Daňové přiznání 2013: Daň z příjmu fyzických osob, díl druhý: co můžete z daní odečíst

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 16. 1. 2013 | 35 komentářů
V prvním díle seriálu, který jsme věnovali daňovému přiznání za rok 2012, jste se dočetli, kdo všechno musí přiznání k dani z příjmu letos odevzdat a co všechno v něm vlastně musíte „přiznat“. Dnes si připomeneme, co si můžete z daní odečíst. Jako bonus přinášíme aktualizovanou daňovou kalkulačku.
Daňové přiznání 2013: Daň z příjmu fyzických osob, díl druhý: co můžete z daní odečíst

Na základní otázku, zda letos v březnu budete muset odevzdat obávaný růžový formulář, už jsme si odpověděli minulý týden:

Dnes se zaměříme na druhou, neméně důležitou otázku: co všechno si můžeme z daní odečíst?

První důležitý pojem, který musíme znát, zní: základ daně. Jednoduchá definice říká, že základ daně tvoří rozdíl mezi příjmy fyzické osoby a výdaji, které prokazatelně vynaložila na jejich dosažení. Podnikatelé a živnostníci mají možnost dvojí: buď si odečíst skutečné, účetně prokázané náklady, nebo využít takzvané výdajové paušály – kterým se budeme podrobněji věnovat příště.

Základ daně se však dále sníží o takzvané odečitatelné položky. Ze základu daně sníženého o odečitatelné položky se pak vypočte vlastní daň: která činí patnáct procent této sumy. Ani potom ale výsledek nemusí být konečný. Od vypočtené daně si totiž ještě můžete odečíst daňové slevy.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Stáhněte si. A přiznejte se!

Je leden. Do března, dříve měsíce knihy, nyní měsíce růžového formuláře, ještě nějaký čas zbývá. Vy, kteří si podáváte daňové přiznání sami, využijte toho času a připravte se psychicky na každoroční vyčerpávající souboj. Doporučujeme už nyní si růžový formulář stáhnout a každý den se na něj aspoň pět minut koncentrovat...

Přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna!

Nezapomeňte se přiznat včas! Vše podstatné k dani z nemovitosti najdete v tomto článku: Daň z nemovitosti 2013. Podrobný přehled a aktuální daňový formulář

Co si můžete odečíst ze základu daně

 • Hypotéka a úvěr ze stavebního spoření

Pokud máte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření (běžný i překlenovací), můžete si odečíst ze základu daně až tři sta tisíc korun ročně: což znamená snížit si daň až o čtyřicet pět tisíc. Základ daně si ale můžete snížit pouze o zaplacené úroky, nikoli o celkovou výši splátek. Pokud máte úvěrů několik, můžete výši splacených úroků pro účely odpočtu sčítat. Jestliže jste spláceli úvěr pouze po určitou část loňského roku, vztahuje se na váš odpočet limit ve výši dvaceti pěti tisíc za každý měsíc splácení.

Podmínkou pro to, abyste si mohli úroky ze základu daně odečíst, je, že jste úvěr využili na bytové účely – tedy rekonstrukci, stavbu nebo koupi nemovitosti určené k vašemu trvalému bydlení. Chaty, chalupy a objekty určené k rekreaci tuto podmínku nesplňují.

Další podmínkou je, že jste přímým účastníkem úvěru: čili vaše jméno je napsáno ve smlouvě o úvěru. Pokud si úroky z hypotéky nebo stavebního spoření ze základu daně odečtete, nesmí si už totéž odečíst nikdo jiný (čili například partner, se kterým hypotéku splácíte).

Nezapomeňte k daňovému přiznání přiložit potvrzení o tom, kolik jste loni na úrocích zaplatili. Banky i stavební spořitelny ho obvykle klientům na začátku roku rozesílají. Pokud vám nepřijde, musíte si o něj zažádat.

