Daňové přiznání 2013: Daň z příjmů fyzických osob, díl třetí: paušály versus evidence

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 28. 1. 2013 | 5 komentářů
V předchozích dílech seriálu o daních jste četli, kdo se musí k dani z příjmů přiznat a co všechno můžete z daní odečíst. Dnes se budeme věnovat (hlavně) živnostníkům a podnikatelům, kteří na rozdíl od zaměstnanců stojí ještě před jednou zásadní otázkou: využít výdajové paušály, nebo daňovou evidenci? A jak na to?
Daňové přiznání 2013: Daň z příjmů fyzických osob, díl třetí: paušály versus evidence

Kdybychom se striktně drželi postupu, kterým musí projít každý člověk, kterého se týká (nebo by se mohlo týkat) daňové přiznání, museli bychom pořadí dílů našeho seriálu o dani z příjmů v roce 2013 trochu pozměnit. V prvním díle jsme vcelku logicky zodpověděli první a rozhodující otázku: musím letos přiznání k dani z příjmů odevzdat?

V druhém díle jsme si vyložili, co všechno si můžeme z daní odečíst – čili jaké můžeme uplatnit odpočitatelné položky a daňové slevy.

Ovšem – ještě než v reálu dojde na odpočitatelné položky a daňové slevy, musí si řada daňových poplatníků zodpovědět jinou otázku: jakým způsobem v daňovém přiznání uplatním své výdaje? Právě toto rozhodnutí je zásadní pro výpočet základu daně, který je – jak už víme z minulého dílu – tvořený rozdílem mezi příjmy fyzické osoby a právě výdaji, které prokazatelně vynaložila na jejich dosažení. Možnost se nabízí dvojí: využít takzvané výdajové paušály, nebo si odečíst skutečné, účetně prokázané náklady – a využít tedy daňovou evidenci.

Stáhněte si. A přiznejte se!

Je leden. Do března, dříve měsíce knihy, nyní měsíce růžového formuláře, ještě nějaký čas zbývá. Vy, kteří si podáváte daňové přiznání sami, využijte toho času a připravte se psychicky na každoroční vyčerpávající souboj. Doporučujeme už nyní si růžový formulář stáhnout a každý den se na něj aspoň pět minut koncentrovat...

Přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna!

Nezapomeňte se přiznat včas! Vše podstatné k dani z nemovitosti najdete v tomto článku: Daň z nemovitosti 2013. Podrobný přehled a aktuální daňový formulář

Kdo může uplatnit paušály a v jaké výši

Možnost uplatnit výdaje paušálem využívá v Česku stále víc podnikatelů i drobných živnostníků. K největším výhodám tohoto postupu patří jeho jednoduchost, časová i administrativní nenáročnost a v řadě případů také finanční výhodnost. Pokud se pro něj rozhodnete, nemusíte si schovávat doklady za výdaje a nevedete si daňovou evidenci, pouze evidenci příjmů a pohledávek. Každý však výdajové paušály uplatnit nemůže.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Zákon znemožňuje uplatnění výdajových paušálů osobě, která je členem sdružení bez právní subjektivity, ve kterém si jednotliví členové nerozdělují příjmy a výdaje rovným dílem. Totéž platí pro živnostníka, který má příjmy ze spoluvlastnictví majetku, přičemž příjmy a výdaje nejsou rozděleny podle spoluvlastnických podílů.

Pokud do výše vymezených skupin nepatříte, nic vám nebrání výdajové paušály uplatnit – v praxi to funguje jednoduše tak, že si odečtete určité (a ve většině případů poměrně vysoké) procento ze svých příjmů – podle druhu činnosti.

Pokud působíte v řemeslné živnosti, oblasti zemědělské výroby nebo lesního a vodního hospodářství, můžete si paušálem odečíst osmdesát procent výdajů. Pro ostatní živnosti platí šedesátiprocentní sazba. Čtyřicetiprocentní sazba platí pro příjmy ze svobodných povolání, z autorských práv nebo z jiného podnikání podle zvláštních předpisů – patří sem například tlumočníci, znalci, insolvenční správci, spisovatelé, sportovci, přispěvatelé do novin, advokáti nebo lékaři. Lidé, kteří mají příjmy z pronájmů, mohou uplatnit výdaje ve výši třiceti procent příjmů. Takto stanovené příjmy pak zahrnují veškeré výdaje podnikatele – žádné další tedy uplatnit nemůžete.

