Podnikatelé, děti, daně a rok 2005

Podnikatelé, děti, daně a rok 2005
Také na osoby samostatně výdělečně činné coby poplatníky s dětmi naši zákonodárci mysleli, připravili pro ně ovšem několik odlišností (všechno lze propočítat na naší kalkulačce). Další důležité úpravy se dotkly vyměřovacího základu pro výpočet pojistného, odpisů a v některých případech i osvobození od daně.

Před několika dny jsme si řekli, jaké změny přináší pro rok 2005 zákon o dani z příjmů. Hovořili jsme především o těch změnách, které se významně dotknou poplatníků s dětmi. Informace o tom co to je daňový bonus, sleva či společné zdanění manželů včetně možnosti všechno si propočítat pomocí našich kalkulaček najdete v článku Množme se a plaťme méně aneb děti a daně ve 2005.

Hlavní změny, týkající se rodin s dětmi, se vztahují i na OSVČ. Samozřejmě, OSVČ uplatní nárok na daňovou slevu, popř. bonus, až při podávání daňového přiznání za rok 2005 (totéž platí i pro společné zdanění manželů). Pro možnost uplatnit nárok na daňový bonus platí, že poplatník musí mít příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, za rok 2005 tedy 43 110 Kč.
Kromě stejných podmínek jako u zaměstnanců (popsáno v předchozím dílu) se na OSVČ vztahují některé další. Nemohou uplatnit společné zdanění manželů, pokud alespoň jeden z manželů:

  • odečítá ztrátu,
  • má daň stanovenou paušální částkou,
  • rozděluje příjmy na více zdaňovacích období,
  • byl mu poskytnut příslib investiční pobídky,
  • je v konkurzu,
  • má povinnost stanovit minimální základ daně.

Společné zdanění rovněž není možné v případě, že manželé jsou spolupracujícími osobami. Musejí se tedy rozhodnout, jestli společné zdanění, nebo spolupráce. Jakkoli to vypadá podobně, je mezi těmito dvěma možnostmi zásadní rozdíl, přičemž rozhodovat se je nutné individuálně. Budeme se touto otázkou zabývat v samostatném článku.
Stejně jako u zaměstnanců platí, že jak pro společné zdanění, tak pro uplatněné daňové slevy se berou v úvahu všechny příjmy, s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou (např. dohody o provedení práce). Tedy i příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu (zde je podmínka, že náklady nesmí převýšit příjmy) a ostatní příjmy. Samozřejmě i příjmy z případného zaměstnání.
Veškeré odčitatelné položky (nezdanitelné části základu daně) může při společném zdanění uplatnit i ten z manželů, který neměl žádné zdanitelné příjmy. To znamená i odpočty na penzijní připojištění či životní pojištění.

Mění se vyměřovací základ či odpisové doby

Spočítejte si to!

Chcete vědět, co všechno si OSVČ může odečíst od základu daně a jaký jí bude náležet daňový bonus a daňová sleva? Využijte naši kalkulačku!

U OSVČ se také v roce 2005 zvýší vyměřovací základ pro výpočet pojistného na zdravotní a sociální pojištění na 45 % příjmu po odpočtu výdajů. OSVČ by rovněž neměly zapomenout, že při podávání přehledu příjmů a výdajů a vyúčtování záloh na pojištění za rok 2004 bude pojistné počítáno ze 40 % příjmů po odpočtu výdajů.
Pro rok 2005 je minimální záloha pojistného na zdravotní pojištění 1 143 Kč, pro pojistné na sociální pojištění 1 192 Kč (bez nemocenského pojištění) nebo 1 370 (včetně nem. pojištění), pokud je samostatná výdělečná činnost činností hlavní. Minimální základ daně je pro rok 2005 stanoven na 107 300 Kč.

Asi nejdůležitější jsou změny týkající se odpisů. Došlo ke zkrácení odpisových dob (viz tabulku). Neplatí to ovšem pro motorová a silniční vozidla v kategorii N1, která byla zařazena do nové odpisové skupina 1a, u níž je odpisová doba 4 roky. Na tři roky byla také zkrácena doba odpisování software a nehmotných výsledků výzkumu a vývoje.
Zároveň s tím byly zrušeny stávající odpočty na "reinvestování" u odpisových skupin 1 - 3 a u zrychleného odpisování zavedena možnost stejnou část odepsat v prvním roce navíc. (Odpisové doby, sazby a koeficienty naleznete zde.)

