Jak nám ta korupce stále pěkně kvete…

Simona Ely Plischke | 21. 10. 2004
Jak nám ta korupce stále pěkně kvete…
Česká republika může opět sklopit uši a hanbou se propadat, Transparency International totiž zveřejnila další z Indexů vnímání korupce. Ze zemí EU25 jen tři získaly ještě horší "známku" než my. Proč jsme dopadli opět tak špatně, když návody na zlepšení jsou politikům servírovány až pod nos?

Na žebříčku 146 zemí se Česká republika umístila na 51. místě - na stupnici 0 (vysoká míra korupce) až 10 (země bez korupce) dosáhla pouhých 4,2 bodů. Opravdu tedy žádná sláva. Zejména pak v porovnání s našimi evropskými kolegy (viz tabulku na konci článku). Nejenže vítězné Finsko získalo pro nás nepředstavitelných 9,7 bodů, ve vleku za námi zůstalo již jen Lotyšsko se Slovenskem (se 4 body) a Polsko (s 3,5 body). "Hodnocení je odrazem neschopnosti a nevůle vlády prosazovat účinná protikorupční opatření. Jasným signálem nevůle je například nepřijetí účinného zákona o střetu zájmů," komentuje české výsledky Adriana Krnáčová, ředitelka Transparency International ČR (TIČR).

Index vnímání korupce hodnotí korupci ve veřejném sektoru, konkrétně zjišťuje zneužívání pravomoci veřejných činitelů, například politiků či úředníků, k osobnímu prospěchu. Průzkumy použité při sestavování CPI se tak zaměřují zejména na přijímání úplatků při zadávání veřejných zakázek.

Jak se stát alespoň "pětkařem"?

Index vnímání korupce
(Corruption Perception Index)
CPI každoročně vydává mezinárodní nezisková organizace Transparency International (TI). CPI řadí země podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky. Jde o složený index, vycházející z výsledků průzkumů mínění a výzkumů provedených několika nezávislými institucemi mezi zástupci podnikatelské sféry, analytiky a zástupci odborné veřejnosti (zahraniční i domácí respondenti).

CPI 2004 hodnotí 146 zemí (celkem existuje více než 200 suverénních států), pro zařazení země do hodnocení je nutné, aby byly k dispozici alespoň tři zdroje údajů. (V roce 2003 zahrnoval pouze 133 zemí - nárůst počtu zemí byl možný díky tomu, že se objevily nové spolehlivé zdroje, které mohly být využity.) Pro CPI 2004 bylo použito 18 různých výzkumů provedených 12 nezávislými institucemi.
Vzhledem k tomu, že k zásadním změnám v míře korupce v zemi dochází jen pozvolna, sestavuje se CPI na základě tříletého klouzavého průměru - index CPI 2004 tak vychází z výsledků průzkumů provedených v období 2002-2004. Podrobný popis metodiky stanovení indexu CPI v roce 2004 (v angličtině) je k dispozici zde.

Základem úspěšného boje s politickou korupcí je přijetí účinného zákona o střetu zájmů. "Jeho přijetí prosazujeme již více než 2 roky, stále ale bezúspěšně," upozorňuje David Ondráčka z TIČR a vyjmenovává další oblasti, které jsou potřeba změnit: omezení zákonodárné iniciativy poslanců a regulaci exekutivního i parlamentního lobbyingu. "Je nutné prosadit změny v jednacím řádu Sněmovny, a zamezit tak současnému stavu, kdy jednotliví poslanci mohou podávat pozměňovací návrhy v průběhu 2. čtení. Problémem totiž je, že tyto návrhy jsou zpravidla podníceny nátlakem lobbyistů," vysvětluje Ondráčka.

Za nejpalčivější problém u nás ovšem Transparency International považuje oblast veřejných zakázek. "Nutnou podmínkou průhledného systému jejich zadávání je transparentnost veřejné správy jako takové, nezbytná je tak její modernizace a odbourání přehnané regulovanosti," říká Michal Štička z TIČR.
TI proto požaduje možnost veřejné kontroly cestou maximální otevřenosti, prosazuje proto zákonnou povinnost všech zadavatelů veřejných zakázek zveřejňovat smlouvy, dodatky těchto smluv i hlasování jednotlivých členů výběrových komisí.
Nezbytné je podle Štičky i rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu či Úřadu na ochranu hospodářské soutěže právě v oblasti zadávaní veřejných zakázek. "Požadujeme účinnou kontrolu u všech zadavatelů, v procesu výběru i v průběhu realizace zakázky," upřesňuje Štička a dodává, že TI bude prosazovat zavedení jakési "černé listiny" firem, které porušily zákon a tím by ztratily možnost ucházet se o veřejné zakázky. Cílem těchto požadavků je samozřejmě zamezení obchodování se zakázkami zajištěním maximální otevřenosti soutěže.