Pokud máte více druhů příjmů, musíte na každý zvlášť uplatnit správné procento výdajů. Odlišné druhy příjmů a výdajů z podnikání nemůžete sčítat. Stejně tak nelze na některé uplatnit skutečné výdaje a na jiné výdajové paušály. Kombinace je možná pouze u příjmů z podnikání a z pronájmu. Zde se totiž podle zákona jedná o samostatné dílčí základy daně z příjmů.

Výdaje: co dojde uznání?

Co vám jako výdaj uznají

 • Nákup materiálu a zboží
 • Provozní náklady
 • Mzdy a pojistné placené za zaměstnance
 • Nájem
 • Výdaje za použití motorového vozidla
 • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
 • Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
 • Bankovní poplatky
 • Úroky z úvěru
 • Výdaje na použití motorového vozidla
 • Silniční daň

Co vám jako výdaj neuznají

Daňová evidence

Alternativou k daňovým paušálům je daňová evidence. Kdo se pro ni rozhodne, musí po celý rok pečlivě uschovávat doklady o svých příjmech, výdajích, majetku a závazcích. Evidovat musí peněžní i nepeněžní příjmy, které za dané zdaňovací období (čili v tomto případě rok 2012) obdržel, a také pohledávky a výdaje, které souvisí s jeho podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností a které trvají k poslednímu dni roku 2012. Od svých příjmů si pak odečte skutečně a účetně doložené výdaje. Zásadní je ovšem rozlišení mezi tím, které výdaje se považují za daňově uznatelné a které nikoli. Příklady obou skupin výdajů najdete v boxu.

Pokud jste podnikatel nováček, jako daňový výdaj můžete uplatnit také některé položky z období před zahájením podnikání – čili z předcházejícího kalendářního roku. Jedná se zejména o zásoby a podobné výdaje, které jsou prokazatelně spojené se zahájením vaší podnikatelské činnosti.

Přechod na daňové paušály

Rozhodnutí, zda využijete výdajové paušály nebo daňovou evidenci, před vámi stojí každý rok znovu – mezi oběma způsoby můžete rok od roku přecházet. Pokud jste ovšem loni využívali daňovou evidenci a letos chcete přejít na paušály, musíte podat ještě dodatečné daňové přiznání za předešlý rok. Musíte totiž dodanit pohledávky, závazky a zásoby vykázané do 31. prosince předešlého roku. Pokud jste žádné zásoby, závazky ani pohledávky neměli, můžete výdaje uplatnit paušálem bez potíží.

Paušály se vyplatí. Můžete na ně ale taky doplatit

Není náhodou, že výdajové paušály v Česku využívá většina živnostníků i podnikatelů. Většině z nich se jednoznačně vyplatí. Umožňují totiž snížit si základ daně o víc než polovinu, i když jsou reálné náklady třeba nulové. A nulová často díky výdajovým paušálům bývá také výše daně z příjmů. Jenže: na čem v jednu chvíli vyděláte, vás jindy může přijít draho. Tedy trochu nadneseně řečeno. I když platí, že díky výdajovým paušálům se vám sníží daň z příjmů, a vy si tudíž finančně polepšíte, například v očích banky, která posuzuje vaši bonitu při žádosti o hypotéku, si výrazně pohoršíte. Jakkoli máte reálně peněz víc, bance se jevíte jako méně bonitní. Pokud podnikatel nebo živnostník žádá o hypotéku, musí obvykle v bance prokázat své příjmy daňovým přiznáním za uplynulé dva roky. A cifra, se kterou banka počítá, je základ daně. Pokud ho máte kvůli uplatnění výdajového paušálu snížený třeba o osmdesát procent, vezme banka toto konečné číslo, vydělí jej dvanácti a dojde tak k vašemu domnělému měsíčnímu příjmu – kterýs se náhle může jevit žalostně nízký. Na vaše vysvětlování, že si oněch osmdesát procent odečítáte jen kvůli daňové optimalizaci a že se o skutečné výdaje nejedná, nikdo nebere zřetel.