 • Penzijní připojištění

Od základu daně z příjmu za rok 2012 si můžete odečíst také příspěvky, které jste si loni zaplatili na penzijní připojištění. Platí to ale jen pro příspěvky, jejichž celková výše přesahovala šest tisíc za rok. Maximální výše odpočtu dosahuje dvanácti tisíc korun. Abyste ho dosáhli, musíte tedy tuto částku na spořicí účet za rok uložit. Stát vám v takovém případě vrátí (či odečte) ročně 1800 korun. Nezapomínejte ale, že do zmiňované sumy dvanácti tisíc se nepočítá pětistovka z každého měsíčního vkladu – tedy částka, na kterou jste obdrželi státní příspěvek ve výši pěti set korun měsíčně. Což dělá za rok celkem šest tisíc. Znamená to, že na spořicí účet musíte za rok vložit ještě o šest tisíc víc – tedy minimálně osmnáct tisíc korun. Pokud vaše měsíční příspěvky dohromady tuto cifru nedají, můžete u většiny penzijních, respektive dnes transformovaných fondů využít možnosti tuto částku jednorázově vložit a tím si maximální odpočet ze základu daně zajistit.

 • Životní pojištění

Pokud si platíte životní pojištění, můžete si od základu daně odečíst až dvanáct tisíc korun. I v tomto případě se musí jednat o peníze, které jste si sami zaplatili. Případné příspěvky od zaměstnavatele si odečítat nemůže jednoduše proto, že nebyly zdaněny – a stejnou výhodu nemůžete uplatnit dvakrát.

Minimální pojistná částka

Minimální pojistná částkadosahuje

 • u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let 40 000 Kč
 • u smluv s pojistnou dobou nad 15 let 70 000 Kč
 • u důchodového pojištění se za minimální pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití

Pokud máte uzavřeno víc životních pojistek, částky pro odpočet si můžete sčítat – maximální hranice dvanácti tisíc se však nemění. Zásadní podmínkou pro možnost uplatnění odpočtu je, že pojistné plnění může být dle smlouvy vyplaceno nejdříve ve vašich šedesáti letech a současně nejdříve po pěti letech od uzavření smlouvy. Další podmínkou je minimální pojistná částka. Její přesné hodnoty najdete v boxu vpravo.

 • Vzdělávání

Pokud si zvyšujete kvalifikaci a v rámci vzdělávacího procesu složíte zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání, můžete si náklady na ni odečíst z daní. V praxi se jedná zejména o absolvování kurzů nebo školení. Maximální výše daňového odpočtu na vzdělávání dosahuje deseti tisíc korun za rok. U lidí se zdravotním postižením třinácti tisíc a u těžce postižených patnácti tisíc korun. Nezapomínejte ale, že daňový odpočet na vzdělávání můžete využít jen v případě, že vám jej nehradí zaměstnavatel a neuplatňujete ho ve výdajích (nákladech) jako osoba samostatně výdělečně činná.

 • Dary a charita

Těm, kteří přispívají na dobročinné účely, je stát ochoten za dobrotu trochu ulevit od daňové povinnosti. Pokud přispějete na účely, které jsou vymezené zákonem (kromě charity sem patří také ekologie, školství nebo kultura), může se vám daň z příjmu o tuto sumu snížit. Podmínkou je, že celková hodnota vašich darů v daném roce dosahovala minimálně tisícikoruny nebo překročila dvě procenta vašeho původního základu daně. Zároveň platí, že za dary na tyto účely si můžete odečíst maximálně desetinu z původního základu daně.

 • Příspěvky odborům

V případě, že jste členem odborů a platíte si příspěvky, můžete si je z daňového základu taktéž odečíst: horní hranice odečtu je však stanovena na 1,5 procenta ročních zdanitelných příjmů a zároveň 3000 korun.

Slevy na dani

Jak už jsme vyložili v úvodu, vedle odpočitatelných položek vám konečnou výši daně mohou srazit také slevy na dani – které se na rozdíl od první zmiňované skupiny odečítají až od vypočtené výše daně (nikoli od daňového základu). Pojďme si je rozebrat podrobněji.

 • Sleva na poplatníka

Tuto slevu může uplatnit každý, kdo podává daňové přiznání nebo za koho jej podává daňový poradce či zaměstnavatel. Výše slevy na poplatníka dosahuje za zdaňovací období 2012 přesně 24 840 korun. Jedná se o roční sumu, která se nerozpočítává za měsíce, můžete ji tedy ve stejné výši uplatnit i v případě, že jste měli zdanitelné příjmy jen určitou část roku.

