Nezvané návštěvy? Ať platí pojišťovna

| 2. 12. 2004 | 7 komentářů
Nezvané návštěvy? Ať platí pojišťovna
Bydlení je vystaveno mnohým rizikům, pojištěním lze ovšem případné škody zmírnit. Poradíme vám, co je nutné podniknout, chcete-li si pojistit domácnost, na co si při uzavírání pojistky dát pozor a proč je dobré vybrat si pojistku s asistenční službou. Ta se totiž o případnou pojistnou událost postará, i když vy zrovna bobujete na horách.

Než zajdeme do pojišťovny, měli bychom si řádně rozmyslet, proti čemu se chceme pojistit. Je například nesmysl pojišťovat si dům stojící na kopci proti záplavám, neboť lze těžko předpokládat, že by řeka z údolí vystoupala tak vysoko.
V základní pojistce domácnosti je zahrnuto pojištění proti požáru, úderu blesku, výbuchu, pádu letadla, vichřici, krupobití, krádeži vloupáním, loupeži a vodě z vodovodního zařízení. Pojišťovny samozřejmě nabízejí pojištění proti dalším událostem (například škoda způsobená tíhou sněhu, pádem stromů a podobně), nicméně je nutné se na další rizika připojistit. Některé pojišťovny, jako například Allianz a Generali, nabízejí tři stupně pokrytí pojištěných rizik.

Ve většině základních pojistek domácnosti je zahrnuto pojištění proti krádeži vloupáním, zatímco u pojištění domu ne.

Je velmi důležité podrobně prostudovat, jaká rizika jsou v pojistce zahrnuta. Pro příklad může sloužit vandalizmus a krádež vloupáním či loupež. Například pojišťovna Allianz má riziko loupeže a krádeže vloupáním zahrnuto již v nejnižší variantě. Pokud vám ale zloděj věc neukradne ale jen zničí, nedostanete od pojišťovny nic, neboť riziko vandalizmu je zahrnuto u této pojišťovny až v nejdražší variantě.

Co všechno a na kolik chceme pojistit?

Předmět pojištění je soubor věcí, na které se pojistka vztahuje. Pojišťovny mají v tomto případě velmi podobné nabídky: soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti, peníze v hotovosti, cennosti, audiovizuální techniku, výpočetní techniku, fotoaparáty, malá plavidla (kánoe, kajaky...), domácí zvířectvo a jízdní kola. Další věci obvykle nebývají zahrnuty ve standardní pojistce, ale dají se připojistit. Jedná se například o věci mimořádné hodnoty anebo věci užívané k výdělečné činnosti.

Před rokem jste si pořídili počítač za 50 000 Kč, který vám byl teď odcizen. Cena elektroniky ztrácí rychle hodnotu, a tak by dnes tento počítač stál 30 000 Kč. V případě pojištění na novou hodnotu byste od pojišťovny získali náhradu ve výši oněch 30 000 Kč. Pokud ale uzavřete pojistku na časovou hodnotu, získáte plnění ještě snížené o opotřebení věci, tedy zhruba 15 000 Kč.

V případě, že nastane pojistná událost, výše plnění závisí mimo jiné i na tom, zda máte konkrétní věc pojištěnou na novou či časovou hodnotu. Nová hodnota znamená, že v případě škody vám pojišťovna vyplatí částku, která je potřebná na znovupořízení věci stejného druhu, parametrů a kvality při obvyklých cenách. U některých věcí či budov ovšem pojišťovny nabízejí jen pojištění na časovou hodnotu. Ta počítá s opotřebením věci, a tak dostanete jen zlomek ceny, za kterou byste pořídili stejně opotřebenou věc znovu (jedná se o starý nábytek, sportovní potřeby a podobně). Zde lze uvést jako příklad Českou pojišťovnu, která vyplatí zničenou věc v nových cenách jen v případě, že její hodnota v době vzniku pojistné události nebyla nižší než 50 % její aktuální ceny.