Odpisové doby
Odpisová
skupina
Doba
odpisování
1 3 roky
1a 4 roky
2 5 let
3 10 let
4 20 let
5 30 let
6 50 let

Byl zvýšen limit pro odepisování osobního automobilu z 900 tisíc na 1,5 miliónu Kč. Další novinkou je možnost odepsat až 100 % výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje, investice do výzkumu a vývoje byly zároveň zařazeny mezi osvobozené od daně darovací.
Došlo také ke změně zákona o účetnictví, kde byl dosavadní limit 6 miliónů Kč obratu pro nutnost vést účetnictví zvýšen na 15 miliónů.

Změny, které se týkají i dalších osob

Od daně z příjmu byl osvobozen příjem z prodeje bytů a rodinných domů, pokud poplatník použije získané peníze na uspokojení bytové potřeby i v případě, že v bytě bydlel kratší dobu než dva roky. Poněkud problematické je, že úprava neobsahuje dobu, dokdy musí dojít k "uspokojení" bytové potřeby a není zřejmé "čí" bytovou potřebu musí poplatník uspokojit, aby podmínky pro osvobození byly splněny. To ale bude trápit spíš úřady než poplatníky.
Osvobozeny byly také dary invalidům na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.
Částka ročního důchodu, osvobozená od daně, byla zvýšena ze 144 tisíc Kč na 162 tisíc Kč.

Nevyužitá příležitost

Společné zdanění manželů je jev jednoznačně pozitivní, jako cokoli, co snižuje daňové zatížení. U slevy a daňového bonusu na děti je ale velká škoda, že nebyly stanoveny vyšší, současně se zrušením dětských přídavků alespoň u rodičů, kteří mají zdanitelné příjmy. Ušetřilo by jim to zcela zbytečné běhání s žádostmi a potvrzeními na úřady, ušetřilo by to tisíce úředníků a spoustu času zaměstnavatelům a finančním úřadům, které vystavují potvrzení o výši příjmů. Přídavky by buď byly zrušeny úplně - osoby bez příjmů stejně žádají o dávky sociální potřebnosti - nebo by mohly být zachovány jako dosud, ale pouze pro tento velmi omezený okruh příjemců.

Co si o zákonných úpravách, které se dotknou podnikatelů, myslíte vy? Vnímáte je jako spíše pozitivní, nebo naopak? Jaká vylepšení byste navrhovali? 

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Na sociálních dávkách dostaneme v roce 2005 víc

5. 1. 2005 | Ludmila Řezníčková

Na sociálních dávkách dostaneme v roce 2005 víc

Zvýšení životního minima přinese rozsáhlé změny v sociální oblasti. Chcete vědět o kolik se zvýší porodné, přídavky na děti, částka životního minima k pokrytí nákladů na domácnost a... celý článek

Jak minimální mzda zvyšuje nezaměstnanost

29. 10. 2004 | Jiří Šedivý

Jak minimální mzda zvyšuje nezaměstnanost

Ekonomická teorie a praxe sociální politiky přicházejí velmi často do vzájemného konfliktu a protichůdných doporučení. Růst minimální mzdy znamená zvýšení spokojenosti zaměstnaných,... celý článek

Jak nám ta korupce stále pěkně kvete…

21. 10. 2004 | Simona Ely Plischke

Jak nám ta korupce stále pěkně kvete…

Česká republika může opět sklopit uši a hanbou se propadat, Transparency International totiž zveřejnila další z Indexů vnímání korupce. Ze zemí EU25 jen tři získaly ještě horší "známku"... celý článek

Daním, daníš, daníme svůj příjem

27. 8. 2004 | Vendula Hilkovičová | 1 komentář

Daním, daníš, daníme svůj příjem

I když platit daně asi nikoho netěší, setkáváme se s nimi dnes a denně. Mezi ty, které se nás přímo dotýkají, patří i daň z příjmů fyzických osob. A protože opakování je matka moudrosti,... celý článek

Likvidace živnostníků: realita, či bulvární propaganda?

1. 6. 2004 | Jiří Šedivý

Likvidace živnostníků: realita, či bulvární propaganda?

Od začátku roku slýcháme a čítáme, kolik živnostníků bylo nuceno ukončit svou činnost kvůli likvidační politice vlády. Ale jací podnikatelé pověsili živnost na hřebík? A když jsou od... celý článek

Partners Financial Services