Do příjmů manžela/manželky se počítají:

 • veškeré výdělky (včetně příjmů, které se nezdaňují nebo neuvádějí v daňovém přiznání)
 • podpora v nezaměstnanosti
 • nemocenská
 • mateřská
 • invalidní i starobní důchod
 • výživné manželky po rozvodu

Do příjmu se počítají i doplatky z minulých let.

Do příjmů manžela/manželky se nepočítají:

 • přídavky na dítě
 • výživné na dítě (alimenty)
 • sociální příplatky
 • příspěvek na bydlení
 • příspěvek na školní pomůcky
 • rodičovský příspěvek
 • dávky pěstounské péče
 • porodné
 • pohřebné
 • příspěvek na péči o blízkou nebo jinou osobu
 • Sleva na manželku či manžela

Tuto daňovou slevu můžete uplatnit v případě, že příjmy vašeho zákonného partnera za dané zdaňovací období (čili rok 2012) dosahovaly méně než 68 tisíc korun. Týká se to třeba případu, kdy váš muž byl nezaměstnaný nebo když vaše žena byla na rodičovské dovolené. Odečíst si pak od daně můžete maximálně 24 840 korun. Slevu však lze uplatnit i za jednotlivé měsíce (její měsíční výše pak dosahuje 2070 korun). Podmínkou je, že na začátku každého měsíce, který se vám započte, jste s tímto partnerem bydleli ve společné domácnosti a byli jste sezdaní. A co všechno se do příjmů vašeho může či ženy počítá? Odpověď najdete v boxu vpravo.

Pokud je váš manžel či manželka držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce, průkaz ZTP/P), zvyšuje se daňová sleva na dvojnásobek, čili téměř na padesát tisíc korun.

 • Sleva na dítě a daňový bonus

Za každé vyživované dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti, si můžete z daně odečíst za rok 13 404 korun. Pokud se jedná o zdravotně postižené dítě, sleva se zdvojnásobí. Nárok na slevu však máte pouze za kalendářní měsíc, kdy splňujete obě podmínky: čili dítě vyživujete a žijete s ním. Pokud je splňujete jen po část roku, počítá se poměrná částka podle počtu měsíců (1117 korun za měsíc). Slevu za každé dítě si však může odečíst pouze jeden daňový poplatník – nemůžete ji tedy za stejný kalendářní měsíc s manželem či manželkou uplatnit oba. Za vyživované dítě se považuje dítě do 18 let, případně 26 let (pokud se soustavně připravuje na budoucí zaměstnání – čili studuje nebo když nemůže studovat kvůli nemoci, úrazu či dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu). Jestliže rodiče dítěte nemají příjmy, na které by mohli slevu uplatnit, mohou ji uplatnit prarodiče.

Na rozdíl od jiných slev u slevy na dítě platí, že pokud se po jejím odečtení dostane výše vaší daně do záporných hodnot, stane se vzniklý rozdíl daňovým bonusem – který vám stát vyplatí.Maximální výše bonusu dosahuje 60 300 korun, minimální výše stokorunu (pokud vám vyjde bonus nižší, stát ho nevyplatí). Na daňový bonus má ovšem nárok pouze člověk, který si v daném zdaňovacím období vydělal alespoň 48 tisíc korun, přičemž se započítávají jen příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu a kapitálového majetku.

Anketa

Jak počítáte daně?

 • Sleva pro studenty

Pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, můžete si od daně odečíst až 4020 korun ročně. Podmínkou je, že vám ještě nebylo šestadvacet (respektive osmadvacet, pokud prezenčně studujete doktorský program).

Nárok na slevu vám nevzniká, pokud jde o dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na střední škole a jste zároveň výdělečně činní (kromě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti) nebo máte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. I tuto slevu můžete uplatnit pouze za část roku, kdy jste na ni měli nárok – za každý kalendářní měsíc to dělá 335 korun.

 • Sleva pro zdravotně postižené

Pokud pobíráte invalidní důchod, můžete si od daně odečíst 2520 korun ročně. Pokud trpíte invaliditou třetího stupně, jedná se o dvojnásobek, čili 5040 korun. Lidé, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P – čili mají zvlášť těžké zdravotní postižení, mají nárok na daňovou slevu až ve výši 16 140 korun za rok. Pokud splňujete podmínky pouze po určitou část roku, můžete slevu v poměrné výši uplatnit pouze za některé měsíce.

