Doplatek na bydlení v roce 2017: Kolik a pro koho

Doplatek na bydlení pomáhá chudým lidem a rodinám pokrýt výdaje na bydlení. Přečtěte si, kdo má v roce 2017 na dávku nárok. A za jakých podmínek.

Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi. Jeho výše je stanovená tak, aby vám po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstalo dost na živobytí.

Kromě doplatku na bydlení se vyplácí ještě příspěvek na bydlení, o kterém jste na Peníze.cz četli před pár dny:

Doplatek na bydlení přijde na řadu, teprve když ani příspěvek na bydlení nestačí. Nárok na doplatek na bydlení má člověk nebo rodina, která je v hmotné nouzi a splňuje kritéria pro přiznání příspěvku na živobytí:

Úředníci z úřadu práce vám doplatek na bydlení přiklepnou, pokud váš příjem po přičtení příspěvku na živobytí stačí k zajištění živobytí, ale nezbývá už na zaplacení bydlení, navzdory tomu, že už čerpáte příspěvek na bydlení.

Někdy může úřad práce doplatek na bydlení přiznat i člověku nebo rodině, která nárok na příspěvek na živobytí nemá, ale její příjem nesmí být vyšší než 1,3násobek částky živobytí.

Výše doplatku na bydlení se určuje tak, aby vám po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení, obvykle nájmu a energií, zůstala částka na živobytí.

Poradna při finanční tísni

Zápasíte s dluhy?  Nedělejte unáhlená rozhodnutí, raději se obraťte na odborníky z poradny při finanční tísni.

Bezplatná poradna při finanční tísni

Částka na živobytí v roce 2017

Částka na živobytí se u každého určuje individuálně, úředníci zohlední vaši situaci, možnosti a úsilí; vycházet budou z existenčního a životního minima.

Životní minimum je společensky uznaná hranice měsíčního příjmu, která má pokrýt základní potřeby jako jídlo, oblečení a hygienu. V roce 2017 dělá:

 • 3410 Kč pro jedince
 • 3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti
 • 2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého
 • 1740 Kč pro dítě do 6 let
 • 2140 Kč pro dítě 6–15 let
 • 2450 Kč pro dítě 15–26 let

Životní minimum domácnosti odpovídá součtu životního minima jejích členů. Víc ukáže naše kalkulačka.

Spočítejte si životní minimum 2019

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Existenční minimum je nižší než životní minimum. Je minimální hranicí příjmu, která se považuje za nezbytnou k zajištění jídla a ostatních potřeb na úrovni umožňující přežití. V roce 2017 dělá existenční minimum 2200 korun na měsíc.

U dospělého dosahuje částka živobytí přinejmenším částky existenčního minima; když splní další podmínky, může dosáhnout životního minima. Zohledňuje se mnoho okolností, například:

 • U nezaopatřeného dítěte, starobního důchodce, člověka invalidního ve třetím stupni a osoby starší 68 let se částka živobytí rovná životnímu minimu
 • U dospělých se může částka živobytí zvyšovat nad existenční minimum v případě, že se snaží situaci aktivně řešit a svůj příjem zvýšit
 • Částka živobytí se zvyšuje, když stav člověka vyžaduje na základě doporučení lékaře zvýšené náklady na dietní stravování
 • Když dlužíte za alimenty na nezletilé dítě víc než trojnásobek měsíční splátky, rovná se částka živobytí existenčnímu minimu (případně zvýšenému z důvodu dietního stravování)
 • Jestli jste vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních šesti měsících před žádostí o dávku jste dostali výpověď kvůli zvlášť hrubému porušení povinností, rovná se částka na živobytí existenčnímu minimu (případně zvýšenému kvůli dietě)
 • Jestli vám byla celý kalendářní měsíc poskytována péče ve zdravotnickém zařízení, rovná se částka na živobytí existenčnímu minimu (případně zvýšenému kvůli dietě)

Poradna: Sociální dávky

A nemám právo na nějaké peníze, když…? Mateřská, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a další – bezplatné sociální poradně vám řekneme, o jakou dávku ve své situaci můžete požádat, co k tomu budete potřebovat a na koho se obrátit.

Bezplatná sociální poradna

Kdo doplatek na bydlení dostane

Doplatek na bydlení můžete čerpat, když bydlíte:

 • ve vlastním bytě nebo rodinném domě,
 • v bytě na základě smlouvy (nájemní, podnájemní nebo smlouvy o výpůjčce), rozhodnutí či jiného právního titulu (například jde o služební byt),
 • v bytě ve vlastnictví manžela/manželky, pokud nárok na doplatek na bydlení neuplatňuje on/ona,
 • ve vlastní stavbě pro individuální nebo rodinnou rekreaci, pokud splňuje standardy kvality bydlení (jejich splnění kontroluje na žádost úřadu práce stavební úřad)
 • v jiném než obytném prostoru, který není zkolaudovaný jako byt, na základě vlastnického práva, smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu, pokud prostor splňuje standardy kvality bydlení a úřad práce určí, že jde o případ hodný zvláštního zřetele,
 • v ubytovacím zařízení (například ubytovně) na základě smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení splňuje požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a úřad práce určí, že jde o případ hodný zvláštního zřetele,
 • v zařízení sociálních služeb: domově pro seniory, v domově pro osoby se zdravotním postižením, azylovém domě, domově se zvláštním režimem, chráněném bydlení, domě na půli cesty nebo terapeutické komunitě.

