Pojistné podmínky: auto, domácnost a smrt pod lupou

Pojistné podmínky: auto, domácnost a smrt pod lupou
Pojistka domácnosti nemusí krýt riziko vandalismu. Zemřete-li v autě a při tom někoho vážně zraníte, rodina z vaší životní pojistky moc nezíská. Pokud ochrnete při raftingu, vaše pojištění invalidity se k vám otočí zády. Nabouráte-li, protože vám z důvodu opotřebení praskla pneumatika, z havarijní pojistky nic nedostanete. Výluk a výjimek je mnoho, poradíme vám, jak je hledat.

Náhodně jsme vybrali tři pojistné smlouvy od tří náhodně vybraných pojišťoven (viz konec článku) a prošli je krok po kroku. Naším cílem je upozornit na záludné pasáže, a nasměrovat vás tak, na co se podívat či zeptat při výběru pojistky. Následující řádky berte spíše jako "vzorek" toho, co na vás mezi řádky pojistných smluv čeká. Nelze je tedy považovat za "obecné znění" pojistných smluv. Účel ale určitě plní. Jak tedy na havarijní pojistku, pojistku domácnosti, životní pojistku či připojištění invalidity?

Havarijní pojištění

Uzavřete-li si havarijní pojistku, a rovnou tzv. All Risk, tedy kryjící škody způsobené živelní událostí, odcizením, havárií či vandalismem, řekli byste, že máte tzv. vystaráno... I zde je ale potřeba nad určitými částmi pojistné smlouvy zpozornět. Ačkoli se třeba vandalismem rozumí poškození nebo zničení auta zásahem cizí osoby, mezi výluky z plnění patří například škody způsobené v souvislosti s hromadnými násilnými nepokoji (tj. jednáním motivovaným politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) či zásahem státní nebo úřední moci (třeba Policií ČR). V případě dalšího zasedání Mezinárodního měnového fondu, G8 apod. v Praze, se tak na pojišťovnu raději nespoléhejte a svůj vůz přeparkujte daleko z dosahu "aktivistů".

Pozornost věnujte ale i "klidnějším" pasážím smlouvy. Z pojistky se neplní, pokud ke škodě dojde při provádění opravy na vozidle či jeho údržbě. Stejně tak jsou-li příčinou chyby konstrukce či nebo výrobní vady. Funkční namáhání, opotřebení, koroze, únava nebo vady materiálu jsou další výlukou. Havarujete-li auto proto, že vám z důvodu opotřebení praskne pneumatika, na pojišťovně pravděpodobně neuspějete. Stejně tak, pokud vám třeba upadne celé kolo, protože jste při výměně rezervy nedostatečně utáhly šrouby, škodu na vozidle si "zlikvidujete" ze své peněženky. Nesprávná obsluha nebo údržba (např. nesprávné řazení, nedostatek hmot potřebných k provozu vozidla, přehřátí motoru) jsou také výlukou z pojistného plnění. O škodách způsobených nesprávným uložením či upevnění nákladu na vozidla nemluvě.

Poškození nebo zničení pneumatik a audiovizuální výbavy auta je pojistnou událostí jen tehdy, jestliže současně došlo i k poškození jiné části pojištěného vozidla. Když vám tedy nepřející soused propíchá nové Micheliny a "zapomene" při tom promáčknout kapotu, na pojišťovně neuspějete. Obdobně asi dopadnete při krádeži autorádia, při které zloděj neponičil třeba zámek či okénko (otevřít zejména starší auta bez porušení dveří není nic složitého). Škoda na obrazových, zvukových, datových, ... nosičích včetně jejich obsahu není předmětem pojištění za žádných okolností.

(Za) alkohol za volantem se nevyplácí

Za první pololetí 2005 se v České republice stalo téměř 100 tisíc dopravních nehod, z nichž 4,2 % se stalo pod vlivem alkoholu řidiče. Řádově stejné procento škod z pojištění motorových vozidel odmítla Česká pojišťovna proplatit svým klientům. Jedním z důvodů byl alkohol za volantem. Tuto sankci uplatnila ČP vůči svým klientům v letošním roce již téměř 70krát. "Jde však o špičku ledovce, protože většina řidičů bourajících pod vlivem alkoholu, kteří nezpůsobili škodu další osobě, ale pouze sami sobě, nehodu vůbec nehlásí a tudíž ani nezkoušejí uplatňovat náhradu u pojišťovny," upozorňuje tisková zpráva pojišťovny.

