor, stavební práce a výměnu oken. Pokud budete chtít např. vymalovat, můžete se obrátit na domácí asistenci. V případě, že by rozpočet na plánované práce přesáhl 100 000 Kč, máte nárok na vypracování nabídky od dvou smluvních firem či řemeslníků. Na tuto službu se bonus 1 000 Kč nevztahuje vůbec. 

Domácí asistence: ano, nebo ne?

V České republice zatím není domácí asistence příliš rozvinutá, přesto je dobře, že tyto služby existují. Tzn. máme na výběr, zda je jako součást pojištění chceme, či nikoli. Nabídky pojišťoven jsou víceméně srovnatelné, jen u ČSOB Pojišťovny si  za rozsah asistenčních služeb srovnatelných se základní nabídkou pojišťoven Allianz a Generali musíte k pojištění něco málo připlatit. U Raiffeisen stavební spořitelny je plnění za asistenční služby 1 000 Kč spíše symbolické.

Jak se vám líbí služba domácí asistence? Mohla by pro vás být důvodem, proč si domácnost či nemovitost pojistit u některé ze tří pojišťoven, které ji nabízí? Máte s Home Assistance nějakou vlastní zkušenost?

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 4. 2006 10:02, Jirka

Pracuji v marketingu jedné z pojišťoven a nechali jsme si od nezávislé agentury udělat průzkum veřejného mínění týkající se zájmu o asistenční služby tohoto typu. 75 % lidí o to nemá zájem a důvody jsou zejména ty, že si nechtějí pouštět do bytu cizí lidi, zejména v době své nepřítomnosti...

+24
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Poslední záchrana pojišťovny? Vlastní kapitál

17. 8. 2005 | Josef Lukášek

Poslední záchrana pojišťovny? Vlastní kapitál

Pokud pojišťovně selžou obvyklé zdroje, jako je zaplacené pojistné, rezerva, zajištění či výnosy, musí mít poslední záchrannou brzdu před bankrotem. Tou je základní kapitál vložený... celý článek

Pojistné podmínky: auto, domácnost a smrt pod lupou

29. 7. 2005 | Simona Ely Plischke

Pojistné podmínky: auto, domácnost a smrt pod lupou

Pojistka domácnosti nemusí krýt riziko vandalismu. Zemřete-li v autě a při tom někoho vážně zraníte, rodina z vaší životní pojistky moc nezíská. Pokud ochrnete při raftingu, vaše pojištění... celý článek

Žádný hrad není nedobytný, je-li pán navíc u moře

16. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

Žádný hrad není nedobytný, je-li pán navíc u moře

Červen až září je oblíbená doba dovolených. Jak vám ukážeme na policejních statistikách, je to bohužel také oblíbená část roku pro bytové zloděje. Podívejme se na účinné maličkosti,... celý článek

Nezvané návštěvy? Ať platí pojišťovna

2. 12. 2004 | Jan Kurka

Nezvané návštěvy? Ať platí pojišťovna

Bydlení je vystaveno mnohým rizikům, pojištěním lze ovšem případné škody zmírnit. Poradíme vám, co je nutné podniknout, chcete-li si pojistit domácnost, na co si při uzavírání pojistky... celý článek

Neštěstí v neštěstí? Pojistné podmínky...

3. 10. 2003 | Simona Ely Plischke

Neštěstí v neštěstí? Pojistné podmínky...

"Do bytu se mi vloupal zloděj. Vzal jen to nejcennější, vše ostatní zničil. Pojišťovna zaplatila pouze hodnotu věcí ukradených." Prožili jste něco podobného? "Soused vyhořel a v mém... celý článek

Partners Financial Services