Daňová sleva pro pracující důchodce: jak o ni nepřijít a nedostat se do maléru

Po měsíci se vracíme k tématu základní daňové slevy, kterou novela zákona o dani z příjmů odepřela pracujícím důchodcům. V prosinci jsme upozornili na to, jak je možné o slevu nepřijít. Totiž na krátký čas přerušit pobírání důchodu, stát se z pracujícího důchodce jen pracujícím a později se o důchod zase přihlásit. Stát se ovšem nechal slyšet, že pokud někdo přestane pobírat důchod na jediný den, je to podle něj obcházení zákona, které bude trestat.
Daňová sleva pro pracující důchodce: jak o ni nepřijít a nedostat se do maléru

Od 1. ledna 2013 je v zákoně o daních z příjmů účinný nový dovětek, který říká, že daň z příjmů se nesnižuje o takzvanou základní slevu těm, kdo k prvnímu lednu pobírají starobní důchod. Protože pobírání starobního důchodu je právem, nikoli povinností, kdo dění okolo daní sledoval, mohl se pobírání důchodu vzdát. K poslednímu dni loňského roku dostala Česká správa sociálního zabezpečení zhruba 27 500 žádostí o pozastavení důchodu (viz tisková zpráva ČSSZ).

Nyní již pozastavení ke dni 1. ledna 2013 není možné, o přerušení pobírání důchodu nelze žádat zpětně. O slevu na dani mají ale podle novely zákona přijít i za příští a přespříští rok, i kvůli těmto letům je tedy zajímavé sledovat, jak dopadne spor o výklad zákona.

Znění zákona umožňuje takový výklad – abyste nepřišli o slevu a abyste se připravili o co nejméně na důchodu – že přerušit pobírání důchodu stačí na jediný den, 1. ledna. Pokud se ustanovení zákona nezmění, bude tomu tak ještě v letech 2014 a 2015. Od počátku však nebylo jasné, zda tento výklad a postup na něm založený přinesou požadovaný výsledek, tj. zachování slevy na dani. V prosinci 2012 jsme o tom vydali článek na Peníze.cz – a to včetně pochyb o „průchodnosti“ tohoto výkladu a návrhu jiné varianty. Dnes přinášíme zhodnocení možných variant postupu ve světle aktuálních informací.

Pozastavení výplaty důchodu a nárok na daňovou slevu

V principu jsou zde tyto možnosti:

  • důchod vám nebude (nebyl) vyplácen jeden den (1. ledna) nebo jen několik dní;
  • důchod vám nebude vyplácen delší dobu, ale méně než 90 dní (anebo i déle, ale nezískáte 90 dnů účasti na pojištění, takže se vám důchod nenavýší za tzv. přesluhování)
  • důchod vám nebude vyplácen alespoň po 90 dní a zvýší se za přesluhování.

Ve všech případech máme za to, že důchod není vyplácen k 1. lednu. Uvedené možnosti mohou platit obdobně i pro ty, kdo požádali o přiznání předčasného důchodu a ještě nedosáhli důchodového věku (zde je rozdíl mj. ten, že výplata předčasného důchodu ze zákona nenáleží, vykonáváte-li výdělečnou činnost a navýšení předčasného důchodu může náležet i za jinou kratší dobu než 90 dní).

Nyní podrobně k jednotlivým možnostem.

Žádost o pozastavení výplaty důchodu

Jednou z možností podání žádosti je osobně se zastavit na správě sociálního zabezpečení, k níž příslušíte podle místa bydliště, a požádat na oddělení důchodového pojištění, aby se vám důchod po nějakou dobu nevyplácel. Nebo můžete totéž udělat písemně. Můžete použít vzor žádosti o zastavení výplaty / uvolnění / úpravu starobního důchodu z webu ČSSZ. Případně můžete i žádost napsat sami, stačí jeden řádek, kde uvedete totéž, co v ostatních případech. Máte-li zaručený elektronický podpis nebo jste-li uživatelem datové schránky, můžete tak učinit i on-line (pro všechny ostatní však platí, že podepsaný dopis na papíře je nutný).

I pokud žádost podáváte na poslední chvíli a důchod je vám vyplacen za den, kdy jej nechcete (1. leden), není důvod k obavám, neboť ČSSZ má na vyřízení žádosti přinejmenším 30 dnů a přeplatek na důchodu budete moci vrátit zpětně, nebo vám ho ČSSZ strhne z výplaty dalších důchodů.

Pokud jste např. po přečtení předcházejícího oddílu dospěli k závěru, že byste si raději výplatu důchodu ponechali nebo změnili délku doby bez výplaty důchodu, je to možné. Zpětné vzetí žádosti i její změna je v tomto případě možná bez jakýchkoli omezení od okamžiku podání žádosti do dne, kdy převezmete rozhodnutí. Je tak možné učinit oběma formami zmíněnými výše, ústně i písemně, ve všech popsaných podobách.