Nikoho asi nepřekvapí, že se pojištění nevztahuje na škody způsobené řízením vozidla osobou, která nemá k jeho řízení příslušné oprávnění. Pokud se váš 17letý syn pojede vaším vozem vytáhnout před kamarády a při té příležitostí "pozmění design" auta, refundaci hledejte v jeho prasátku. Obdobně pokud jedete autem "na pivo", škody způsobené v době, kdy jste měli alkohol v krvi, zaplatíte ze svého bankovního účtu.

Nutné je upozornit také na to, že, i když dojde ke škodě v souladu s pojistnými podmínkami, a pojišťovna tak nemá důvod neplnit, vyplacený obnos závratných výší dosahovat nebude. Pojišťovna totiž veškerá plnění počítá podle tzv. časové (obvyklé) ceny auta, tedy ceny, kterou má vůz bezprostředně před nehodou (za kolik byste jej sehnali v bazaru) - stanoví se sice z nové ceny vozidla, přihlíží se ale ke stupni opotřebení. Pokles tržní hodnoty vozidla dosáhne během prvních tří let zhruba poloviny původní ceny. Již v momentě, kdy opouštíte autosalón se zbrusu novým vozem, pořizovací cena převyšuje cenu časovou o zhruba 15 %. Tedy tu, kterou auto skutečně v daném okamžiku má. Z havarijní pojistky proto nikdy nezískáte cenu nákupní (pozn.: dorovnání do ceny nové můžete vykrýt připojištění euroGAP, viz článek Řekněte zlodějům aut 'pá pá'... za 3 až 5 tisíc ročně).

"Vytuněná kára"?

Pojištění se vztahuje na vozidlo a příslušenství tvořící jeho obvyklou výbavu. Má-li být pojistkou kryta i mimořádná výbava - speciální nástavby, střešní boxy, audiovizuální technika (CD měniče, zesilovače, navigační systémy, zobrazovací jednotky, speciální reprosoustavy), tuningové doplňky (spoilery, plastové lišty prahů, speciální masky vozů, výfukové systémy, nestandardní disky a pneumatiky), speciální úpravy podvozků nebo motorů vozidel, grafická úprava laku karoserie, tónování skel apod. – je nutné ji připojistit zvlášť.

Pokud tak škoda na vozidle nepřesáhne 80 % časové ceny, vyplatí pojišťovna částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu vozu. Tu ale navíc sníží o časovou cenu zbytků nahrazovaných částí poškozeného vozidla (můžete je přece prodat na vrakovišti…). V případě odstraňování následků pojistné události si také buďte vědomi toho, že jste povinni využít pojišťovnou doporučenou autoopravnu. Jestliže tak neučiníte, zkrátí pojišťovna plnění.
Pokud celková škoda přesáhne 80 % časové ceny auta (vůz je třeba odcizen nebo totálně zničen), získáte plnění ve výši časové ceny vozu před událostí. Tedy zhruba tolik, kolik by vás ten samý typ auta stál v bazaru. Opět se ale plnění krátí o časovou cenu zbytků vozidla.

Pojistka domácnosti 

O pojistce domácnosti jsme toho napsali už dost, viz např. článek  Žádný hrad není nedobytný, je-li pán navíc u moře, podívejme se ale na nějaké "špeky".  Odjedete-li například se svými dětmi na letní prázdniny k babičce a byt necháte po 60 dní neobydlený, porušíte své povinnosti, a pojišťovna tak za případné škody nenese odpovědnost.

Mezi základní rizika tradičně patří požár. Rozumí se jím oheň v podobě plamene, který provází hoření, není jím však žhnutí (ožehnutí), škvaření a doutnání s omezeným přístupem kyslíku a už vůbec ne kouř. Pokud tedy vyhoří domácnost sousedovi a do vašeho bytu vnikne "pouze" kouř, což je v takovém případě velmi pravděpodobné, můžete mít smůlu. Riziko kouře totiž neobsahuje každá pojistka. Zdá se to jako malichernost, ale škoda v podobě černých zdí, horkem pokroucených či seškvařených předmětů, sazemi zničené elektroniky či poškozené sedací soupravy z bílé kůže dokáže spolknout i několik výplat.
Vandalismus je dalším rizikem, které se u standardních variant objevit nemusí. Přitom ve městech nejde o nic neobvyklého, zejména bydlíte-li poblíž fotbalového stadionu.