Korupce se bohužel nevyhýbá ani rozdělování dotací z evropských fondů, naopak je to oblast, kam se přesouvá její hlavní "působiště". I zde je proto nutná maximální otevřenost, které lze napomoci například zákonnou povinností výběrových komisí zveřejňovat důvody pro posun pořadí jednotlivých projektů.

Transparency International nám vytýká také nedostatečnou úpravu ještě jedné oblasti – problematiku konkursního řízení. Na několika úrovních se v současné době připravuje nový úpadkový zákon, k těmto iniciativám tak TIČR poskytuje svoje doporučení: omezení možnosti vzniku korupčních vztahů mezi soudci a správci konkurzní podstaty, zaručení řádného a odborného výkonu funkce správce konkurzní podstaty (stanovení vyšších kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce správce a vytvoření profesní komory) a posílení pozice věřitelů v konkurzním řízení.

Minule jsme dopadli ještě hůř…?

Veřejné zakázky nejsou jen českým specifikem, patří mezi korupcí nejvíce ohrožované oblasti také v celosvětovém měřítku. Podle odhadu TI přesahují celosvětově každoroční ztráty působené korupcí v oblasti velkých veřejných zakázek částku 400 miliard dolarů.

Česká republika se loni s hodnotnou indexu 3,9 umístila na 54. místě, což svádí k hodnocení typu: "Hurá, jsme o tři příčky lepší!" Tak jednoduché to ale není. Index v prvé řadě zachycuje každoroční aktuální pohled respondentů a nezaměřuje se na sledování meziročních trendů. Pokud ale přesto chceme srovnávat s výsledky předchozích let, je třeba vycházet z bodového hodnocení země, nikoli jejího pořadí. Pořadí se totiž může měnit například tím, že některé země do žebříčku nově přibudou, jiné z něj vypadnou. Stejně tak výši bodového hodnocení neurčují pouze respondenti, "meziroční změny v dosaženém bodovém hodnocení nicméně vyplývají nejen ze změn vnímání situace v dané zemi, ale také z použití jiného vzorku nebo metodiky," vysvětluje Adriana Krnáčová. Každý rok totiž dochází k tomu, že některé zdroje nemají aktuální údaje a musí být proto z CPI vyřazeny, jiné naopak přidány.

Slabá známka? Možná zapomeňte na pomoc.

Dosažený výsledek v žebříčku CPI je někdy používám i pro rozhodování o přidělení zahraniční pomoci. Vlády některých zemí začaly zvažovat, zda je vhodné poskytovat pomoc zemím, které jsou vnímány jako silně zkorumpované - a začaly se dívat na indexy měření korupce jako na vodítko při rozhodování, které země pomoc obdrží a které ne. Krnáčová s takovým přístupem ale nesouhlasí: "CPI není vhodné používat k těmto účelům. Země, které jsou vnímané jako silně zkorumpované, by neměly být penalizovány za to, že začínají s vysokou mírou korupce, právě tyto země potřebují pomoc, aby se dokázaly vymanit ze spirály, kterou vytváří korupce a chudoba." Pokud je země vnímaná jako zkorumpovaná, nicméně existuje v ní politická vůle k reformám, měl by to být signál pro donory, že je třeba zaměřit investice na podporu systematických opatření zamezujících korupci. 

CPI je poměrně solidní nástroj, jeho spolehlivost se však v různých zemích liší. V následující tabulce tak věnujte pozornost i 3. a 4. sloupci, protože u zemí s nižším počtem zdrojů a velkými rozdíly mezi hodnotami pocházejícími z jednotlivých zdrojů (vyjádřenými velkou standardní odchylkou) je hodnocení i pořadí méně spolehlivé. Při srovnávání zemí je také nutné si uvědomit, že spíše než pořadí země v žebříčku je důležitějším ukazatelem její bodové hodnocení.