Ode dne, kdy převezmete rozhodnutí o pozastavení výplaty důchodu, jste omezeni 30denní lhůtou, ve které ještě můžete vzít původní žádost zpět nebo ji změnit. Po jejím uplynutí rozhodnutí nabývá právní moci a nelze je změnit (prominutí lhůty je možné jen z objektivních, závažných důvodů a za dalších podmínek). Pro počítání 30denní lhůty je tedy nezbytná znalost data, kdy jste rozhodnutí na poště (resp. od doručovatele) převzali.

Obnovení výplaty důchodu

K obnovení výplaty důchodu je třeba obdobné žádosti jako k pozastavení jeho výplaty, lze ji podat i shodnými způsoby a stejně tak ji lze i měnit či brát zpět. O obnovení výplaty důchodu po dosažení důchodového věku však můžete žádat až pět let zpětně. Pokud tedy v současnosti peníze z důchodu nezbytně nepotřebujete a stále váháte nad volbou nejvhodnější taktiky, můžete obnovení výplaty důchodu odložit o mnoho déle, například až na příští rok. Posléze se můžete rozhodnout podle konečné interpretace zákona, která je v rukou soudů. A případně požádat o výplatu důchodu zpětně.

Pozastavení výplaty důchodu na 1. ledna

Ministerstvo financí bylo od počátku řekněme rezervované k možnosti „získání“ daňové slevy tím, že se důchodce vzdá penze na jediný den. Sám ministr financí vystoupil s přirovnáním, že se to podobá vypůjčení dítěte na jeden den za účelem získání daňových slev na vyživované potomky. Generální finanční ředitelství zveřejnilo 8. ledna a 11. ledna svá stanoviska, která mohou odrazovat lidi od uplatnění základní daňové slevy, pokud přerušili výplatu důchodu na jeden den nebo několik málo dní. Jestliže bude „ze všech objektivních okolností“ vyplývat, že „jediným účelem“ pozastavení výplaty důchodu bylo získání daňové slevy, bude se na takové pozastavení podle úřadu nahlížet „ve vztahu k možnému zneužití práva“ s možnou sankcí. Jediný účel pozastavení výplaty důchodu je tedy pro úřady základní kritérium. Aby vám přiznali základní daňovou slevu, je tedy potřeba prokázat ještě jiný účel. Co to v praxi může znamenat?

Předně, v případě, že se uplatnění základní daňové slevy stane předmětem sporu mezi vámi a finančním úřadem, budou se hledat zmíněné „objektivní okolnosti“ pozastavení výplaty důchodu. Pokud jste ji pozastavili (nebo v budoucnu pozastavíte) na jediný den, obtížně budete vysvětlovat, že vaše jednání mělo ještě jiný účel než zachovat si uplatnění základní daňové slevy. Pokud jste výplatu důchodu pozastavili na tři dny, příliš tím svoji pozici nevylepšíte. O delším období se zmiňujeme níže. I takto krátké přerušení výplaty důchodu a následné uplatnění základní daňové slevy je „ve vztahu k možnému zneužití práva“. Zda o zneužití práva jde, se bude rozhodovat případ od případu, přičemž by měly být uváženy „všechny okolnosti“. Nedá se tedy říci a není předem jisté, že krátké pozastavení výplaty důchodu a uplatnění daňové slevy bude vždy hodnoceno jako zneužití práva a že vám bude daň ve výši odečtené slevy doměřena dodatečně.

Pokud by nárok na uplatnění daňové slevy uznán nebyl, doměří vám daň ve výši uplatněné slevy a zároveň po vás budou vyžadovat také penále – dvacet procent z doměřené daně. Sankce za obcházení zákona tedy v tomto případě bude činit maximálně 4968 Kč. Pokud byste s rozhodnutím finančního úřadu nesouhlasili, můžete podat odvolání, rozhodovat bude Odvolací finanční ředitelství v Brně. Tímto postupem ještě nemůžete o nic přijít, penále i doměrek se stávají splatnými až po rozhodnutí o odvolání. Další krok můžete podniknout ve správním soudnictví u krajského soudu, tam ale řízení může být nákladnější a jeho zahájení automaticky neodkládá povinnost doměrek a penále zaplatit.

Každopádně spor může vzniknout pouze v případě, že se rozhodnete uplatnit základní daňovou slevu ve svém daňovém přiznání. Pokud se rozhodnete daňovou slevu neuplatnit, jednoduše na ni v daňovém přiznání nevznesete nárok. V takovém případě pro vás bude výhodné vzít zpátky žádost o pozastavení výplaty důchodu. To je možné a v závěru článku se dočtete, jak postupovat.

Stáhněte si. A přiznejte se!