Překvapení ale čeká v definici pojistného rizika zemětřesení. Podmínky zde uvádějí: "Zemětřesení platí za prokázané, pokud pojištěný předloží důkaz o tom, že v místě pojištění dosáhlo minimálně 6. stupně makroseismické stupnice MSK-64." Toto ustanovení nalezneme i v podmínkách pojištění nemovitosti. Dodejme, že tato stupnice je dvanáctimístná a škody na majetku může způsobit již 5. stupeň a zrovna 5. stupněm je ohrožena převážná část České republiky…

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR 5. stupeň definuje těmito charakteristikami: "Zemětřesení je pozorováno uvnitř budov všemi obyvateli. … Budovy se otřásají. Zavěšené předměty se silně kývají. Obrazy se posunují na stěnách i padají dolů. … Nestabilní předměty se posunují nebo převrhávají. Otevřené dveře a okna se zavírají. Kapaliny vyšplíchávají z otevřených nádob. Otřes připomíná pád těžkého předmětu dovnitř budovy. Na chatrných budovách se projevují lehká poškození - trhliny v omítce, opadávání omítky."

Příklad takového stupně, který ještě pojišťovna nepojistí, byl zaznamenán 21. 12. 1985. Tehdy bylo zemětřesení o síle 4,6 citelné prakticky na celém území Čech. Podle geofyzikálního ústavu může stupeň 4,6 způsobit zřícení primitivních staveb a tím i zranění nebo i smrt. Fakt, že naše domy jsou většinou odolnější, by nás neměl ukolébat. I když stavba plně odpovídá normě ČSN 730036 "Seismická zatížení staveb", je třeba počítat s řadou jevů, které mohou být nebezpečné. Uvnitř domů je to například opadávání větších kusů omítky na styku stěn a stropů, vznik trhlin ve zděných příčkách, pád neupevněných vratkých předmětů se skříní, porušení rozvodu plynu a elektřiny s možností následného výbuchu a podobně.

Životní pojištění a připojištěním invalidity

Chcete-li zabezpečit rodinu pro případ výpadku vašeho příjmu z důvodu vaší invalidity či smrti, neznamená to, že můžete "zemřít nebo se zmrzačit jakkoli". Pokud před uplynutím dvou let od počátku pojištění spácháte sebevraždu, pojišťovna vaší rodině podle pojistných podmínek vyplatí pouze odbytné. Co to znamená prakticky? U pojistek s běžně placeným pojistným nulovou výplatu pojistného. Nárok na odbytné totiž vzniká zpravidla nejdříve po 2 letech a u rizikového životního pojištění (RŽP) na něj zpravidla nevzniká vůbec. (Pozn.: přestože i u RŽP bývá tvořena pojistná rezerva, vzhledem k její malé velikosti, maximálně 5 % pojistné částky, není vypláceno odbytné. Pouze v případě jednorázově placeného RŽP někdy právo na odbytné bývá.)
Odbytné se vyplácí také ale třeba v případě smrti v souvislosti s vnitrostátními nepokoji ("vzbouřenci", pozor!) či při aktivní účasti na závodech nebo trénincích v pozemních, vzdušných nebo vodních dopravních prostředcích (závodníci, pozor!). Ani stále více hrozící riziko terorismu není pro pojišťovnu událostí, i v takovém případě uhradí pozůstalým jen odbytné.
Za pozornost také stojí ustanovení, že zemře-li pojištěný do pěti let od sepsání návrhu pojistky, plní pojišťovna jen tehdy, pokud smrt nenastala z důvodu onemocnění, které již bylo před uzavřením pojištění přítomno či diagnostikováno. V opačném případě má rodina nárok opět jen na chudou či nulovou útěchu v podobě odbytného.

Pokud pojištěný zemřel v souvislosti s jednáním, kterým způsobil jinému těžkou újmu na zdraví nebo smrt (například se zabil v autě, přičemž těžce zranil spolujezdce), může pojišťovna snížit pojistné plnění na polovinu. Stejně tak rodina získá jen půl pojistné částky, jestliže smrt pojištěného souvisela s požitím alkoholu či drog.

Své výluky, a na ty snad ještě větší pozor, nese doplňkové pojištění plné invalidity (pojistnou událostí je zde dožití se dne, kdy pojištěný nepřetržitě po dobu jednoho roku pobíral plný invalidní důchod). Tato pojistka se totiž nevztahuje například na postižení vzniklá při provozování rizikových sportů či jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku úrazu. Jedná se zejména o úrazy vzniklé při horolezectví, paraglidingu, bezmotorovém a motorovém sportovním létání, létání v balónech, při seskocích a letech s padákem z letadel i z výšin, při potápění, bungee jumpingu, raftingu, vodních sportech na divoké vodě, apod. Tedy při činnostech, které asi většina z mladých lidí chce vyzkoušet, a když už jim propadnou, tak právě kvůli nim si invalidní pojistku radši chtějí sjednat.