Abyste doplatek na bydlení získali, musíte nájemní smlouvou nebo jiným podkladem doložit, že bydlíte legálně. Dávku nemusíte dostat, když odmítnete levnější byt odpovídající stavebním a hygienickým standardům. Úřad práce bude zajímat i to, jestli si nemůžete zvýšit příjmy vlastními silami.

Hledej práci!

Nečekejte , že práce přijde za vámi!

Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nabídky práce na Peníze.cz

Jak se doplatek na bydlení počítá

Jak vysoký doplatek na bydlení dostanete, závisí na tom, jaké máte (odůvodněné) náklady na bydlení a jaké jsou vaše příjmy.

Do odůvodněných nákladů na bydlení se počítá nájemné (nanejvýš v místně obvyklé výši, kterou stanovuje úřad práce), případně obdobné náklady (u vlastních či družstevních bytů, staveb určených pro rekreaci nebo zařízení sociálních služeb), dále úhrady spojené s užíváním bytu (například za odpad, osvětlení společných prostor a podobně) a výdaje na energie.

Když bydlíte na ubytovně nebo v jiném než obytném prostoru, počítají se do nákladů na bydlení úhrady za služby a energie, nejvýš ale devadesát procent normativních nákladů na nájemní bydlení. Když bydlíte ve vlastním nebo družstevním bytě či domě tvoří horní hranici normativní náklady na bydlení ve vlastním. Když bydlíte ve vlastní budově určené pro rekreaci, je horní hranicí devadesát procent normativních nákladů na bydlení ve vlastním. Když žijete v zařízení sociální péče, jsou stropem normativní náklady na bydlení v nájemním.

Normativní náklady na bydlení určuje stát jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné (nebo srovnatelné náklady) a ceny služeb a energií. Vychází se z průměrné spotřeby služeb a energií a přiměřené velikosti bytu pro daný počet osob.

V roce 2017 jsou normativní náklady na bydlení trochu nižší než loni:

V nájemním bydlení

Počet osob v rodině

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty
platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 podle počtu obyvatel obce
v Kč měsíčně

Praha

více než 100 000

50 000–99 999

10 000–49 999

do 9999

jedna

7720

6114

5822

4950

4763

dvě

11 004

8806

8407

7213

6957

tři

14 896

12 022

11 500

9939

9604

čtyři a víc

18 577

15 112

14 482

12 599

12 195

V družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků
platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
v Kč měsíčně

Praha

více než 100 000

50 000–99 999

10 000–49 999

do 9999

jedna

4357

4357

4357

4357

4357

dvě

6429

6429

6429

6429

6429

tři

8880

8880

8880

8880

8880

čtyři a víc

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

Z čistých příjmů ze zaměstnání se do výpočtu zahrne sedmdesát procent, z podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a z důchodu osmdesát procent. Jiné příjmy se započítají v plné výši.

Výpočet doplatku na bydlení vypadá takto: od (odůvodněných) nákladů na bydlení odečtěte příspěvek na bydlení, který jste dostali v předchozím měsíci. Následně od vašeho příjmu navýšeného o příspěvek na živobytí odečtěte vaši částku živobytí (případně částku živobytí rodiny). Rozdíl mezi náklady na bydlení a příjmem (obojí po zmíněných úpravách) úřad práce dorovná doplatkem na bydlení. Když je výsledek v záporných číslech, na doplatek na bydlení nárok nemáte.

Kde žádat o doplatek na bydlení

Žádost o doplatek na bydlení nabízíme ke stažení v naší galerii formulářů. Podejte ji na kterémkoli kontaktním pracovišti úřadu práce v kraji, kde bydlíte. Nejdřív ale žádejte o příspěvek na bydlení. Případně můžete o obě dávky požádat najednou.

V pravidlech doplatku na bydlení se chystají změny – co přinesou a od kdy by mohly být účinné, se na Peníze.cz dočtete už brzy.

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

+16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 23 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 2. 2017 19:04, :-)

Chyba, částka pro nejstaršího v rodině je 3140,- a ne 3410,-Kč

+14
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

30. 5. 2018 17:41, Robin

Je to velmi jednoduché, stačí přestat parazitovat na státu a začít chodit do práce. To Váš problém hravě vyřeší. Nástupní plat je většinou 15tis hrubého a pokud budete chodit do práce každý den a včas a budete odvádět kvalitní práci, tak se během roku dostanete na cca 15-18.000 čistého. Předpokládá to ovšem nechlastat , nekrást , nezašívat se a nemarodit a nemít konflikty s ostatními v práci. Hravě zaplatíte 7000,- a ještě Vám zbyde 11.000,- na cokoliv.

Zobrazit celé vlákno

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (23 komentářů) příspěvků.
Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.