Nadpis tabulky
Pořadí země CPI 2004 hodnocení* Rozmezí** Použité průzkumy***
1 Finsko 9,7 9,5 - 9,8 9
2 Nový Zéland 9,6 9,4 - 9,6 9
3 Dánsko 9,5 9,3 - 9,7 10
Island 9.5. 9,4 - 9,7 8
5 Singapur 9,3 9,2 - 9,4 13
6 Švédsko 9,2 9,1 - 9,3 11
7 Švýcarsko 9,1 8,9 - 9,2 10
8 Norsko 8,9 8,9 - 9,1 9
9 Austrálie 8,8 8,4 - 9,1 15
10 Nizozemí 8,7 8,5 - 8,9 10
11 Velká Británie 8,6 8,4 - 8,8 12
12 Kanada 8,5 8,1 - 8,9 12
13 Rakousko 8,4 8,1 - 8,8 10
Lucembursko 8,4 8,0 - 8,9 7
15 Německo 8,2 8,0 - 8,5 11
16 Hongkong 8,0 7,1 - 8,5 13
17 Belgie 7,5 7,1 - 8,0 10
Irsko 7,5 7,2 - 7,9 10
USA 7,5 6,9 - 8,0 14
20 Chile 7,4 7,0 - 7,8 11
21 Barbados 7,3 6,6 - 7,6 3
22 Francie 7,1 6,6 - 7,6 12
Španělsko 7,1 6,7 - 7,4 11
24 Japonsko 6,9 6,2 - 7,4 15
25 Malta 6,8 5,3 - 8,2 4
31 Estonsko 6,0 5,6 - 6,7 12
Slovinsko 6,0 5,6 - 6,6 12
36 Kypr 5,4 5,0 - 5,8 4
42 Maďarsko 4,8 4,6 - 5,0 12
Itálie 4,8 4,4 - 5,1 10
49 Řecko 4,3 4,0 - 4,8 9
Surinam 4,3 2,1 - 5,8 3
51 Česká republika 4,2 3,7 - 4,9 11
Salvador 4,2 3,3 - 5,1 7
Trinidad a Tobago 4,2 3,6 - 5,2 6
57 Lotyšsko 4,0 3,8 - 4,3 8
Slovensko 4,0 3,6 - 4,5 11
67 Polsko 3,5 3,1 - 3,9 13
145 Bangladéš 1,5 1,1 - 1,9 8
Haiti 1,5 1,2 - 1,9 5
Zdroj dat:
Vysvětlivky:
* - hodnocení se vzthauje k vnímání úrovně korupce, jak ji vidí představiteé podnikatelské sféry, analytici a akademičtí pracovníci. Používá se stupnice 10 - 0 (10 = země téměř bez korupce; 0 = vysoká míra korupce).
** - Rozmezí označuje rozpětí, v němž se pohybovalo hodnocení dané země
*** - Použité průzkumy - číslo vyjadřuje počet průzkumů, které zemi hodnotily. Celkem bylo použito 18 průzkumů a expertnich hodnocení a pro zařazení země do Indexu CPI musely zemi hodnotit alespoň 3 z nich.

Loňské výsledky jsou vám k dispozici na stránkách Transparency International.

Co si o CPI myslíte? Mají tato měření význam? S jakou formou korupce jste se setkali osobně?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Doloudáme se až na chvost?

19. 8. 2004 | Simona Ely Plischke

Doloudáme se až na chvost?

Přesto, že se nám stále daří v různých výkonnostních žebříčcích dosahovat hodnot odpovídajícím "lepšímu průměru", v dynamice vylepšování mezinárodní pozice za mnohými zeměmi spíše zaostáváme.... celý článek

Jaké podvody vaší firmě hrozí? A od koho?

12. 8. 2004 | redakce Peníze.CZ

Jaké podvody vaší firmě hrozí? A od koho?

Ernst & Young připravila zprávu, která se zabývá reálně hrozícími riziky podvodu a která také podnikům radí jak proti nim bojovat. Ze studie například vyplývá, že desetkrát častěji... celý článek

Na poctivosti stavím svůj život, říká Boris Vostrý

5. 2. 2004 | redakce Peníze.CZ

Na poctivosti stavím svůj život, říká Boris Vostrý

Před několika dny jsme vám poskytli možnost zeptat se na cokoli bývalého člena vedení Harvardského průmyslového holdingu Borise Vostrého. Dnes si můžete přečíst, jak odpověděl na vaše... celý článek

Jasnovidec: Korupce si nevybírá

10. 10. 2003 | Prokop Diviš

Jasnovidec: Korupce si nevybírá

Mezinárodní organizace Transparency International zveřejnila 7. října letošní Index vnímání korupce. České republice se podle tohoto ukazatele podplácení snížit nepodařilo. Skončila... celý článek

Studie PwC: Okrádání firem roste

10. 7. 2003 | Dušan Hradil

Studie PwC: Okrádání firem roste

Oproti zahraničí čelí české firmy menšímu útoku "hospodářských kriminálníků". Přestože jsou přesvědčeny o rozšířenosti korupce, přímo ji žádná z nich nepřiznala. A výše ztrát způsobených... celý článek

Partners Financial Services