Výčet je nekonečný, zastavme jej mezi řádky schovaným "hádětem". V rámci životní pojistky mimo jiné souhlasíte s tím, abyste byli "kontaktováni v záležitosti nabídky pojišťovacích a souvisejících finančních služeb pojistitele nebo nabídky služeb členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů."

Zdroj: havarijní pojištění České pojišťovny (profil, názory), pojištění domácnosti Allianz pojišťovny (profil, názory), životní pojištění pojišťovny Generali (profil, názory). Uvedené stránky obsahují odkaz na pojistné podmínky, z kterých článek vychází.

Jaká překvapení čekala v pojistných podmínkách na vás? Máte s pojišťovnami dobrou, nebo špatnou zkušenost? Řídíte se heslem, že jistota je jistota, nebo že risk je zisk?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 21 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

30. 7. 2005 12:08, Jirka

Smlouvy musí být srozumitelné oběma stranám. To je nutný základ. Bohužel v případě mnoha lidí si nedovedu dost dobře představit formu, která by pro ně byla srozumitelná. Ale nejde jen o formu. Mě připadají pojistné smlouvy, které jsem uzavřel, celkem srozumitelné. Hodně lidí je však před podpisem nestuduje. Ono je to totiž hodně nezáživného čtení. Pokud někomu vadí drobnější písmo, měl by agenta požádat o zvětšeninu. A hlavně si to opravdu přečíst a ujistit se, že vše chápe. Jinak smlouvu neuzavírat. Nebude-li pojišťovna schopna dodat mi čitelnou a srozumitelnou smlouvu, neprodá. A ona prodávat potřebuje. Loby v parlamentu jí tedy nebude nic platné, pokud se ke svému pojištění postaví zodpovědně pojištěnec. Potřebujete snad uzavřít nesrozumitelnou a pro Vás nevýhodnou smlouvu? To je výhodnější zůstat nepojištěn.

Zatím takové chování ze strany klientů asi pojišťovny moc neznají. Když mne nedávno navštívila agentka ČP a řekl jsem, že si navrhované pojištění prostuduji a případně se jí ozvu, odpověděla mi: "Neozvete. Jak si to neuzavřete hned, rozmyslíte si to." A měla pravdu. Neozval jsem se.

Zobrazit celé vlákno

+28
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

1. 8. 2005 18:41, PlischkeS

Dobrý den,

díky za názor. Jak jsem napsala do samého úvodu článku, naším cílem je upozornit na záludné pasáže pojistných smluv a pomoci tak potenciálním klientům pojišťoven porozumět paragrafům pojistných podmínek. Za "protistranu" článku považujte prodejce pojištění, ne každý totiž klienta, ve snaze získat jeho podpis, a tak provizi, na nepojišťěná rizika upozorní. Článek považujte za jakýsi kurz "sebeobrany" v nerovném vztahu "reklama a prodejce pojištění vs. neznalý zájemce o pojištění".

Článek si rozhodně neklade za cíl odrazovat od uzavírání pojistek.

Pojistné podmínky byly vybrány náhodně.

S pozdravem,
SP

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (21 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Vyberte si životní pojištění podle fér informací

20. 7. 2005 | Simona Ely Plischke

Vyberte si životní pojištění podle fér informací

Sousloví "životní pojištění" na nás útočí ze všech možných reklamních ploch. Víc než pocit, že jste vlastně pěkný sobec nemyslící na rodinu, nemáte-li tento produkt ještě uzavřen, vám... celý článek

Žádný hrad není nedobytný, je-li pán navíc u moře

16. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

Žádný hrad není nedobytný, je-li pán navíc u moře

Červen až září je oblíbená doba dovolených. Jak vám ukážeme na policejních statistikách, je to bohužel také oblíbená část roku pro bytové zloděje. Podívejme se na účinné maličkosti,... celý článek

Za hranice autem

14. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

Za hranice autem

Víte, co pro vaši rodinu a vaše auto může v cizině udělat povinné ručení či havarijní pojištění? Jak se zachovat v případě nehody, ať už ji způsobíte vy, nebo do vás někdo "vlítne"?... celý článek

Způsobili jste svým vozidlem škodu v zahraničí?

14. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

Partners Financial Services