Propojeno

OSVČ a minimální platby na sociální a zdravotní pojištění

Je přirozené, když se živnostník snaží tlačit daně dolů. S trochou fištróna nebo dobrým daňovým poradcem se klidně dostane i na nulovou daň a minimální platby na zdravotní a sociální pojištění. Jenže ono to může mít i jisté nevýhody. Minimální odvody na sociálku znamenají například minimální důchod. Většinu nevýhod lez eliminovat. Pokud si je připustíme.

Více v seriálu Václava Valáška

Anketa

Vláda osekala živnostníkům paušály a daňové výhody. Co vy na to?

Změny v paušálech od roku 2013

Až budete podávat daňové přiznání příští rok – čili v březnu 2014 za zdaňovací období 2013 – budete už muset počítat s jistými omezeními, která vláda prosadila v rámci úsporného balíčku před koncem loňského roku. Pokud budete příští rok uplatňovat výdajové paušály, nebudete už moct využít daňové slevy na dítě a na manžela či na manželku. Další daňové úlevy pro vás ale budou platit dál bez omezení, jako letos.

Pokud u vás „dojde k souběhu příjmů z více druhů činností“ a výdajové paušály budete využívat jen u některých z nich, bude vám nárok na daňové úlevy zachován pouze v případě, že součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než polovina součtu základů daně bez využití paušálu. 

U činností, na které se uplatňují výdajové paušály ve výši třiceti a čtyřiceti procent, bude od příštího roku možné paušály využívat. jen pokud příjmy podnikatele nepřekročí dva miliony korun.

Tolik závěrečný díl seriálu o daňovém přiznání v roce 2013. Pokud chcete zjistit, kolik státu na dani z příjmů zaplatíte letos, za uplynulý rok, využijte naši kalkulačku.

Daňová kalkulačka OSVČ - výpočet daně, zdravotní a sociální pojištění

nebo vlastní částka
měsíců
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+101
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Kalkulačky 2013: čistá mzda, daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění a daňový bonus

23. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 5 komentářů

Kalkulačky 2013: čistá mzda, daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění a daňový bonus

Zajímá vás, jak vysoká bude letos vaše čistá mzda? Pak využijte naši kalkulačku, aktualizovanou pro rok 2013. Spočítejte si, kolik vám z platu ukrojí daň z příjmu, kolik spolkne zdravotní... celý článek

Daňové přiznání 2013: Daň z příjmu fyzických osob, díl druhý: co můžete z daní odečíst

16. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 35 komentářů

Daňové přiznání 2013: Daň z příjmu fyzických osob, díl druhý: co můžete z daní odečíst

V prvním díle seriálu, který jsme věnovali daňovému přiznání za rok 2012, jste se dočetli, kdo všechno musí přiznání k dani z příjmu letos odevzdat a co všechno v něm vlastně musíte... celý článek

OSVČ: minimální daně a odvody vám můžou zavařit při žádosti o hypotéku

10. 1. 2013 | Václav Valášek | 19 komentářů

OSVČ: minimální daně a odvody vám můžou zavařit při žádosti o hypotéku

Slasti a strasti podnikání, co se týká nároků na nemocenské a jiné dávky dávky, jsme probrali. Podívali jsme se také na vyhlídky na výši důchodu. Pokud se podnikatel spolehne na stát,... celý článek

Daňové přiznání 2013. Daň z příjmů fyzických osob, díl první: kdo se musí přiznat

9. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 38 komentářů

Daňové přiznání 2013. Daň z příjmů fyzických osob, díl první: kdo se musí přiznat

Březen se blíží, a tak je čas začít si chystat růžový formulář k dani z příjmu. Jako každoročně vám i letos všechno usnadníme: připomeneme pravidla, upozorníme na novinky, poskytneme... celý článek

Držte si peněženky, rok 2013 začíná! Přehled nejdůležitějších změn

3. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Držte si peněženky, rok 2013 začíná! Přehled nejdůležitějších změn

Rok 2013 začal a jedno je jisté: naše peněženky dostanou zabrat. Kvůli zvýšení DPH podraží téměř všechno. Kromě toho ale stoupnou také ceny energií, dopravy a cigaret. Startuje druhý... celý článek

Partners Financial Services