O přeplatek musíte zažádat

Pokud za vás zálohy na daň platí zaměstnavatel a vy následně uplatníte daňové zvýhodnění, může vám vzniknout přeplatek na dani. O jeho vrácení však musíte požádat v příslušné kolonce daňového přiznání. Do třiceti dnů po uzávěrce na odevzdávání přiznání by vám pak měla vypočtená částka dorazit.

A slibovaný bonus na závěr: již dnes vám přinášíme aktualizovanou daňovou kalkulačku pro všechny podnikatele a živnostníky. Jejich daňovému přiznání – zejména uplatňování výdajových paušálů – se však budeme na Peníze.cz ještě věnovat. 

Daňová kalkulačka OSVČ - výpočet daně, zdravotní a sociální pojištění

nebo vlastní částka
měsíců
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani
Závěrečný díl seriálu:

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+166
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 35 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

28. 2. 2013 9:58, martin

Ještě dotaz ohledně odpočtu na manželku.
od 1.1.2012 do 23.1.2012 dobíhal manželce rodičovský příspěvek za 1.dítě
od 24.1.2012 do 11.8.2012 byla na nemocenské
od 12.8. 2012 do 31.12.2012 na mateřské 2 dítě
za nemocenskou a mateřskou pobrala více jak 68.000 ale za dobíhající rodičovsky, který se nezapočítává. Mohu si tedy odečíst manželku za ten leden, nebo ani to? děkuji za odpověď.

+10
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

16. 1. 2013 12:05, Michal

Při uplatňování slevy na manželku/manžela se opravdu započítává do jejích/jeho příjmů i mateřská?Děkuji za odpověď.

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (35 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Daňové přiznání 2013. Daň z příjmů fyzických osob, díl první: kdo se musí přiznat

9. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 38 komentářů

Daňové přiznání 2013. Daň z příjmů fyzických osob, díl první: kdo se musí přiznat

Březen se blíží, a tak je čas začít si chystat růžový formulář k dani z příjmu. Jako každoročně vám i letos všechno usnadníme: připomeneme pravidla, upozorníme na novinky, poskytneme... celý článek

Daň z nemovitosti 2013: podrobný přehled. A aktuální daňový formulář

14. 12. 2012 | Petra Dlouhá | 17 komentářů

Daň z nemovitosti 2013: podrobný přehled. A aktuální daňový formulář

Na daňové přiznání času dost, říkáte si? Jak na které, říkáme my. Nezapomínejte, že přiznání k dani z nemovitosti musíte odevzdat už v lednu. Je tedy správný čas si připomenout vše... celý článek

Bez důchodu bos. Největší drsoň je český živnostník!

10. 12. 2012 | Václav Valášek | 62 komentářů

Bez důchodu bos. Největší drsoň je český živnostník!

Sociální pojištění minimální. Nemocenské být nemusí, takže žádné. Soukromé pojištění? Vyhazování peněz. Český živnostník na sobě umí ušetřit. A že v důchodu bude bez důchodu? V nemoci... celý článek

Snižte mi paušály a zvyšte daně. Ale ušetřete mě těch muk s razítky!

13. 1. 2012 | Michal Kašpárek | 7 komentářů

Snižte mi paušály a zvyšte daně. Ale ušetřete mě těch muk s razítky!

Srdceryvný dopis malého podnikatele velkým pánům. Koho nedojmou statistiky české byrokracie, na toho uvnitř čeká roztomilé video malých lenochodů.

Škola finanční gramotnosti: zaměstnanci, ohlídejte účetní a ušetřete na daních!

13. 1. 2012 | Roman Baroš | 3 komentáře

Škola finanční gramotnosti: zaměstnanci, ohlídejte účetní a ušetřete na daních!

Všichni platíme daně a všichni podáváme daňové přiznání. I když o tom někteří z vás ani nevědí, protože to za ně dělá zaměstnavatel. Na daních se dá i ušetřit – a mnohdy to nejsou malé... celý článek

Partners Financial Services