Platí ale také, že i když máte zařízení domácnosti pojištěno na novou hodnotu, neznamená to ještě, že dostanete vždy a za každou věc vyplacenou sumu, ze kterou si koupíte věc novou. Každé plnění je totiž ještě omezeno pojistnou částkou a pojistnými limity. Prvně jmenovaná je částka, na kterou si ceníte (respektive pojistíte) zařízení svého bytu nebo domu. Pokus si tedy domácnost pojistíte na 300 000 Kč, ať bude škoda jakkoli vysoká, více z pojistky nedostanete.
Pojistné limity bývají vztaženy na skupiny věcí, které jsou v domácnosti. Jako nejlepší příklad slouží audiovizuální technika. U většiny pojišťoven je na ni stanoven limit, který bývá vyjádřen procentuálně, popřípadě maximální částkou. Je-li tedy předmětem pojištění tato technika a pojistný limit na ni je 20 % z pojistné částky, tak při pojištění domácnosti na 300 000 Kč dostanete v případě pojistné události za toto vybavení maximálně 60 000 Kč.

Od pár stovek po pár tisíc

Cena pojistky vždy závisí na pojištěných rizicích, předmětu pojištění, celkové pojistné částce, na jednotlivých hodnotách, na které chceme svoji domácnost pojistit (v případě pojištění na novou hodnotu je cena pojistky vyšší než při pojištění na hodnotu časovou) a na pojistných limitech (ty lze většinou navýšit, pokud standardní procentuální vyjádření, například u výpočetní techniky, neodpovídá potřebám klienta). Aby toho nebylo málo, cena pojistky také závisí na tom, v jakém městě bydlíte. Nejvyšší cena je v Praze a nejmenší na malé vsi (důvodem je riziko krádeže vloupáním a loupeže, neboť se dá předpokládat více lupičů ve velkém městě než na vesnici).

Některé pojišťovny ovšem nabízejí slevu na pojistném - bonusy. Můžete je získat například tím, že se v případě vzniklé pojistné události na ní budete spolupodílet. V případě bezeškodního průběhu, to znamená, že nebudete na pojišťovně požadovat plnění, lze získat každý rok slevu na pojistném. Například u České pojišťovny je to 10 % za každé dva roky bez škody. Toto nabízí i Allianz, kde dostanete slevu na pojistném 5 % za každý rok. Pojišťovna Generali naopak nabízí slevu na pojistku 10 % v případě, že se pojistíte na 5 let. Nižší ceny se také dočkáte, bude-li vaše domácnost zabezpečena kvalitním zámkem a dveřmi.
Pokud pojistíte vaši domácnost a zároveň s ní i nemovitost, u některých pojišťoven dostanete slevu za souběh smluv. Tímto tématem se budeme zabývat v některém z příštích článků.

Ceny pojistek se pohybují v mezích od několika stokorun ročně v případě nejzákladnější pojistky, až po několik tisícikorun při nejkomplexnějším pojištění. Aby váš měsíční rozpočet nebyl zatížen platbou ročního pojistného, většina pojišťoven nabízí možnost placení pojistného i pololetně a čtvrtletně.

Nadpis tabulky
Pojišťovna Elektronika Cennosti Časová hodnota/nová hodnota Roční sazba Praha (Kč) Roční sazba v obci do 20 tis. obyvatel (Kč)
Allianz
(profil, názory)
50 000 50 000 NH* 2 250 1 150
ČP
(profil, názory)
30 000 10 000 NH 2 048 1 260
ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)
NH** 2 395 1 586
Generali
(profil, názory)
40 000 40 000 NH*** 2 150 1 150
Kooperativa
(profil, názory)
75 000 (audiovizuální a výpočetní technika) 50 000 NH 2 850 1 282
Uniqa
(profil, názory)
bez limitu plnění 40 000 NH 1 850 - 3 150 (podle způsobu zabezpečení) 1 300 - 2 200 (podle způsobu zabezpečení)
Zdroj dat:
Vysvětlivky:
* - kromě domácích elektrospotřebičů a sportovních potřeb starších pěti let a kromě oděvů, obuvi a prádla starší tří let, u kterých se stanoví časová hodnota věci
**-pro drobné mechanismy, stroje, strojní a elektronická zařízení, elektroniku, fotoaparáty, filmovací nebo optické přístroje, sportovní potřeby (včetně jízdních kol) a domácí elektrospotřebiče starší 3 let je přiměřeným nákladem na znovuzřízení věci nejvýše jejich časová cena
***-elektronika, technické přístroje a sportovní náčiní jsou pojištěny na novou hodnotu do 3 let od jejich pořízení

Pojistná událost může zcela zkazit radost z dovolené...