Je leden. Do března, dříve měsíce knihy, nyní měsíce růžového formuláře, ještě nějaký čas zbývá. Vy, kteří si podáváte daňové přiznání sami, využijte toho času a připravte se psychicky na každoroční vyčerpávající souboj. Doporučujeme už nyní si růžový formulář stáhnout a každý den se na něj aspoň pět minut koncentrovat...

Přiznání k dani z nemovitosti: dnes naposled!

Nezapomeňte se přiznat včas (ale zase nepanikařte pět dní navíc vám ještě odpustí)! Vše podstatné k dani z nemovitosti najdete v tomto článku: Daň z nemovitosti 2013. Podrobný přehled a aktuální daňový formulář

Pozastavení výplaty důchodu na delší dobu, ale kratší než 90 dní

Nyní se podíváme na situaci, kdy si penzista nechá přerušit výplatu důchodu na delší období, ale ještě nezíská jeho navýšení za tzv. přesluhování. Sice okamžitě nenaplníte další možný účel pozastavení výplaty důchodu, navýšení důchodu za přesluhování, ale i tato varianta by mohla být schůdná. Je však důležité najít zmiňovaný jiný účel přerušení výplaty.

Můžete přerušit pobírání důchodu například pouze na jeden měsíc (leden) v roce 2013, na leden 2014 i na leden 2015. Budete-li takto postupovat při shodné zákonné úpravě, 90 dnů výkonu výdělečné činnosti bez pobírání důchodu můžete „nasbírat“ postupně. Argument pro několikanásobné kratší přerušení pobírání penze může být ten, že z finančních důvodů si nemůžete dovolit přerušit na nepřetržitých 90 dní. Jednoduše si nemůžete dovolit výpadek příjmů z důchodu ve třech po sobě jdoucích měsících. Proto přerušíte pouze na měsíc a za čas toto přerušení opakujete.

Domníváme se, že i kdyby nedošlo k „nasbírání“ 90 dní (výplatu byste pozastavili např. pouze v lednu 2013), mohli byste si tzv. základní daňovou slevu uplatnit. Sice nenaplníte účel navýšení důchodu za přesluhování, ale zákon je podle našeho názoru napsán tak, že máte na výběr buď pobírání důchodu, nebo uplatnění daňové slevy. Nikde není napsáno, že nesmíte pobírat důchod po celý rok, abyste daňovou slevu mohli uplatnit. Jsme ještě ochotni připustit náhled Generálního finančního ředitelství, že přerušení výplaty důchodu na jeden den může být zneužitím práva. Při vzdání se výplaty důchodu na jeden měsíc pro takový názor však nenacházíme opodstatnění. Na jedné straně jste se vzdali jedné výplaty důchodu, na druhé straně získáte daňovou slevu.

Lze si představit, že by takové postupy někdo mohl hodnotit jako obcházení zákona? Opět bude záležet na okolnostech jednotlivých případů a je možné, že se jednou případ tohoto typu dostane před soud. Vždy bude záležet na lidech, kteří budou rozhodovat, ale také na tom, zda prokážete přesvědčivé a legitimní důvody, že jediným účelem vašeho jednání nebylo zneužití práva. V obou případech zde popsaných lze nalézt objektivní důvody pro očekávání, že takové jednání bude spadat pod ústavní garanci „každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“ (čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod).

Anketa

Je fér sebrat slevu na daních jenom důchodcům?

Přerušení výplaty důchodu na 90 a víc dní a jeho zvýšení

Přerušení výplaty důchodu při současné výdělečné činnosti na 90 dnů znamená zvýšení důchodu. A tedy objektivní a legitimní důvod k přerušení výplaty. Tuto variantu jsme už dřív uváděli jako bezpečnou a výhodnou možnost, jak „získat“ základní slevu na dani. Informace uvedené v původním článku platí beze změny i ve světle posledních stanovisek Generálního finančního ředitelství.

Doporučení

Každopádně bychom doporučili těm, kteří přerušili výplatu na jediný den, aby svoje rozhodnutí zvážili ve světle nových informací o tom, jak státní orgány hodlají platný zákon vykládat, a zejména ve světle vyjádření. Generálního finančního ředitelství. Stále máte ještě možnost změnit podanou žádost o přerušení výplaty důchodu například tak, že požádáte o delší pozastavení nebo naopak žádost úplně zrušíte. Při přerušení výplaty důchodu na delší období (např. třikrát jeden měsíc, 90 nepřetržitých dní a podobně) je dobré ověřit výhodnost takového postupu výpočtem.