Bohužel není nic neobvyklého, že zatímco si užíváte pobytu v zahraničí, do vašeho domova zavítá nemilá návštěva. Zloděj pochopitelně odnese, co najde a pak se po něm slehne zem. Pokud je ale touto návštěvou povodeň či voda ze sousedovy vytopené koupelny, ty jen tak nezmizí. Škody bývají značné, tím spíš, když se o pojistné události během vašeho pobytu v zahraničí vůbec nedozvíte. Zrekonstruovat vytopený a měsíc plesnivějící byt totiž bude stát výrazně více než obnovit byt sice vytopený, ale záhy vysušený. Může se vám tedy stát, že se nevejdete ani do maximální výše pojistného plnění.

Pro případ takovýchto škod ale čtyři z našich pojišťoven v rámci svých produktů poskytují asistenční služby. Jde o 24hodinovou pomoc v případě situace vyžadující bezodkladné řešení, při které hrozí bezprostřední ohrožení pojištěného majetku nebo značné zvětšení rozsahu již vzniklé škody, a kterou není pojištěný schopen vyřešit vlastními silami. Stačí, aby paní, která vám chodí zalévat květiny, nahlásila pojistnou událost a například Elvia, zajišťovatel asistenční služby pro Allianz, či Europ Assistence, zajišťovatel pro Generali, zorganizují vyslání instalatéra, topenáře, zámečníka, elektrikáře, sklenáře či pokrývače a byt vám dají do pořádku. V případě, že se domácnost stala neobyvatelnou, asistenční služba zajistí i přepravu členů domácnosti a jejich náhradní ubytování. První hodinu práce většinou uhradíte vy, ostatní náklady už ale nese pojišťovna.
Obdobný servis nabízí i Victoria Volksbanken (pomocí asistenční služby Coris), ale jen u pojistky Super, a ČSOB Pojišťovna (ČSOB Pojišťovna Assistance). V jejím případě je ale nutné si ročně připlatit 137 Kč (za práce pro odstranění následků havárie do 1 800 Kč), nebo 292 Kč (práce do 3 000 Kč).

Výběr správné pojistky není nejjednodušší. Pokud ale víme, co přesně chceme, aby pojistka splňovala, máme téměř vyhráno.

Na článku se podílela Simona Plischkeová

Myslíte si, že pojistit si svůj majetek má cenu? Jaké jsou vaše zkušenosti s takovýmto pojištěním? Využili jste asistenčních služeb?

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

-218
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

5. 12. 2004 17:27, Jan

Nechápu jednu věc: pojišťuji se na výši hodnoty věcí v domácnosti, nebo podle pojistného limitu? Mohou se lišit? Mohu se pojistit na méně, než je hodnota věcí, a očekávat, že mi nenahradí pojišťovna vše, třeba při krádeži, ale jen maximum=pojistný limit plnění?
V článku se píše, že "víc nedostanu", já se ptám, co dostanu:)

+18
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 12. 2004 22:07, jezevec

Jasně - vracet se z dovolené z karibiku nebo jižní afriky, je jistě brnkačka. Za hoďku máte letenky a za další hodinku jste v klidu doma.
Ostatně dnes již nikdo nejezdí na nějaké poznávací zájezdy busem, do kempu, nebo dokonce na horské tůry, kde aji na šumavě jste celé dny ba týdny mimo dosah telefonu.

Zobrazit celé vlákno

-22
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.
Partners Financial Services

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.