Autoři článku poskytují poradenské služby v důchodové problematice – www.odchod-do-duchodu.cz.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+33
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 22 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

22. 2. 2014 9:13, lela

Nepochopim, jsem naštětstí mladá a už teď si zařizuji žití mimo tento stát... ale moji rodiče zde žijí a pracují již přes 45, můj tatínek šel oficelně do důchodu loni v březnu, ale aby utáhli s maminkou domácnost ze zaměstnání neodešel (a není to zrovna zaměstnání kde by seděl jen v kanceláři a popíjel kávu)... nemocen nikdy extra nebyl... maminka je v důchodu dříve (bohužel v předčasném) v bance kde pracovala 38 let a vykonávala 5 funkcí z toho tři vedoucí, ji po změně vedení banky nabídli odchod do předčasného důchodu nebo klasického padáka - také nepochopím (mamince v té době do důchodu zbývalo 2,5 r - zkoušela najít práci, marně odešla do předčasného důchodu)... zpět tedy k tématu, jsou lidé který celý život práci viděli jen když kolem ní prošli a nežijí si vůbec špatně... pobírají dávky a ne malé!(sestra pracuje na úřadě a tak bohužel vím)a pak jsou lidé jako moji rodiče, pracující odvádějící řádně daně a sociální pojištění...na ty se stát prostě a jednoduše vy***e (pardon)... ale nepřijde mi to normální. Jestli si zde stát myslí, že pracující důchodce je prostě špatně a nechce mu uplatnit slevu ani na té pi***é dani, tak ať zařídí, aby jistí spoluobčané (a to jakékoliv barvy pleti!) jdou konečně makat a řádně odvádí daně, pak by se možná mohla změnit i důchodová reforma a důchodci by mohli poté pracovat jen proto, aby se nenudili (což mám pocit, že je to tak státem vnímáno, jinak si tyhle výmysly nelze vysvětlit). "milá" VLÁDO ti lidé nemají na žití a proto pracují místo aby šli žebrat na úřad o příspěvky na bydlení a pod... napadlo vás to vůbec? Já už to totiž tatínkovi poradila - pokud odejde z práce, dosáhnou s maminkou na spoustu příspěvků... ale pro mě naštěstí (jako dobrý vzor) je můj tatínek příliš hrdý a poctivý...pro tenhle stát je ho škoda...

nakonec bych ráda uvedla, že ani jeden člen naší rodiny tuto vládu nevolil - jen abych rovnou předešla případným poznámkám...

+78
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

1. 2. 2013 19:33, Petr

Stále se mluví o tom, že se pracujícímu důchodci sníží roční příjem o nějakých 25 tis., když přijde o daňový odpočet. Řada důchodců se domnívá, že se jejích čistý roční příjem o tuto částku sníží. Podle mne to je ale omyl. O těch 25 tis. za rok se jim pouze zvýší daňový základ, tudíž budou odvádět více na dani a tím se jim sníží čistý příjem. V žádném případě ale tato ztráta nebude činit 25 tis. čistého za rok. Nebo se mýlím? Chtělo by to nějaký propočet třeba na průměrnou mzdu.

-71
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (22 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Boj o slevu na dani: bič na pracující důchodce, nebo na Kalouska? Co si o tom myslíte?

17. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 32 komentářů

Boj o slevu na dani: bič na pracující důchodce, nebo na Kalouska? Co si o tom myslíte?

Ministr Kalousek chce dát důchodcům, těm pracujícím, přes prsty. Zákon se totiž obcházet nemá. A důchodci chtějí dát přes prsty Kalouskovi. V zákonech totiž díry být nemají a diskriminovat... celý článek

Daňové přiznání 2013: Daň z příjmu fyzických osob, díl druhý: co můžete z daní odečíst

16. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 35 komentářů

Daňové přiznání 2013: Daň z příjmu fyzických osob, díl druhý: co můžete z daní odečíst

V prvním díle seriálu, který jsme věnovali daňovému přiznání za rok 2012, jste se dočetli, kdo všechno musí přiznání k dani z příjmu letos odevzdat a co všechno v něm vlastně musíte... celý článek

Daňové přiznání 2013. Daň z příjmů fyzických osob, díl první: kdo se musí přiznat

9. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 38 komentářů

Daňové přiznání 2013. Daň z příjmů fyzických osob, díl první: kdo se musí přiznat

Březen se blíží, a tak je čas začít si chystat růžový formulář k dani z příjmu. Jako každoročně vám i letos všechno usnadníme: připomeneme pravidla, upozorníme na novinky, poskytneme... celý článek

Pracující důchodci, pozor! Víme, jak za rok 2013 nepřijít o dvacet pět tisíc

19. 12. 2012 | Jan Bednář, Martin Kohoutek | 31 komentářů

Pracující důchodci, pozor! Víme, jak za rok 2013 nepřijít o dvacet pět tisíc

Poslanci (opět) schvalují novelu zákona o daních z příjmu. Účinná by měla být od začátku roku. Kromě jiného by znamenala konec daňové slevy na poplatníka pro pracující důchodce. A tedy... celý článek

Partners Financial Services